Báo cáo tiểu luận: Phụ thuộc hàm, khóa tối thiểu , phủ tối thiểu của quan hệ

Chia sẻ: Tạ Thị Phương Hue | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
848
lượt xem
179
download

Báo cáo tiểu luận: Phụ thuộc hàm, khóa tối thiểu , phủ tối thiểu của quan hệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ CSDL đã có của bài thảo luận 1, hãy thực hiện các công việc sau: Xác định phụ thuộc hàm cho quan hệ. Tìm khóa tối thiểu của quan hệ (Theo thuật toán). Từ CSDL đã có của bài thảo luận 1, Xác định phụ thuộc hàm cho quan hệ và tìm khóa tối thiểu của quan hệ. Ta có quan hệ U=(Mã SV,Họ Tên SV,Năm Sinh,Giới Tính,Địa Chỉ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tiểu luận: Phụ thuộc hàm, khóa tối thiểu , phủ tối thiểu của quan hệ

 1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ PHỤ THUỘC HÀM, KHÓA TỐI THIỂU, PHỦ TỐI THIỂU CỦA QUAN HỆ Sinh viên thực hiện : Tạ Thị Phương Huế (nhóm trưởng) Trần Thị Diệp Hạng Thị Ngọc Lê Thị Oanh Vũ Duy Hiệp Đỗ Huy Hoàng Giáo viên hướng dẫn : Đinh Thị Nguyên
 2. NỘI DUNG I. Từ CSDL đã có của bài thảo luận 1, hãy thực hiện các công việc sau: - Xác định phụ thuộc hàm cho quan hệ. - Tìm khóa tối thiểu của quan hệ (Theo thuật toán).
 3. NỘI DUNG II. Tìm phủ tối thiểu cho các bài toán sau: 1. Cho R(U,F) với U={ABCDEI} và F={BE→C, EI→B, C→DI, BC→AB, EI→C}. 2. Cho R(U,F) với U={ABCDEGHK} và F={B→ACDEG, D→C, E→GA}. 3. Cho R(U, F), với U={ABCDEGH}và F={A→B, BC→DC, CE→G, ACE→H, CG→BD}.
 4. I. Từ CSDL đã có của bài thảo luận 1, Xác định phụ thuộc hàm cho quan hệ và tìm khóa tối thiểu của quan hệ *.SINH_VIÊN
 5. MÃ SV HỌ TÊN SV NĂM SINH GIỚI TÍNH ĐỊA CHỈ DTC0851230016 Lê Thị Oanh 11/01/1990 Nữ Nam Định DTC0851230017 Trần Thị Thoa 01/11/1990 Nữ Nam Định DTC0851230018 Nguyễn Văn 21/03/1990 Nam Thái nguyên Hoàng DTC0851230019 Phạm thị Thảo 24/02/1989 Nữ Thái Nguyên DTC0851230020 Phạm thị Thu 17/07/1990 Nữ Bắc Giang DTC0851230021 Trần Thanh Tùng 15/02/1990 Nam Thái Nguyên DTC0851230022 Nguyễn Hải Nam 19/11/1990 Nam Thái Nguyên DTC0851230023 Vũ Duy Mạnh 15/08/1990 Nam Bắc Ninh DTC0851230024 Đào Thị Phương 29/04/1990 Nữ Tuyên Quang DTC0851230025 Nguyễn Huy 18/05/1990 Nam Yên Bái Trưởng
 6. *).Phụ thuộc hàm cho quan hệ Sinh_Vien: Mã SV → Họ Tên SV Mã SV → Năm sinh Mã SV → Giới tính Mã SV → Địa chỉ Mã SV → Họ Tên SV, Năm sinh Mã SV → Họ Tên SV, Giới tính Mã SV → Họ Tên SV, Địa chỉ
 7. *).Phụ thuộc hàm cho quan hệ Sinh_Vien: Mã SV → Năm sinh, Giới tính Mã SV → Năm sinh, Địa chỉ Mã SV → Giới tính, Địa chỉ Mã SV → Họ Tên SV, Năm sinh, Giới tính Mã SV → Họ Tên SV, Năm sinh, Địa chỉ Mã SV → Năm sinh, Giới tính, Địa chỉ Mã SV → Họ Tên SV, Giới tính, Địa chỉ Mã SV → Họ Tên SV, Năm sinh, Giới tính, Địa chỉ
 8. *). Khóa tối thiểu: Ta có quan hệ U=(Mã SV,Họ Tên SV,Năm Sinh,Giới Tính,Địa Chỉ) +) Với quan hệ Sinh Viên: K0 = U = {MaSV, HoTenSV, NamSinh, GioiTinh, DiaChi} K1= K0 – {Dia Chi} vì (K0 – {Dia Chi})+=U K2= K1 – {Gioi Tinh} vì (K1 – {Gioi Tinh})+=U K3= K2 – {Nam Sinh} vì (K2 – {Nam Sinh})+=U K4= K3 – {Ho Ten Sv} vì (K3 – {Ho Ten SV})+=U Vì (K4 – {MaSV})+≠U→ K=MaSV Vậy khóa tối thiểu của quan hệ SINH_VIEN là K=MaSV
 9. ** MÔN MÃ MÔN TÊN MÔN TÍN CHỈ A1 Cơ Sở Dữ Liệu 2 B1 Toán cao cấp 3 C1 Anh cơ sở 3 D1 Pháp luật 2 E1 Kinh tế vĩ mô 3 F1 Marketing 2 G1 Phân tích dữ liệu 3 H1 Lập trình C 2 K1 Quản trị học 2 P1 Hệ thống thông tin 2
 10. **).Phụ thuộc hàm cho quan hệ MÔN: Mã Môn → Tên Môn Mã Môn → Tín Chỉ Tên Môn → Tín chỉ Tên Môn → Mã Môn Mã Môn → Tên Môn, Tín Chỉ Tên Môn → Mã Môn, Tín Chỉ
 11. **).Khóa tối thiểu Ta có quan hệ U=(Mã Môn,Tên Môn,Tín Chỉ) Đặt K0 = U ={MaMon, TenMon, TinChi} K1= K0 – {TinChi} vì (K0 – {TinChi})+=U K2= K1 – {TenMon} vì (K1 – {TenMon})+=U Vì ( K2 – {MaMon})+ U K=MaMon Vậy khóa tối thiểu của quan hệ Môn là K=MaMon
 12. ***ĐIỂM: MÃ SV MÃ MÔN ĐIỂM THI DTC0851230016 A1 9 DTC0851230017 B1 8 DTC0851230018 C1 10 DTC0851230019 D1 6 DTC0851230020 E1 9 DTC0851230021 F1 7 DTC0851230022 G1 9 DTC0851230023 H1 7 DTC0851230024 K1 5 DTC0851230025 P1 4
 13. ***). Phụ thuộc hàm cho quan hệ ĐIỂM: Mã SV, Mã môn→ Điểm thi ***). khóa tối thiểu Đặt K0 = U ={MaSV, MaMon, DiemThi } K1= K0 – {DiemThi} vì (K0 – {DiemThi})+=U Vì ( K1 – {MaMon})+≠ U K=(MaSV, MaMon) Vậy khóa tối thiểu của quan hệ Điểm là K=(MaSV, MaMon)
 14. II.Tìm phủ tối thiểu cho các bài toán sau: 1. Cho R(U,F) với U={ABCDEI} và F={BE→C, EI→B, C→DI, BC→AB, EI→C}. B1: Tách các phụ thuộc hàm F={BE→C, EI→B, C→D,C→I, BC→A,BC→B, EI→C}. B2: Loại bỏ những phụ thuộc hàm dư thừa : + Có BE→C (1) EI→B nên EI→BE (2) (theo tiên đề tăng trưởng) Từ (1) và (2) nên ta có EI→C dư thừa + Mà B→B nên BC→B dư thừa
 15. II.Tìm phủ tối thiểu cho các bài toán sau: B3: Loại bỏ các thuộc tính dư thừa ở bên trái của mỗi phụ thuộc hàm Sau khi thực hiện B2 ta có F={ BE→C, EI→B, C→D, C→I, BC→A } Và không thể loại bỏ thuộc tính nào bên vế trái của phụ thuộc hàm nên phủ tối thiểu là: F={ BE→C, EI→B, C→D, C→I, BC→A }
 16. II.Tìm phủ tối thiểu cho các bài toán sau: 2. Cho R(U,F) với U={ABCDEGHK} và F={B→ACDEG, D→C, E→GA}. B1:Tách các phụ thuộc hàm. F={B→A,B→C,B→D,B→E,B→G,D→C,E→G,E→A} B2:Loại bỏ các hàm dư thừa. + Vì B→E,E→A nên ta có B→A là dư thừa +Vì B→D,D→C nên ta có B→C là dư thừa +Vì B→E,E→G nên ta có B→G là dư thừa
 17. II.Tìm phủ tối thiểu cho các bài toán sau: B3: Loại bỏ các thuộc tính dư thừa ở bên trái của mỗi phụ thuộc hàm Sau khi thực hiện B2 ta có F={ B→D, B→E, D→C, E→A, E→G} Và không thể loại bỏ thuộc tính nào bên vế trái của phụ thuộc hàm nên phủ tối thiểu là: F={ B→D, B→E, D→C, E→A, E→G}
 18. II.Tìm phủ tối thiểu cho các bài toán sau: 3. Cho R(U, F), với U={ABCDEGH}và F={A→B, BC→DC, CE→G, ACE→H, CG→BD}. B1.Tách các phụ thuộc hàm F={ A→B, BC→D, BC→C, CE→G, ACE→H, CG→B, CG→D}
 19. II.Tìm phủ tối thiểu cho các bài toán sau: B2.loại bỏ các hàm dư thừa. +Có BC→D (1) CG→B nên CG→BC(2)(theo tiên đề tăng trưởng) Từ (1) và (2) ta có CG →D dư thừa +Vì C→C luôn đúng nên BC→C là dư thừa
 20. II.Tìm phủ tối thiểu cho các bài toán sau: B3. Loại bỏ các thuộc tính dư thừa ở bên trái của mỗi phụ thuộc hàm Sau khi thực hiện B2 ta có F={A→B, BC→D, CE→G, ACE→H, CG→B} Và không thể loại bỏ thuộc tính nào bên vế trái của phụ thuộc hàm nên phủ tối thiểu là: F={A→B, BC→D, CE→G, ACE→H, CG→B}
Đồng bộ tài khoản