intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên

Chia sẻ: Đặng Quốc Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
737
lượt xem
145
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đội ngũ cán bộ, giáo viên là lượng nòng cốt, lực lượng quyết định toàn bộ sự nghiệp giáo dục mầm non, chính vì thế chúng ta cần phải quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, người trực tiếp xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên chính là Hiệu trưởng. Vì vậy xin mời thầy cô và nhà trường tham khảo sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên

 1. PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC TRƯỜNG MẦM NON LIÊN CHÂU BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên. Môn/nhóm môn: Quản lý Mầm non Tổ bộ môn: 4 tuổi Mã: 01 Người thực hiện: Trần Thị Yên Điện thoại: 0984 274 606 Email: tranyenmnlcyl@gmail.com Liên Châu, năm 2013 1
 2. MỤC LỤC Mục lục …………..……………………………………………… …………….2 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài..............................................................................................4 1. Về lý luận..........................................................................................................4 2. Về thực tiễn………………………………………..………………….………5 II. Mục đích nghiên cứu………………………………………………..………5 III. Bản chất cần được làm rõ của đề tài :……………………………………5 IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………...5 1. Đối tượng……………………………………………………………………..5 2. Phạm vi áp dụng……………………………………………………….……..5 V. Phương pháp nghiên cứu…………………………..……….........................5 1. Phương pháp nghiên cứu lý luận……………………………………………6 2. Phương pháp thực tiễn……………………………………………………6 VI. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu……………………..…….......................6 1. Phạm vi…………………………………………………………..………...…6 2. Kế hoạch nghiên cứu…………………………………………………….......6 PHẦN II: NỘI DUNG I. Những vấn đề cơ bản về xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ quản lý Trường Mầm non……………………………………...……………………….6 1. Khái niệm về xây dựng và quản lý trong giáo dục…………………..……....6 2. Tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ giáo viên trong Trường Mầm non…...6 3. Quan điểm của Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV….7 4. Tiêu chuẩn của CBGV Trường Mầm non…………………………………..8 5. Nội dung công tác xây dựng và quản lý đội ngũ CBGV…………………….8 2
 3. II. Thực trạng về công tác xây dựng và quản lý đội ngũ CBGV ở trường mầm non Liên Châu………………...…………………………………………9 1. Đặc điểm tự nhiên, xã hội ở địa phương……………………………………9 2. Đặc điểm tình hình trường MN Liên Châu………………………………....9 3. Thực trạng về công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên trường MN Liên Châu trong những năm qua……………………………..…11 4. Nguyên nhân của những thực trạng……………………………………….15 III. Một số giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên………………15 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận…………………………..…………………………........................20 2. Kiến nghị…………...……………………………..……………………...…21 PHỤ LỤC Tài liệu tham khảo…………………………………………………………….22 3
 4. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài: 1. Về lý luận: Đảng ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, bởi vì giáo dục có vai trò quan trọng trọng trong chiến lược xây dựng con người, chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã xác định: “ cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng đã nhấn mạnh: “ Phát triển giáo dục - đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn nhân lực, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững”. Sự nghiệp giáo dục có nhiệm vụ đào tạo, xây dựng những thế hệ con người mới có đủ tài năng, phẩm chất và bản lĩnh để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo đói, tiến lên đuổi kịp trào lưu phát triển của thế giới. Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, người giáo viên có vị trí quan trọng, là người trực tiếp hình thành nhân cách, tổ chức và trang bị tri thức cho học sinh. Nghị quyết đại hội ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ II khóa VIII đã nói rõ: “ Giáo viên là nhân tố quyết định sự nghiệp giáo dục”. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo thành công và phát triển đòi hỏi người giáo viên phải đảm bảo vừa hồng vừa chuyên, có đủ phẩm chất và năng lực. Giáo dục mầm non được đặt ở vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, đây là bậc học xây dựng nền móng đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục, nền móng ấy giúp cho một thế hệ mầm non có tâm thế vững chắc để bước vào trường phổ thông. Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, giáo dục mầm non trong những năm qua đã có những chuyển biến rất lớn về mọi mặt như: Quy mô trường lớp được mở rộng, số lượng trẻ ra lớp phát triển mạnh, chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng được nâng lên rõ rệt. Những thành tựu mà giáo dục mầm non đã đạt được do nhiều nguyên nhân, xong nguyên nhân quan trọng và chủ yếu nhất là sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chính họ đã, đang và sẽ tạo nên những kết quả của sự nghiệp giáo dục mầm non. Đội ngũ cán bộ, giáo viên là lượng nòng cốt, lực lượng quyết định toàn bộ sự nghiệp giáo dục mầm non, chính vì thế chúng ta cần phải quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, người trực tiếp xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên chính là Hiệu trưởng. 4
 5. 2. Về thực tiễn: Trường Mầm non Liên Châu nằm ở phía đông huyện Yên lạc, là nơi vùng ven sông hồng có mật độ dân số trung bình. Nhận thức của người dân về giáo dục mầm non đã được nâng lên rõ rệt. Số lượng trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 62,7%; trẻ mẫu giáo ra lớp đạt tỷ lệ 98,6%; riêng trẻ mẫu giáo 5tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ ở bán trú đạt 100%. Trình độ của đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó 70% giáo viên đạt trình độ đại học, song phần lớn giáo viên được đào không chính quy nên năng lực chuyên môn còn hạn chế. Đội ngũ giáo viên của nhà trường còn rất trẻ nên kinh nghiệm thực tế, khả năng giao tiếp, ứng xử các tình huống sư phạm chưa nhanh. Việc đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non đòi hỏi giáo viên phải nhiệt tình, nhanh nhẹn, nhạy bén, sáng tạo, điều này còn thiếu ở đa số đội ngũ giáo viên trường mầm non Liên Châu. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của đa số giáo viên còn yếu. Từ những lý do trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên” để nghiên cứu. Qua đề tài này nhằm nâng cao nhận thức của bản thân đồng thời góp một phần vào việc xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên ở đơn vị. II. Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực trạng công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên ở Trường Mầm non Liên Châu, trên cơ sở đó đề xuất và lý giải một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên để góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh về mọi mặt. III. Bản chất cần được làm rõ của đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên và thực trạng về công tác xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên ở Trường Mầm non Liên Châu Nghiên cứu đưa ra các biện pháp để nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị. IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1. Đối tượng: Nghiên cứu giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ, cán bộ, giáo viên. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trực tiếp đối với công tác xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên của trường mầm non Liên Châu – Yên Lạc giai đoạn 2010 – 2013. V. Phương pháp nghiên cứu: 5
 6. 1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp các tài liệu, những văn bản pháp quy có liên quan đến thực tiễn và công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. 2. Phương pháp thực tiễn: 2.1 Phương pháp quan sát: Dự giờ, quan sát, ghi chép cách tổ chức hoạt động của cô và trẻ ở các nhóm lớp trong nhà trường. 2.2. Phương pháp đàm thoại: Trò chuyện trao đổi với giáo viên đứng lớp để thăm nắm tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. 2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu hồ sơ sổ sách, đồ dùng đồ chơi, môi trường lớp học, nề nếp học sinh. 2.4. Phương pháp toán học. Sử dụng phương pháp toán học để xử lý các kết quả và tính phần trăm. VI. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu: 1. Phạm vi: Nghiên cứu thực trạng về công tác xây dựng và quản lý cán bộ, giáo viên của Trường Mầm non Liên Châu. 2. Kế hoạch nghiên cứu: Từ tháng 8/2010 đến tháng 2/2011 nghiên cứu lý luận của đề tài. Từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2011 nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ. Từ tháng 9/2011 đến tháng 3/2013, đưa các giải pháp áp dụng vào thực tiễn công tác “Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên” ở Trường Mầm non Liên Châu. PHẦN II. NỘI DUNG I. Những vấn đề cơ bản về xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên trường mầm non: 1. Khái niệm về xây dựng và quản lý trong giáo dục. Xây dựng và quản lý trong giáo dục là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp với quy luật của chủ thể quản lý nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện được các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường và mục tiêu của giáo dục đề ra (tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường mầm non). 2. Tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, giáo viên trường mầm non. Đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng nòng cốt của toàn bộ sự nghiệp giáo dục nói chung và sự nghiệp giáo dục mầm non nói riêng, bởi vì: 6
