intTypePromotion=1

Bài giảng Trị giá hải quan

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:96

0
193
lượt xem
40
download

Bài giảng Trị giá hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Trị giá hải quan bao gồm những nội dung về sơ lược lịch sử; hiệp định trị giá GATT 1994; các phương pháp xác định trị giá hải quan; hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện trị giá hải quan; bài tập tình huống về trị giá hải quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trị giá hải quan

 1. TRỊ GIÁ HẢI QUAN
 2. CHƯƠNG TRÌNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 3. TRỊ GIÁ HẢI QUAN SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HIỆP  ĐỊNH TRỊ GIÁ GATT 1994 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ
 4. TRỊ GIÁ HẢI QUAN  SƠ LƯỢC LỊCH SỬ -   Trị  giá  hải  quan  là  căn  cứ  quan  trọng  để  tính  thuế  đối với hàng hóa XNK; -  Hiệp định chung về thuế quan và thương mại ra đời  (GATT), tại Điều VII của Hiệp định quy định về xác  định  trị  giá  Hải  quan  ­ chỉ  đề  ra  những  nguyên  tắc  chung  (hiệu  lực  ngày  01/01/1948)  nhằm  điều  hòa  thuế quan giữa các quốc gia thành viên.
 5. HIỆP  ĐỊNH TRỊ GIÁ GATT1994 TR SỊƠ GIÁ H ẢI QUAN  LƯỢC LỊCH SỬ  SƠ LƯỢC LỊCH SỬ -   Định  nghĩa  về  TRỊ  GIÁ  HẢI  QUAN  được  hoàn  thành  vào  giữa năm 1949, dựa trên 3 nguyên tắc thiết lập tại Điều VII  Hiệp định GATT 1947, được hợp nhất tại Hiệp định về trị giá  hàng hoá theo mục đích hải quan, gọi tắt là BDV (BRUSSEL  DEFINATION  VALUE)  được  ký  tại  Brussel  /  Bỉ  vào  ngày  15/12/1950 và chính thức áp dụng vào 28/7/1953.
 6. GATT/WTO ­ S HIỆTR ƠỊ L P  ĐỊỊ GIÁ H NH TR ƯỢC LỊCH SỬ  GIÁ GATT1994 ẢI QUAN  S SƠ  LƯỢ Ơ L C LỊỊCH S ƯỢC L CH SỬỬ ­ Đầu thập niên 80 thế kỷ XX, với sự phát triển bùng  nổ của khoa học kỹ thuật, Trị giá hải quan theo định  nghĩa BDV không còn phù hợp, các quốc gia thành viên  đã xây dựng phương pháp xác định trị giá mới thay Trị  giá BDV, nhằm đáp  ứng yêu cầu mở rộng và gia tăng  tự do hoá thương mại thế giới, tháo gỡ những trở ngại  trong hoạt động thương mại. 
 7. GATT1994 ­ S HIỆTR Ơ L P  ĐỊỊ GIÁ H NH TR ẢƯỢ C LỊCH SỬ Ị GIÁ GATT 1994 I QUAN  S SƠ  LƯỢ Ơ L C LỊỊCH S ƯỢC L CH SỬỬ ­  Hiệp  định  về  thực  hiện  Điều  VII  của  Hiệp  định  chung về thuế quan và thương mại ra đời (thường gọi  tắt là Hiệp định trị giá GATT 1994), thiết lập một hệ  thống xác định trị giá hải quan tiên tiến dựa trên giá trị  thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của hàng  hóa nhập khẩu.
 8. GATT1994 ­ S HIỆTR Ơ L P  ĐỊỊ GIÁ H NH TR ẢƯỢ C LỊCH SỬ Ị GIÁ GATT 1994 I QUAN  S SƠ  LƯỢ Ơ L C LỊỊCH S ƯỢC L CH SỬỬ TẠI VIỆT NAM ­ Trước năm 2003: Việt Nam áp dụng xác định trị giá  hải quan theo định nghĩa BDV (cơ chế giá tối thiểu);  
 9. GATT1994 ­ S HIỆTR Ơ L P  ĐỊỊ GIÁ H NH TR ẢƯỢ C LỊCH SỬ Ị GIÁ GATT 1994 I QUAN  S SƠ  LƯỢ Ơ L C LỊỊCH S ƯỢC L CH SỬỬ ­  Ngày  06/6/2002  Chính  phủ  ban  hành  Nghị  định  số    60/2002/NĐ­CP,  nội luật hóa Hiệp định trị giá GATT; -  Ngày 08/12/2003 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số  118/2003/TT­BTC,  Hiệp  định  trị  giá  GATT  chính  thức áp dụng tại Việt Nam kể từ ngày Thông tư này  có hiệu lực thi hành; -  
 10. GATT1994 ­ S HIỆTR Ơ L P  ĐỊỊ GIÁ H NH TR ẢƯỢ C LỊCH SỬ Ị GIÁ GATT 1994 I QUAN  S SƠ  LƯỢ Ơ L C LỊỊCH S ƯỢC L CH SỬỬ -  Đối tượng mở rộng dần, có bảo lưu, đến nay đã áp  dụng đầy đủ Hiệp định. -   Ngày  11/01/2007:  Việt  Nam  chính  thức  trở  thành  thành  viên  150  của  Tổ  chức  Thương  mại  thế  giới  (W.T.O / World Trade Organization). -  Hội nhập sâu rộng, ký kết các FTA.  
 11. GATT1994 ­ S Ơ L HIỆP  ĐỊNH TR ƯỢC LỊCH SỬ Ị GIÁ GATT 1994 1. Giới thiệu tổng quát; 2. Thân Hiệp định:  -. Phần 1: Những quy tắc về XĐ TGHQ; -. Phần  2:  Quản  lý  thực  hiện  và  giải  quyết  tranh  chấp.  3. Chú giải.
 12. GATT1994 ­ S Ơ LƯỢC L CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ ỊCH S ỊNH TRỊ GIÁ Ử GIỐNG HỆT (2) TƯƠNG TỰ GIAO DỊCH (3) (1) TUẦN TỰ KHẤU TRỪ SUY LUẬN (4) (6) TÍNH TOÁN (5)
 13. TRỊGATT1994 ­ S  GIÁ GIAO DỊCH CƠ  LƯỢC LỊCH S ỦA HÀNG HÓA NH ỬẨU ẬP KH
 14. PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
 15. GATT1994 ­ S PP TR ƠỦ L Ị GIÁ GIAO DỊCH C ƯỢC LỊCH S A HÀNG HÓA NH Ử ẨU ẬP KH TRỊ GIÁ GIAO DỊCH TRỊ GIÁ THỰC TẾ ĐÃ THANH TOÁN HAY SẼ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN ĐiỀU CHỈNH TRỰC TIẾP/GIÁN TIẾP
 16. TRỊGATT1994 ­ S  GIÁ GIAO DỊCH CƠ  LƯỢC LỊCH S ỦA HÀNG HÓA NH ỬẨU ẬP KH TRỊ GIÁ  THỰC TẾ  ĐàTHANH  TOÁN HAY  SẼ PHẢI  THANH  TOÁN
 17. TRỊGATT1994 ­ S  GIÁ GIAO DỊCH CƠ  LƯỢC LỊCH S ỦA HÀNG HÓA NH ỬẨU ẬP KH
 18. TRỊGATT1994 ­ S  GIÁ GIAO DỊCH CƠ  LƯỢC LỊCH S ỦA HÀNG HÓA NH ỬẨU ẬP KH ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 1
 19. TRỊGATT1994 ­ S  GIÁ GIAO D HIỆP  ĐỊCH CƠ ỊNH TRỊ L ƯỢC LỊCH S ỦA HÀNG HÓA NH  GIÁ GATT 1994 ỬẨU ẬP KH ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG Giá cả hoặc việc bán hàng không phụ thuộc vào những điều 2 kiện hay các khoản thanh toán mà vì chúng không xác định được trị giá của hàng hoá cần xác định trị giá Trường hợp người mua có tài liệu khách quan để xác định mức . độ ảnh hưởng bằng tiền của sự phụ thuộc đó thì vẫn được xem là đã đáp ứng điều kiện này; khi xác định trị giá hải quan phải cộng khoản tiền được giảm do ảnh hưởng của sự phụ thuộc đó vào trị giá giao dịch.
 20. TRỊGATT1994 ­ S  GIÁ GIAO D ỊCH C HIỆP  Đ Ơ  L ƯỢC LỊCH S ỦA HÀNG HÓA NH ỊNH TR Ị GIÁ GATT 1994 ỬẨU ẬP KH ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG Sau khi bán lại, chuyển nhượng hoặc sử dụng hàng hoá nhập khẩu, người mua không phải 3 trả thêm bất kỳ khoản tiền nào từ số tiền thu được do việc định đoạt hàng hoá nhập khẩu mang lại trừ khoản quy định tại khoản điều chỉnh cộng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2