intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Bài 6 - Ths. Nguyễn Thị Vân Anh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
8
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Bài 6 - Ths. Nguyễn Thị Vân Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 6: Thông tin và quyết định quản trị kinh doanh" để nắm chi tiết khái niệm, nội dung của thông tin trong quản trị kinh doanh; hiểu rõ quyết định quản trị kinh doanh (khái niệm, yêu cầu, căn cứ và phương pháp ra quyết định).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh: Bài 6 - Ths. Nguyễn Thị Vân Anh

 1. BÀI 6 THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN Ả TRỊ KINH DOANH Ths. Nguyễn Thị Vân Anh v1.0011108209 1
 2. TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP Chuỗi C uỗ cửa hàng à g “cà cà p phê ê Đất ất Việt” ệt có tthịị ttrường ườ g tạ tại các ttỉnh p phía a Nam a và à g giám á đốc doanh nghiệp định hướng mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Bắc.  Để đưa ra quyết định đúng đắn trong quản trị kinh doanh thì giám đốc chuỗi của hàng “cà phê Đất Việt” cần làm những gì? v1.0011108209 2
 3. MỤC TIÊU Nắm rõ khái niệm, nội dung g của thông g tin trong g quản trị kinh doanh. Hiểu rõ q quyết y định ị qquản trịị kinh doanh (khái ( niệm, ệ , yêu y cầu,, căn cứ và phương pháp ra quyết đinh). v1.0011108209 3
 4. NỘI DUNG BÀI HỌC 1 Khái niệm, vai trò của thông tin trong quá trình quản trị kinh doanh. 2 Quyết định quản trị kinh doanh. v1.0011108209 4
 5. HƯỚNG DẪN HỌC • Để học tốt bài học này, học viên cần nghe và hiểu hiểu bài giảng, đồng thời trao đổi trên diễn đàn môn học, tham gia làm các bài luyện tập trắc nghiệm. nghiệm • Tham khảo thêm một số sách quản trị kinh doanh, trong đó có: Giáo trình Quản trị kinh doanh, Chủ biên: GS.TS Đỗ ỗ Hoàng Toàn, NXB lao động xã hội, 2010. • Tham khảo tin tức trên các internet về tình hình kinh tế g như của thế g của đất nước cũng giới. v1.0011108209 5
 6. 1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH • Khái niệm thông tin; • Vai trò của thông tin trong quá trình quản trị kinh doanh; • Yêu cầu của thông tin kinh tế; • Vấn đề nhiễu trong hệ thống thông tin. v1.0011108209 6
 7. 1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA THÔNG TIN Đặc điểm: Thông tin trong quản trị kinh doanh là những tín hiệu mới, được doanh nghiệp thu nhận, được hiểu và được đánh giá là có ích trong việc ra quyết định quản trị kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Đặc điểm của thông tin: • Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển: • Bản thân thông tin không có mục đích tự thân, nó chỉ tồn tại và có ý nghĩa trong một hệ thống có điều khiển nào đó. • Thông tin Thô ti có ó tính tí h tương tươ đối: đối mỗi ỗi thông thô tin ti chỉ hỉ một ột sự ự phản hả ánh á h chưa hư đầy đầ đủ về ề hiện tượng và sự vật được phản ánh, đồng thời nó cũng phụ thuộc vào trình độ và khả năng của nơi nhận phản ánh. • Mỗi ỗ thông hô tin đều đề có ó vật ậ mang tin và à lượng l tin. • Tính định hướng của vật mang tin: Thông tin phản ánh mối quan hệ giữa đối tượng được phản ánh và nơi nhận phản ánh. v1.0011108209 7
 8. 1.2. VAI TRÒ THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Vai trò của thông tin trong quản trị kinh doanh là ở chỗ nó làm tiền đề, làm cơ sở và là công cụ của quản trị kinh doanh. Thông tin từ ngoài Chủ thể quản trị kinh doanh Thông tin thực hiện Thông tin quyết định Đối tượng quản trị Sản phẩm – đầu ra Yếu tố đầu vào Sơ đồ 6.1: Vai trò của thông tin trong quá trình quản trị kinh doanh v1.0011108209 8
 9. 1.3. YÊU CẦU CỦA THÔNG TIN KINH TẾ Tính chính xác Tính kịp thời Tính pháp lý Yêu cầu của thô thông tin ti kinh ki h tế Tí h có Tính ó íích h Tính bí mật Tính tối ưu, kinh tế Tính có thẩm quyền Tính đầy đủ, hệ thống, tổng hợp Sơ đồ 6.2: 6 2: Các yêu cầu của thông tin kinh tế v1.0011108209 9
 10. 1.4. VẤN ĐỀ NHIỄU TRONG HỆ THỐNG KINH TẾ • Một ộ nguyênê nhân hâ quan trọng làm là ảnh ả h hưởng h ở tới ớ chất hấ lượng l của ủ thông hô tin trong hệ thống là vấn đề nhiễu trong quá trình truyền tin. • Nhiễu thông tin là hiện tượng thông tin từ nguồn tới nơi nhận bị sai lệch, méo mó. Nhiễu vật lý: Do kỹ thuật hoặc do môi trường Nguyên nhân Nhiễu ngữ nghĩa: Do khái niệm chưa đồng nhất, lỗi văn phạm dẫn đến nhiễu thông tin Nhiễu thực dụng: Do tin người phát và người nhận có mối quan hệ lợi ích Sơ đồ: 6.3: Nguyên nhân dẫn đến nhiễu thông tin v1.0011108209 10
 11. 2. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ KINH DOANH • Khái niệm; • Các loại quyết định; • Các nguyên tắc cơ bản ra quyết định; • Yêu cầu đối với các quyết định; • Cá bước Các b ớ ra và à thực h hiện hiệ quyết ế định; đị h • Trở ngại của giám đốc khi ra quyết định; • Phương pháp ra quyết định. v1.0011108209 11
 12. 2.1. KHÁI NIỆM Quyết định quản trị kinh doanh là phương án hành động đã được tính toán cân nhắc, mang tính sáng tạo của chủ doanh nghiệp, nhằm xử lý một vấn đề trên cơ sở phân tích các thông tin về hiện trạng của doanh nghiệp. ệ v1.0011108209 12
 13. 2.2. CÁC LOẠI QUYẾT ĐỊNH • Theo tốc độ ra quyết định: gồm những quyết định trực giác và những quyết định có lý giải. • Theo thời gian thực hiện: gồm quyết định dài ạ ,q hạn, quyết y định ị trungg hạn, ạ , ngắn g hạn ạ và tức thời. v1.0011108209 13
 14. 2.3. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN RA QUYẾT ĐỊNH • Nguyên tắc định nghĩa: Muốn giải quyết có hiệu lực một vấn đề, đầu tiên phải hiểu rõ vấn đề đó mà thông g thườngg người g ta chỉ có thể đạt ạ được ợ một ộ qquyết y địnhị logic g khi vấn đề đã được định nghĩa rồi. • Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ: Một quyết định logic phải được bảo vệ xác minh đúng đắn. đắn Tất cả mọi quyết định logic phải được dựa trên những cơ sở vững chắc. chắc • Nguyên tắc sự đồng nhất: Cần phải xác định một cách rõ ràng những sự khác nhau có thể có do sự thay đổi về địa điểm hay về thời đại gây ra. v1.0011108209 14
 15. 2.4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH Tính hệ thống Tính tối ưu Tính định hướng Yêu cầu đối với các quyết định Tính pháp lý Tính cô đọng dễ hiểu Tính có độ đa dạng Tính hợp lý (đảm bảo khách quan và khoa học) Tính cụ thể về thời gian thực hiện Sơ đồ 6.4: Yêu cầu đối với các quyết định v1.0011108209 15
 16. 2.5. CÁC BƯỚC RA VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH Sợ bộ đề ra Thông qua và đề ra Tổ chức thực hiện quyết định nhiệm vụ quyết định Truyền đạt quyết định Chọn tiêu chuẩn đánh giá Kế hoạch tổ chức Xây dựng Thu thập Dự kiến mã hình Kiểm tra việc thực hiện thông tin các phương toán giải toán, án quyết và chọn Điều chỉnh quyết định Chính thức đề ra nhiệm vụ Định phương án Tổng kết tình hình thực hiện quyết định tối ưu Sơ đồ 6.5: Các bước ra và thực hiện quyết định v1.0011108209 16
 17. 2.5.1. SƠ BỘ NHIỆM VỤ ĐẶT RA • Khi quyết định những nhiệm vụ, nhiệm vụ có nội dung mới ở bước đầu phải sơ bộ đề ra nhiệm vụ và làm rõ dầ nó dần ó trong t quá á trình t ì h quyết ết định đị h nhiệm hiệ vụ. • Muốn đề ra nhiệm vụ, trước hết cần phải xác định:  Vì sao phải đề ra nhiệm vụ, vụ nhiệm vụ đó thuộc loại nào, tính cấp bách của nó?  Tình huống nào trong sản xuất có liên quan đến nhiệm ệ vụ đềề ra, những ữ nhân â tốố ảnh ả hưởng ở đến ế nhiệm vụ? ợ g thông  Khối lượng g tin cần thiết đã có để đề ra nhiệm vụ, cách thu thập những thông tin còn thiếu. v1.0011108209 17
 18. 2.5.2. CHỌN TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ MÔ HÌNH XỬ LÝ • Việc chọn các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả là quá trình quan trọng và phức tạp. Nếu không chú ý đến điều này khi đề ra nhiệm vụ dễ nêu những mục đích chung chung, chung do đó dẫn tới những khó khăn lớn khi chọn quyết định. • Các phương án của những quyết định phức tạp được nghiên cứu bằng mô hình toán học. Mô hình phản ánh tái tạo đối tượng, thay thế đối tượng để sau nghiên cứu mô hình, thu được những thông tin về đối tượng đó. • Nhờ mô hình và máy tính, người ta xác định nhanh chóng hiệu quả các phương án theo chỉ tiêu đánh giá đã chọn. Trên cơ sở đó có thể chọn phương án quyết định tối ưu. ưu v1.0011108209 18
 19. 2.5.3. THU THẬP THÔNG TIN CÒN THIẾU ĐỂ LÀM RÕ NHIỆM VỤ ĐỀ RA Chỉ có thể giải quyết đúng đắn một vấn đề nào đó nếu như có thông tin đầy đủ và chính xác. Do vậy, cần phải thu thập mọi thông tin, nếu điều kiện cho phép. Nếu thông tin chưa đủ để quyết định vấn đề một cách chắc chắn, phải có biện pháp bổ sung tin. v1.0011108209 19
 20. 2.5.4. CHÍNH THỨC ĐỀ RA NHIỆM VỤ Chỉ có thể chính thức đề ra nhiệm vụ sau khi đã xử lý các thông tin thu được do kết quả nghiên cứu về tính chất của nhiệm vụ, tính cấp bách của việc giải quyết nhiệm vụ đó, tình huống phát sinh, việc xác định mục đí h và đích à tiêu tiê chuẩn h ẩ đánh đá h giá iá hiệu hiệ quả. ả Bước Bướ này à có ó ý nghĩa quan trọng để đề ra quyết định đúng đắn. v1.0011108209 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2