intTypePromotion=3

Quang học - Đề 1

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
4
download

Quang học - Đề 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quang học - đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang học - Đề 1

  1. Quang h c - Đ 1 Câu h i 1: M t ngư i cao 1,72m, m t cách đ nh đ u 10cm. Ngư i y đ ng trư c m t gương ph ng treo th ng đ ng. Ngư i y mu n nhìn th y toàn b nh c a mình trong gương. Tính chi u cao t i thi u c a gương. A. 1,72m B. 1,62m C. 1,11m D. 0,86m E. 0,81m A. B. C. D. E. Câu h i 2: M t ngư i cao 1,72m, m t cách đ nh đ u 10cm. Ngư i y đ ng trư c m t gương ph ng treo th ng đ ng. Ngư i y mu n nhìn th y toàn b nh c a mình trong gương. Tính kho ng cách t i đa t mép dư i c a gương đ n m t đ t. A. 0,86m B. 0,81m C. 0,56m D. 0,43m E. 0,41m A. B. C. D. E.
  2. Câu h i 3: Cho hai gương ph ng M1 và M2 đ t nghiêng v i nhau m t góc 1200. M t đi m sáng A đ t trư c hai gương, cách giao tuy n c a chúng m t kho ng d = 15cm. Tính kho ng cách gi a hai nh o đ u tiên c a A qua các gương M1 và M2. A. 25,98cm B. 22,50cm C. 15,00cm D. 2,99cm E. 7,50cm A. B. C. D. E. Câu h i 4: Cho hai gương ph ng M và N đ t song song, m t ph n x hư ng vào nhau, cách nhau m t kho ng AB = 20cm. Gi a hai gương, trên đư ng th ng AB ngư i ta đ t m t đi m sáng S cách gương M m t đo n SA = 8cm. G i O là m t đi m n m trên đư ng th ng đi qua S và vuông góc v i AB, xác đ nh b i OS = 15 cm. G i S1 và S2 là nh t o thành do m t chùm tia sáng xu t phát t S ph n x l n lư t trên N r i M. Tính kho ng cách S1S2. A. 24cm B. 32cm C. 40cm D. 52cm E. 64cm
  3. A. B. C. D. E. Câu h i 5: Cho hai gương ph ng M và N đ t song song, m t ph n x hư ng vào nhau, cách nhau m t kho ng AB = 20cm. Gi a hai gương, trên đư ng th ng AB ngư i ta đ t m t đi m sáng S cách gương M m t đo n SA = 8cm. G i O là m t đi m n m trên đư ng th ng đi qua S và vuông góc v i AB, xác đ nh b i OS = 15 cm. Xét m t tia sáng xu t phát t S ph n x l n lư t trên gương N t i I, trên gương M t i J r i truy n qua O. Tính kho ng cách t I và J đ n AB. A. IB = 9cm; JA = 12cm B. IB = 6cm; JA = 15cm C. IB = 4,5cm; JA = 15cm D. IB = 4,5cm; JA = 12cm E. IB = 3cm; JA = 12cm A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t b c tranh cao 1,8m treo trên tư ng. Trên b c tư ng đ i di n treo m t gương ph ng có chi u cao 60cm song song v i b c tranh. Kho ng cách gi a hai b c tư ng là 5cm. M t m t ngư i quan sát n m trên đư ng n i tâm c a tranh v i gương. H i ngư i y ph i cách gương bao xa đ có th nhìn th y toàn b b c tranh trong gương. A. 1,2m B. 1,5m C. 2,5m
  4. D. 3,0m E. 3,6m A. B. C. D. E. Câu h i 7: M t gương ph ng nh c a đi n k gương đư c treo trên s i dây th ng đ ng, m t gương song song v i b c tư ng phòng thí nghi m, và cách tư ng m t kho ng l = 2m. Khi không có dòng đi n qua đi n k , tia sáng chi u lên gương dư i góc t i 450 sau khi ph n x chi u lên v ch 0 c a thư c t i v trí O. Khi dòng đi n ch y qua đi n k , tia ph n x chi u lên thư c t i v trí M, cách O m t kho ng OM = 20cm. H i gương đã quay m t góc bao nhiêu? Xem như thư c th ng, tâm c a gương và đèn cùng n m trong m t m t ph ng ngang. A. 1,300 B. 1,510 C. 2,150 D. 3,010 E. 3,240 A. B. C. D. E. Câu h i 8: M t gương ph ng đ dài l đư c đ t song song v i m t b c tư ng và cách tư ng m t kho ng d. M t đi m sáng g n trên trư ng chi u nh ng tia lên gương. Sau khi ph n x , các tia này t o m t v t sáng trên tư ng. N u d i gương đ n v trí cách tư ng m t kho ng d/2, v t sáng s thay đ i hay không thay đ i kích thư c như th
  5. nào? A. Kích thư c v t sáng gi m 1/4 B. Kích thư c v t sáng gi m 1/2 C. Kích thư c v t sáng không đ i D. Kích thư c v t sáng tăng g p 2 E. Kích thư c v t sáng tăng g p 4 A. B. C. D. E. Câu h i 9: Hai gương ph ng m ng đ t đ ng trên m t bàn t o thành m t góc nh di n 300, c nh ti p xúc nhau. M t đi m sáng S n m trên bàn, cách gương th nh t m t kho ng d1 = 12 cm, và cách gương th hai m t kho ng d2 = 10cm. Tính kho ng cách tr c ti p gi a các nh S'1 và S'2 c a S trong gương đó. A. 42,5cm B. 40,2cm C. 37,3cm D. 34,8cm E. 32,6cm A. B. C. D. E. Câu h i 10: Trong gi i h n c a quang hình, tính ch t nào sau đây KHÔNG đúng: A. Ánh sáng truy n theo đư ng th ng B. Bư c sóng c a ánh sáng bé so v i kích thư c c a v t C. Ánh sáng truy n theo nh ng tia vuông góc v i m t sóng
  6. D. Tính ch t sóng c a ánh sáng đã đư c xét đ n E. S phân c c c a trư ng đi n t không đư c xét đ n. A. B. C. D. E.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản