intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc cá nhân

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

45
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc cá nhân được lập ra để nhìn lại, đánh giá, nhận xét về kết quả công việc, hiệu suát hoàn thành công việc của từng cán bộ, công nhân viên trong công ty/ doanh nghiệp. Từ đó cải thiện và nâng cao hơn nữa tình hình làm việc cũng như có những giải pháp phù hợp đối với từng công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc cá nhân

  1. CÔNG TY …………………………… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ: ……………………………..             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN Thời gian: ….. Họ & tên: ………………………………………...   Đơn vị/ bộ phận :  …………………………………..  Chức danh công việc: ……………………………   Nhóm chức danh:  ………………………………….. Chỉ số đo lường Tần suất  Trọn ST (ngày/tuầ KPI Thực  (%) Thực  Kết quả Nội dung g số  T Th c   (%) n/tháng… ướ Hiện  Chỉ  hiện  hiện (TS*TH) ) đo tại tiêu 1 2 3 4 5 6 7 (8)=(7)/(6) =(8)x(2) A Đánh giá theo KPI, X% 70 KPI tổng hợp ( của  X I chức danh công việc),  x1   =(45/30) 1 VD: Tăng khach hang m ́ ̀ ơí 10 tháng % 20 30 45 =(45/30)% %x10 KPI bổ sung ( công việc  X II kiêm nhiệm khác), x2 (Quản lý  Năng lực đóng góp, Y B 30 Tự đánh giá, m% Quản lý đánh giá, n% đánh giá,  % n%)xTS I   Kiến thức, y1 II Kỹ năng, y2 X III Hành vi, y3 X TỔNG CỘNG: 100 xxx (điểm tổng kết) (X+Y) = (x1+x2) + (y1+y2+y3)               DUYỆT  QUẢN LÝ TRỰC TIẾP NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ & tên)    (Ký, ghi rõ họ & tên)              (Ký, ghi rõ họ & tên) Ngày: …/ …./ …..             Ngày: …/ …/ ….  Ngày: …./ …./ …. 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2