intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp Chồi 2, trường Mầm non Họa Mi

Chia sẻ: Dung Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

35
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm giúp cho trẻ có được nhiều vốn kinh nghiệm sống, biết được những điều gì nên làm và điều gì không nên làm, biết xử lý tình huống khi gặp khó khăn, giúp trẻ tự tin chủ động hơn, khơi gợi sự tư duy, sáng tạo để xử lý tình huống giúp trẻ có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, quan tâm nhường nhịn giúp đỡ mọi người, biết yêu thích và giữ gìn cái đẹp, ham hiểu biết, thích tìm tòi khám phá thế giới xung quanh, hình thành một số kỹ năng cơ bản trong cách ứng xử với mọi người như: nhẹ nhàng, khéo léo, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp Chồi 2, trường Mầm non Họa Mi

 1. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU 2 1 I. Đặt vấn đề 2 II. Mục đích (Mục tiêu) nghiên cứu 3 Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 I. Cơ sở lý luận của vấn đề 3 2 II. Thực trạng vấn đề 4 III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 5 IV. Tính mới của giải pháp 11 V. Hiệu quả SKKN 11  Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 12 3 I. Kết luận 12 II. Kiến nghị 13 Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  1                               Trường Mầm non Họa Mi
 2. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề Trẻ  em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của Đất nước.   Những người làm cha, làm mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi con của họ là những đứa  trẻ khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn, biết lễ phép, kính trọng, vâng lời ông  bà, cha mẹ, thầy cô giáo. Tương lai của đất nước sẽ  rạng rỡ  vô cùng khi xã hội   của chúng ta có một thế  hệ  trẻ  sau này là những con người có sức khỏe, vừa có   đức, vừa có tài. Rồi mai đây những người con  ấy sẽ  là lớp kế  cận, tiếp tục gánh   vác sự  nghiệp của cha ông ta dựng nước và giữ  nước, thực hiện lòng  mong mỏi  của Bác Hồ “Non Sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam  có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần   lớn ở công học tập của các cháu”. Vậy chúng ta những người làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục  trẻ  cần phải làm gì để  giáo dục trẻ  phát triển toàn diện cả  vể  thể  chất lẫn tinh  thần. Nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định:  “Giáo dục không chỉ  là một bộ  phận khăng khít của nền kinh tế  mà còn là động  lực hàng đầu thúc đẩy sự phát triển của xã hội”. Giáo dục lễ giáo cho trẻ là một phần quan trọng trong nội dung giáo dục trẻ,  đó là khâu đầu tiên hình thành nhân cách cho trẻ đặc biệt là lứa tuổi mầm non. Vì vậy, trong mục tiêu  giáo dục đào tạo ghi rõ hình thành cho trẻ những  cơ  sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa: khỏe mạnh, nhanh  nhẹn, phát triển hài hòa, cân đối, giàu lòng yêu thương, biết quan tâm, nhường nhịn  giúp đỡ  mọi người, biết yêu thích và giữ  gìn cái đẹp, thông minh, ham hiểu biết,   thích khám phá và tìm tòi một số  kỹ  năng cơ  bản như: nhẹ  nhàng, khéo léo, biết  xin lỗi và nhận lỗi khi  mình có lỗi. Muốn hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ  lứa  tuổi mầm non, việc  giáo dục lễ giáo cho trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng,  cần thiết và có ý nghĩa. Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  2                               Trường Mầm non Họa Mi
