intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số suy nghĩ về nội dung của học thuyết giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Một số suy nghĩ về nội dung của học thuyết giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày các nội dung: Máy móc tạo ra giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Cách mạng công nghiệp 4.0 làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, yêu cầu về trình độ giai cấp công nhân và người lao động đòi hỏi ngày càng cao; Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thời gian chu chuyển của tư bản rút ngắn lại, tăng hiệu quả đầu tư tư bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số suy nghĩ về nội dung của học thuyết giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  1. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ NỘI DUNG CỦA HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Nguyễn Như Quảng Trường Đại học Thủy lợi 1. GIỚI THIỆU CHUNG Bóc lột giá trị thặng dư chính là nguồn gốc Cách mạng công nghiệp được hiểu đó là tạo nên sự giàu có cho chủ nghĩa tư bản, phản bước phát triển nhảy vọt về chất về trình độ ánh mục đích, bản chất của quan hệ sản xuất của tư liệu lao động trên cơ sở những phát tư bản chủ nghĩa. Lịch sử các cuộc cách mạng minh đột phá về máy móc, kỹ thuật và công công nghiệp đều khởi nguồn từ các nước tư nghệ trong quá trình phát triển của nhân loại bản chủ nghĩa. Cách mạng công nghiệp 4.0 lần kéo theo sự thay đổi căn bản về trình độ phân đầu tiên được nói đến tại Hội chợ triển lãm công lao động xã hội cũng như tạo bước phát công nghệ tại Hannover (Đức) vào năm 2011. triển năng suất lao động cao hơn hẳn nhờ áp Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc dụng một cách phổ biến những tính năng mới cách mạng làm thay đổi công nghệ sản xuất và trong kỹ thuật - công nghệ vào đời sống xã cách thức sử dụng công nghệ, thay đổi cách tổ hội. Xét về mặt lịch sử, cho đến nay, loài chức và quản lý sản xuất thông qua các ứng người đã trải qua ba cuộc cách mạng công dụng vật lý trong không gian ảo, internet kết nghiệp, đã và đang bước vào cuộc cách mạng nối vạn vật và internet trong quá trình cung công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công cấp sản phẩm và dịch vụ mang đến những đột nghiệp 4.0). Trong cuộc cách mạng công phá về công nghệ trên nhiều lĩnh vực với tính nghiệp 4.0, chủ nghĩa Mác - Lênin với hòn đá năng xử lý thông tin và khả năng tiếp cận dữ tảng là “học thuyết giá trị thặng dư” - đóng liệu lớn, nó khác hẳn về chất so với các cuộc góp vĩ đại nhất của C.Mác liệu có bị phủ định cách mạng công nghiệp trước đó. Nhìn vào hay còn nguyên giá trị và sức sống mãnh liệt? lịch sử nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, chúng ta thấy, sản xuất hàng hóa ngày càng phát triển, 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt, từ đó con Bài báo sử dụng phương pháp duy vật biện đường lâu dài và vững chắc nhất để đảm bảo chứng và phương pháp duy vật lịch sử; cho chủ nghĩa tư bản chiếm đoạt được nhiều phương pháp hệ thống; phương pháp lôgíc và giá trị thặng dư hơn nữa là phải cải tiến kỹ lịch sử; phương pháp tổng hợp, phân tích, thuật, tìm ra công nghệ, kỹ thuật mới và kiểu tổ khảo cứu tài liệu. chức, sản xuất mới có năng suất và hiệu quả cao hơn. Vì vậy, chủ nghĩa tư bản rất chú trọng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU và đi đầu trong việc phát triển khoa học, công 3.1. Máy móc tạo ra giá trị thặng dư nghệ để tạo nên những bước phát triển nhảy trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0? vọt về chất về trình độ của tư liệu lao động. “Giá trị thặng dư là một bộ phận của giá Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do máy móc, rôbốt, khoa học, công nghệ hiện công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản đại dần dần thay thế lao động của con người, chiếm không” [1, tr.232]. dẫn tới hiện nay có ý kiến cho rằng máy móc, 290
  2. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 rôbốt tạo ra giá trị thặng dư, nhằm phủ định chủ nghĩa tư bản. Nội dung của nó là sản xuất học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa giá trị thặng dư tối đa bằng cách tăng cường Mác - Lênin. Vậy máy móc, rôbốt có tạo ra bóc lột công nhân làm thuê. Tuy nhiên đặt giá trị và giá trị thặng dư hay không? Dưới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp góc độ kinh tế chính trị Mác - Lênin, máy 4.0 sản xuất giá trị thặng dư có những biểu móc, rôbốt, là một trong những bộ phận cấu hiện mới: giá trị thặng dư được tạo ra chủ yếu thành tư bản bất biến, máy móc, rôbốt không bằng cách tăng năng suất lao động. Việc tăng tạo ra giá trị mặc dù đó là nhân tố không thể năng suất lao động dựa trên rất nhiều yếu tố thiếu của quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa. nhưng có ba yếu tố quan trọng quyết định tới Mấu chốt để nhận thức đúng đắn vấn đề này tăng năng suất lao động đó là: việc áp dụng kỹ là tính hai mặt của lao động sản xuất hàng thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất; không hóa: lao động cụ thể và lao động trừu tượng. ngừng nâng cao trình độ của người lao động; Về phương diện, lao động cụ thể, máy nâng cao trình độ tổ chức, quản lý sản xuất. móc, rôbốt, công nghệ mới là phương tiện để Chính vì vậy, trong cuộc cách mạng công nâng cao sức sản xuất của lao động. Khi sức nghiệp 4.0 lực lượng lao động có trí tuệ, lao sản xuất của lao động được nâng cao thì một động có trình độ kỹ thuật cao có vai trò quan mặt, giá trị cá biệt của sản phẩm được tạo ra trọng và là lực lượng chủ đạo trong việc sản sẽ thấp hơn giá trị xã hội của sản phẩm đó, xuất giá trị thặng dư. Từ đó, khối lượng và tỷ khi máy móc chưa được áp dụng phổ biến, suất giá trị thặng dư tăng lên rất nhiều, trình độ nhà tư bản thu được lợi nhuận siêu ngạch, và quy mô bóc lột của chủ nghĩa tư bản đối với mặt khác số lượng sản xuất ra sẽ nhiều hơn, giai cấp công nhân, người lao động ngày càng do đó tổng khối lượng lợi nhuận mà nhà tư cao với quy mô lớn hơn trước. bản thu được cũng sẽ lớn hơn trước. Nhưng 3.2. Cách mạng công nghiệp 4.0 làm cho máy móc, công nghệ dù hiện đại thế nào cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, yêu cũng chỉ là “lao động chết”. Vấn đề đặt ra ở cầu về trình độ giai cấp công nhân và đây là trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, người lao động đòi hỏi ngày càng cao hiệu quả của việc sử dụng máy móc không phải là để tiết kiệm lao động xã hội mà là tiết c Cấu tạo hữu cơ của tư bản ( ) không kiệm lao động được trả công. Nhà tư bản chỉ v sử dụng máy móc, công nghệ, khi lượng tư ngừng biến đổi theo hướng ngày càng tăng bản bất biến dùng để mua máy móc nhỏ hơn lên dưới sự tác động của cuộc cách mạng lượng tư bản khả biến tiết kiệm được nhờ sử công nghiệp 4.0. Sự tăng lên đó biểu hiện ở dụng máy móc đó. Nói cách khác, máy móc, chỗ: bộ phận tư bản bất biến (c) tăng nhanh công nghệ chỉ được sử dụng khi giá trị của nó hơn bộ phận tư bản khả biến (v), tư bản bất nhỏ hơn giá trị sức lao động mà nó thay thế. biến tăng tuyệt đối và tăng tương đối, còn tư Máy móc, công nghệ hiện đại tạo ra khả năng bản khả biến thì có thể tăng tuyệt đối, nhưng to lớn rút ngắn thời gian lao động và giảm lại giảm xuống một cách tương đối. Khi cấu nhẹ lao động, tăng thêm của cải cho người tạo hữu cơ của tư bản tăng lên làm cho khối sản xuất,v.v.. Nhưng đối với giai cấp tư sản, lượng tư liệu sản xuất tăng lên, trong đó chủ máy móc, công nghệ hiện đại là phương tiện yếu tăng lên của máy móc, thiết bị, làm cho để tăng cường bóc lột giá trị thặng dư, biến nhu cầu sử dụng sức lao động của doanh người sản xuất thành vật phụ thuộc vào máy nghiệp giảm xuống. Điều này gây ra tình trạng móc. Sức lao động của người công nhân vẫn công nhân thất nghiệp.Trong cuộc cách mạng là yếu tố quyết định của quá trình sản xuất và công nghiệp 4.0 với sự tiến bộ vượt bậc về tạo ra giá trị thặng dư trong nền sản xuất tư khoa học, công nghệ với nhiều nhà máy sản bản chủ nghĩa. Sản xuất giá trị thặng dư vẫn xuất thông minh, hệ thống máy móc, dây là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư chuyền sản xuất tự động hóa hiện đại, rôbốt bản, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của thông minh do con người sáng tạo ra được 291
  3. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 ứng dụng trong sản xuất, dần dần thay thế thời gian gián đoạn lao động và dự trữ sản cho những lao động giản đơn, cơ bắp, có tính xuất, đặc biệt là rút ngắn thời gian lưu thông chất thường xuyên, lặp lại và dự báo được có ý nghĩa rất lớn, làm tăng được lượng tư trước. Từ đó, dẫn tới tình trạng thất nghiệp bản đầu tư cho sản xuất, rút ngắn thời gian trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Theo chu chuyển tư bản, làm cho quá trình sản Kinh tế trưởng của ngân hàng Anh cho rằng: xuất được lặp đi lặp lại nhanh hơn, tạo được “Năm 2016 khoảng 80 triệu việc làm tại Mỹ nhiều giá trị thặng dư và tăng hiệu quả đầu tư và 15 triệu việc làm tại Anh được thay thế tư bản vì vậy làm cho chủ nghĩa tư bản ngày bằng rôbốt”. [2,tr.126] Cấu tạo hữu cơ của tư càng thu được nhiều giá trị thặng dư nhiều bản tăng lên nhanh chóng trong cuộc cách hơn nữa. Có thể thấy rằng, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặt ra yêu cầu: việc sử mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt với những dụng kỹ thuật mới, máy móc, công nghệ mới thành tựu của Dữ liệu lớn (Big Data) nó làm phải là lao động thành thạo, được đào tạo với rút ngắn thời gian sản xuất và thời gian lưu trình độ và giá trị sức lao động cao. Vì vậy, thông hàng hóa, tăng lợi nhuận cho người sản giai cấp công nhân không “tiêu vong” trong xuất. Điển hình là công ty UPS, công ty này cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như một số bắt đầu ghi lại dữ liệu về chuyển và giao nhận luận điệu xuyên tạc mà vẫn là lực lượng chủ các bưu kiện từ những năm 1980. Các dữ liệu đạo, tạo ra của cải vật chất. Mặt khác, xuất này bao gồm tốc độ, hướng, việc hãm phanh, phát từ đặc điểm của cuộc cách mạng công chờ đỗ và lái xe... nó không chỉ giúp cho công nghiệp 4.0, dẫn tới yêu cầu về trình độ của ty này theo dõi kết quả công việc hàng ngày, giai cấp công nhân và người lao động là rất mà còn được sử dụng vẽ lại các cung đường cho lái xe. Năm 2011, dự án này cắt giảm cao. Trong cuộc cách mạng 4.0, giai cấp công trung bình 85 triệu dặm mỗi ngày, tiết kiệm nhân và người lao động cần phải có: trình độ 8,4 triệu gallon nhiên liệu, mỗi lái xe tiết kiệm kỹ thuật cao, có khả năng và làm chủ công được một dặm thì hãng UPS tiết kiệm 30 triệu nghệ; có sự am hiểu và sự dụng thành thạo đôla Mỹ. [3, tr.88] công nghệ thông tin, hệ thống ảo; và luôn phải sáng tạo, đổi mới trong môi trường sản 4. KẾT LUẬN xuất, kinh doanh có nhiều biến động. Vì vậy giai cấp công nhân tri thức có xu hướng tăng Tóm lại, trong cuộc cách mạng công lên về số lượng, đây là lực lượng chủ yếu sản nghiệp 4.0, học thuyết giá trị thặng dư, hòn xuất ra giá trị thặng dư. đá tảng trong chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Bản chất của nền sản xuất tư 3.3. Cách mạng công nghiệp 4.0 làm bản vẫn không thay đổi - chiếm đoạt giá trị thời gian chu chuyển của tư bản rút ngắn thặng dư, bóc lột sức lao động không được lại, tăng hiệu quả đầu tư tư bản trả công của người công nhân. Học thuyết giá Thời gian chu chuyển của tư bản là thời trị thặng dư vẫn là cơ sở khoa học luận chứng gian mà tư bản trải qua các giai đoạn lưu cho vai trò lịch sử của phương thức sản xuất thông và sản xuất trong quá trình tuần hoàn, tư bản chủ nghĩa. nó bao gồm: thời gian lưu thông cộng với thời gian sản xuất. Thời gian sản xuất bao 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO gồm thời gian lao động, thời gian gián đoạn [1] Bộ Giáo dục & Đào tạo (2017), Giáo trình lao động, thời gian dự trữ sản xuất. Trong đó, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- thời gian lao động là thời gian duy nhất tạo ra Lê nin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. giá trị và giá trị thặng dư cho nhà tư bản. [2] [3] PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa (Chủ biên), Thời gian lưu thông tư bản là thời gian tư bản (2018), Cách mạng công nghiệp 4.0 vấn đề nằm trong lĩnh vực lưu thông. Thời gian lưu đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội thông bao gồm thời gian mua và thời gian nhập quốc tế của Việt Nam, Nxb Chính trị bán, kể cả thời gian vận chuyển. Rút ngắn Quốc gia sự thật. 292
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2