intTypePromotion=1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực ở TNHH bông vải sợi Thiên Bảo

Chia sẻ: Trương Văn Chiến | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:39

0
6
lượt xem
2
download

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực ở TNHH bông vải sợi Thiên Bảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo trình bày tổng quan về công ty TNHH bông vải sợi Thiên Bảo; công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH bông vải sợi Thiên Bảo; một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH bông vải sợi Thiên Bảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực ở TNHH bông vải sợi Thiên Bảo

 1. HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN  LỰC Ở TNHH BÔNG VẢI SỢI THIÊN BẢO Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện TP. HỒ CHÍ MINH – 2019 i
 2. HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN  LỰC Ở TNHH BÔNG VẢI SỢI THIÊN BẢO Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện TP. HỒ CHÍ MINH – 2019 2
 3. LỜI CẢM ƠN  Để hoàn thành bài báo cáo thực tập này, em đã nhận được rất nhiều sự  quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài  trường. Xin cảm ơn Quý thầy/cô cùng các Anh/chị thuộc văn phòng Khoa Vận  Tải đã hỗ trợ và cung cấp những thông tin kịp thời, giúp em hoàn thành bài Báo  cáo thực tập đúng thời hạn. Một lần nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu  này. TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Sinh viên thực hiện 3
 4. LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng báo cáo thực tập này là do chính tôi thực hiện, các số  liệu thu thập và kết quả phân tích trong báo cáo là trung thực. các dữ liệu lấy  từ nguồn khác đều được trích dẫn nguồn đầy đủ. TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Sinh viên thực hiện 4
 5. NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) 5
 6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 6
 7. MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU 7
 8. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Con người là chủ thể của mọi hoạt động, do vậy ở bất cứ một thời đại nào và  trong bất kỳ lĩnh vực nào thì yếu tố con người luôn là yếu tố tiên quyết có ảnh  hưởng mạnh mẽ nhất tới hiệu quả hoạt động của một tập thể. Vì vậy, khi muốn  nâng cao hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp thì công tác quản trị nguồn  nhân lực luôn là điều được quan tâm nhất. Công tác quản trị nguồn nhân lực ở doanh  nghiệp bao gồm nhiều quá trình, từ khâu tuyển dụng, đào tạo đến các hoạt động  khen thưởng, đánh giá. Trong đó, công tác tuyển dụng là khâu đầu vào, có vai trò  quyết định đến toàn bộ quá trình quản trị nhân sự sau này. Bất kỳ sự sơ sót nào ở  khâu tuyển dụng có thể dẫn tới sự trì trệ trong quá trình sản xuất, vận hành của  công ty cũng như sự lãng phí về thời gian, công sức và chi phí đào tạo. Đặc biệt,  trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang trên đà  phát triển và hội nhập với nền kinh  tế khu vực và thế giới, để tồn tại và phát triển, bên cạnh việc đầu tư, đổi mới công  nghệ, trang thiết bị hiện đại, các doanh nghiệp trong nước phải không ngừng phát  huy và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực nói chung và công tác tuyển  dụng lao động nói riêng. Việc sở hữu được nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ đáp  ứng cho nhu cầu của sản xuất và sẽ tạo điều kiện cho sự mở rộng của công ty về  lâu dài  Trong quá trình thực tập được tiếp xúc thực tế  và quan sát, nhận thấy tầm  quan trọng của công tác tuyển dụng tới sự  vận hành và phát triển của một doanh   nghiệp, em đã chọn đề  tài “Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực ở TNHH Bông   Vải Sợi Thiên Bảo” với mục đích tìm hiểu, đánh giá và đưa ra một số đề xuất của   cá nhân đối với hoạt động , công tác tuyển dụng tại công ty.  8
 9. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Ứng dụng kiến thức và thông tin đã thu thập trong quá trình thực tập để đánh  giá hiệu quả  hoạt động, từ  đó rút ra  ưu, nhược điểm của quy trình tuyển   dụng tại công ty TNHH bông sợi vải Thiên Bảo - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển   dụng nhân sự, giúp cho doanh nghiệp có được đội ngũ lao động chất lượng  cao. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bài báo cáo sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với các phương pháp  chủ yếu: Phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn và phương pháp thu thập   thông tin thực tế từ công ty. Phương pháp thu thập thông tin: Các dữ liệu trong báo cáo được thu thập trực tiếp từ các tài liệu, báo cáo và   văn bản của Công ty TNHH bông sợi vải Thiên Bảo được lưu giữ  trong các năm.   Ngoài ra, tác giả còn sử dụng những kiến thức học được từ các bài giảng, sách giáo  khoa, tài liệu của các giảng viên trong và ngoài nhà trường; cá thông tin tham khảo  trên internet; các bài luận văn, báo cáo thực tập của sinh viên các năm trước. Phương pháp quan sát: Tác giả quan sát từ đồng nghiệp, cấp trên và các nhân sự trong doanh nghiệp  trong suốt quá trình làm việc, thực tập tại quý công ty để rút ra kết luận.  Ngoài ra, tác giả  còn tham khảo ý kiến từ một số nhân viên và quản lý đang  công tác tại công ty TNHH bông sợi vải Thiên Bảo 9
 10. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Bông  sợi vải Thiên Bảo - Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Bông sợi vải Thiên Bảo, trong khoảng  thời gian từ 2016 đến 2018  5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có), báo cáo thực tập   tốt nghiệp được chia làm ba chương. Cụ thể: Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Bông sợi vải Thiên Bảo  Chương 2: Công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Bông sợi vải Thiên Bảo  Chương 3: Một số  kiến nghị  nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty  TNHH Bông sợi vải Thiên Bảo Kết cấu và nội dung chi tiết từng chương sẽ  được trình bày chi tiết  ở  các  phần tiếp theo 10
 11. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BÔNG VẢI SỢI  THIÊN BẢO 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển - Tên công ty: CÔNG TY TNHH BÔNG VẢI SỢI THIÊN BẢO - Tên tiếng anh: THIEN BAO COTTONFABRIC YARN CO., LTD - Địa chỉ: 2/23 Núi Thành, Phườ ng 13, Qu ận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh  - Thành lập ngày: 26/10/2004 - Ngườ i đại diện pháp lý: Nguyễn Đình Duệ - Ngành, nghề  kinh doanh: Mua bán bông xơ, vải sợi, nguyên vật liệu –   Thiết bị  máy móc ­ vật tư ngành dệt may, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại) - Vốn điều lệ 1.000.000.000 đ (Một tỷ đồng) 1.2 Cơ cấu nhân sự Cơ cấu tổ chức của công ty gồm có: - Hội đồng thành viên: Gồm  cơ quan quyết định cao nhất của cọng ty - Chủ tịch hội đồng quản trị: Do Hội đồng thành viên bầu chọn từ các thành  viên trong hội đồng - Giám đốc: 01: Là người trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm công việc  kinh doanh của công ty, do Hội đồng thành viên bầu chọn 11
