Một số bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
119
lượt xem
21
download

Một số bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chăm sóc trẻ nhỏ là một công việc khó khăn. Nó đòi hỏi ở người cha, người mẹ không chỉ những kiến thức khoa học mà cả những kinh nghiệm mà bạn không thể có ngay lập tức trong những ngày đầu làm cha mẹ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ

 1. M t s b nh thư ng g p tr nh Chăm sóc tr nh là m t công vi c khó khăn. Nó òi h i ngư i cha, ngư i m không ch nh ng ki n th c khoa h c mà c nh ng kinh nghi m mà b n không th có ngay l p t c trong nh ng ngày u làm cha m . Và vì th b n s r t b ng , b i r i khi làm m l n u, nh t là khi ph i chăm sóc con nh b b nh. Nhưng n u b n có nh ng ki n th c nh t nh v m t s b nh thư ng g p tr , b n s th y t tin hơn. Webtretho xin gi i thi u n b n thông tin v m t s lo i b nh tr hay m c ph i b n có thêm i u ki n chăm sóc tr t t hơn.
 2. nh: inmagine.com B nh còi xương - Nguyên nhân: Tr b còi xương là do cơ th thi u h t vitamin D. i u ó làm nh hư ng n quá trình h p thu, chuy n hóa can-xi và ph t pho (là nh ng ch t c n thi t cho s phát tri n c a xương). B nh thư ng g p tr dư i 3 tu i. Nguyên nhân ch y u là do các bà m kiêng khem quá m c, không cho tr ra ngoài, nên tr s b thi u ánh sáng m t tr i. Bên c nh ó là m t ch ăn nghèo can-xi, ph t pho. Nh ng tr không ư c bú s a m , non, sinh ôi, tr quá b b m, tr sinh vào mùa ông thư ng
 3. d có nguy cơ b còi xương. - Tri u ch ng: Khi b b nh, tr thư ng qu y khóc, ng không yên gi c, gi t mình, ra nhi u m hôi lúc ng . Theo dõi tr th y xu t hi n r ng tóc vùng sau gáy t o thành hình vành khăn, răng m c ch m, ch m bi t l y, bi t bò, i, ng...Các bi u hi n xương như thóp r ng, b thóp m m, thóp lâu kín, có các bư u nh, bư u trán hay u b p cá trê. Nhi u trư ng h p tr b còi xương n ng xu t hi n di ch ng chu i h t sư n, dô c gà, chân cong hình ch X, ch O... - Gi i pháp: Khi tr có nh ng bi u hi n trên, các bà m nên cho tr n cơ s y t khám bác sĩ hư ng d n b sung vitimin D, canxi...cho tr . Tr em bình thư ng h ng ngày cũng c n ư c t m n ng và ăn th c ăn có ch t canxi, ph t pho phòng b nh. M t s th c ph m s n có ch a nhi u canxi mà các bà m có th dùng n u cho tr ăn là v ng en, rau ngót, rau ay, rau mu ng, cua, tép khô, c, tôm, cá
 4. mè, lòng tr ng, h n, s a bò tươi, s a chua... B nh u n ván ây là ch ng b nh có th gây ch t ngư i. Nhưng Vi t Nam ã có thu c phòng có hi u qu 100%. Thông thư ng tr s ư c tiêm ng a u n ván vào tháng tu i th hai - Nguyên nhân: Nh ng vi khu n gây b nh u n ván kh p m i nơi: trong t, b i, phân ngư i và súc v t... B i v y, kh năng nhi m b nh i v i m i ngư i u r t l n. Ph n l n trư ng h p ch vì gi m ph i m t cái inh r , m c chân vào m t s i dây k m gai, b m t cái d m âm vào dư i móng tay, b xư c tay vì m t chơi cũ ã lâu ngày... V t t c a côn trùng, v t răng c a chó, mèo cũng có th là nơi xâm nh p c a lo i vi khu n u n ván. V t thương không c n sâu hay r ng v n có th nhi m trùng u n ván. - Tri u ch ng: Tr b u n ván thư ng có nh ng bi u hi n: T 5 t i 14 ngày sau khi b nhi m b nh (sau khi gi m ph i inh), a tr b c ng b p th t, c bi t là
 5. c và hàm. N n nhân toát m hôi, càng ngày càng khó m mi ng, khó nu t, au u, au chân tay, ngư i run r y, s t r i b co gi t ho c u n cong ngư i. Trư ng h p hi n tư ng các b p th t b co c ng lan ra toàn thân, b n c n chuy n ngay tr t i trung tâm y t . - Gi i pháp: Vì v y, khi tr b thương, dù v t thương dù to hay nh , b n cũng c n ph i r a s ch và sát trùng cho bé. Vi c có ph i tiêm phòng thêm n a hay không s do bác sĩ quy t nh, dù bé ã ư c tiêm phòng r i. Ð i v i tr chưa tiêm ng a, b n nên ưa bé i tiêm phòng và theo dõi vi c tiêm cho li u cho tr . B nh s i - Nguyên nhân: B nh do vi rút s i gây ra và thư ng g p tr trên 1 tu i. B nh s i có th g p m il a tu i, nhưng tr em b nh bi u hi n n ng hơn. S i lan truy n do d ch ti t mũi h ng c a ngư i nhi m b nh theo không khí thoát ra khi ngư i b nh ho ho c h t hơi.
 6. Tr dư i 12 tháng tu i n u không tiêm phòng s i thì r t d m c. Tr ư c nuôi dư ng kém, c bi t tr không ư c u ng vitamin A, s ng trong i u ki n ông úc, và tr có h mi n d ch gi m do AIDS ho c các b nh khác thư ng m c s i n ng. Nh ng ngư i kh i b nh có mi n d ch trong su t quãng i còn l i. Tr nh có m ã m c s i thư ng có mi n d ch trong 6-8 tháng u sau khi sinh. - Tri u ch ng: Giai o n b nh t 7-18 ngày. Bi u hi n nhi m trùng u tiên là s t cao kéo dài 1 n7 ngày. Giai o n này, ngư i b nh thư ng ch y nư c mũi, ho, m t , ch y nư c m t và xu t hi n n t tr ng nh bên trong má. Sau vài ngày s xu t hi n ban, b t u t m t, lan xu ng tay và chân trong kho ng 3 ngày. Ban kéo dài 5-6 ngày r i bi n m t. Ngoài ra ngư i b nh có th chán ăn và tiêu ch y, c bi t là tr nh . Th b nh n ng hay x y ra tr dư i 5 tu i. Tr có th b m t nư c do tiêu ch y, có th b viêm tai gi a,
 7. nhi m trùng ư ng hô h p và thanh qu n do virus s i làm gi m h mi n d ch. - Gi i pháp: Cách phòng b nh hi u qu nh t là tiêm v cxin s i cho tr . Tr em c n tiêm m t mũi v cxin s i trư c khi 1 tu i. Nh ng tr th b nh n ng có th qua kh i n u ư c i u tr thích h p.T t c nh ng tr b s i n ng c n ư c u ng vitamin A càng s m càng t t và u ng li u th 2 ngay ngày hôm sau. Tăng cư ng dinh dư ng và i u tr m t nư c b ng ư ng u ng cũng là bi n pháp c n thi t giúp tr nhanh kh i b nh. B nh th y u - Nguyên nhân: Th y u là m t b nh truy n nhi m c p tính gây d ch do virút Varicella zoster gây ra. B nh thư ng nh nhưng r t d lây. Ngư i b nh là ngu n lây duy nh t. Ngư i m làm lây b nh ngay t khi có tri u ch ng u tiên cho n khi n t u óng v y (thư ng ngày th 7 k t khi u
 8. m c). Virút t m dãi, nư c mũi, nư c b t tr m b n sang ngư i lành khi nói, ho ho c h t hơi, xâm nh p vào cơ th qua mũi-h ng, r i theo ư ng máu n cư trú l p t bào thư ng bì da và niêm m c và gây nên nh ng n t ph ng ó. Tu i m c nhi u nh t là 2-7 tu i, ít khi g p tr dư i 6 tháng. Ngư i l n cũng có th m c b nh n u như lúc nh chưa m c. - Tri u ch ng: Sau m t th i gian b nh ch ng 14-15 ngày thì b nh phát. Trong nhi u trư ng h p, tr v n ăn, chơi bình thư ng làm cho ngư i m không ý, n khi u m c m i bi t ho c tình c phát hi n ư c m t vài n t u.Khi phát b nh tr s có các tri u ch ng chóng m t và s t nh . Ð c bi t là trên ngư i n i m n, b t u thân, r i n m t, quanh mi ng và da u. Nh ng m n nh vài milimét, có ch a m t ch t l ng bên trong, s khô l i sau 48 gi và hình thành v y. Ch ng 5-6 ngày sau, v y s bong
 9. ra l i trên da m t cái s o lâu vài tu n. Nh ng m n nh có ch a virút bên trong nên d lây sang ngư i khác. Hi n tư ng m n n i lên kéo dài 2-3 ngày, gây ng a khi n các cháu mu n gãi làm xư c da, gây nhi m trùng và các m n lâu óng v y. Thông thư ng, sau 15 ngày phát b nh thì các cháu kh i. Th y u là b nh nh . Trư ng h p m n n i nhi u, tr có th b s t cao nhưng r i cơn s t s qua i. Cũng ôi khi có trư ng h p b nh nh hư ng t i vùng ti u não và h th n kinh làm cháu bé i l o o trong th i gian b nh ang phát tri n. B nh có th kéo dài thêm m t ít nhưng cũng kh i sau vài tu n. - Gi i pháp: Trong th i gian cháu bé b th y u, vi c chính là gi gìn v sinh cho cháu: c t móng tay và gi s ch, không cháu gãi tránh nhi m trùng da và lây lan sang cháu khác, m c qu n áo r ng và nh . Không c n xoa ph n và ch t m sau khi ã h t m n. N u c n, ch bôi thu c sát trùng lên nh ng v y ho c m n to nh t. Bác sĩ có th cho các cháu u ng m t ít
 10. thu c an th n cháu d ng , kh i qu y và gãi vì ng a. Khi kh i h n, b n m i nên cho tr i h c tr l i. B nh tiêu ch y - Nguyên nhân: Tiêu ch y là b nh thư ng g p tr nh . Tiêu ch y gây m t nư c và m t s ch t i n gi i như natri, kali…; sau tiêu ch y, tr em thư ng b suy dinh dư ng. - Gi i pháp: Khi bé b tiêu ch y, b n là ngư i u tiên chăm sóc và là ngư i ch y u trong vi c i u tr trư c khi b nh quá n ng ph i ưa i b nh vi n. u tiên ph i nghĩ ngay n ORS (OralRehydratation Solution: dung d ch bù nư c b ng ư ng mi ng). ây là dung d ch bù nư c và ch t i n gi i t t nh t, ư c s n xu t trong nư c dư i d ng gói b t và ư c bán không c n ơn t i các nhà thu c tây. N u không có s n dung d ch ORS, b n có th ch t nư c cơm hay nư c cháo ra, c m t chén nư c pha v i m t nhúm mu i trong ba ngón tay, cho bé u ng thay th . Nư c tinh b t t t hơn nư c ư ng mu i vì vào n ru t, tinh b t ư c bi n thành glucose t t
 11. và ư c h p thu nhanh chóng nên n ng th m th u c a d ch ru t ư c duy trì m c an toàn. Không nên cho bé u ng các lo i súp công nghi p, cũng không dùng các lo i nu c hoa qu , gi i khát quá ng t s gây tiêu ch y th m th u. Trong th i gian tr b tiêu ch y, c n m b o dinh dư ng y ; tr còn bú m thì ti p t c cho bú bình thư ng; tr dư i 6 tháng tu i nuôi b ng s a bò thì pha loãng s a b ng m t lư ng nư c g p ôi bình thư ng trong hai ngày, sau ó pha như thư ng l trong su t th i gian b nh.Nh ng tr ã ăn d m thì n u k th c ăn, nhuy n và hơi l ng hơn bình thư ng, c 3-4 gi cho bé ăn m t l n, chia làm 6 b a trong ngày. Sau khi tr h t tiêu ch y, c n ph i cho tr ăn thêm m t b a m i ngày trong hai tu n nh m ph c h i tình tr ng dinh dư ng cho tr . C n tránh t p quán sai l m như b t tr nh n ăn, nh n u ng khi tiêu ch y, ch ư c u ng nư c g o rang c m ch ng. Không b t tr kiêng
 12. các lo i th c ăn giàu năng lư ng, b dư ng vì s không tiêu. N u sau 2 ngày, tiêu ch y không gi m ho c bé có m t trong các tri u ch ng như s t cao hơn 38° , môi C khô, da khô, khát nhi u nư c, ăn kém hay b ăn, i tiêu ra máu, nôn ói nhi u thì ph i mang i khám ngay phòng tiêu ch y tr em, i u căn b n là s d ng nư c s ch cho sinh ho t ăn u ng, r a tay trư c khi ăn,khi ch bi n th c ăn và sau khi i tiêu. S d ng c u tiêu h p v sinh và x lý phân tr nh an toàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản