KHÁI NIỆM BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HÔI

Chia sẻ: Thanh Thuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
2.317
lượt xem
136
download

KHÁI NIỆM BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HÔI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bất bình đẳng xã hội là sự không ngang bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong nhóm hoặc nhiều nhóm xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHÁI NIỆM BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HÔI

  1. BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HÔI KHÁI NIỆM Bất bình đẳng xã hội là sự không ngang bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong nhóm hoặc nhiều nhóm xã hội.
  2. PHÂN TẦNG XÃ HỘI Phân tầng xã hôi là trạng thái phân chia và hình thành cấu trúc xã hội thành các tầng xã hội khác nhau trong những điều kiện thời gian và không gian nhất định. Các tầng lớp xã hội khác nhau về địa vị kinh tế, chính trị, uy tín xã hội cũng như một số khác biệt về trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú, và phong cách sinh hoạt, cách ứng xử giao tiếp và thị hiếu…
  3. BẤT BÌNH ĐẲNG XàHỘI ­ Bất bình đẳng xã hội là một hiện tượng xã hội phổ biến và có nguyên  nhân xã hội nhất định. ­ Bất bình đẳng xã hội có nguồn gốc khi một số cá nhân có đặc  quyền kiểm soát và khai thác một số cá nhân khác trong một số lĩnh  vực chủ yếu của xã hội.  ­ Ở những xã hội khác nhau đã và đang tồn tại những hệ thống bất  bình đẳng khác nhau.  ­Bất bình đẳng xã hội là một vấn đề cơ bản của xã hội học, quyết  định đối với sự phân tầng xã hội và tổ chức xã hội.
  4. Cơ sở tạo nên bất bình đẳng xã hội  Thứ nhất: Do sự khác nhau về những cơ hội trong cuộc sống.   Thứ hai: Do khác nhau về địa vị xã hội.  Thứ ba: Do sự khác nhau về ảnh hưởng chính trị.
  5. CÁC PHÂN TẦNG TRONG XÃ HỘI  Phân tầng xã hội hợp thức:  Dựa trên sự khác biệt một cách tự nhiên về năng lực, về điều kiện, cơ may.  Bản chất: Theo nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.  Tác dụng: Thúc đẩy xã hội đi lên, tạo ra chuẩn mực thống nhất, khách quan để đánh giá xã hội.
  6. CÁC PHÂN TẦNG TRONG XÃ HỘI  Phân tầng xã hội không hợp thức:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản