intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Sử dụng excel để giải bài toán điểm hòa vốn - Nguyễn Châu Hùng Tính

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

177
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Sử dụng excel để giải bài toán điểm hòa vốn do Nguyễn Châu Hùng Tính biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về bài toán điểm hòa vốn; sử dụng excel để giải bài toán; vẽ đồ thị hòa vốn; ứng dụng mở rộng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Sử dụng excel để giải bài toán điểm hòa vốn - Nguyễn Châu Hùng Tính

 1. Tên: Nguyễn Châu Hùng Tính ĐT: 0932634044               Mail: nguyentinhtvu@gmail.com Môn học: TIN HỌC UD TRONG KD ­ Thời lượng: 12 tiết  Đánh giá: Thi trắc nghiệm Nội dung:       1. Sử dụng Excel để giải bài toán điểm hòa vốn       2. Sử dụng Excel để giải bài toán QHTT       3. SD Excel để xác định giá trị tt biến đổi theo thời  gian       4. Sử dụng Table hai chiều phân tích kết quả kinh doanh                       5. Bài toán bán hàng trả góp       6. Kế toán lương theo thời gian       7  Kế toán tiền mặt       8. Kế toán hàng hóa cửa hàng       9. Thẩm định dự án SX­KD 1. ThS. Đinh Thế Hiển ­ “Excel ứng dụng trong quản trị TC”
 2.  SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ GIẢI BÀI  TOÁN ĐIỂM HÒA VỐN
 3. Khi  xây  dựng  các  kế  hoạch  tài  chính  hay  phân  tích,  chúng  ta  thường  đặt  câu  hỏi  kết  quả sẽ thay đổi ra sao nếu chúng ta thay đổi  thông số nào đó dẫn đến kết quả ra sao?
 4. Để  giải  quyết  yêu  cầu  này,  chúng  ta  sử  dụng  hàm mục tiêu Goal Seek của Excel với các bước  thực  hiện  khá  đơn  giản.  Sau  đây  chúng  ta  sẽ  xem xét phần lí thuyết và ví dụ, qua đó chúng ta  biết  cách  áp  dụng  hàm  Goal  Seek
 5. 1.1. Bài toán điểm hòa vốn 1.1.1 Lý thuyết bài toán Giả sử ta đặt             Q: Sản lượng              B: Định phí              p: Giá bán 1 sản phẩm              v: Biến phí 1 sản phẩm ­ Số dư đảm phí 1 đơn vị sản phẩm: (p – v) ­ Số dư đảm phí 1 loại sản phẩm:     (p – v) *Q Doanh thu = Sản lượng * giá bán = p*Q T.Chi phí = T.Biến phí + T.Định phí = v*Q + B Khi đó doanh nghiệp hòa vốn khi      Doanh thu – T.Chi phí = 0      p*Q – (v*Q +B) = 0    => Qhv = B/(p­v)
 6. 1.1. Bài toán điểm hòa vốn 1.1.1 Lý thuyết bài toán   A. Nếu ta có B, p, v                Qhv = B/(p­v)               Doanh thu HV= p*Qhv B. Nếu ta có B, SDĐP, tỷ lệ SDĐP                 Qhv = B/SDĐP đơn vị                 Doanh thu HV= Qhv / Tỷ lệ số dư đảm phí    mà Tỷ lệ SDĐP = Doanh thu/Số dư đảm phí 1 loại SP                    hay    = Giá bán/ Số dư đảm phí đơn vị
 7. 1.1. Bài toán điểm hòa vốn 1.1.1 Lý thuyết bài toán  C. Nếu ta có B, tỷ lệ biến phí trên doanh thu.           DT HV = B/(100% ­ Tỷ lệ biến phí trên DT)           Qhv    = DT HV/ Đơn giá bán
 8. 1.1.2 Bài toán Công ty SX gạch chịu nhiệt ước tính biến phí để  sản xuất 1 tấn gạch chịu nhiệt là 2.7 trđ, giá bình  quân  trên  thị  trường  là  3.4  trđ,  được  biết  định  phí  hàng  tháng  của  côngty  là  650  trđ,  như  vậy  công  ty  cần  sản  suất  và  tiêu  thụ  bao  nhiêu  tấn  gạch để hoà vốn?
 9. 1.2 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.2.1 Thiết lập chỉ tiêu và hàm mục tiêu. Thiết lập các chỉ tiêu
 10. 1.2 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.2.1 Thiết lập chỉ tiêu và hàm mục tiêu. Thiết lập hàm mục tiêu Giá bán lấy ở vùng dữ liệu (C7=$B$3) Doanh thu = Giá bán * Sản lượng (C8=C6*C7) Tổng biến phí = Biến phí đơn vị * Sản lượng  (C9=$B$4*C7) Định phí lấy trên vùng dữ liệu (C10=$B$2) Tổng chi phí = Tổng biến phí+Định phí (C11=C9+C10) Lợi nhuận = Doanh thu ­ Tổng chi phí (C12=C8­C11)
 11. 1.2 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.2.1 Thiết lập chỉ tiêu và hàm mục tiêu. Sau khi thiết lập hàm mục tiêu ta được bảng sau:
 12. 1.2 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.2.2 Sử dụng Goal Seek để giải bài toán. Đặt con trỏ tại vị trí ô lợi nhuận Vào Tool\Goal Seek Khi hộp thoại Goal Seek xuất hiện,  ở vùng  Set cell sẽ  có địa chỉ C12 ( là địa chỉ giá trị ô lợi nhuận), nhập giá  trị  0  vào  vùng  To  value,  nhập  địa  chỉ  C6  vào  vùng  By  changing cell (là ô cần thay đổi giá trị để ô C12 đạt giá  trị 0), sau đó click OK để thi hành.
 13. 1.2 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.2.3 Sử dụng Goal Seek để giải bài toán. Hàm mục tiêu Goal seek tìm ra kết quả sẽ thông báo  Goal  seeking  with  C12  found  a  solution,  click  OK  để hoàn tất, khi đó ta sẽ thấy ô C6 có giá trị là 929 là  sản lượng  điểm hòa vốn và  ô C12 có giá trị là 0 là  lợi nhuận điểm hòa vốn. 
 14. 1.2 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.2.2 Sử dụng Goal Seek để giải bài toán. Sau khi dùng Goal Seek ta được bảng sau: 
 15. 1.3 Vẽ đồ thị hòa vốn. Thiết lập vùng vẽ đồ thị như bảng sau:
 16. 1.3 Vẽ đồ thị hòa vốn. Sau đó chọn khối B14:E20 Vào Insert \ Chart chọn mẫu đồ thị như sau:  
 17. 1.3 Vẽ đồ thị hòa vốn. Chọn Next Chọn Rows và nhấn Next như hình sau : 
 18. 1.3 Vẽ đồ thị hòa vốn. Tại thanh Title ta nhập như hình sau: ­ Chart title: ­ Value X axis: ­ Value Y axis 
 19. 1.3 Vẽ đồ thị hòa vốn. Chọn tiếp thanh Gridlines và bỏ chọn Major  Gridlines ta được hình sau: 
 20. 1.3 Vẽ đồ thị hòa vốn. Nhấn Finish để hoàn thành công việc vẽ đồ thị  như hình sau:  Điều chỉnh đồ thị theo ý muốn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2