Môn học/Môđun: Xử lý sự cố phần mềm (Đồ án số 02)

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
134
lượt xem
36
download

Môn học/Môđun: Xử lý sự cố phần mềm (Đồ án số 02)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'môn học/môđun: xử lý sự cố phần mềm (đồ án số 02)', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn học/Môđun: Xử lý sự cố phần mềm (Đồ án số 02)

  1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUÂT PHẦN MỀM ̣ MÔN HỌC/MÔĐUN: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM Đồ án số 2 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, hệ thống lại kiến thức Tạo điều kiện để sinh viên thực hành, tích luỹ kinh nghiệm Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm. Nâng cao kỹ năng tự tìm hiểu, nghiên cứu. Rèn luyện kỹ năng thuyết trình II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI Tìm hiểu về an toàn hệ thống máy tính Khái niệm về an toàn hệ thống máy tính. Mục đích, vai trò, ý nghĩ của an toàn hệ thống. Hãy nêu phạm vi an toàn và các hiểm họa đối với hệ thống ? Hãy nêu các điểm yếu của hệ thống và phương pháp bảo vệ hệ thống. Hãy nêu các nguyên tắc trong quy trình Xử lý sự cố phần mềm máy tính. Hãy phân loại và nêu đặc điểm của hệ điều hành MS-DOS. Hãy phân loại các nhóm phần mềm. III. YÊU CẦU THỰC HIỆN Nội dung của đồ án được trình bày theo đúng khuôn mẫu qui định của Khoa. Khoa CNTT – MH/MĐ: Xử lý sự cố phần mềm
  2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 IV. GỢI Ý THỰC HIỆN Tham khảo Slides Xử lý sự cố phần mềm: Giáo trình Phần mềm máy tính - Trung tâm đào tạo BSMT thực hành iSPACE Tham khảo các giáo trình như Upgrading and Repairing PCs 17 th Edittion. Sybex - A+ Study Guide 2007 V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Giao đồ án môn học/môđun: Sau khi đã học quá nửa thời lượng môn học/môđun. Nộp đồ án: SV nộp đồ án trong tuần cuối theo tiến độ của môn học/môđun. Trình bày đồ án: theo kế hoạch của Giảng viên. Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 07 năm 2009 Trưởng Bộ môn Giảng viên biên soạn Tôn Thất Nhật Khánh Phạm Xuân Quang Khoa CNTT – MH/MĐ: Xử lý sự cố phần mềm
Đồng bộ tài khoản