 12. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 - Trưởng phòng và nhân viên các phòng ban - Quản lý và công nhân xưởng Công ty TNHH Bông Sơi vải Thiên Bảo hiện có 2 phòng ban chính: Phòng  Hành chính­ Nhân sự  và Phòng kinh doanh. Mỗi phòng ban có 1 trưởng phòng chịu   trách nhiệm chính cho toàn bộ hoạt động và tham mưu trực tiếp cho Giám đốc. Bảng 1.  Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự  tại Công ty TNHH Bông sợi vải Thiên  Bảo  12
 13. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 (Nguồn: Báo cáo năm 2018 Phòng Nhân sự tổng hợp) Phòng Hành chính­ Nhân sự tại công ty TNHH Bông sợi vải Thiên Bảo hiện  có 6 thành viên, gồm 1 trưởng phòng và 5 nhân sự, được chia làm làm 2 phòng ban   nhỏ  là phòng Kế  toán­ Hành chính và phòng Nhân sự, chịu trách nhiệm cho hoạt   động vận hành nội bộ của công ty -Phòng Kế toán­ Hành chính chịu trách nhiệm cho các hoạt động thu chi của Công ty,   bao gồm thanh toán với đối tác, thanh toán các chi phí hoạt động của công ty, quản   lý tài sản, lương thưởng của công nhân viên -Phòng Nhân sự chịu trách nhiệm cho các công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý hợp  đồng và chăm lo đời sống của người lao động  - Phòng Kinh doanh có 12 thành viên, gồm 1 trưởng phòng và 11 nhân sự, chịu trách  nhiệm cho toàn bộ  hoạt động mua bán, tìm kiếm đối tác, quản lý vật tư, đảm bảo  quá trình kinh doanh của công ty đạt hiệu quả tối đa.  Ngoài ra hiện công ty TNHH Bông sợi vải Thiên Bảo còn có 3 xưởng sản  xuất trực thuộc phòng kinh doanh với tổng số công nhân là 124, mỗi xưởng sản xuất   có 1 quản lý phân xưởng đốc thúc hoạt động sản xuất đạt năng suất tốt và báo cáo   với Trưởng phòng kinh doanh. Như vậy, tính đến tháng 01/2019 công ty có 143 lao động (không kể Hội đồng  thành viên). Trong đó, lao động có trình độ đại học, cao đẳng là 5 người chiếm tỉ lệ  10%, hầu hết là  ở  những vị  trí quản lý và bộ  phận kế  toán của công ty. Phần trăm  còn lại là các lao động được đào tạo  ở  các trường nghề, chế  tạo chiếm 80­90%  chuyên thực hiện các công tác sản xuất may mặc, chế tạo tại xưởng. Bảng 1.  : Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn năm 2016­2018 13
 14. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 2016 2017 2018 Số lượng % Số lượng % Số lượng % Sau đại học  0 0 0 0 0 0 Đại học – cao  3 12.5% 5 13.4% 5 10% đẳng Trung cấp 12 50% 20 52.6% 25 50% Lao động phổ  9 37.5% 13 34% 20 40% thông   Tổng 24 100 38 100 50 100 (Nguồn: Báo cáo năm 2018 Phòng Hành chính­ Nhân sự ) Bảng 1. : Cơ cấu lao động theo độ tuổi lao động năm 2016­2018           201           201           2014 2 3 Số lượng     % Số lượng     % Số lượng     % 20­30    20   83.33     22   57.89     35  70 30­40    01   04.17     12   31.57     10  20 40­50    03   12.50     04   10.54     05 10 50­60     0   00.00      0      0      0     0 Tổng    24    100     38    100     50    100 (Nguồn: Báo cáo năm 2018 Phòng Nhân sự )     Xét theo độ tuổi thì công ty TNHH Bông Sợi Vải Thiên Bảo có lượng lao  động trẻ  dồi dào, đây là một trong những lợi thế rất đáng kể  để  thực hiện những   mục tiêu trong tương lai và thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi của môi trường   vì những người trẻ  luôn nhiệt huyết, năng động và dễ  thích nghi với sự  thay đổi.   Bên cạnh đó, lực lượng lao động cũng tăng theo từng tăm, từng độ  tuổi . Điều này   đặt ra thách thức đối với công ty trong việc tuyển dụng lao động nhằm thay thế  những người về  hưu trong tương lai và tuyển được những người đáp  ứng công  việc. 14
 15. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 Bảng 1. : Cơ cấu lao động theo giới tính năm 2016­2018 2016 2017 2018 Số lượng    % Số lượng     % Số lượng    % Nam 08 33.33 12 31.57 18 35.41 Nữ 16 66.67 26 63.48 32 64.59 Tổng  24 100 38 100 50 100 (Nguồn: Báo cáo năm 2018 Phòng Nhân sự tổng hợp)   Nhìn chung lực lượng lao động nữ của công ty luôn chiếm tỉ lệ cao hơn so   với nam, và không ngừng tăng lên qua các năm, điều này là phù hợp với đặc điểm   kinh doanh  ở  công ty khi hoạt động trong lĩnh vực may mặc, cần sự  nhạy bén và  khéo léo, tinh tế của nữ giới. Số lượng nhân viên nam có tăng theo từng năm nhưng  không quá nhiều. Cơ  cấu này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công  ty, nhưng lại đặt ra thách thức khi các lao động nữ  nghỉ  thai sản, nghỉ  việc,… sẽ  phải tuyển dụng lao động bổ  sung. Trình độ  giữa nhân viên có thể  chưa đồng đều   nhưng đã đáp ứng được yêu cầu công việc ở vị trí của họ. Trong thời gian tới, khi công ty mở  rộng thêm hoạt động kinh doanh thì cần   phải được tăng cường cả về số lượng cũng như chất lượng mới đáp ứng được yêu  cầu phát triển cũng như đứng vững trước sự cạnh tranh của các công ty đối thủ. 1.3 Tình hình kinh doanh của công ty TNHH Bông sợi vải Thiên Bảo: Bảng 1. : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016­2018 Đơn vị: Tỷ đồng 2016 2017 2018 Doanh thu ( tỉ đồng ) 8.12 12.34 17.21 15
 16. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 Lợi nhuận ( tỉ đồng ) 3.31 5.87 8.11 Nộp ngân sách nhà nước ( tỉ đồng ) 0.21 2.12 3.21 Thu nhập bình quân/ người   3.5 5.5 5.7 (triệu/người/ tháng) (Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018­ Phòng Kế toán) Nhận xét: Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy rằng, công ty đang ngày   càng phát triển và đạt được doanh số  càng ngày càng tăng qua từng năm , trong đó   cao nhất là năm 2018 với doanh thu đạt 17.21 tỉ  đồng, năm 2016 do mới bước vào   kinh doanh, đang trong quá trình đi vào ổn định tổ chức nên doanh thu của công ty chỉ  đạt 3.31 tỉ đông, năm 2017 , sau khi cơ cấu được bộ máy hoạt động, có sự phát triển   về nhân sự, công ty đạt doanh số 5.87 tỉ đồng. Qua đó các khoản nộp ngân sách cũng  tăng lên và thu nhập của người lao động cũng được cải thiện.   Mức lương trung   bình của người lao động ngày càng được nâng cao để  đáp  ứng nhu cầu sinh hoạt   của nhân viên như  khả  năng phục vụ  sản xuất kinh doanh cho công ty. Chính điều  này sẽ tác động ảnh hưởng đến một số  hoạt động của phòng hành chính tổng hợp   cũng như toàn thể công ty 16
 17. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  CÔNG TY TNHH BÔNG SỢI VẢI THIÊN BẢO 2.1 Vai trò của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH  Bông sợi vải Thiên Bảo Sử dụng nguồn nhân lực là quá trình thu hút và phát huy lực lượng lao động   xã hội vào hoạt động xã hội nhằm tạo ra của cải vật chất và văn hoá đáp ứng nhu   cầu của xã hội và mỗi thành viên trong xã hội. Tuyển dụng thành công đảm bảo cho   tổ  chức có một đội ngũ lao động phù hợp sẽ  giúp doanh nghiệp nâng cao được vị  thế cạnh tranh. Ngược lại, tuyển dụng không thành công sẽ làm cho tổ chức không  đạt   được   kế   hoạch,   mục   tiêu   đặt   ra   vì   không   đủ   nguồn   lực.   Đặc biệt, với một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất như  công ty TNHH   Bông sợi vải Thiên Bảo thì việc đảm bảo nguồn lực là hết sức quan trọng. Người   lao động được tuyển dụng có trình độ  chuyên môn phù hợp sẽ  tạo ra năng suất lao  động dễ  dàng ,nâng cao hiệu quả  công việc, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đào  tạo. Từ  đó, doanh nghiệp có thể  nâng cao năng lực sản xuất, sản phẩm đạt chất   lượng tốt, tăng doanh thu và lợi nhuận cũng như uy tín với đối tác, khách hàng. 2.2 Các yếu tố   ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của  công ty TNHH Bông Sợi Vải Thiên Bảo 2.2.1 Yếu tố bên ngoài Những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nguồn nhân lực  cụ thể như sau: ­ Quan hệ cung cầu trên thị trường lao động : ­ Sự cạnh tranh lao động của tổ chức khác:  ­  Cơ chế và mức độ phát triển kinh tế: ­ Vị trí ngành nghê trong xã hội: 17
 18. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 Đối với ngành may mặc tại công ty TNHH Bông sợi vải Thiên Bảo đang là  một trong những ngành nghề được mọi người quan tâm, do không yêu cầu trình độ  chuyên môn và kỹ thuật quá cao, không tiếp xúc với hóa chất độc hại và đòi hỏi sức   lao động như các ngành sản xuất khác, mức lương lại khá phù hợp nên thu hút được  khá nhiều người tới tham gia tuyển dụng. 2.2.2 Yếu tố bên trong 2.2.2.1 Mục tiêu và chiến lược của công ty: Mỗi công ty đều có sứ mạng của riêng mình, mục đích của riêng mình  Mỗi   cấp quản trị  đều cần hiểu rõ sứ  mạng của công ty mình, đây là một yếu tố  môi   trường bên trong ảnh hưởng đến các bộ phận chuyên môn như sản xuất kinh doanh,   tài chính, quản trị lao động. Và đương nhiên là các mục tiêu của doanh nghiệp cũng  ảnh hưởng đến lao động. Nếu mục tiêu của doanh nghiệp là đáp  ứng được tất cả  nhu cầu của khách hàng về  sản phẩm hoặc dẫn đầu về  chất lượng thì phải chọn   cho mình những nhân viên có trình độ cao trong lĩnh vực sản xuất và bán hàng. Như  công ty TNHH Bông sợi vải Thiên Bảo, do đặc thù ngành nghề cần sự nhanh nhẹn   và nhạy bén, thời gian làm việc linh động nên định hướng  ưu tiên lao động trẻ.  Riêng với những vị trí lãnh đạo và kế toán sẽ ưu tiên lao động trung niên, nhiều kinh  nghiệm. 2.2.2.2 Chính sách của công ty: Yếu tố  này có tác động rất lớn đến tuyển lao động,  công ty có nhiều chính  sách hợp lý ưu đãi với người lao động thì sẽ có nhiều người đến xin viêc, đồng thời  trong quá trình làm việc, nhân viên sẽ hết long với công ty, ngược lại, việc bó hẹp   chính sách , giới hạn sự tự do bình đẳng thì sẽ có rất ít người đến đăng kí xin việc,   hoặc đã đươc nhận rồi họ  cũng sẽ  bỏ  đi. Dưới đây là một số  chính sách tích cực  đang được áp dụng tại Công ty TNHH Bông Sợi Vải Thiên Bảo: 18
 19. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 ­ Cung cấp cho nhân viên nơi làm việc an toàn, dễ chịu. ­ Các khoản lương thưởng được thanh toán đúng hạn và công khai, phù hợp  với công sức người lao động bỏ ra ­ Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch ­ Có các chính sách đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao tay nghề lao động ­ Các hoạt động vui chơi, giải trí sau giờ làm với mục đích nâng cao đời sống   tinh thần cho người lao động và du lịch 2 lần/ năm nhằm tăng tính đoàn kết tập thể 2.2.2.3Văn hóa công ty: Văn hóa công ty là một yếu tố thuộc về tinh thần và nó tác động không nhỏ  đến tình cảm của người lao động, trong công ty, nhân viên cảm thấy dễ  chịu khi  được làm việc, cộng tác với người khác thì họ  sẽ  cống hiến hết mình , đây là một  yếu tố quan trọng mà nhà quản trị cần xem xét khi tuyển mới lao động  và sử dụng   lao động trong doanh nghiệp của mình. 2.2.2.4 Chi Phí : Chi phí là một trong những yêu tố  quyết định hình thức, phương pháp, cũng   như hiệu quả tuyển dụng của công ty. Chính vì vậy, trước các đợt tuyển dụng công   ty TNHH Bông Sợi Vải Thiên Bảo luôn tính toán chi phí tuyển dụng sao cho hợp lý   nhất. tránh tình trạng dẫn tới hoang phí hoặc eo hẹp trong quá trình tuyển dụng 2.3 Quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty Một công tác tuyển dụng hoàn chỉnh tại Công ty TNHH Bông sợi vải Thiên  Bảo phải trải qua các bước sau: 2.3.1 Lên kế hoạch tuyển dụng: Bao gồm việc thành lập hội đồng tuyển dụng, quy định rõ số  lượng , thành  phần, xác định nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng tuyển dụng, nghiên cứu các văn  bản lien quan đến  tuyển dụng, các văn bản luật 19
 20. SV: Nguyễn Quốc Bảo GVHD: Ths Trần Diệu Hằng Lớp: QTKDHK1­ K9 Thông thường, các công ty, doanh nghiệp dựa vào quy mô hiện có và chiến  lược phát triển lâu dài của công ty cũng như tiên đoán về sự biến động có thể xảy ra   trong tương lai về công nghệ, kĩ thuật , kinh tế, văn hóa xã hội mà tính toán nhu cầu  cần có về nhân sự tại công ty,  Nhu cầu nguồn lực nhân sự phải được xác định theo   một cơ cấu lao động tối ưu về số lượng, chất lượng, đặc biệt xác định rõ ràng lao   động trực tiếp và lao động gián tiếp , trực tiếp , từng bộ phận, ngành nghề, sau đó  tổng hợp chung lao động toàn công ty.  Để  có kế  hoạch tuyển dụng nhân sự  đáp  ứng được nhu cầu của công ty ,  người quản lý cũng cần đánh giá chính xác tình hình nhân sự  sẵn có , căn cứ  vào   thống kê đội ngũ lao động hiện có về số lượng, chất lượng, loại trừ đi những biến  đổi dự kiến như nghỉ hưu, thai sản, thuyên chuyển, thăng tiến, tính toán và cân đối  giữa lao động hiện có của công ty và nhu cầu để có quyết định phù hợp.  2.3.2 Ra quyết định tuyển dụng: Bộ phận cần tuyển nhân sự sẽ ra văn bản quyết định tuyển dụng và truyền  đạt lại cho bộ phận tuyển dụng, gồm những nội dung: ­ Chức danh/ cấp bậc của vị trí cần tuyển, số lượng cần tuyển cho mỗi vị trí ­ Bảng mô tả chi tiết nhiệm vụ, chức năng của vị trí cần tuyển  ­ Các tiêu chí, phẩm chất cần thiết của vị trí tuyển dụng: tuổi tác, giới tác,  bằng cấp, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm,… 2.3.3 Tìm kiếm và thu thập hồ sơ ứng viên Bộ phận tuyển dụng sau khi nhận văn bản và quyết định tuyển dụng từ  phòng/ban chức năng sẽ tiến hành các nghiệp vụ tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng  viên. Các nguồn tìm kiếm ứng viên có thể kể đến như: 2.3.3.1 Nguồn nội bộ: 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2