intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
38
lượt xem
11
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí” là dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận về hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp và phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại CTC Trang trí Nội thất ầu khí để rút ra những vấn đề chưa hợp lý từ đó đề xuất các giải pháp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ<br /> NỘI THẤT DẦU KHÍ (PID)<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGÔ NHƯ NGỌC<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18532<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ<br /> NỘI THẤT DẦU KHÍ (PID)<br /> <br /> GV hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Tuyết<br /> SV thực hiện : Ngô Như Ngọc<br /> Mã SV<br /> <br /> : A18532<br /> <br /> Chuyên ngành : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau gần 4 tháng nghiên cứu và thực tập tại CTCP Trang trí Nội thất Dầu Khí, em<br /> đã hoàn thành bài Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn<br /> tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí”. Để hoàn thành được bài Khóa luận<br /> này ngoài sự cố gắng của bản thân, em còn được sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn<br /> Thị Tuyết, giảng viên trường Đại học Thăng Long. Trong quá trình làm bài Khóa luận,<br /> cô đã luôn giúp đỡ, tận tình chỉ bảo, cung cấp thêm kiến thức về chuyên ngành, cũng<br /> như chỉ ra những thiếu sót và định hướng tốt hơn cho bài Khóa luận của em. Qua đây<br /> em cũng xin cảm ơn các anh chị ở CTCP Trang trí Nội thất Dầu Khí đã cung cấp<br /> thông tin, tài liệu hữu ích về Công ty, tạo điều kiện cho em thực tập và hoàn thành bài<br /> Khóa luận này.<br /> Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức chuyên ngành vẫn còn hạn chế, thiếu<br /> các kinh nghiệm thực tế nên bài viết không tránh khỏi được những sai sót. Em hi vọng<br /> sẽ nhận được những lời góp ý, bổ sung thêm từ các thầy cô để bài viết này được hoàn<br /> thiện, cũng như hiểu sâu hơn về chuyên ngành tài chính.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Ngô Như Ngọc<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Ngô Như Ngọc<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG<br /> DOANH NGHIỆP .................................................................................................................... 1<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn trong doanh nghiệp .............................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm về vốn .................................................................................................1<br /> 1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ....................................2<br /> 1.1.3. Phân loại vốn trong doanh nghiệp .....................................................................2<br /> 1.1.4. Quản lý vốn trong doanh nghiệp ........................................................................6<br /> 1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp ........................................................ 8<br /> 1.2.1. Khái niệm về hiệu quả và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp .............8<br /> 1.2.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn................................ 9<br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp ..................10<br /> 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp .18<br /> 1.3.1. Nhân tố khách quan .......................................................................................... 18<br /> 1.3.2. Nhân tố chủ quan .............................................................................................. 19<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ ........................................................................ 21<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu Khí.......................... 21<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty .................................................21<br /> 2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty ....................................................................21<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng ............................................................................22<br /> 2.1.4. Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty ...................................................24<br /> 2.2. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất<br /> Dầu Khí giai đoạn 2011-2013...................................................................................... 37<br /> 2.2.1. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn cố định của Công ty Cổ phần Trang trí<br /> Nội thất Dầu Khí giai đoạn 2011-2013 ....................................................................37<br /> 2.2.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất<br /> Dầu Khí giai đoạn 2011-2013 ..................................................................................39<br /> 2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Trang trí<br /> Nội thất Dầu Khí giai đoạn 2011-2013 ....................................................................45<br /> 2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu<br /> Khí ............................................................................................................................... 62<br /> 2.3.1. Những thành tựu đạt được................................................................................62<br /> 2.3.2. Những vấn đề tồn tại cần giải quyết và nguyên nhân .....................................63<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản