intTypePromotion=3

Báo cáo thí nghiệm-Bài 2: Truyền số liệu song song

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
4
download

Báo cáo thí nghiệm-Bài 2: Truyền số liệu song song

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN I : PHẦN CÂU HỎI CHUẨN BỊ Ở NHÀ 1. Cho biết địa chỉ và chức năng của các đường sau Đường 1Y0 1Y1 1Y2 1Y3 2Y0 2Y1 2Y2 2Y3 Địa chỉ Chức năng 2. Cho biết trong máy tính các đường này có chức năng giống đường nào ? Và chúng có mục đích gì trong hệ thống vi xử lý ? ..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thí nghiệm-Bài 2: Truyền số liệu song song

  1. Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm BÀI 02 : TRUYỀN SỐ LIỆU SONG SONG Điểm đánh giá CBGD nhận xét và ký tên Chuẩn bị Báo cáo Kiểm tra Kết quả Lý thuyết kết quả TN PHẦN I : PHẦN CÂU HỎI CHUẨN BỊ Ở NHÀ 1. Cho biết địa chỉ và chức năng của các đường sau Đường Địa chỉ Chức năng 1Y0 1Y1 1Y2 1Y3 2Y0 2Y1 2Y2 2Y3 2. Cho biết trong máy tính các đường này có chức năng giống đường nào ? Và chúng có mục đích gì trong hệ thống vi xử lý ? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ....................................................................... 3. Khi thực hiện lệnh OUT ra địa chỉ 314h thì đường nào trong các đường sau sẽ bằng 0? Đường nào bằng 1? 1Y0 1Y2 2Y0 2Y2 1Y1 1Y3 2Y1 2Y3 4. Khi thực hiện lệnh IN từ địa chỉ 319h thì đường nào trong các đường sau sẽ bằng 0? Đường nào bằng 1? 1Y0 1Y2 2Y0 2Y2 1Y1 1Y3 2Y1 2Y3 Trang 14
  2. Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm 5. Cho biết khi nối đường CS1 của U1 (74LS374) vào đường 2Y0 thì các Led dữ liệu trên μPM-302 sẽ có địa chỉ đối với máy tính là bao nhiêu ? ............................ Nếu nối CS1 vào 1Y0 có được không ? Tại sao? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .................... 6. Khi nối đường Chip-Select ( CS2 ) của U2 (74 LS245) vào 1Y0 của PART C thì các công tắc DIP-SW sẽ có địa chỉ đối với máy tính là bao nhiêu ?...................... Nếu nối CS2 vào đường 1Y3 có được không? Tại sao? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .............................. PHẦN II : BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 1. Kết quả thu được khi thực hiện xuất từ máy tính qua MODULE thí nghiệm: STT Mã LED 7 LED 6 LED 5 LED 4 LED 3 LED 2 LED LED Mã Nhập D7 D6 D5 D4 D3 D2 1 0 10 D1 D0 1 2 3 4 5 So sánh kết quả thu được với kết quả đã nhập để xuất trước đó ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2. Gạt các công tắc DIP-SW để xác lập số liệu ngoài ghi giá trị đặt trên các DIP- SW vào bảng và ghi kết quả thu được trên máy tính vào bảng sau : Giá Máy SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0 trị đặt tính STT D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 trên nhận SW được 1 2 3 4 5 So sánh kết quả thu được với giá trị đặt trên công tắc Trang 15
  3. Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. Viết chương trình điều khiển nhập/xuất dữ liệu với yêu cầu khi nhấn 'N' thì nhập dữ liệu từ SW DIP-8 và nhấn 'X' thì xuất dữ liệu ra Led của μPM-302 và μPTS-31 biết rằng CS1 nối với 2Y2 và CS2 nối với 1Y1: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................................................ 4. Viết chương trình điều khiển như trên nhưng xuất ra màn hình ở dạng nhị phân: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Trang 16
  4. Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................................................ 5. Viết chương trình điều khiển như trên nhưng xuất ra màn hình ở dạng thập lục phân: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Trang 17
  5. Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................................................ Trang 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản