MS Excel - Phát triển Workbook

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
90
lượt xem
36
download

MS Excel - Phát triển Workbook

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có thể đổi tên một bảng tính hay thay đồi màu sắc của các tab nếu cần thiết. Để đổi tên bảng tính: • Mở trang tính để được đổi tên • Kích nút Format trên tab Home • Kích Rename Sheet • Nhập một tên mới • Ấn Enter .Để thay đổi màu sắc tab bảng tính: • Mở trang tính để đổi màu • Kích nút Format trên tab Home • Kích Tab Color • Chọn màu Di chuyển vị trí các bảng tính trong Workbook Để di chuyển các bảng tính trong một workbook: • Mở workbook chứa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MS Excel - Phát triển Workbook

  1. MS Excel - Phát triển Workbook Định dạng các tab Workbook Bạn có thể đổi tên một bảng tính hay thay đồi màu sắc của các tab nếu cần thiết. Để đổi tên bảng tính: • Mở trang tính để được đổi tên • Kích nút Format trên tab Home • Kích Rename Sheet • Nhập một tên mới • Ấn Enter
  2. Để thay đổi màu sắc tab bảng tính: • Mở trang tính để đổi màu • Kích nút Format trên tab Home • Kích Tab Color • Chọn màu Di chuyển vị trí các bảng tính trong Workbook Để di chuyển các bảng tính trong một workbook: • Mở workbook chứa các trang tính bạn muốn sắp xếp lại • Kích và giữ tab bảng tính cho tới khi một mũi tên xuất hiện phía góc bên trái trang tính • Kéo bảng tính tới vị trí mong muốn
  3. Chèn và xóa bảng tính Để chèn một bảng tính • Mở workbook • Kích nút Insert trên nhóm Cells của tab Home • Kích Insert Sheet Để xóa bảng tính • Mở workbook • Kích nút Delete trên nhóm Cells của tab Home • Kích Delete Sheet Sao chép và dán bảng tính Để sao chép và dán bảng tính: • Kích vào tab của bảng tính để được sao chép
  4. • Kích phải và chọn Move hoặc Copy • Chọn vị trí mong muốn của trang tính • Kích vào hộp chọn bên cạnh Create a Copy • Kích OK. MS Excel - Định dạng trang tính và in Thiết lập nhãn in Chức năng Print Titles cho phép bạn lặp lại các heading của cột và dòng vào đầu mỗi trang mới để đọc nhiều trang dễ hơn là đọc khi in. Để thiết lập Print Titles: • Kích tab Page Layout trên vùng Ribbon • Kích nút Print Titles • Trong phần Print Titles, kích vào hộp để chọn dòng hay cột để được lặp lại • Lựa chọn dòng hay cột • Kích nút Select Row/Column • Kích OK
  5. Tạo Header và Footer Để tạo header hay footer: • Kích nút Header & Footer trên tab Insert • Lúc này, tab Design cho Header & Footer sẽ xuất hiệ trên vùng Ribbon • Để chuyển đổi giữa Header và Footer, kích nút Go to Header hoặc Go to Footer • Để chèn văn bản: nhập văn bản vào header hay footer • Để nhập dữ liệu được chương trình hóa trước như số trang, ngày, giờ, tên file hoặc tên trang tính. Kích biểu tượng thích hợp
  6. • Để thay đổi vị trí của dữ liệu, kích chọn ô bạn muốn Thiết lập lề trang Để thiết lập lề trang: • Kích nút Margins trên tab Page Layout • Lựa chọn một trong các lựa chọn đưa ra, hoặc • Kích Custom Margins • Hoàn thành hộp thoại thiết lập lề trang • Kích OK.
  7. Thay đổi hướng trang Để thay đổi hướng trang từ dọc tới ngang: • Kích nút Orientation trên tab Page Layout • Chọn Portrait (dọc) hay Landscape (ngang) Thiết lập ngắt trang Bạn có thể thiết lập ngắt trang trong một bảng tính để đọc trang tính một cách dễ dàng khi in. Để thiết lập ngắt trang: • Kích nút Breaks trên tab Page Layout • Kích Insert Page Break
  8. In một vùng Có thể bạn chỉ muốn in một phần của một bảng tính. Công việc này được thực hiện một cách dễ dàng thông qua chức năng Print Range. Để in một vùng: • Lựa chọn vùng được in • Kích nút Print Area trên tab Page Layout • Kích Set Print Area.  
Đồng bộ tài khoản