 3. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Nhưng nhận thức của một số  phụ huynh còn hạn chế, có phụ  huynh thì  chiều con quá mức, thích gì có nấy, cũng có phụ huynh do công việc bộn bề kiếm   sống, có điều kiện về  kinh tế  nên giao hẳn việc chăm sóc giáo dục con cái cho  người giúp việc. Việc đưa trẻ đến trường mầm non chưa được chú trọng, còn để  trẻ   ở  nhà chơi tự  do, tiếp xúc với môi trường chưa lành mạnh, mà trẻ  mầm non   còn đang ở độ tuổi tập ăn, tập nói. Trẻ mầm non ban đầu trẻ chưa biết kính trọng, thưa gửi lễ phép, còn trả  lời trống không với người lớn tuổi, với bạn bè, với cô giáo. Trước thực trạng đó là   người giáo viên tôi không thể không suy nghĩ và nhận thấy rằng việc giáo dục lễ  giáo cho trẻ  mầm non hiện nay đang là vấn đề  bức xúc, là việc làm cần thiết có  vai trò to lớn trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo. Đây là vấn đề  của toàn   xã hội, việc giáo dục lễ  giáo nhằm tăng cường hiểu biết, mối quan hệ  giao tiếp   với cộng đồng nhằm đưa trẻ  vào môi trường sư  phạm thật lành mạnh và trong  sáng. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài: “Một số  biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ  4­5   tuổi ở lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.” II. M ụ c đích ( m ụ c tiêu) nghiên c ứ u Giúp cho trẻ có được nhiều vốn kinh nghiệm sống, biết được những điều gì  nên làm và điều gì không nên làm, biết xử lý tình huống khi gặp khó khăn, giúp trẻ  tự tin chủ động hơn, khơi gợi sự tư duy, sáng tạo để  xử  lý tình huống giúp trẻ có   trách nhiệm với nhiệm vụ  của mình, quan   tâm nhường nhịn giúp đỡ  mọi người,  biết yêu thích và giữ  gìn cái đẹp, ham hiểu biết, thích tìm tòi khám phá thế  giới  xung quanh, hình thành một số  kỹ năng cơ  bản trong cách  ứng xử với mọi người  như: nhẹ nhàng, khéo léo, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ... Ph ầ n th ứ  2: GI Ả I QUY Ế T V Ấ N Đ Ề I. Cơ sở lí luận của vấn đề Từ ngàn xưa kinh nghiệm của cha ông ta đã∙ đúc kết, nhiệm vụ học đầu tiên  của mỗi con người phải là "Tiên học lễ, hậu học văn" lễ phép là nét đẹp văn hoá   được đặt lên hàng đầu. Trong thời đại hiện nay tiếp thu nhiều nền văn hoá khác  nhau nên đâu đó vẫn còn nhiều câu chuyện thương tâm về đạo đức lễ giáo của con  người, việc mà tôi và  mọi người đã nghe và thấy trên thông tin đại chúng, trong   cuộc sống hằng ngày. Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  3                               Trường Mầm non Họa Mi
 4. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Trong Văn kiện đai hội Đảng lần thứ VII, đại hội đảng lần thứ VIII và Nghị  quyết Trung  ương II, Đảng đã khẳng định  phát triển sự  nghiệp giáo dục là sự  nghiệp của toàn xã hội, của Nhà nước, của cộng đồng, của gia đình và của mọi   công dân, kết hợp tốt giáo dục trường học và giáo dục gia đình, giáo dục xã hội,   xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh người lớn làm gương cho trẻ  em noi   theo. Theo Thông tư 28/2016/TT­BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016  của Bộ Giáo  dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình giáo dục mầm non, thì  giáo  dục lễ giáo cho trẻ mầm non là sự hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ, qua   sự  quan sát đánh giá trẻ  của giáo viên thông qua các hoạt động trong ngày, nhằm  giáo dục đạo đức, lối sống cho trẻ, qua tiếp xúc với câu chuyện, bài thơ  có nội  dung giáo dục lễ  giáo tác động đến sự  giáo dục lễ  giáo cho từng cá nhân trẻ  về  tình cảm, ý chí nhằm mục đích phát triển nhân cách cho trẻ. Giáo dục lễ  giáo  là chuẩn mực của quá trình giáo dục đạo đức cho trẻ, nó  đóng một vai trò to lớn trong việc phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. Có thể  nói: không thể thiếu được giáo dục lễ giáo trong vệc giúp trẻ trở thành con người  mới của xã hội chủ nghĩa.  Giáo dục lễ giáo chính là hình thành cho trẻ kỹ năng tự  phục vụ  bản thân, có những hành vi, cách  ứng xử  phù hợp, có văn hoá trong gia   đình, trường lớp và ngoài xã hội. Bác Hồ đã từng nói:  “Hiền  dữ đâu phải là tính sẵn     Phần nhiều do giáo dục mà nên” Giáo dục lễ giáo cho trẻ nói chung, cho trẻ mầm non nói riêng là vô cùng quan  trọng . Trẻ  mầm  non giống như  một trang giấy trắng. Người lớn chúng ta viết  vào đó thế nào sẽ thành thế đó. Những tính cách, thói quen được hình thành cho trẻ  ngay từ lứa tuổi mầm non sẽ theo trẻ trong suốt cuộc đời và rất khó thay đổi. II. Thực trạng vấn đề Năm học 2018­ 2019 tôi được phân công chủ nhiệm lớp chồi 2, phân hiệu lẻ  trường Mầm non Họa Mi ­ Tình hình của lớp: + Tổng số học sinh: 33.  Nữ:  9 + Giáo viên: 2 giáo viên, trình độ đại học 1. Thu ậ n l ợ i Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  4                               Trường Mầm non Họa Mi
 5. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Bản thân là giáo viên trẻ, nhiệt tình có trình độ  chuyên môn và có khả  năng   tiếp cận với các môn một cách nhẹ  nhàng lối cuốn trẻ  vào tiết học. Ngoài ra còn  tổ  chức tốt các hoạt động lồng ghép nội dung giáo dục lễ  giáo cho trẻ  ở  mọi lúc  mọi nơi. Số lượng trẻ đi hoc chuyên cần cao. Một số  phụ huynh đã quan tâm đến việc giáo dục lễ giáo cho trẻ và đã phần  nào nhận thức được nội dung, ý nghĩa của giáo dục lễ giáo cho trẻ. 2. Khó khăn Lớp tôi chủ nhiệm là lớp ghép, các cháu chưa học qua lớp mầm, nhà trẻ  nên  nhiều trẻ  trong giao tiếp còn nói thiếu chủ  ngữ   với người lớn tuổi, hay nói trống  không, với bạn bè còn nói tục, chửi bậy, chưa có ý thức trong việc giữ  gìn vệ  sinh  chung. Nhiều phụ  huynh còn quá nuông chiều trẻ, luôn đáp  ứng mọi thứ  theo yêu  cầu của trẻ.  Đa phần phụ huynh chưa quan tâm đến việc giáo dục lễ giáo cho trẻ,   nhiều phụ huynh còn chưa gương mẫu trong các hành vi tại gia đình, điều đó dẫn   đến việc giáo dục lễ giáo của giáo viên đối với trẻ tại trường gặp nhiều khó khăn. ­ Các nguyên nhân, các yếu tố tác động Do việc giảm tỷ lệ sinh con nên số con trong mỗi gia đình ít đi, thì trẻ ngày   càng được nuông chiều thái quá. Một số phụ huynh chưa hiểu tầm quan trọng của   giáo dục lễ giáo cho con em ở lứa tuổi mầm non, nên thường khoán trắng cho giáo  viên. Do số lượng trẻ trong lớp đông và ghép nhiều độ tuổi. Trong quá trình giáo dục lễ  giáo cho trẻ giáo viên còn cứng nhắc, máy móc   trong việc giáo dục trẻ.   Đa phần giáo viên đánh giá về  hành vi lễ  giáo của trẻ  thường dựa vào kiến thức của trẻ, chưa có sự theo dõi, chú ý đến các hành vi của  trẻ trong các tình huống để đánh giá. *Khảo sát năm học 2015 ­ 2016: Kết quả Nội dung khảo sát Số lượng Tỷ lệ Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  5                               Trường Mầm non Họa Mi
 6. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Trẻ biết chào hỏi lễ phép 23/33 70% Trẻ biết nhường nhịn bạn 20/33 61% Trẻ biết cảm ơn, xin lỗi 21/33 64% Trẻ biết giúp đỡ cô và bạn trong các hoạt động 19/33 58% Trẻ biết giữ gìn vệ sinh chung 20/33 61% III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề. Giáo dục lễ giáo nhằm hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách của  con người mới xã hội chủ  nghĩa Việt Nam. Vì thế  mỗi cô giáo mầm non có trách   nhiệm góp phần đào tạo thế hệ trẻ những con người phát triển toàn diện về nhân  cách và trí tuệ cho trẻ mẫu giáo. Sau đây tôi xin đưa ra một số  kinh nghiệm của bản thân tôi  đã áp dụng  lồng ghép giáo dục lễ giáo vào tất cả các hoạt động: 1.Giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua các hoạt động học . ­ Lồng nội dung giáo dục lễ  giáo vào các môn học có nhiều  ưu thế  nhằm  hình thành cho trẻ những thói quen, hành vi có văn hoá. Ví dụ: Tiết khám phá khoa hoc “Cây xanh và môi trường sống”. Cô giáo có thể đàm thoại: Cây xanh để  làm gì? Cây xanh có ích lợi như thế  nào? Muốn có nhiều cây xanh chúng ta phải làm gì? Qua lợi ích của cây xanh, cô giáo dục cháu không ngắt ngọn bẻ  cành, mà   phải biết bảo vệ chăm sóc cây xanh để cây cho ta nhiều lợi ích. Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  6                               Trường Mầm non Họa Mi
 7. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Đối với giờ học phát triển thể chất: Cô giáo dục trẻ siêng năng thể dục, tập  đều đặn giúp cơ  thể  khoẻ  mạnh, trong lúc tập các con không chen lấn, không xô  đẩy nhau. Ví dụ: Tiết học tạo hình: “Vẽ người thân trong gia đình”. Cô có thể đàm thoại: ­ Gia đình cháu gồm có những ai? ­ Gia đình cháu thuộc gia đình nhỏ hay gia đình lớn? ­ Mọi người sống trong gia đình phải như thế nào với nhau? Giáo dục trẻ  biết yêu thương, kính trọng đối với ông bà, cha mẹ, anh chị,   biết nhường nhịn em bé. + Giờ học làm quen với toán Nhắc nhở  cháu ngồi ngay ngắn, cất đồ  dùng gọn gàng, ngăn nắp, biết giữ   gìn bảo quản đồ dùng. + Giờ làm quen văn học: Qua chuyện “Tích Chu”. Cô đàm thoại cùng trẻ: Tích Chu sống với bà, bà đối xử như thế nào? Khi bà bị ốm Tích Chu có biết giúp đỡ bà không? Tích Chu làm gì mà không lấy nước cho bà uống? Khi bà bị hóa thành chim bay đi Tích Chu thế nào? Tích chu hối hận và làm gì để giúp bà trở thành người lại? Cô giáo dục cháu phải thật thà, biết chăm lo, thương yêu giúp đỡ mọi người  khi gặp khó khăn, không được ham chơi, hình thành cho trẻ  lòng nhân ái đối với  mọi người xung quanh. Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  7                               Trường Mầm non Họa Mi
 8. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Ví dụ: Trong môn Giáo dục âm nhac: Dạy hát “Cô giáo em” Trong tiết học này cô giáo giới thiệu về nghề  giáo viên và hỏi trẻ  trên lớp   được học những gì? Ai là người chăm sóc các con? Cô giáo phải làm các công việc  gì? Qua đó giáo dục trẻ về “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu của dân  tộc ta, ngoài ra trẻ phải biết kính trọng, lễ phép, yêu thương cô giáo của mình. Tóm lại hoạt động học cô giáo cần tận dụng tất cả các tiết học phù hợp để  lồng ghép giáo dục lễ  giáo cho trẻ. Sau một thời gian thực hiện những thói quen   về lễ giáo chất lượng lớp tôi tăng lên rõ rệt, trẻ biết chào hỏi, thưa trình, biết nói   lời cảm  ơn, xin lỗi, yêu mến cô giáo, đoàn kết với bạn bè, tôi thấy vui mừng và   tiếp tục áp dụng. 2. Giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua các hoạt động vui chơi. Đối với trẻ mẫu giáo “Học mà chơi, chơi mà học” trong giờ  chơi trẻ được   trải nghiệm thực tế qua các hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, cũng chính trong  giờ chơi,  trẻ bộc lộ tính cách một cách rõ nhất bằng cách chơi cùng bạn, chơi theo   nhóm, những lúc trẻ chơi cô cần quan sát để uốn nắn kịp thời. Ví dụ: Qua trò chơi phân vai – y tá – bác sĩ. Bác sĩ biết thăm hỏi bệnh nhân ân cần, xưng hô, cô, chú, bác, cháu đau chỗ  nào? Đau ra sao?... Y tá phát thuốc dặn bệnh nhân uống thuốc ngày mấy lần, bệnh nhân nhận  thuốc, nhận đơn thuốc bằng hai tay và nói lời cảm ơn đối với cô y tá, bác sĩ.  + Trẻ chơi bán hàng: Người bán hàng: Cô, chú mua gì ? Người mua: Bao nhiêu một cân cá vậy cô? Qua hoạt động vui chơi cháu mạnh dạn dần, thành thạo dần trong giao tiếp,  trong ứng xử, chào hỏi đối với mọi người xung quanh mình. Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  8                               Trường Mầm non Họa Mi
 9. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Ví dụ: Qua trò chơi xây dựng: trẻ  xây “Trang trại chăn nuôi” qua góc chơi  này cô cần giáo dục trẻ biết ơn những bác nông dân đã tạo ra các sản phẩm ngon,  sạch cho chúng ta, chúng ta phải biết ơn công sức lao động của mọi người. Trẻ mầm non vui chơi là hoạt động diễn ra hằng ngày, là một giáo viên tôi  luôn có gắng lồng ghép giáo dục lễ  giáo vào các hoạt động vui chơi nhằm mang  lại hiệu quả  tốt hơn mà không gây nhàm chán. Trẻ  biết nhường nhịn nhau khi  chơi, biết xin lỗi bạn khi làm bạn đau, biết đoàn kết trong quá trình chơi nhóm, tôi  thấy vui mừng và tiếp tục áp dụng. 3.Giáo dục lễ giáo ở mọi lúc mọi nơi. Giờ  đón trẻ hoặc trả trẻ tôi rất ân cần và chuẩn mực trong xưng hô với bố  mẹ trẻ, tôi tập trẻ đến lớp chào cô, sau đó chào tạm biệt bố mẹ để vào lớp học. Trong giờ  chơi tự  do, hay giờ  lao động, sinh hoạt ngoài trời. nếu cháu làm  việc gì sai đối với bạn, với cô thì phải biết xin lỗi cô, xin lỗi bạn, ai cho gì thì   nhận bằng hai tay và nói lời cảm ơn. Giờ chơi cháu đoàn kết với bạn bè, không tranh giành đồ chơi. Giờ dạo chơi sinh hoạt ngoài trời. Ví dụ: Tham quan vườn cây ăn quả. Đàm thoại:  ­ Muốn có nhiều quả ngon ta phải làm gì? ­ Khi ăn quả các con nhớ đến ai?   Giáo dục cháu kính trọng, yêu những người lao động, khi ăn phải từ  tốn,   chậm rãi không vứt vỏ  và hạt bừa bãi. Các cháu biết giữ  gìn vệ  sinh môi trường,  vệ sinh lớp, biết đoàn kết, giúp đỡ  bạn bè, mọi người xung quanh nên tôi đã tiếp   tục áp dụng. 4.Xây dựng môi trường lớp học để giáo dục lễ giáo cho trẻ. Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  9                               Trường Mầm non Họa Mi
 10. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Cùng với toàn trường thực hiện chủ đề năm học, xây dựng: “trường học thân  thiện” tạo cảnh quan môi trường cũng như  tạo môi trường cho trẻ  hoạt động và  khám   phá,  luôn  chú   trọng việc  tạo môi  trường học phù  hợp với  độ  tuổi, môi  trường học là môi trường mở  để  trẻ  có thể  tham gia tích cực và vận dụng khả  năng sáng tạo của mình. Khi xây dựng môi trường và cảnh quan cho lớp học phải luôn kéo trẻ vào các   hoạt động này để  trẻ  trực tiếp trải nghiệm khi đó trẻ  sẽ  thấy được lợi ích của  những việc đó và những lần sau đó trẻ  sẽ  yêu thích được tham gia cùng cô và trẻ  ghi nhớ những công việc đó một cách tốt hơn. Cô tạo các góc thiên nhiên và yêu cầu trẻ  chăm sóc như  tưới cây, lau lá, làm   đất qua việc làm này trẻ được gần gũi hơn với thiên nhiên, biết yêu thiên nhiên. Cuối tuần cô cùng trẻ dọn dẹp lớp học sắp xếp lại các góc chơi, qua đây cho   trẻ  làm quen với lao động, giáo dục trẻ   người nhỏ  làm việc nhỏ  góp một phần   công sức vào sự phát triển của xã hội. Ngoài ra trẻ còn có thể giúp cô một số công  việc nhỏ  như  sắp xếp lại sách vở, đồ  dùng học tập, khi trẻ  được làm trẻ  hiểu  được sự gọn gàng ngăn nắp là thật sự cần thiết. Cuối tuần cô bình cờ, nêu gương từng trẻ  khi tham gia hoạt động , cô phải  nhận xét từng cá nhân trẻ, trẻ  này vì sao chưa ngoan?  tuần sau con đi học phải  như thế nào? khi trẻ được cô và các bạn nhận xét trẻ thấy vì sao mình chưa ngoan,   khuyến khích động viên trẻ cho tuần học tới ngoan hơn. 5. Giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua các sự kiện, ngày lễ. Như chúng ta đã biết truyền thống của người Việt chúng ta luôn tôn sư trọng  đạo.  Vì  vậy  thông  qua  các   hoạt   động  tổ   chức   lễ   hội  như  ngày  giỗ   Tổ   Hùng  Vương, ngày 20/11… Từ  ý nghĩa của những ngày lễ  lớn, tôi đã tổ  chức các hoạt   động văn nghệ để  chào mừng, đồng thời ôn lại truyền thống của dân tộc để  giáo  dục trẻ lòng tự hào dân tộc, biết kính trọng những người đã hy sinh cho lợi ích dân  tộc, lợi ích trồng người. Nhằm hình thành cho trẻ  lòng tự  hào, kính yêu đối với   Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  10                               Trường Mầm non Họa Mi
 11. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. người lớn tuổi, thông qua đó khuyến khích trẻ  học tập và phấn đấu thành con  người có ích cho xã hội. 6. Giáo viên phải rèn luyện bản thân là tấm gương cho trẻ. Một ngày thời gian trẻ   ở  trên trường với cô rất nhiều vì vậy trẻ  quan sát  từng việc làm của cô, trẻ  coi cô là thần tượng, cô phải thật là nhẹ  nhàng, cư  xử  đúng mực khi giao tiếp với trẻ, cô phải tôn trọng trẻ, luôn coi trẻ  là bạn vì như  vậy giao tiếp với trẻ trở nên nhẹ nhàng và có hiệu quả. Cô giáo phải ý thức được việc mình là hình mẫu của trẻ  để  có những việc  làm chuẩn mực khiến trẻ cảm thấy cô thực sự  là người mẹ  thứ  hai của trẻ, yêu  thương trẻ bằng cả tấm lòng. Ví dụ: Trong giờ  ăn trẻ  ăn chậm hay nói chuyện cô cần nhắc nhở  trẻ  nhẹ  nhàng cũng như động viên trẻ để trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình, qua việc làm  đó của cô giáo trẻ  nhận thấy được tình yêu thương của cô dành cho mình, cũng  chính từ cách cư xử đó trẻ cũng sẽ cư xử nhẹ nhàng với các bạn của mình. Trong lớp trẻ đánh nhau cô là người phân xử, cô phải thật nhẹ nhàng khuyên   bảo tìm ra nguyên nhân hai bạn đánh nhau, nhắc nhở trẻ có hành vi sai, nói với trẻ  đánh nhau là hành động không tốt và khiến cho bạn đau và yêu cầu trẻ xin lỗi nếu   trẻ làm sai từ đó trẻ nhận thấy rằng làm sai phải xin lỗi và đánh bạn là hành động  không tốt. Cô luôn luôn gương mẫu trước trẻ trong tất cả các hoạt động khi trẻ ở  cùng cô tại trường. 7. Tuyên truyền tới bậc phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục lễ  giáo tới gia đình trẻ. Gia đình là trường học đầu tiên của trẻ  và mẹ  là cô giáo đầu tiên của trẻ,   như vậy  chúng ta phải tuyên truyền tới phụ huynh tầm quan trọng của giáo dục lễ  giáo để phụ huynh cùng với giáo viên giúp trẻ phát triển hoàn thiện về nhân cách. Ngoài ra cô cũng cần trao đổi với phụ huynh  khi  ở nhà ngay từ những hành   động nhỏ  như  ăn, uống , mặc quần áo, phụ  huynh nên để  trẻ  tự  làm trẻ  sẽ  có  những trải nghiệm thực tế vậy sẽ tốt cho trẻ sau này. Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  11                               Trường Mầm non Họa Mi
 12. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Trẻ cần phải được tự lập làm những công việc phù hợp với khả năng và sức   khỏe của mình, cha mẹ không nên làm thay con vì sẽ  hình thành cho trẻ thói quen   ỷ lại, dựa dẫm vào người khác có tác động tiêu cực tới trẻ. Cha mẹ trẻ cũng cần phối hợp với giáo viên một cách chặt chẽ hợp lý bằng  việc tham gia tình nguyện vào quá trình giáo dục trong nhà  trường. Cha mẹ  nên  tham gia vào các buổi nói chuyện tập thể hoặc trao đổi với giáo viên tham gia các  buổi họp của nhà trường. Qua đây giúp phụ huynh hiểu rằng học là một quá trình  xuyên suốt và bậc học mầm non là bậc học quan trọng làm nền tảng cho các bậc  học khác. Ngoài ra trẻ  có được thói quen sử  dụng đồ  dùng một cách chính xác thuần   thục khéo léo không chỉ  đòi hỏi trẻ  phải thường xuyên luyện tập, thực hành  mà  còn phải đáp ứng được những nhu cầu đó ở trẻ, cung cấp cho trẻ những mâu hành ̃   vi văn hóa, những hành vi đúng, đẹp, văn minh của chính cha mẹ và những người   xung quanh trẻ. Giải pháp này vô cùng quan trọng và sẽ đạt được hiệu quả  cao nếu có mối   liên kết chặt chẻ từ các bậc phụ huynh và nhà trường, phụ huynh và giáo viên. IV. Tính mới của giải pháp So với những giáo viên trước đây cũng từng dạy tích hợp lễ  giáo vào các  hoạt động thì tôi thấy được rằng  khi tôi sử dụng các giải pháp này vào bài dạy thì  có hiệu quả rõ rệt hơn khi chưa sử dụng. Điển hình như: Trẻ ngoan hơn, biết chào  hỏi lễ  phép, biết giữ  gìn vệ  sinh chung, biết nhường nhịn bạn, biết cảm  ơn, xin   lỗi…. V. Hiệu quả SKKN Sau những biện pháp tôi nghiên cứu và thực hiện chất lượng giáo dục về lễ  giáo tăng lên rõ rệt,  đó là điều làm tôi phấn khởi, yêu nghề, yêu trẻ  càng nhiều.  Giúp tôi có nghị lực trong công tác. Cụ  thể dưới đây là kết quả khảo sát m ứ c  đ ộ  đ ạ t đ ượ c v ề  giáo d ụ c l ễ  giáo cho tr ẻ  4­ 5 tu ổ i. * Kết quả khảo nghiệm: Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  12                               Trường Mầm non Họa Mi
 13. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. Năm học 2016 – 2017 Năm học 2017 ­ 2018 Kết quả Kết quả Nội dung khảo sát Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Trẻ biết chào hỏi lễ  31/33 94,% 32/33 97% phép Trẻ biết nhường nhịn  26/33 79% 28/33 85% bạn Trẻ biết cảm ơn, xin  29/33 88% 31/33 94% lỗ i Trẻ biết giúp đỡ cô  27/33 82% 30/33 91% và bạn trong các hoạt  động Trẻ biết giữ gìn vệ  29/33 88% 31/33 94% sinh chung Có thể thấy khi áp dụng phương pháp này giúp trẻ mạnh dạn và tự tin hơn  khi giao tiếp. Những thói quen và hành vi tốt được tăng lên rõ rệt, sự thay đổi của trẻ được biểu hiện mới qua từng ngày khi thực hiện nghiên cứu đề tài nói trên. Phần thứ 3: Kết luận, kiến nghị I. Kết luận Việc giáo dục lễ  giáo có tầm quan trọng rất lớn đối với sự  phát triển toàn   diện về  nhân cách của trẻ, việc đứa trẻ  thích nghi nhanh hay chậm, hình thành  những hành vi phụ  thuộc rất nhiều vào mức độ  đúng đắn trong việc dạy trẻ  của   mỗi chúng ta, trình độ  nhận thức và tiếp thu của mỗi cháu khác nhau, hoàn cảnh   sống từng gia đình mỗi cháu không đồng đều. Vì vậy qua quá trình thực hiện bản  thân nhận thấy muốn thực hiện tốt việc này thì cha mẹ  trẻ  và giáo viên cần có  lòng quyết tâm, sự bền bỉ, thường xuyên nỗ lực cố gắng, phải tận tâm, tận lực. Và  phải luôn cố gắng là tấm gương sáng để  trẻ  học và noi theo, vì trẻ trong lứa tuổi  này chủ yếu là bắt chước các hành vi ứng xử để trẻ học theo, những hành vi tốt đó   Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  13                               Trường Mầm non Họa Mi
 14. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. được trẻ thực hành, rèn luyện hằng ngày sẽ trở thành những thói quen tốt giúp ích  cho trẻ sau này. Qua các hoạt động lồng ghép giáo dục lễ giáo cho trẻ giúp trẻ phát   triển toàn diện về các mặt: “Đức­ trí­ thể­ mỹ­ lao động” Qua việc nghiên cứu, điều tra, phân tích tôi nhận thấy việc giáo dục lễ giáo   cho trẻ tại lớp có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trẻ đến trường ngày một ngoan hơn,   do có nhiều trò chơi mang tính giáo dục cao, việc học mà chơi­ chơi mà học trong   trường đã làm cho trẻ  hứng thú trong việc học và ham thích đến trường, tỷ  lệ  chuyên cần năm nay cao hơn năm trước. Chính vì vậy, giáo dục lễ giáo cho trẻ  hằng ngày giúp trẻ hình thành những  thói quen tốt ngay từ nhỏ là tiền đề  cho sự phát triển nhân cách sau này và  để thế  giới ngày mai được tốt đẹp hơn, con người sống có trách nhiệm hơn, có sự  tự  tin,  tự  lập, người với người sống với nhau có tình, có nghĩa hơn, biết  ứng xử  phù  hợp… Chúng ta hãy bắt đầu giáo dục lễ giáo cho trẻ ngay từ bây giờ, ngay từ lúc  này. Trên đây là một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­ 5 tuổi  ở lớp chồi 2   trong trường mầm non của tôi đã được áp dụng thành công trên trẻ. II. Kiến nghị ­ Với nhà trường: tạo điều kiện cho giáo viên được đi dự giờ cũng như tham  gia các chuyên đề của các trường bạn để nâng cao kinh nghiệm chuyên môn. ­ Với Phòng giáo dục: Tổ  chức các chuyên đề, hội thảo để  giáo viên có  nhiều cơ  hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ  những khó khăn trong  chuyên môn để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc. Đây là một kinh nghiệm của bản thân nên tôi chắc hẳn còn nhiều thiếu sót,   mong được sự  đóng góp chân tình từ  các cấp lãnh đạo, các đồng nghiệp. Tôi xin  chân thành cảm ơn! . Quảng   điền,   ngày   05   tháng   03   năm2019                                                                                          Người viết Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  14                               Trường Mầm non Họa Mi
 15. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi.                                                                   Nguyễn Thị Duyên Nhận xét, đánh giá của hội đồng khoa học cấp trường ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Quảng điền, ngày …. tháng…… năm 2019                                                                   CT HỘI ĐỒNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  15                               Trường Mầm non Họa Mi
 16. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tài liệu Tác   giả,   nhà   xuất   bản,   năm   xuất  bản ­Tâm lý học trẻ  em lứa tuổi  “ Nguyễn Thành lam – Hoàng 1 mần non Ngọc Dung  2 ­   Giáo   dục   học   mầm   non  Dương Duy An 1,2,3 3 ­ Luật Giáo dục Quốc hội ­ Cơ  sở  dạy trẻ làm quen với  4 các hoạt động giáo dục trong  Qua các giờ lên tiết trường mầm non Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  16                               Trường Mầm non Họa Mi
 17. SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4­5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non   Họa Mi. ­ Giáo trình: phương pháp tổ  5 chức hoạt động vui chơi cho  Qua các môn học, trò chơi trẻ mầm non ­ Chương trình hướng dẫn tổ  chức thực hiện các hoạt động  6 giáo   dục   trong   trường   mầm  Theo   chương   trình   giáo   dục   mầm  non theo chủ đề các độ tuổi non mới. ­ Tuyển tập các trò chơi cho  7 trẻ mầm non. Sưu tầm Tạp chí trẻ  thơ ; tạp chí giáo  dục ;   tạp   chí   gia   đình&   trẻ  8 thơ Tài   liệu   bồi   dưỡng   thường  9 xuyên cho giáo viên Mầm non Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên                  17                               Trường Mầm non Họa Mi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2