Đề kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề B (29/4/2012)

Chia sẻ: Ben Ben | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
39
lượt xem
6
download

Đề kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề B (29/4/2012)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề B (29/4/2012) dưới đây để ô tập và hệ thống kiến thức trước khi bước vào kỳ thi Tin học trình độ B. Chúc bạn ôn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra chứng chỉ B tin học ứng dụng - Đề B (29/4/2012)

  1. SỞ GD & ĐT TIỀN GIANG KIỂM TRA CHỨNG CHỈ B TIN HỌC ỨNG DỤNG TRUNG TÂM TIN HỌC Khoá ngày : 29/04/2012 Đề B Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề ) Hướng dẫn làm bài : Thí sinh sẽ được giáo viên coi thi thông báo đĩa làm bài, sau đó hãy tạo trong đĩa làm bài một thư mục có tên là SBD???? (Dấu ???? đại diện cho số báo danh của thí sinh). Toàn bộ các bài làm của thí sinh phải được lưu trong thư mục này ( qui ước gọi là thư mục bài làm), nếu lưu sai sẽ bị mất bài. NỘI DUNG ĐỀ THI Thí sinh sử dụng cơ sở dữ liệu mang tên Data.mdb có nhiêm vụ quan lí viêc giao nhân vé ̣ ̉ ̣ ̣ số cac đai li. ́ ̣ ́ Câu 1) Tạo khóa và quan hệ giữa cac bảng theo sơ đồ sau: ́ Câu 2) Tạo các query theo yêu cầu: a) Q1 : hiển thị thông tin giao nhân trong thang 4 năm 2012. ̣ ́ Số Tỷ lệ hưởng hoa Phiêu Tên đại lý ́ Địa chỉ Điện thoại Tên loại lượng hồng Giao Đại lý số 188 Hung Vương Phường ̀ 073312873 Vé số đài Vinh ̃ 3000 0.05 3 4 3 Long Giao Đại lý số 188 Hung Vương Phường ̀ 073312873 Vé số đài Tiên ̀ 5000 0.15 3 4 3 Giang Giao Đại lý số 125 Phường 5 073356492 Vé số đài Bên Tre ́ 7000 0.05 1 3 Nhân Đại lý số ̣ 188 Hung Vương Phường 073312873 ̀ Vé số đài Bên Tre ́ 6000 0.05 3 4 3 Trang 1
  2. b) Q2 : thống kê số liệu giao cac loai vé số theo dang sau: ́ ̣ ̣ (Tông thanh tiên = mênh giá ban x Tông số lượng) ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ Mệnh giá Tông số ̉ ̉ ̀ Tông thanh Tên loại bán lượng ̀ tiên Vé số đài Bên Tre ́ 10000 7000 70000000 Vé số đài Đông ̀ 10000 2300 23000000 ́ Thap Vé số đài Vinh ̃ 5000 7000 35000000 Long Vé số đài Tiên ̀ 5000 5000 25000000 Giang c) Q3 : khi thực hiên sẽ câp nhât dữ liêu côt thanh tiên trong table CTPHIEU theo công thức: ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ Thanh tiên = mênh giá ban x Số lượng ̀ ̀ ̣ ́ Câu 3) Tao Report thể hiện bảng thống kê giao nhân vé số theo dạng sau. ̣ ̣ Yêu cầu : - Nhóm theo tên đai ly. ̣ ́ Thanh tiên = mênh giá ban x Số lượng ̀ ̀ ̣ ́ Huê hông = Thanh tiên x tỉ lệ hoa hông ̀ ̀ ̀ ̀ Trang 2
  3. Câu 4) Tạo form cập nhật phiêu giao nhân hang. ́ ̣ ̀ Yêu cầu : • Trình bày dạng Main-Sub form, có liên kêt dữ liêu. ́ ̣ • Nut Thêm : thêm môt phiêu mới ́ ̣ ́ • Nut Xoá : xoá phiêu hiên tai ́ ́ ̣ ̣ • Nut In : in Report ở câu 3 ra man hinh ́ ̀ ̀ • ́ ́ ́ Nut Thoat : đong form. HẾT Trang 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản