Hướng dẩn UltraISO

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
262
lượt xem
85
download

Hướng dẩn UltraISO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UltraISO là công cụ dùng để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi file ảnh ISO của đĩa CD/ DVD và dùng để tạo đĩa CD/DVD khởi động được, nó có thể chỉnh sửa trực tiếp file ảnh CD/DVD và trích xuất các file, thư mục từ đó, cũng như có thể tạo file ISO trực tiếp từ CD/DVD hay từ ổ cứng của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẩn UltraISO

  1. Trong cuộc đời này tôi không thể làm những điều tuyệt vời nhưng tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ với trái tim lớn. Hướng dẩn UltraISO UltraISO là công cụ dùng để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi file ảnh ISO của đĩa CD/ DVD và dùng để tạo đĩa CD/DVD khởi động được, nó có thể chỉnh sửa trực tiếp file ảnh CD/DVD và trích xuất các file, thư mục từ đó, cũng như có thể tạo file ISO trực tiếp từ CD/DVD hay từ ổ cứng của bạn. Với UltraISO, bạn sẽ cảm thấy việc thao tác với file ISO chẳng khác gì như đang thao tác với 1 thư mục bình thường, nơi mà bạn có thể copy, xóa, sửa, … thoải mái. Nếu như bạn đã từng dùng WinRAR để chỉnh sửa các file nén RAR, thì bạn sẽ cảm thấy cách làm với file ISO của UltraISO cũng tương tự như vậy. Ultra ISO có giao diện đơn giản, đẹp và tiện dụng. Phần lớn các menu được thiết kế để có thể thực hiện các công việc với file ISO chỉ với 1 click. Hiện thời, UltraISO được coi là công cụ chỉnh sửa file ISO tốt nhất hiện nay. Bởi vì nó có thể làm được nhiều việc với file ISO từ việc tạo, chỉnh sửa đến việc tạo file có thể Boot được cũng như nó được thiết kế rất thuận tiện cho sử dụng. UltraISO chưc năng chinh cua nó là tao, chinh sửa cac file anh thông dung nhât hiên nay. Ngoai ra nó ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ con cung câp cho cac ban chưc năng như ghi đia, tao file anh từ đia. Dễ sử dung hơn PowerISO là ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̃ ̣ Nguyen Huy Hoang 47K_dtvtVinhUni phone: 0979598002
  2. Trong cuộc đời này tôi không thể làm những điều tuyệt vời nhưng tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ với trái tim lớn. môt thư không thể thiêu nêu ban có ý đinh tao cac ban Windown XP Personal Edition hay cac đia Boot ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̃ tự biên ...Tuy nhiên nó lai không thể tự tao ổ ao được như PowerISO .. ̣ ̣ ̉ Giao điên va cach sư dung UltraISO rât đơn gian ... Ban lôi chương trinh trong ô ra chung ta  ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ cung thưc hanh môt luc nhe, nêu thưc hanh xong ma ban vân không lam đươc thi đem tơ ra ma  ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ xư băn  .... ̉ ́ Như phia trên ban đa thây, giao diên chinh cua chương trinh đươc chia lam 4 ô cưa sô : ́ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ­          ô sô 1: Đây la nơi chưa giao diên dang cây cua file anh chung ta đang đinh tao ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ­          ô sô 2: Chưa chi tiêt cac file, folder  ́ ́ ́ ́ ­          ô sô 3: Cac ô đia, folder ta co trong may ́ ́ ̉ ̃ ́ ́ ­          ô sô 4: Cac file, folder ta muôn đưa vao file anh,  ́ ́ ́ ̀ ̉ Đê thêm môt hay nhiêu file, folder ta chi viêc keo va tha chung tư ô sô 4 lên ô sô 1. ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ Bây giơ la cac bươc cơ ban đê sư dung chương trinh. ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ 1, Tao file anh:  ̣ ̉ Nguyen Huy Hoang 47K_dtvtVinhUni phone: 0979598002
  3. Trong cuộc đời này tôi không thể làm những điều tuyệt vời nhưng tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ với trái tim lớn. Đê tao file anh trươc hêt ơ ô 3 ban chon đên thư muc chưa file muôn tao, ô 4 ban chon file  ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ muôn tao va keo no lên ô sô 2. Bây giơ thi ban nhân   trên thanh công cu hoăc dung phim tăt  ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ Ctrl + S . Luc nay cưa sô Save file quen thuôc hiên ra vơi măc đinh Save as type la : .iso,  ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ban chi viêc chon nơi chưa va chon lai đinh dang khac nêu cân. Nhân Save va ngôi ngăm nhin  ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ mây cô gai trên Desktop môt luc la xong. Tât nhiên thơi gian la tuy va dung lương file. ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ 2, Chinh sưa, trich xuât  file anh co săn:  ̉ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̃ Ban nhân vao biêu tương mơ File   quen thuôc trên thanh công cu. Chon nơi chưa file anh  ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ cân chinh sưa va Open no ra. Khi đo thi tai ô sô 1 se hiên ra toan bô nhưng file folder co trong  ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ file anh. ̉ ­          Đê thêm môt file, folder vao file anh nay thi ban lam như bươc tao file thôi, drop and  ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ drag. Nhân chuôt phai chon Delete đê xoa khoi file anh, Rename đê đôi tên, Newfolder để  ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ thêm folder mơi ... ́ ­           Đê trich xuât môt file ra thi ơ ô sô 4 ban phai chon thư muc se trich xuât ra, bây giơ thi  ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̀ chon file cân trich xuât va keo ngươc lai tư ô 2 xuông ô 4 hoăc nhân biêu tương  ̣ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ 3, Tao file anh tư đia CD/DVD : ̣ ̉ ̀ ̃ Nguyen Huy Hoang 47K_dtvtVinhUni phone: 0979598002
  4. Trong cuộc đời này tôi không thể làm những điều tuyệt vời nhưng tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ với trái tim lớn. Ban nhân vao biêu tương  ̣ ́ ̀ ̉ ̣  trên thanh công cu hoăc nhân phim tăt F8 khi đo môt bang mơi  ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ se hiên ra cho chung ta lưa chon: ̃ ̣ ́ ̣ ̣ CD/DVD Drive : Ơ đây ban chon ô CD/DVD chưa đia muôn tao file anh ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̃ ́ ̣ ̉ Output File: Nhân dâu 3 châm ma chon nơi đê file anh sau khi tao ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ Output Format: Đinh dang file anh ban muôn tao, măc đinh la dang ISO. Nhân Make va ngôi  ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ chơ nhe ... ̀ ́  lam tam côc bia đa ... ̀ ̣ ́ ̃ 4, Convert file:  Nhân  ́ , con lai la tương tư như bên trên .  ̀ ̣ ̀ ̣ 5,  Ghi đia CD/DVD tư file anh: ̃ ̀ ̉ Ban chon   hoăc nhân phim tăt F7 khi  ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ đo bang câu hinh ghi đia se hiên ra. No  ́ ̉ ́ ̀ ̃ ̃ ̣ ́ kha giông vơi cac trinh ghi đia thông  ́ ́ ́ ́ ̀ ̃ dung khac  ̣ ́ Đanh dâu vao muc DVD Disc nêu ban  ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ muôn ghi đia DVD ́ ̃ Nguyen Huy Hoang 47K_dtvtVinhUni phone: 0979598002
  5. Trong cuộc đời này tôi không thể làm những điều tuyệt vời nhưng tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ với trái tim lớn. Recoder: chon ô đia se ghi ̣ ̉ ̃ ̃ Write Speed: tôc đô ghi ́ ̣ Write Method: kiêu ghi, nêu la Disc thi đia se ghi môt lân, Track thi đia ghi đươc nhiêu lân ̉ ́ ̀ ̀ ̃ ̃ ̣ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ ̀ Image File: chon nơi cưa file anh đinh ghi ra đia.  ̣ ́ ̉ ̣ ̃ Cuôi cung nhân Burn va chơ đơi … ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ Link download:  Nguyen Huy Hoang 47K_dtvtVinhUni phone: 0979598002
  6. Trong cuộc đời này tôi không thể làm những điều tuyệt vời nhưng tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ với trái tim lớn. Convert ổ C sang NTFS (không dùng Hiren`s Boot): Bước 1: Start  Run: gõ cmd  Enter Bước 2: Gõ convert c: /fs:ntfs Bước 3: Gõ tên của ổ C hiện hành, trong trường hợp này là itfriend  Enter Bước 4: Chọn Y cho đến khi yêu cầu khởi động lại máy Bước 5: Khởi động lại máy và ngồi chờ vài phút. Ổ đĩa C của bạn đã được chuyển sang NTFS một cách an toàn, không mất dữ liệu. Cách đổi tên trong system Property thành tên của bạn Nguyen Huy Hoang 47K_dtvtVinhUni phone: 0979598002
  7. Trong cuộc đời này tôi không thể làm những điều tuyệt vời nhưng tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ với trái tim lớn. - Vào C:\Windows\system32: mở file oeminfo.ini để sửa lại thành tên của bạn. Hoặc vào RUN gõ oeminfo.ini Nguyen Huy Hoang 47K_dtvtVinhUni phone: 0979598002
Đồng bộ tài khoản