intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ Án Lý Thuyết Đồ Thị " Minh họa thuật toán lí thuyết đồ thị "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

302
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các qui định về đồ án Ngôn ngữ sử dụng: C/C++/Visual C++/C#/Java Môi trường: Visual Studio/NetBeans/Eclipse/… Nhóm: tối đa 5 thành viên Báo cáo yêu cầu vắn tắt. Số trang tối thiểu là 5, tối đa là 15. Chương trình hoàn chỉnh, yêu cầu giao diện đẹp và khuyến khích làm trên môi trường web với Ajax. Có hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ Án Lý Thuyết Đồ Thị " Minh họa thuật toán lí thuyết đồ thị "

  1. Đồ Án Lý Thuyết Đồ Thị - 07HCA 1. Tên đề tài Minh họa thuật toán lí thuyết đồ thị. 2. Mô tả Minh họa trực quan các thuật toán qua giao diện GUI hoặc Web. SV chọn 1 trong 4 bài toán sau đây để thực hiện. Minh họa tất cả các bài toán cơ bản sau: a. Prim b. Dijkstra c. Floyd d. Đường đi Euler Minh họa tất cả các bài toán cơ bản sau: a. Kruskal b. Ford-Bellman c. Floyd d. Chu trình Hamilton. Minh họa bài toán tô màu đồ thị. Minh họa bài toán tìm thành phần liên thông của đồ thị trên giao diện Web 3. Các ví dụ
  2. 4. Các qui định về đồ án Ngôn ngữ sử dụng: C/C++/Visual C++/C#/Java Môi trường: Visual Studio/NetBeans/Eclipse/… Nhóm: tối đa 5 thành viên Báo cáo yêu cầu vắn tắt. Số trang tối thiểu là 5, tối đa là 15. Chương trình hoàn chỉnh, yêu cầu giao diện đẹp và khuyến khích làm trên môi trường web với Ajax. Có hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Quy định trình bày báo cáo Sử dụng Microsoft Word để làm báo cáo. Khổ giấy A4. Font chữ Unicode: Times New Roman, kích thước(size) 13pt. Với các tiêu đề có thể dùng font chữ khác, size khác.
  3. Dãn dòng (line spacing) đặt ở chế độ 1.5 lines. Lề trên 3 cm, lề dưới 3.5 cm, lề trái 3.5 cm, lề phải 2 cm. Đánh số trang ở giữa bên dưới. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Số thứ tự của các chương, mục được đánh số bằng hệ thống số Ả-rập, không dùng số La mã. Các mục và tiểu mục được đánh số bằng các nhóm hai hoặc ba chữ số, cách nhau một dấu chấm: số thứ nhất chỉ số chương, chỉ số thứ hai chỉ số mục, số thứ ba chỉ số tiểu mục. Ví dụ: Chương 3 …  3.1. … 3.1.1. … 3.1.2. …  3.2. … Qui ước ghi tài liệu tham khảo: Đánh số thứ tự tài liệu tham khảo theo thứ tự từ điển. o Bài đăng tạp chí: Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, năm và o các trang. Ví dụ: Kumar S, Superconvergence of a ..., IMA Journal of Numerial o Analysis (7), 1987, pp. 313 - 325. Bài báo cáo hội nghị: Tên tác giả, Tên bài báo, Tên hội nghị, tên tuyển o tập các báo cáo, nơi và thời gian tổ chức các trang. Ví dụ: B.K. Paradopop, Fuzzy sets and fuzzy realational structures as Chu spaces, Proceedings of the First International Workshop on ..., Thessaloniki, Greece, Oct. 16-20, 1998, pp…. Sách: Tên tác giả, tên sách, lần xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản, o năm xuất bản. Ví dụ: A.N.Tikhonov, Solutions of Ill-Posed Problems, Willey, NewYork, 1997. Quy định nộp đồ án
  4.  Thư mục Source: chứa mã nguồn chương trình  Thư mục Release: chứa các file thi hành của chương trình. Có thể tạo file cài đặt nếu chương trình đòi hỏi các thư viện khác. Yêu cầu phải chạy được chương trình chỉ với các phần ở thư mục này.  Thư mục Guide: Chứa tập tin hướng dẫn sử dụng (trình bày tùy ý).  Thư mục Documents: Chứa file báo cáo trình bày theo đúng quy định ở trên.  Tập tin readme.txt chứa thông tin chi tiết của nhóm thực hiện. Thời điểm nộp đồ án Hạn chót nộp đồ án: tuần thực hành thứ 10. Cách thức nộp đồ án Tổ chức theo đúng quy định và nộp lên Moodle môn LTDT 07HCA. Trưởng nhóm GVHD, Lê Ngọc Thành 03/2008
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2