intTypePromotion=1
ADSENSE

Marketing căn bản - Đào Hoài Nam

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

273
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Marketing là một chuỗi các hoạt động tìm kiếm, lựa chọn, kiến tạo, truyền thông và cung cấp các gía trị tiêu dùng. Lựa chọn giá trị: phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thương hiệu. Kiến tạo và cung cấp giá trị: phát triển sản phẩm dịch vụ, định giá..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing căn bản - Đào Hoài Nam

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. MARKETING CĂN BẢN (Basic Market) Đào Hoài Nam
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC Tên môn học : Marketing căn bản  Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Thương  Mại – Du Lịch - Marketing Số đơn vị học trình/ Số tín chỉ: 3  Yêu cầu đối với sinh viên:   Tham gia giờ giảng trên lớp đầy đủ  Thảm khảo tài liệu trước khi lên lớp  Làm bài tập nhóm và tham gia thảo luận trên lớp
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tài liệu Giáo trình môn học: Marketing căn bản -  Quách Thị Bữu Châu, Định Tiên Minh, Nguyễn Công Dũng, Đào Hoài Nam, Nguyễn Văn Trưng,, NXB Thống Kê  Tài liệu tham khảo: Nguyên Lý Tiếp Thị - Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang,, NXB Đại Học Quốc Gia
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP STT Hình thức đánh giá Trọng số 1 Thi cuối môn học 70% 2 Bài tập thuyết trình theo nhóm 30%
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giảng viên Họ và tên: Đào Hoài Nam  Đơn vị công tác: Khoa thương mại  Chức danh, học hàm, học vị: MBA  Điện thoại, email: 0909088805,  daohoainam71@yahoo.com
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NOÄI DUNG MÔN HOÏC NO Khái quát về marketing 1. Môi trường marketing 2. Hành vi tiêu dùng 3. Nghiên cứu marketing 4. Phân khúc thị trường và xác định thị trường mục tiêu 5. Chiến lược marketing mix 6. 1. Chiến lược sản phẩm 2. Chiến lược giá 3. Chiến lược phân phối 4. Chiến lược truyền thông marketing phức hợp
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC Thực hành, thí Tổng CHƯƠNG T huyết trình Tự học, tự nghiệm, điền nghiên cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận dã,… Chương 1 2 1 1 5 tiết Chương 2 2 1 1 1 6 tiết Chương 3 3 1 1 1 6 tiết Chương 4 2 1 4 tiết Chương 5 3 1 1 5 tiết Chương 6 3 1 1 1 6 tiết Chương 7 3 1 1 5 tiết Chương 8 3 1 1 1 6 tiết Chương 9 3 1 1 1 6 tiết Chương 10 2 2 tiết Tổng 27 5 8 …… 11 51 tiết
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. KHÁI QUÁT VỀ MARKETING KH Chương 1
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Marketing là gì? Marketing Một chuổi các họat động tìm kiếm, lựa chọn, kiến tạo, truyền thông và cung cấp các giá trị tiêu dùng Biết Lựa chọn giá trị và Lựa chọn thử Phân khúc Định vị thị trường thị trường thương hiệu mục tiêu Thỏa mãn Kiến tạo và cung cấp giá trị Phát triển Dịch vụ sản phẩm Định giá Phân phối Khách Trung dịch vụ hàng thành Truyền thông giá trị Lợi Quảng Khuyến Marketing PR nhuận cáo mãi Trực tiếp
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CH Truyền thông Phân phối sản phẩm Ngườiibán Ngườiimua Ngườ bán Ngườ mua $$$$ Thông tin
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MARKETING VÀ SALES (BÁN HÀNG) Thấu hiểu khách hàng Tạo ra sản phẩm – dịch vụ có giá trị tiêu dùng cao Cung cấp thông tin cho Tối đa hoá Tối đa hoá khách hàng Marketing sự thoả mãn sự thoả mãn Marketing Lợi nhuận Phân phối tiện lợi và kịp thời của khách hàng của khách hàng cho khách hàng Chăm sóc khách hàng Chính sách phân phối Chính sách giá Tối đa hoá Tối đa hoá Lợi nhuận Sales Sales doanh số bán doanh số bán Chính sách khuyến mãi
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NHU CẦU VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG NHU (Nhu cầu về một loại sản Nhu cầu nguyên thuỷ Nhu cầu nguyên thuỷ phẩm cụ thể nào đó) (Primary needs) (Primary needs) Nhu cầu Nhu cầu (Nhu cầu về những thuộc Nhu cầu chọn lựa Nhu cầu chọn lựa tính, chức năng, … từ một (Selective needs) (Selective needs) một loại sản phẩm cụ thể nào đó) (Những xúc cảm và nhận Phản ứng tâm lý Phản ứng tâm lý thức trong tiêu dùng) trong tiêu dùng trong tiêu dùng Hành vi Hành vi (Những hành vi quan sát Phản ứng hành vi Phản ứng hành vi được trong tiêu dùng) trong tiêu dùng trong tiêu dùng
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CH Chất lượng lý tính Chất lượng cảm nhận Nguyên Nguyên vật liệu vật liệu Ứng dụng Ứng dụng Lợi ích tìm kiếm Lợi ích cảm nhận khoa học Công nghệ khoa học Công nghệ Những thuộc tính, • Lợi ích chức năng Chất kỷ thuật Chất kỷ thuật lợi ích và phí tổn mà • Lợi ích xúc cảm lượng lượng lý tính lý tính khách hàng mong đợi Trình độ Trình độ Quản lý Quản lý tay nghề tay nghề chất lượng chất lượng công nhân công nhân
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. MARKETING HỖN HÔÏP (MARKETING MIX) MARKETING Sản phẩm hữu hình Sản phẩm (Product) Chiêu thị Giá Marketing (Promotion) (Price) Mix Phân phối (Place)
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. MARKETING HỖN HÔÏP (MARKETING MIX) MARKETING Sản phẩm dịch vụ Sản phẩm (Product) Qui trình Giá cung cấp (Price) (Process) Marketing Chứng thực Mix Phân phối vật chất hữu hình (Place) (Physical evidence) Con người Chiêu thị (Promotion) (People)
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các hình thái marketing Marketing hàng tiêu dùng (B2C) vs. Marketing hàng công  nghiệp (B2B) Marketing hàng hoá hữu hình vs. Marketing dịch vụ  Marketing xã hội  Marketing địa phương  Marketing toàn cầu 
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bài tập thảo luận trong lớp Phân tích sự khác biệt về các chính sách, hoạt động:   Các lợi ích cung cấp, sự khác biệt  Giá cả  Phân phối  Và truyền thông Cho 2 nhóm sản phẩm sau:   Nhóm 1 (Sạch): Dầu gội, xà bông  Nhóm 2 (đẹp):Son môi, phấn hồng, ….
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. MÔI TRƯỜNG MARKETING MÔI Chương 2
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Môi trường marketing Môi Chính trị- pháp luật Nội tại u hẩ doanh nghiệp Kin ng nk cu hú h Nh ứng â Nh ng tế gc à n Cô Hoạt động Hoạt động marketing marketing ệ mg g Tru gh àn ark gian V gn ăn n hh e tin n h c cô oá há g -x K - Đối thủ ật ã thu cạnh tranh hộ i Kỷ Tự nhiên
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Môi trường luật pháp Môi Thuế Luật về Chống môi trường độc quyền Các Chống chính sách phá giá Nghị định Luật quản lý kinh tế pháp Chống Chính sách hàng giả, bảo hộ của hàng kém Nhà nước phẩm chất Sở hữu Tranh chấp trí tuệ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2