Chương 5:Ứng dụng bảng tính (phần 2)

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
25
lượt xem
3
download

Chương 5:Ứng dụng bảng tính (phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dạng số (Number): Canh lề phải Dạng chuỗi (Text): Canh lề trái Dạng Ngày(Date): Canh lề phải Dạng công thức: Bắt đầy bằng dấu “=” Vị trí canh lề tùy thuộc vào kết quả trả về. Lưu ý: Để chuyển 3 dạng số, Ngày, công thức về dạng chuỗi ta chỉ cần thêm dấu “’” vào phía trước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5:Ứng dụng bảng tính (phần 2)

 1. TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG CHƢƠNG 5 ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH 1
 2. Đ TH C Nội dung 1 Các dạng dữ liệu trong Excel 2 Nhập dữ liệu trong Excel 3 Tạo dãy dữ liệu tự động 4 Chỉnh sửa dữ liệu 5 Khái niệm về địa chỉ 5 Tham chiều tƣơng đối, tuyệt đối Các khái niệm cơ bản về máy tính 2
 3. Đ TH C Dữ liệu trong Excel Cho biết các dạng dữ liệu trong Excel? Cách nhận biết chúng? 3
 4. Đ TH C Dữ liệu trong Excel  Dạng số (Number): Canh lề phải Dạng chuỗi (Text): Canh lề trái Dạng Ngày(Date): Canh lề phải Dạng công thức: Bắt đầy bằng dấu “=” Vị trí canh lề tùy thuộc vào kết quả trả về. Lưu ý: Để chuyển 3 dạng số, Ngày, công thức về dạng chuỗi ta chỉ cần thêm dấu “’” vào phía trước. Các khái niệm cơ bản về máy tính 4
 5. Đ TH C Nhập liệu trong Excel Tạo dãy dữ liệu tự động  Nhập và 1 số vào ô -> chọn ô + Ctrl kéo -> thả. Liệt kê thêm cách khác? 5
 6. Đ TH C Chỉnh sửa dữ liệu Double click vào ô cần chỉnh sửa Click chuột và nhấn phím F2 Các khái niệm cơ bản về máy tính 6
 7. Đ TH Khái niệm Địa Chỉ và Tham Chiếu Địa Chỉ: C Việc click chọn ô B3 (C3) thế này gọi là tham chiếu đến địa chỉ ô B3 (C3) 7
 8. Đ TH C Tham chiếu tương đối và tuyệt đối 3. Cho biết thế nào là tham chiếu tuyệt đối, tham chiếu tương đối trong Excel? 8
 9. Đ TH Tham chiếu tƣơng đối và tham chiếu tuyệt đối C  Tham chiếu tƣơng đối: các địa chỉ ô sẽ tự thay đổi khi sao chép công thức.  Tham chiếu tuyệt đối: các địa chỉ ô sẽ không thay đổi khi sao chép công thức. 9
 10. Đ TH Tham chiếu tƣơng đối và tham chiếu tuyệt đối C Lƣu Ý 1/ Dấu hiệu nhận biết : - Tham chiếu tương đối không có dấu $ Vd : ô A2 - Tham chiếu tuyệt đối có dấu $ 10
 11. Đ TH Tham chiếu tƣơng đối và tham chiếu tuyệt đối C Lƣu Ý 2/ Các loại tham chiếu tuyệt đối: * Tuyệt đối dòng, cột : $A$2 (khi sao chép : dòng cột không thay đổi) * Tuyệt đối dòng : A$2 (khi sao chép: cột thay đổi, dòng không thay đổi) * Tuyệt đối cột : $A2 (khi sao chép: cột không thay đổi, dòng thay đổi) 11
 12. Đ TH Tham chiếu tƣơng đối và tham chiếu tuyệt đối C Lƣu Ý 3/ Cách tạo dấu $: (nhấn F4) * Tuyệt đối dòng, cột : nhấn 1 lần F4 * Tuyệt đối dòng : nhấn 2 lần F4 * Tuyệt đối cột : nhấn 3 lần F4 12
 13. Đ TH C 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản