intTypePromotion=1

Bài Thảo Luận Kinh Tế Quốc Tế

Chia sẻ: 123456 123456 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:67

0
61
lượt xem
5
download

Bài Thảo Luận Kinh Tế Quốc Tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Năng xuất lao động sản xuất ra cà phê và trái cây của mỹ và Anh như sau: Gỉa thiết cho rằng lượng cung lao động của nước mỹ và anh là cố định 100h và 200h Trường hợp nền kinh tế không có ngoại thương Sản xuất tự cung tự cấp không có trao đổi hàng hoá với bên ngoài, khi đó sản xuất cũng là tiêu dùng TH A: Trao đổi trong nước Mỹ 8x = 2y Anh 4x = 6y Thế giới 12x, 8y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Thảo Luận Kinh Tế Quốc Tế

 1. Bộ Công Thương Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Khoa: Kinh Tế GVGD: Đỗ Thu Trang Nhóm 2 - Tổ 7 Bài Thảo Luận Kinh Tế Quốc Tế
 2. 1.Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Tùng 2. Phạm Ngọc Tân 3. Đào Thị Phượng 4.Đào Hà My 5.Phạm Quốc Tú 6. Lê Thị Thu 7. Nguyễn Đức Trang QT4A2 Học Vì Ngày Mai Lập Nghiệp
 3. Câu 1: Năng xuất lao động sản xuất ra cà phê và trái cây của mỹ và Anh như sau: Trường hợp A B C Sản phẩm Mỹ - Anh Mỹ - Anh Mỹ - Anh Sản phẩm 8 - 4 6 -2 9 -3 X Sản phẩm 2 - 6 4 -3 6 - 2 Y
 4. Gỉa thiết cho rằng lượng cung lao động của nước mỹ và anh là cố định 100h và 200h - Trường hợp nền kinh tế không có ngoại thương a) Sản xuất tự cung tự cấp không có trao đổi hàng hoá với bên ngoài, khi đó sản xuất cũng là tiêu dùng TH A: Trao đổi trong nước Mỹ 8x = 2y Anh 4x = 6y ⇒ Thế giới 12x, 8y
 5. TH B: Tỉ lệ trao đổi trong nước Mỹ 6x = 4y Anh 2x = 3y => Thế giới 8x, 7y TH C: Tỉ lệ trao đổi trong nước Mỹ 9x = 6y Anh 3x = 2y => Thế giới 12x = 8y
 6. b) Tính chi phí cơ hội của cà phê đối với trái cây ( chi phí cơ hội của mặt hàng X làv số lượng nặt hàng Y cần được cắt giảm để sản xuất thêm mặt hàng X) TH A:Ở Mỹ 1 sản phẩm X được sản xuất trong 0.125h 1 sản phẩm Y đượcn sản xuất trong 0.5h Để sản xuất thêm một sản phẩm X Mỹ sẽ mất 0.125h để sản xuất sản phẩm Y =>Mỹ cắt giảm 0.25 sản phẩm Y để sản xuất ra 1 sản phẩm X
 7. Ở Anh : 1 Sản phẩm X được sản xuất trong 0.25h 1 sản phẩm Y được sản xuất trong 1/6h Để sản xuất thêm một sản phẩm X Anh sẽ mất 0.25h để sản xuất sản phẩm Y => Anh cắt giảm 1.5 sản phẩm Y để sản xuất ra 1 sản phẩm X Như vậy đối với mặt hàng cà phê thì Mỹ có chi phí cơ hội thấp hơn của Anh ( 1X=0.25Y so với 1X=1.5Y) và do đó Mỹ có lơi thế về mặt hàng này)
 8. TH B : Tương tự ta có : Để sản xuất thêm một sản phẩm X Mĩ mất 1/6h để sản xuất sản phẩm Y =>Mĩ cắt giảm 2/3 sản phẩm Y Để sản xuất thêm một sản phẩm X Anh cắt giảm 3/2 sản phẩm Y Như vậy đối với sản phẩm X mĩ có chi phí cơ hội thấp hơn anh (1X=2/3Y so với 1X=3/2Y) và do đó mĩ có lợi thế vè sản phẩm này
 9. TH C: Tương tự ta có : Để sản xuất thêm một sản phẩm X Mỹ cần cắt giảm 2/3 sản phẩm Y Tương tự Anh cũng cần cắt giảm 2/3 sản phẩm Y Do chi phí cơ hội của 2 quốc gia bằng nhau => không xảy ra trao đổi.Vì nếu trao đổi xảy ra thì sẽ không có lợi cho 2 bên
 10. Tỷ lệ trên không thay đổi khi cà phê được sản xuất ra nhiều hơn.Vì nếu sản lượng cà phê tăng lên thì chi phí cơ hội của Mỹ và Anh càng thấp do đó Mỹ vẫn sẽ có lợi nhiều hơn
 11. Khi có ngoại thương a) Khung tỉ lệ trao đổi có lợi giữa 2 quốc gia khi có ngoại thương: Trao đổi phải dựa trên cơ sở tự nguyện giữa 2 quốc gia TH A: Ta có Mỹ 8X > 2Y Anh 4X8X < 12Y Ta có khung tỉ lệ trao đổi 2Y < 8X < 12Y Mỹ trao đổi sản phẩm X lấy dược càng nhiều sp Y thì càng có lợi ngược lại Anh trao đổi sp Y lấy được càng nhiều sản phẩm X thì càng có lợi
 12. TH B : Ta có Mỹ 6X > 4Y Anh 2X < 3Y=> 6X < 9Y Ta có khung tỉ kệ trao đổi 4Y < 6X < 9Y Mỹ trao đổi sp X lấy được càng nhiều sp Y thì càng có lợi và ngược lại Anh trao đổi sp Y lấy dược cang nhiều sp X thì càng có lợi TH C: Không xảy ra đổi vì Theo khung tỉ lệ trao đổi ta có Mỹ 9X > 6y Anh 3X< 2y=> 9X< 6Y Mỹ chỉ đồng ý trao đổi khi 9x lấy nhiều hơn 6y nhưng Anh lại không sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn 6y để lấy về 9x
 13. b) Lợi thế so sánh trong các mặt hàng: TH A: Năng suất lao động sp X ở Mỹ gấp 2 lần ( 8/4) ở Anh. Trong khi đó năng suất lao động sp Y ở Mĩ chỉ gấp 1/3 lần ở Anh => Mĩ có lợi thế so sánh trong sản xuất sp X Anh có lợi thế so sánh trong sản xuất sp Y
 14. TH B : Năng suất lao động sản xuất sp X ở Mỹ gấp 3 lần (6/2) ở Anh trong khi đó năng suất lao động sp Y ở Mĩ chỉ gấp 4/3 ở Anh => Mỹ có lợi thế so sánh trong sx spX Anh có lợi thế trong sx sp Y
 15. TH C: Năng suất lao động sp X ở Mĩ gấp 3 lần ở Anh Năng suất lao động sản phẩm Y ở Mỹ cũng gấp 3 lần ở Anh => Mỹ có lợi thế so sánh tuyệt đối trong việc sản xuất cả 2 sp
 16. c) TH A: Gỉa sử tỉ lệ trao đổi 8x = 6 y => Mĩ có lợi 4y, Anh có lợi 4x => Tiêu dùng tại mỹ 8x, 6y Anh 8x, 6y Thế giới : 16x, 12y > 12x, 8y Theo lợi thế so sánh thì Mĩ sẽ xuất khẩu sản phẩm X và nhập khẩu sản phẩm Y với số lượng ( xuất khẩu 8X và nhập khẩu 6Y) ngược lại Anh sẽ xuất khẩu sản phẩm Y và nhập khẩu sản phẩm X với số lượng ( xuất khẩu 6Y và nhập khẩu 8X)
 17. Trường hợp B: Gỉa sử tỉ lệ trao đổi 6x=3y Mĩ không có lợi Anh có lợi 4X, 1Y => Thì tiêu dùng tại: Mĩ 6X=4Y Anh 6X=3Y Thế giới 12X,7Y > 8X,7Y => Theo lợi thế so sánh thì Mĩ sẽ không đồng ý trao đổi.Anh sẽ xuất khẩu sản phẩm y và nhập khẩu sản phẩm x với số lượng ( xuất khẩu 3y và nhập khẩu 4x)
 18. TH C: Gỉa sử tỉ lệ trao đổi 9x=2y => Mỹ không có lợi Anh có lợi 6x và 4y Thì tiêu dùng tại Mỹ:9x, 6y Tại Anh : 9x,2y Thế giới 18x, 8y > 12x, 8y => theo lợi thế so sánh thì mĩ sẽ không đồng ý trao đổi.Anh sẽ xuất khẩu sp Y và nhập khẩu sp X với số lượng(xuất 2y và nhập về 6x)
 19. d) TH A: Mỹ có lợi thế sp X =>Mỹ sẽ chuyên môn hoá sp X (16x, 0y) Anh có lợi thế sp Y => Anh sẽ chuyên môn hoá sp Y (0x, 12y) TH B : Mỹ có lợi sp X => Mỹ chuyên môn hoá sp X(12x, 0y) Anh có lợi thế sp Y => Anh sẽ chuyên môn hoá sp Y (0x, 6y) TH C : Mỹ có lợi sp X =>Mỹ chuyên môn hoá sp X (18x, 0y) Anh có lợi sp X=> Anh chuyên môn hoá sp X (6x, 0y)
 20. TH A và TH B có thể phù hợp với thực tế chúng ta đang sống. TH C không phù hợp vì lợi thế tuyệt đối ở cả 2 sản phẩm đều thuộc về 1 quốc gia
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2