intTypePromotion=1

Bài giảng lớp tập huấn Dự án GDP-VNEN (Tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu Việt Nam Escuela Nueva)

Chia sẻ: Nhân Sinh ảo ảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
64
lượt xem
10
download

Bài giảng lớp tập huấn Dự án GDP-VNEN (Tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu Việt Nam Escuela Nueva)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng lớp tập huấn Dự án GDP-VNEN (Tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu Việt Nam Escuela Nueva) nhằm cung cấp cho người học các phương pháp giảng dạy các môn Toán, Tiếng Việt, TN-XH và Hoạt động Giáo dục theo mô hình trường học mới (VNEN); hiểu được cách thức tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo mô hình trường học mới VNEN. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng lớp tập huấn Dự án GDP-VNEN (Tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu Việt Nam Escuela Nueva)

 1. PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----------------
 2. 1. Mục đích tập huấn: Cung cấp phương pháp giảng dạy các môn Toán, Tiếng Việt, TN-XH và Hoạt động Giáo dục theo mô hình trường học mới (VNEN) . Hiểu được cách thức tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Mô hình trường học mới VNEN.
 3. 2. Nội dung tập huấn: - Tập huấn về tổ chức lớp học VNEN và đánh giá học sinh theo VNEN. - Đánh giá tập huấn và triển khai kế hoạch thực hiện tiếp theo. - Tập huấn về chuyên môn: phương pháp tổ chức lớp học theo mô hình VNEN các môn: Toán, Tiếng Việt, TN-XH và Hoạt động giáo dục. - Tổ chức thực hành các môn học theo mô hình VNEN.
 4. DỰ ÁN GPE-VNEN (Global Partnership Educations – Viet Nam Escuela Nueva) Mô hình EN (ESCUELA NUEVA) đƣợc UNICEP, UNESCO, WB đánh giá cao, thực hiện thành công ở các nƣớc đang phát triển.
 5. I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 1. Chuyển đổi mô hình nhà trƣờng truyền thống sang mô hình nhà trƣờng kiểu mới tại Việt Nam - Chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. - Chương trình giáo dục chậm đổi mới. - Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo là đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn tới.
 6. I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 2. Mô hình VNEN phải đảm bảo: - Nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển năng lực (sáng tạo, chia sẻ…) cho HS. - Đổi mới PPDH theo hướng hiện đại (có vai trò quyết định tới chất lượng giáo dục).
 7. II. MỤC TIÊU CỤ THỂ DỰ ÁN Hỗ trợ 1.447 trƣờng Tiểu học (63 tỉnh, TP) đổi mới Sƣ phạm theo cách tiếp cận của mô hình VNEN - Quá trình dạy học lấy quá trình học của HS làm trung tâm. Rèn luyện cách học, cách tư duy cho HS. - Nội dung và cách thức giáo dục được điều chỉnh phù hợp với mô hình. - GV, CBQL được tập huấn bồi dưỡng trở thành người có vai trò mới trong nhà trường.
 8. III. ĐẶC TRƢNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN 1. Đặc điểm tài liệu Hƣớng dẫn học: Các môn học Các HĐGD 1. Tiếng Việt 1. GD Đạo đức 2. Toán 2. GD Mĩ thuật 3. TNXH 3. GD Âm nhạc 4. Khoa học, 4. GD Thể chất Lịch sử và Địa lí 5. GD Kĩ năng sống Hƣớng dẫn học HS Hƣớng dẫn GV Hƣớng dẫn GV
 9. III. ĐẶC TRƢNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN 1. Đặc điểm tài liệu Hƣớng dẫn học: • Dùng cho học cả ngày; Tự học, học nhóm; Chung (3 trong 1 sgk,sgv,vbt); Học ở lớp; Nhiều năm. • Cung cấp kiến thức kết hợp hướng dẫn cách học và tư duy; • Nội dung: giữ nguyên chuẩn KTKN, KT được lồng ghép với quy trình học; • Thiết kế các hoạt động học theo các mô đun theo quá trình học.
 10. III. ĐẶC TRƢNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN 1. Đặc điểm tài liệu Hƣớng dẫn học: Cấu trúc gồm Mục tiêu và các hoạt động. A. Hoạt động Cơ bản: Giúp HS trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, phát hiện kiến thức, thông qua hoạt động. HS hoạt động theo nhóm, cặp, cá nhân. (hoặc hướng dẫn của GV nếu cần thiết) B. Hoạt động Thực hành: Giúp HS áp dụng trực tiếp kiến thức đã học, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng. C. Hoạt động Ứng dụng: Giúp HS vận dụng kiến thức vào thực tế, cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ, ngƣời lớn.
 11. III. ĐẶC TRƢNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN 1. Đặc điểm tài liệu Hƣớng dẫn học: Lô gô Hƣớng dẫn HS Có HD của GV Có HD của ngƣời lớn Làm việc nhóm Làm việc CN Làm việc cặp đ
 12. III. ĐẶC TRƢNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC • Trong Mô hình VNEN các môn học Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục hiện nay đƣợc coi là các hoạt động giáo dục, đã đƣợc thiết kế các bài dạy theo hƣớng tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần tích cực đào tạo con ngƣời toàn diện. • Không nặng về Kiến thức, hƣớng vào phát triển các kĩ năng cần thiết, phát triển năng lực cho HS.
 13. III. ĐẶC TRƢNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC • Tích hợp các nội dung vào môn TV, Toán, TNXH; • Đạo đức, Âm nhạc tích hợp vào TV để Giáo dục lòng yêu quê hƣơng, đất nƣớc, con ngƣời; • Mĩ thuật, Thủ công tích hợp để làm ra các sản phẩm giáo dục, làm các ĐDDH các môn học; • Thể dục tổ chức các sân chơi, trò chơi vận động, phát triển thể chất, tinh thần; ý thức tổ chức, kỉ luật cho HS; Mục đích nhẹ nhàng về kiến thức, tích hợp các nội dung, phong phú về tổ chức nhằm mục tiêu chung phát triển con ngƣời.
 14. III. ĐẶC TRƢNG ĐIỂN HÌNH CỦA MÔ HÌNH VNEN 2. Tổ chức lớp học a) Hội đồng tự quản HS: Thành lập vì HS, cho HS, bởi HS; HS tự bầu, tự tổ chức, tự quản. Tự XD kế hoạch, chƣơng trình hoạt động. Tự điều hành HĐ.
 15. Hội đồng tự quản học sinh. Hội đồng tự quản học sinh được thành lập vì học sinh để đảm bảo cho các em tham gia một cách chủ động tích cực vào đời sống học đường, khuyến khích các em tham gia và phát triển lòng khoan dung, sự tôn trọng , bình đẳng, tinh thần hợp tác đoàn kết của học sinh
 16. Trong quá trình thành lập Hội đồng tự quản, học sinh phải được tạo cơ hội tranh cử vào các vị trí chủ tịch và phó chủ tịch. Các ứng cử viên nên trình bày các đề xuất, những hứa hẹn khả thi trong thời gian mình làm giữ chức vụ đó. Để học sinh có trách nhiệm hơn trong phạm vi lớp học cần tổ chức thêm các ban để điều hành và chịu trách nhiệm từng mảng việc riêng cho lớp như: ban vệ sinh, ban thư viện, ban văn nghệ, ban học tập …
 17. Vận đông tranh cử lớp trưởng tại các lơp vào đầu năm hoc
 18. Hôi đông tư quản hop và phân công cho các thành viên
 19. Thành lập hội đồng tự quản học sinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản