HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SINH HOẠT- HỌP HỘI - LÀM VIỆC KHỐI TRƯỞNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
138
lượt xem
39
download

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SINH HOẠT- HỌP HỘI - LÀM VIỆC KHỐI TRƯỞNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch chỉ tiêu năm học của đơn vị trường tiểu học Ngọc Đông I. Để đưa tình hình sinh hoạt, làm việc của các Tổ CM đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng cao, Hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Đông I. Hướng dẫn các qui định một số công việc trong nhà trường cần thực hiện như sau: I/ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN : - Trường TH Tổ trưởng chuyên môn bải bỏ thực hiện chế độ giảm giờ dạy 1 tuần là 1...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SINH HOẠT- HỌP HỘI - LÀM VIỆC KHỐI TRƯỞNG

  1. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SINH HOẠT- HỌP HỘI- LÀM VIỆC KHỐI TRƯỞNG ************ Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch chỉ tiêu năm học của đơn vị trường tiểu học Ngọc Đông I. Để đưa tình hình sinh hoạt, làm việc của các Tổ CM đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng cao, Hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Đông I. Hướng dẫn các qui định một số công việc trong nhà trường cần thực hiện như sau: I/ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN : - Trường TH Tổ trưởng chuyên môn bải bỏ thực hiện chế độ giảm giờ dạy 1 tuần là 1 buổi không tính theo qui mô lớp , Chế độ phụ cấp tháng được thanh toán theo phụ cấp chức vụ theo lương là hệ số : 0,20 ( theo bảng lương hàng tháng ) để thực hiện công tác của Tổ trưởng chuyên môn như: dự giờ thăm lớp, kiểm tra sổ sách GV, nghiên cứu XD chương trình, Tổ chức sinh hoạt , họp hội Tổ CM , sinh hoạt tổ chức báo cáo chuyên đề , minh hoạ, hướng dẫn GV tập sự, yếu về chuyên môn, ... - Khi thực hiện công tác Tổ trưởng chuyên môn phải dạy đủ số buổi qui định trong tháng đồng thời phải làm đầy đủ công tác Tổ trưởng chuyên môn trong tháng được BGH giao, thì mới được hưởng chế độ thanh toán số buổi hệ số chức vụ.
  2. II/ NỘI DUNG SINH HOẠT HỌP LỆ KHỐI TRONG THÁNG: - Trong năm học 2007 - 2008 theo qui định của điều lệ trường tiểu học của Bộ GD & ĐT ban hành Tổ CM một tháng tổ chức họp sinh hoạt : 02 lần / tháng ( Vào ngày thứ bảy trong tháng ) - Việc tổ chức họp , sinh hoạt do Tổ trưởng chuyên môn chủ trì và triệu tập làm việc theo lịch công tác của từng Tổ trưởng chuyên môn được duyệt thống nhất của Hiệu trưởng.; nội dung làm việc như sau : a) Tuyên bố lý do b) Kiểm diện số lượng có mặt- vắng mặt c) Nội dung làm việc. 1) Tổ trưởng chuyên môn thông qua sơ kết tình hình thuận lợi- khó khăn của Tổ - Khối trong tháng qua đồng thời nêu cụ thể số liệu trong tháng đã làm được, chưa làm được, đánh giá những cá nhân tốt, tồn tại trong tháng , những vấn đề cần rút ra bài học kinh nghiệm , khắc phục . 2) Tổng họp báo cáo tình tình số liệu HS- Lớp của Tổ viên phản ảnh: - Sĩ số HS, thực hiện chương trình, nhanh chậm từng môn. - Các phong trào hoạt động chủ đề trong tháng do BGH phân cho lớp. - Tình hình khó khăn thuận lợi, các môn gặp khó trong giảng dạy. - Nội dung kiến thức môn khó trong tháng mà GV vấp phải , cần tháo gở - Tình hình chuẩn bị Thiết bị- ĐDDH đủ , thiếu trong tháng, những tài liệu SGK, ...
  3. - Số lượng tiết GV dự giờ chéo đã đi dự- chưa dự được ( có phân công loại tốt- khá- đạt yêu cầu - chưa đạt yêu cầu bao nhiêu ). 3) Triển khai 1 số công tác tháng được BGH phân công cho Khối: - Báo cáo chuyên đề (nếu có) - Hướng dẫn phân công GV báo cáo- chuẩn bị nội dung gì? Tài liệu ? thời gian ? GV nào Minh hoạ thao giảng ? địa điểm?cần chuẩn bị gì ?. - Phân công GV dự giờ vhéo (theo lịch cụ thể). Theo kế hoạch công tác tháng của tổ trưởng CM lập và trình BGH duyệt . - Phân công GV tập sự hợp đồng mới (nếu có) dự giờ riêng theo lịch, có thể phân GV theo qui định dự những môn mà GV gặp khó khi dạy cần rút kinh nghiệm thêm, cần ghi cụ thể trong lịch phân công. - Giao chỉ tiêu các phong trào thi đua Tổ - Khối - Lớp tham gia theo lịch của BGH trong tháng, cụ thể hoá tình hình thực tế trong từng lớp nhận thực hiện. - Triển khai báo giảng, phân phối chương trình trong tuần, tháng. - Bàn kế hoạch bồi dưỡng hướng dẫn HS yếu cá biệt, HS giỏi trong tháng học kỳ, kế hoạch bồi dưỡng HS đội tuyển HS giỏi Văn- Toán. - Soạn đề kiểm tra chất lượng định kỳ- Học kỳ theo phân công BGH. - Tổ chức soạn đề cương ôn tập khi hết chương, hết HK, ... - Thảo luận về tiết dạy mẫu,về những Phương pháp thống nhất của tiết thao giảng đạt và chưa đạt yêu cầu trong Khối còn vấp phải. - Phổ biến Sáng kiến kinh nghiệm cho Tổ bàn bạc trao đổi thống nhất tối ưu để rút kinh nghiệm điển hình.
  4. - Kiểm điểm phê bình, góp ý GV trong tổ có vi phạm - chưa hoàn thành công tác được tập thể phát hiện và BGH giới thiệu trong tháng (nếu có). - Tổ chức cho toàn bộ GV sinh hoạt chung Tổ CM cùng thực hiện trao đổi cách sữ dụng TBDH và ĐDDH trong tuần , tháng và tổ chức cùng làm bổ sung thêm những ĐDDH cần thiết thống nhất của tổ trong tháng để cùng sữ dụng . - Xét và chấm điểm thi đua lớp, cá nhân trong tháng theo qui chế. (tuỳ theo tình hình từng tháng mà Tổ trưởng chuyên môn chọn lựa nội dung cần thiết để làm việc theo những nội dung nói trên nhưng nhất thiết phải đảm bảo mục: 2, 3, 4, 5, 9, 12 phải đảm bảo trong từng tháng). 4) Tổng kết sinh hoạt Tổ CM : - Tổ trưởng chuyên môn tổng kết nội dung làm việc trong ngày: + Nêu lại những công tác trọng tâm trong tháng mà Tổ - khối cần ra sức thực hiện đạt yêu cầu. + Những vấn đề mà tập thể đưa ra bàn bạc thảo luận đi đến thống nhất chung cần thực hiện trong tháng. Ý kiến quyết định cuối cùng của Tổ trưởng chuyên môn. hoặc CB BGH dự sinh hoạt chỉ đạo ( nếu có ) + Những vấn đề cần thống nhất đề xuất BGH trường xem xét giải quyết, nhằm tháo gỡ khó khăn trong Tổ CM (nếu có). - Tổ trưởng chuyên môn tổng kết nội dung làm việc trong ngày: + Nêu lại những công tác trọng tâm trong tháng mà khối cần ra sức thực hiện để đạt yêu cầu.
  5. + Những vấn đề mà tập thể đưa ra bàn bạc thảo luận đi đến thống nhất chung cần thực hiện trong tháng. ( Ý kiến quyết định cuối cùng của Tổ trưởng chuyên môn ) + Những vấn đề cần thống nhất đề xuất về BGH trường xem xét giải quyết nhằm, tháo gỡ những khó khăn cho khối (nếu có). - Sau khi kết thúc buổi họp, Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm tổng hợp tình hình làm việc khối báo cáo về BGH những vấn đề cần đề xuất, tình hình công tác của khối trong tháng ( theo mẫu báo cáo chung) gởi về BGH trước ngày 20 – 25 hàng tháng. Khi tổ chức họp sinh hoạt, nhất thiết Tổ trưởng chuyên môn phải mở sổ Nghị quyết biên bản Tổ và phân công 1 GV trong Tổ CM có năng lực ghi chép biên bản, chữ viết tốt, ghi chép sạch đẹp, cẩn thận, tổng hợp ghi những ý chính buổi làm việc, kế hoạch, phân công cụ thể, những đề xuất chính được tập thể thống nhất biểu quyết, không ghi ý kiến vụn vặt, tràn lan. - Kết thúc biên bản phải có đủ chữ ký Tổ trưởng chuyên môn, thư ký và thành viên tham dự họp đồng ký tên. III/ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHUẨN BỊ: a) Họp Tổ chuyên môn: - Tổ trưởng chuyên môn phải chuẩn bị kỷ nội dung làm việc trước khi triệu tập làm việc trong ngày. Cần tham khảo thêm ý kiến chỉ đạo của đ/c P. Hiệu trưởng phụ trách giáo vụ trước những vấn đề khó, chưa nắm rõ cụ thể, cần giải quyết trong ngày họp làm việc. - Tham khảo, chuẩn bị những nội dung, tài liệu liên quan đến các chuyên đề, mà khối khối nhận minh hoạ, báo cáo, chuẩn bị trước bước sưu tầm tài liệu, thiết bị tham khảo thêm ý kiến của BGH trường trước khi đưa ra làm việc ở tổ khối.
  6. - Kế hoạch công tác tháng phải xây dựng có duyệt BGH trước khi họp triển khai, 1 niêm yết tại Văn phòng, 1 lưu ở khối để tổ chức thực hiện. - Nội dung họp trong tháng cần thiết thực, tránh hình thức, vụn vặt, không mang hình thức chung chung , thiếu cụ thể, nội dung phải linh hoạt thay đổi phong phú , phải thu hút GV sinh hoạt nhưng tránh làm qua loa, ttuìy tiện , hiếu trách nhiệm, hết giờ nhưng chưa hết việc, hoặc bao biện làm thay. b) Tổ Khối- Minh Hoạ- Thao Giảng Mẫu: 1)- Khi nhận được lịch phân công của khối giáo vụ trường cho tổ khối minh hoạ- thao giảng mẫu, thì nhiệm vụ của Tổ trưởng chuyên môn và các thành viên trong tổ sẽ thực hiện như sau: + Họp khối, Tổ trưởng chuyên môn phân công GV báo cáo chuyên đề, minh hoạ, giao thời gian viết chuyên đề, giáo án mẫu, thời gian nộp duyệt ở khối, nộp duyệt BGH (có đưa ra trong tổ cùng góp ý trước khi nộp về BGH). + Tập thể các thành viên cùng KT tham gia giúp đở GV được phân công dạy mẫu, xây dựng tiết dạy, chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu tiết dạy. + Cả tổ cùng dự góp ý nhằm xây dựng tiết dạy đạt yêu cầu , đến khá , tốt trước khi đưa ra sơ , tổng kết rút kinh nghiệm ở cấp trường. 2)- Tổ trưởng chuyên môn phải chỉ đạo sát GV đã phân công thực hiện , không khoán trắng nhằm giúp GV có đầu tư công sức chuẩn bị trong chuyên đề đã được chọn. 3)- Xác định với GV trong tổ về tư tưởng, tâm lý, xoá bỏ tư tưởng chủ quan là dạy khối nào thì biết và quan tâm khối đó ; mà phải xác định là GV Tiểu học là phải nắm vững chuyên môn toàn diện cấp Tiểu học và phải hiểu được các môn theo qui định, không phân biệt môn chính, phụ.
  7. 4)- Khi dự giờ đồng nghiệp tránh tư tưởng vụn vặt, cầu toàn trong đóng góp, nên tập trung đi sâu vào các phương pháp, kiến thức chuyên môn trên tinh thần giúp nhau đổi mới, mang lại hiệu quả tiết dạy tránh định kiến, phê góp những thiếu sót vụn vặt, mà không thấy những cố gắng tốt hiệu quả thiết thực, trong tiết dạy các phương pháp mà GV đã vận dụng truyền đạt, tìm ra những kinh nghiệm tốt để điển hình học tập nhân rộng. 5)- Khi dự giờ phải trên tinh thần phải tôn trọng đồng nghiệp, gương mẫu nghiêm túc, tránh làm việc riêng, lắng nghe và thẳng thắng góp ý chân tình với đồng nghiệp, biết học hỏi những vấn đề mới để vận dụng thực tiễn vào công tác của bản thân, tìm ra những kinh nghiệm tốt.của đồng nghiệp . 6)- Việc tổ chức báo cáo minh hoạ- thao giảng, báo các chuyên đề , phổ biến Sáng kiến kinh nghiệm của tổ đạt kết quả tốt, khá được xem là 1 tiêu chí quan trọng hàng đầu để xét thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân trong đó mang tính quyết định trách nhiệm của tập thể, qua đó làm cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm xây dựng những điển hình Tiên tiến trong giảng dạy và tìm ra những nhân tố cá nhân mới để bồi dưỡng tham gia phong trào GV dạy giỏi cấp Trường, Huyện trong thời gian tới. Trên đây là 1 số công tác hướng dẫn cho tổ, khối tổ chức sinh hoạt hàng tháng, từng Tổ trưởng chuyên môn linh hoạt vận dụng, bố trí sắp xếp cho phù hợp từng nội dung hướng dẫn nói trên vào thực tế tình hình hoạt động của tổ mình cho phù hợp thực tế. Có thể bổ sung thêm công tác mới, nhưng nhất thiết không được hạ thấp yêu cầu nội dung đã hướng dẫn nói trên. Các đ/c Tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu kỷ hướng dẫn nói trên để làm cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, tránh thực hiện qua loa, chiếu lệ, hình thức, mất thời gian nhưng không tác dụng mang hiệu quả thiết thực cho khối tổ mình phụ
  8. trách. Trong thực hiện gặp khó khăn kịp thời phản ảnh về Hiệu trưởng xem xét và chỉ đạo giải quyết.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản