intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu câu để liên kết các ý tưởng với nhau.

Chia sẻ: Fs Aff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

34
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu câu để liên kết các ý tưởng với nhau .Những mẫu câu sau đây sẽ giúp bạn liên kết các ý tưởng, các luận điểm trong phần trình bày của mình. Đồng thời nó cũng giúp người nghe dễ dàng nắm bắt cấu trúc ý tưởng của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu câu để liên kết các ý tưởng với nhau.

  1. Mẫu câu để liên kết các ý tưởng với nhau
  2. Những mẫu câu sau đây sẽ giúp bạn liên kết các ý tưởng, các luận điểm trong phần trình bày của mình. Đồng thời nó cũng giúp người nghe dễ dàng nắm bắt cấu trúc ý tưởng của bạn. Introducing your first point - To start with, then I’d like to consider … - First of all, I’d like to look at … Finishing a point - Those are the main points on …
  3. - That’s all I have to say about … - So that, then, is … - Now we’ve looked at … - Now we’ve dealt with … Starting a new point - Now let’s turn to … - Now let’s move on to … - I’d like now to consider … - I’d like now to examine … - Next we come to … - Turning now to … - Let’s move on now to … - The next point I’d like to make is Referring to what you have said - As I said at the beginning … - I told you a few moments ago that … - In the first part of my talk, I said … - As I’ve already said, … - As I mentioned earlier, …
  4. Referring to what you will say - I’ll come to that later. - I’ll return to this point in a few minutes. - … and I’ll talk about this in the next part of my presentation. - … I’ll comment on this in my conclusion Summarising - So now I’d just like to summarise the main points. - In brief, we have looked at … Concluding - That’s all I have to say for now. - (I think) that covers most of the points. - That concludes my talk. - Thank you for your attention. Inviting questions - And now, if you have any questions, I’ll be glad to (try to) answer them. - Does anyone have any questions? - Any questions?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2