intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Trâm Trâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
337
lượt xem
77
download

Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý quan trọng mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người SDĐ nhằm xác nhận quyền hợp pháp của người sử dụng đất, Nhà nước quản lý và sử dụng đất đai hợp lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI<br /> KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ<br /> DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN<br /> LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành:................<br /> Mã ngành: .......................<br /> Lớp:........ Khoá:.............<br /> Hệ đào tạo: Chính quy<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Lê Hồng Chi<br /> Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương<br /> <br /> Hà Nội, năm 2014<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong những năm học tập tại Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường<br /> Hà Nội em đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các<br /> thầy cô giáo trong khoa Quản lý đất đai. Đặc biệt, trong thời gian thực tập<br /> chuyên đề tốt nghiệp em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo<br /> trong khoa và trực tiếp là cô Nguyễn Thị Thu Hương.<br /> Em xin chân thành cảm ơn Khoa Quản lý đất đai cùng toàn thể các thầy,<br /> cô đã dạy bảo chúng em trong suốt những năm học tập trên giảng đường trường<br /> Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội.<br /> Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Thu Hương, người đã tận tình<br /> chỉ bảo em phương pháp nghiên cứu để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt<br /> nghiệp của mình.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các Bác, các Chú, các<br /> Anh chị thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai – Hà Nôi.<br /> Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn gia đình và các bạn trong lớp đã<br /> động viên em hoàn thành chuyên đề thực tập của mình.<br /> Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Lê Hồng Chi<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC……………………………………………………………………………..ii<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. v<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................... vi<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của chuyên đề .......................................................................... 1<br /> 2. Mục đích, yêu cầu .......................................................................................... 2<br /> Chương1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU........................................... 4<br /> 1.1. Cơ sở khoa học về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử<br /> dụng đất ............................................................................................................. 4<br /> 1.1.1. Khái niệm về quyền sử dụng đất ............................................................... 4<br /> 1.1.2. Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài<br /> sản khác gắn liền với đất: ................................................................................... 4<br /> 1.1.3.Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận trong quản lý nhà nước về đất<br /> đai ...................................................................................................................... 5<br /> 1.2 Cơ sở pháp lý ............................................................................................... 6<br /> 1.2.1 Các văn bản pháp lý .................................................................................. 6<br /> 1.2.2.Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở<br /> hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ......................................................... 9<br /> 1.2.3.Điều kiện, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ........................... 10<br /> 1.2.4.Mẫu giấy chứng nhận đang được sử dụng hiện nay ................................. 15<br /> 1.3. Cơ sở thực tiễn của việc đăng ký cấp giấy chứng nhận .............................. 17<br /> 1.3.1.Tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận trên thế giới ............................... 17<br /> 1.3.2.Tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận tại Việt Nam ............................. 18<br /> 1.3.3. Tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận trên địa bàn thành Phố Hà Nội . 20<br /> Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...... 24<br /> 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 24<br /> 2.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................. 24<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.2.1. Tình hình công tác cấp GCN từ khi thực hiện Luật đất đai 2003 ............. 24<br /> 2.2.2. Cơ sở pháp lý và căn cứ pháp lý của công tác cấp GCN tại quận Hoàng Mai. .... 24<br /> 2.2.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Quận Hoàng Mai....................... 24<br /> 2.2.4.Tình hình quản lý , sử dụng đất đai. ......................................................... 24<br /> 2.2.5. Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu<br /> nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. .............................................................. 24<br /> 2.2.6. Tình hình triển khai công tác cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài<br /> sản khác gắn liền với đất theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP. ............................... 25<br /> 2.2.7. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu<br /> nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. .............................................................. 25<br /> 2.2.8. Đề xuất một số giải pháp nhằm đấy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận<br /> quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. .......... 25<br /> 2.3. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 25<br /> 2.3.1 Phương pháp thống kê ............................................................................. 25<br /> 2.3.2 Phương pháp điều tra ............................................................................... 25<br /> 2.3.3 Phương pháp so sánh ............................................................................... 25<br /> 2.3.4 Phương pháp khảo sát thực địa, xử lý số liệu ........................................... 25<br /> 2.3.5. Phương pháp kế thừa .............................................................................. 25<br /> 2.3.6. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu ................................................ 25<br /> Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................. 26<br /> 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ............................................................ 26<br /> 3.1.1. Điều kiện tự nhiên .................................................................................. 26<br /> 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ....................................................................... 31<br /> 3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai ................ 43<br /> 3.2.1. Tình hình quản lý đất đai ........................................................................ 43<br /> 3.2.2. Tình hình sử dụng đất ............................................................................. 48<br /> 3.2.3. Phân tích, đánh giá biến động các loại đất ............................................. 54<br /> 3.3. Hiện trạng về công tác GCN tại quận Hoàng Mai ...................................... 57<br /> 3.3.1. Trình tự, thủ tục thực hiện công tác GCN tại quận Hoàng Mai ............... 57<br /> <br /> iv<br /> <br /> 3.3.2. Tình hình chung về công tác cấp GCN ................................................... 59<br /> 3.3.3. Đánh giá công tác GCN .......................................................................... 65<br /> 3.3.4. Một số đề xuất nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cấp GCN ................... 68<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 70<br /> 1. Kết luận........................................................................................................ 70<br /> 2. Kiến nghị ..................................................................................................... 70<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 72<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản