intTypePromotion=3

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Chia sẻ: Nguyễn Trí | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
293
lượt xem
123
download

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán (TTGDCK) Hà Nội (UPCOM), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) xin Quý khách vui lòng thực hiện: I ) Mở tài khoản giao dịch chứng khoán: Quý khách mở tài khoản tiền tại Ngân hàng Đông Á (DAB) Sau đó quý khách đến quầy dịch vụ khách hàng để làm thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

  1. Ký hiệu HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG GLS/IR/HDGD KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA Mẫu: 01 NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH Ngày hiệu lực: …./…./200… CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (UPCOM) Để giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán (TTGDCK) Hà Nội (UPCOM), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) xin Quý khách vui lòng thực hiện: I ) Mở tài khoản giao dịch chứng khoán: Quý khách mở tài khoản tiền tại Ngân hàng Đông Á (DAB) Sau đó quý khách đến quầy dịch vụ khách hàng để làm thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán - Đối với khách hàng cá nhân: Cần có CMND hoặc Passport - Đối với khách hàng tổ chức: • Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Quyết định thành lập đối với tổ chức xã hội), Giấy phép hoạt động. • Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng. Quý khách vui lòng cung cấp số tài khoản ngân hàng đã có khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán. II) Ký quỹ giao dịch: 1. Ký quỹ tiền: a. Nội dung: khi mua chứng khoán, Quý khách phải ký quỹ 40% số tiền mua cộng với các khoản phí phát sinh. Số tiền ký quỹ = 40% * [(Số chứng khoán đặt mua x Giá chứng khoán đặt mua)] + Phí môi giới b. Phương thức: Quý khách có thể lựa chọn các hình thức nộp tiền ký quỹ sau đây: - Tiền mặt: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản quý khách mở tại ngân hàng chỉ định thanh toán. - Chuyển khoản: Quý khách lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản quý khách mở tại ngân hàng chỉ định thanh toán. 2. Ký quỹ bán chứng khoán đăng ký giao dịch (UPCOM): Khi bán Chứng khoán đăng ký giao dịch (Upcom), tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại Công ty phải có đủ 100% loại chứng khoán muốn bán. QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TTGDCK HÀ NỘI - UPCOM Thời gian giao dịch: Từ 10h00 -15h00 vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định tại Bộ Luật Lao động). Thời gian nghỉ giữa phiên từ 11h30 đến 13h30. 1. Giá tham chiếu: 1.1 Giá tham chiếu: Là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thỏa thuận điện tử của ngày có giao dịch gần nhất. 1
  2. 1.2 Trường hợp cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, trong ngày giao dịch đầu tiên, TTGDCK chỉ nhận lệnh giao dịch thỏa thuận điện tử và không áp dụng biên độ giao động giá. Nếu trong ngày giao dịch đầu tiên không có giá thực hiện thì giá tham chiếu sẽ được xác định trong ngày giao dịch kế tiếp cho đến khi giá giao dịch được xác lập trên hệ thống. 1.3 Trường hợp giao dịch cổ phiếu không hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thỏa thuận điện tử của ngày có giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo. 1.4 Trường hợp tách, gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thỏa thuận điện tử của ngày có giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu. 1.5 Trường hợp cổ phiếu không có giao dịch trên hai mươi lăm (25) ngày giao dịch liên tiếp khi được giao dịch trở lại thì giá tham chiếu được xác định tương tự quy định xác định giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch. 1.6 Các Trường hợp khác do TTGDCK quyết định sau khi được chấp thuận của UBCKNN. 2. Hiệu lực của lệnh Trong phiên giao dịch, lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống cho đến hết phiên hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ trên hệ thống. 3. Nguyên tắc giao dịch - Để thực hiện giao dịch nhà đầu tư phải có 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tại CTCK và chỉ được mở tại 01 CTCK. Nếu nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch Chứng Khoán niêm yết thì sẽ dùng tài khoản này để giao dịch CK CTĐC chưa niêm yết (CKĐKGD). Khi đặt lệnh mua bán chứng khoán, nhà đầu tư phải đảm bảo đủ tỷ lệ ký quỹ trên tài khoản. Cụ thể, khi đặt lệnh bán phải có đủ số lượng chứng khoán trong tài khoản; khi đặt lệnh mua phải có ký quỹ ít nhất 40% theo thoả thuận với CTCK. - Nhà đầu tư không được phép đồng thời vừa mua vừa bán một loại chứng khoán trong một phiên giao dịch. - Tài khoản nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký chứng khoán và tài khoản tiền gửi tại tổ chức lưu ký là Ngân hàng Thương mại được UBCK cấp phép hoạt động lưu ký thì phải đặt lệnh qua thành viên hệ thống đăng ký giao dịch và thanh toán tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư có tài khoản chứng khoán. 4. Phương thức giao dịch: Giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại TTGDCK Hà Nội (Upcom) được thực hiện theo phương thức thoả thuận. Phương thức thỏa thuận có hai hình thức: a/ Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó đại diện giao dịch nhập lệnh với các điều kiện giao dịch đã được xác định và lựu chọn lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch. b/ Thỏa thuận thông thường là hình thức giao dịch trong đó bên mua, bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch nhập thông tin vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận giao dịch này. 5. Đơn vị giao dịch : Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch chứng khoán của tổ chức đăng ký giao dịch. Khối lượng giao dịch tối thiểu là mười (10) cổ phiếu hoặc mười (10) trái phiếu. 2
  3. 6. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài - Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ tối đa là 49%. 7. Biên độ dao động giá cổ phiếu: +/-10% (Không áp dụng biện độ dao động với trái phiếu) 8. Đơn vị yết giá: - Cổ phiếu : 100 Đồng - Trái phiếu: không quy định 9. Hình thức thanh toán: theo quy định của TTLKCK. Cổ phiếu và Trái phiếu: Thanh toán bù trừ đa phương T+3. 10. Nguyên tắc khớp lệnh giao dịch Hệ thống sẽ không tự động so khớp theo thứ tự ưu tiên về giá và thời gian, mà Đại diện giao dịch là người tìm kiếm lệnh phù hợp (cả về giá và khối lượng) để thực hiện giao dịch. 11. Sửa, hủy lệnh thoả thuận chưa thực hiện 11.1. Trong thời gian nhập lệnh giao dịch vào hệ thống đăng ký giao dịch, đại diện giao dịch được phép sửa, huỷ lệnh thoả thuận điện tử chưa thực hiện theo yêu cầu của nhà đầu tư. Nội dung được phép sửa bao gồm: a) Giá; b) Khối lượng. 11.2. Đối với trường hợp đại diện giao dịch sửa lệnh thoả thuận điện tử chưa thực hiện do nhập sai so với lệnh gốc của nhà đầu tư thì đại diện giao dịch được phép sửa lệnh và phải báo cáo ngay cho TTGDCKHN. 11.3. Việc sửa hoặc huỷ lệnh giao dịch thoả thuận chưa thực hiện của thành viên phải tuân thủ quy trình sửa, huỷ lệnh giao dịch thỏa thuận do TTGDCKHN ban hành. Lệnh thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép hủy bỏ. 12. Sửa lỗi sau giao dịch Sau khi kết thúc thời gian giao dịch, nếu thành viên phát hiện lỗi giao dịch do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch, thành viên đó phải báo cáo TTGDCK về lỗi giao dịch và chịu trách nhiệm giải quyết với nhà đầu tư về lỗi giao dịch của mình. Việc xử lý lỗi sau giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc loại bỏ kết quả giao dịch của các giao dịch lỗi. Trong một số trường hợp đặc biệt, TTGDCK và TTLKCK xem xét việc cho phép thành viên thực hiện sửa lỗi giao dịch. Thành viên phải tuân thủ quy trình xử lý lỗi sau giao dịch do TTGDCK và TTLKCK ban hành. 13. Bồi thường thiệt hại phát sinh do lỗi giao dịch Thành viên gây ra giao dịch lỗi bị TTLKCK hủy bỏ kết quả thanh toán phải bồi thường thiệt hại cho thành viên đối ứng. 3
  4. Mức bồi thường do giao dịch lỗi gây ra do hai bên thành viên là đối tác trong giao dịch lỗi tự thỏa thuận nhưng không vượt quá mười phần trăm (10%) giá trị của giao dịch lỗi. 14. Các giao dịch đặc biệt 1. Tổ chức đăng ký giao dịch muốn mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ phải thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Chứng khoán và Thông tư số 18/2007/TT-BTC. Tổ chức đăng ký giao dịch phải thực hiện báo cáo TTGDCKHN chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc, trước ngày thực hiện việc mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ (báo cáo được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quy chế này) và báo cáo kết quả giao dịch với TTGDCKHN trong thời hạn mười (10) ngày làm việc sau khi kết thúc giao dịch mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ (báo cáo được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quy chế này). 2. Tổ chức, cá nhân chào mua công khai cổ phiếu đăng ký giao dịch phải tuân thủ các quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và Thông tư số 18/2007/TT-BTC. 3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông sáng lập phải thực hiện theo quy định pháp luật và tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin quy định tại Điều 31 Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết được ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008. Báo cáo của cổ đông sáng lập trước khi thực hiện giao dịch và sau khi hoàn tất giao dịch được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục V và Phụ lục VI ban hành kèm theo Quy chế này. 4. Giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát của tổ chức đăng ký giao dịch và người có liên quan, giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn phải thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán và tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin tại Điều 31 Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết được ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008. 15. Sơ đồ giao dịch-UPCOM 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản