intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 3

Chia sẻ: Nguyễn Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
139
lượt xem
49
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 3 Quản trị chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các báo cáo tài chính chủ yếu của ngân hàng, đánh giá hoạt động của ngân hàng, các tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng, các mô hình về khả năng sinh lời của ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 3

 1. Chuyên đề 3 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Đọc các trang 141 - 247 Học liệu bắt buộc số 1 • Đọc các trang 141 - 247 Học liệu tham khảo số 8 • Đọc các trang 547 - 580 Học liệu tham khảo số 4 • Đọc các trang 252 - 306 học liệu tham khảo số 5 2
 3. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ 3 1. Các báo cáo tài chính chủ yếu của ngân hàng 2. Đánh giá hoạt động của ngân hàng 3. Các tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng 4. Các mô hình về khả năng sinh lời của ngân hàng 3
 4. Các báo cáo tài chính của NH 1. Bảng cân đối kế toán 2. Báo cáo thu nhập 3. Báo cáo về nguồn vốn & sử dụng vốn 4. Báo cáo về vốn chủ sở hữu 5. Học viên tự đọc chương 4 từ trang 141 đến trang 187 Học liệu bắt buộc số 1 – Chuyên đề 2 4
 5. Đánh giá hoạt động của một ngân hàng • Xác định mục tiêu dài hạn của ngân hàng • Đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng • Các biện pháp đo lường rủi ro trong hoạt động ngân hàng 5
 6. Xác định mục tiêu dài hạn của ngân hàng • Tối đa hóa giá trị công ty – thực chất là việc tối đa hóa giá trị cổ phiếu công ty • Giá trị cổ phiếu công ty được xác định dựa trên dự tính về biến động của dòng cổ tức trong tương lai 6
 7. Cách xác định giá trị cổ phiếu công ty • Công thức  E (Dt ) P0  t 1 (1  r ) t • Trong đó - P0 là giá trị cổ phiếu công ty - Dt là dòng cổ tức mong đợi trong tương lai - r là tỷ lệ thu nhập tối thiểu - t là thời gian của dòng cổ tức thu nhập trong tương lai 7
 8. Ví dụ • Ngân hàng trả 5000 Đồng cho 1 cổ phiếu 1 năm. Cổ tức mong đợi dự tính tăng 6% năm, tỷ lệ chiết khấu 10%/năm • Giá cổ phiếu hiện tại sẽ là 5000 Đ P0   12500 Đ (0,1  0,06 ) 8
 9. Ví dụ • Nếu cổ tức được trả vào cuối thời điểm thời kỳ 1 là 5000 Đ; 10.000 Đ vào thời kỳ 2 & bán cổ phiếu với giá 150.000 Đ • Nếu giả định tỷ lệ chiết khấu 10%, giá trị hiện tại của cổ phiếu sẽ là 5000 Đ 10.000 Đ 150.000Đ P0   2  2  136.776,85 Đ (1  0,1) (1  0,1) (1  0,1) 9
 10. Bài tập 1 Giả sử hiện tại ngân hàng dự tính trả cổ tức năm nay là $4, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là 5%, tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu tối thiểu căn cứ theo mức rủi ro của ngân hàng là 10%. Hãy tính giá trị hiện tại của cổ phiếu? 10
 11. Các trường hợp tăng giá trị cổ phiếu của ngân hàng • Do sự tăng trưởng một số thị trường ngân hàng phục vụ • Giảm mức rủi ro dự tính do tăng VCSH hoặc giảm tổn thất tín dụng • Các nhà đầu tư dự báo cổ tức tăng & rủi ro giảm 11
 12. Các tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng • Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) = Thu nhập sau thuế/Vốn chủ sở hữu • Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản (ROA) = Thu nhập sau thuế/Tổng tài sản 12
 13. Các tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng • Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) = (Thu nhập lãi từ các khoản cho vay & đầu tư chứng khoán – Chi phí trả lãi cho tiền gửi & nợ khác)/Tổng tài sản • Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên (TLTNNLCB) = (Thu ngoài lãi – Chi phí ngoài lãi)/Tổng tài sản 13
 14. Các tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng • Tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên (TLTNHĐCB) = (Tổng thu từ hoạt động – Tổng chi phí hoạt động)/Tổng tài sản • Thu nhập cận biên trước những giao dịch đặc biệt (NRST) = (Thu nhập sau thuế + Lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh chứng khoán + Các khoản bất thường khác)/Tổng tài sản 14
 15. Các tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng • Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) = Thu nhập sau thuế/Tổng số cổ phiếu thường hiện hành • Chênh lệch lãi suất bình quân (CLLSBQ) = (Thu từ lãi/Tổng tài sản sinh lời) – (Tổng chi phí trả lãi/Tổng nguồn vốn phải trả lãi) 15
 16. Các tỷ lệ đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng • Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định (TLHSSDTSCĐ) = Tổng thu từ hoạt động/Tổng tài sản = (Thu nhập lãi/Tổng tài sản) + (Thu nhập ngoài lãi/Tổng tài sản) • Tỷ lệ tài sản sinh lời = Tổng tài sản sinh lời/Tổng tài sản = (Các khoản cho vay + Các khoản cho thuê + Đầu tư chứng khoán)/Tổng tài sản = (Tổng tài sản – Tài sản không sinh lời)/Tổng tài sản 16
 17. Bài tập 2 Một ngân hàng báo cáo thu nhập sau thuế năm nay là 51 triệu $, tổng tài sản là 1.444 triệu $ & các khoản nợ của ngân hàng là 926 triệu $. Hãy xác định thu nhập trên VCSH? Đánh giá của bạn về mức ROE? 17
 18. Bài tập 3 Ước tính tổng thu từ tất cả các nguồn của NH là 155 triệu $ & tổng chi phí (gồm cả thuế) là 107 triệu $. Tổng các khoản nợ là 4960 triệu $ , VCSH của NH là 52 triệu $. Hãy tính ROA của NH & nêu nhận xét của Bạn? 18
 19. Bài tập 4 Thông tin về 1 NH: năm trước tổng chi phí trả lãi là 12 triệu $ & chi phí ngoài lãi là 5 triệu $, trong khi thu lãi từ các tài sản sinh lời là 16 triệu $ & thu ngoài lãi là 2 triệu $. Giả sử tài sản NH là 480 triệu $ trong đó tài sản sinh lời chiếm 85% tổng tài sản. Nguồn vốn phải trả lãi chiếm 75% tổng nguồn vốn. Hãy xác định tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, tỷ lệ tài sản sịnh lời & mức chênh lệch lãi suất bình quân? 19
 20. Các mô hình về khả năng sinh lời • Mô hình đánh đổi giữa rủi ro & thu nhập • Mô hình các yếu tố tác động thay đổi tỷ lệ thu nhập trên VCSH (ROE) • Mô hình các yếu tố tác động thay đổi tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản (ROA) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2