 7. Họ là lực lượng đông đảo nhất trong nhà trường, hàng ngày họ trực tiếp chăm sóc giáo dục hàng triệu trẻ em từ tuổi nhà trẻ đến tuổi các em vào học lớp 1 trường tiểu học. Họ là những người hình thành những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người, là người quyết định, người chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; chuẩn bị nguồn lực ban đầu cho giáo dục phổ thông, cung cấp nguồn lực trực tiếp cho giáo dục tiểu học. Sự nghiệp giáo dục mầm non thành hay bại quyết định phần lớn là đội ngũ cán bộ, giáo viên trường mầm non. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trường mầm non một mặt họ là khách thể quản lý, là đối tượng của tất cả các cấp quản lý giáo dục mà người quản lý trực tiếp là Hiệu trưởng trường mầm non. Mặt khác họ là chủ thể quản lý, đối tượng quản lý của họ là một lớp thế hệ trẻ từ 3 tháng đến 72 tháng tuổi. Tóm lại: Đội ngũ cán bộ, giáo viên trường mầm non là lực lượng nòng cốt, lực lượng quyết định đến toàn bộ sự nghiệp giáo dục mầm non, họ là những người đặt nền móng cho sự nghiệp giáo dục. Điều 9 điều lệ trường mầm non đã chỉ rõ: “ giáo viên nhận nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công tác của mình”. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trường mầm non là nguồn lực lớn lao nhất ở trường mầm non, đó là nguồn lực con người. Những con người làm một nghề có nghiệp vụ cao, tinh tế chứ không phải là nghề phổ thông (bài nói của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với Bộ giáo dục và đào tạo ngày 21 tháng 02 năm 1998), chính họ và chỉ có họ mới là những người có đủ tư cách pháp nhân đứng trên bục giảng chăm sóc, giáo dục trẻ, hiệu trưởng không thể làm thay công việc này ở tất cả các lớp trong trường mầm non. Họ là đối tượng chủ yếu, đối tượng quyết định làm nên sự nghiệp. Vì vậy, bất kỳ một hiệu trưởng nào cũng phải chăm lo, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên để họ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục mầm non đã đề ra. 3. Quan điểm của Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Chỉ thị số 40CT/TW ngày 15 tháng 06 năm 2004 của Ban Bí thư trung ương về việc xây dựng, nần cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nêu rõ: Trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có những hạn chế, bất cập như: Số lượng giáo viên còn thiếu, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Một số bộ phận nhà giáo thiếu gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nhân cách. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục; chế độ chính sách còn bất hợp lý. Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Mục tiêu là: “ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa đảm bảo chất lượng, 7
 8. đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Đặc biệt chú trọng nầng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo”. Để đạt được mục tiêu trên, ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Củng cố nâng cao chất lượng hệ thống các trường sư phạm, các trường cán bộ, quản lý giáo dục. - Tiến hành già soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán boojo quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đủ về số lượng và cân đối về cơ cấu; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. - Xây dựng và hoàn thiện một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nấng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. 4. Tiêu chuẩn của cán bộ giáo viên trường mầm non. 4.1. Tiêu chuẩn đối với cán bộ: - Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng. - Trình độ chuyên môn phải đạt chuẩn trở lên. - Có năng lực quản lý giỏi, biết điều hành công việc và xử lý khéo léo các tình huống trong công tác. - Năng lực chuyên môn nghiệp vụ phải vững vàng. - Phải có tinh thuần trách nhiệm và có thức tổ chức kỷ luật cao. 4.2. Tiêu chuẩn đối với giáo viên: - Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng. - Yêu nghề mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao. - Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn. - Nắm vững kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo khoa học và nội dung phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mầm non. 5. Nội dung công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên: - Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên đủ số lượng đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý. - Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. - Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên. 8
 9. - Thành lập các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cho cán bộ, giáo viên hoạt động. - Xây dựng nội quy, quy chế làm việc để quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên. - Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ. - Quản lý các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của đội ngũ cán bộ, giáo viên. - Chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên. II. Thực trạng về công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên ở Trường Mầm non Châu, huyện Yên Lạc: 1. Đặc điểm tự nhiên, xã hội ở địa phương. Xã Liên Châu nằm ở phía nam của huyện Yên Lạc, diện tích tự nhiên là 849,5 ha, dân số là 8945 người. Là xã anh hùng, có 3 làng văn hóa, 14 khu dân cư. Đời sống chính của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ buôn bán nhỏ. Từ năm 2002 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, cùng với cơ chế chính sách của Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân Liên Châu đã đoàn kết khắc phục khó khăn, xây dựng địa phương phát triển toàn diện với tốc độ nhanh, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, giá trị thu nhập ngày càng khá. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển vượt bậc, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, nếp sống văn hóa có nhiều đổi mới văn minh. Giáo dục phát triển đứng trong tốp đầu huyện Yên Lạc. 2. Đặc điểm tình hình Trường Mầm non Liên Châu: Năm 1953, Trường Mầm non Liên Châu được thành lập gọi là trường mẫu giáo vỡ lòng, các lớp mẫu giáo được dạy trong các thôn xóm,. Chất lượng giáo dục còn hạn chế do thiếu điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên không ai được đào tạo. Khi đất nước thống nhất trường mầm non Liên Châu được củng cố với quy mô chặt chẽ hơn. Tháng 9/1957 trường được đổi tên là trường mẫu giáo, trường có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Năm 1977 đến năm 1986, trường đã mở được 5 - 6 lớp mẫu giáo ở tất cả các thôn trong xã. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có 10 người tính cả Hiệu trưởng. Trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên có một số được đào tạo ở trường sư phạm mẫu giáo với trình độ sơ cấp. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn thiếu thốn, các lớp học ẩm thấp, chật hẹp, Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi hầu như không có, chế độ của giáo viên chỉ được 60 kg thóc/vụ. Song với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, trường 9
 10. đã đạt được những thành tựu đáng kể, có những năm trường đã đạt được danh hiệu tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Cán bộ quản lý đạt chiến sý thi đua, một số giáo viên dạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, huyện. Từ năm 1986 đến năm 1995 trường được sát nhập với trường nhà trẻ và được gọi là trường mầm non. Trong những năm đó, trường đã phát huy số trẻ ra lớp đông hơn, số nhóm trẻ mẫu giáo và tập thể được tăng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đã được kiện toàn, trình độ giáo viên được nâng lên, đa số giáo viên đã được đào tạo qua các lớp ngắn hạn, dài hạn, có một số giáo viên được đào tạo trung cấp sư phạm. Các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được tổ chức có nề nếp, chất lượng chăm sóc, giáo dục được nâng lên. Trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Số giáo viên giỏi đã tăng lên. Đến năm 1996 khi tách huyện Vĩnh Lạc thành Vĩnh Tường, Yên Lạc thì giáo dục mầm non đã được đổi mới rất nhanh. Đảng và chính quyền các cấp đã thực sự quan tâm và coi trọng đến sự nghiệp giáo dục mầm non. Đến năm 2002 – 2003, thực hiện quyết định 45/2001 ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy chế trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Sau khi được học tập và nghiên cứu quy chế, đứng trước yêu cầu đổi mới của giáo dục, sự đổi mới của đất nước trong thời kỳ đổi mới, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã có nghị quyết xây dựng trường mầm non Liên Châu đạt chuẩn quốc gia giai đoạn đầu tiên 2002 - 2005. Thực hiện nghị quyết của Đảng và của chính quyền địa phương, trường đã xây dựng đề án trường mầm non đạt chuấn quốc gia với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và điều hành, nhà trường tham mưu và thực hiện, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế xã hội cùng chăm lo, ủng hộ. Trường đã xây dựng khu trung tâm khang trang có đủ phòng học và các phòng chức năng, hệ thống bếp ăn một chiều, công trình vệ sinh đạt yêu cầu, sân chơi rộng rãi và có tường bao quanh. Đến cuối học kỳ I năm học 2002 - 2003 trường đã được Bộ giáo dục công nhận là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc. Được sự đầu tư về cơ sở vật chất, trường mầm non Liên Châu đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền để số trẻ ra lớp tăng cao. Số nhóm lớp nhà trẻ, mẫu giáo được tăng lên, có 4 nhóm trẻ tập thể, 12 lớp mẫu giáo và một số nhóm trẻ liên gia, gia đình trong các thôn xóm. Sự cố gắng rất lớn là nhà trường tuyên truyền, vận động được các bậc cha mẹ cho trẻ ăn bán trú tại trường để trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng kết hợp với giáo dục, vì vậy chất lượng toàn diện đạt hiệu quả cao so với ngành học đề ra. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường đã được ổn định và phát triển, đã kiện toàn được ban giám hiệu gồm một Hiệu trưởng, hai P/Hiệu trưởng và thành lập được các tổ chuyên môn. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. 10
 11. Đời sống của cán bộ, giáo viên đã được quan tâm hơn so với trước đây. Cán bộ quản lý được hưởng lương biên chế Nhà nước, giáo viên được hợp đồng và hưởng lương theo bằng cấp và được đóng BHYT, BHXH từ năm 2002. Trường đã có chi bộ Đảng và công đoàn, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ. Trong những năm vừa qua nhà trường đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích. Từ năm học 2000 đến năm học 2010 trường liên tục đạt danh hiệu tiên tiến, tiên tiến xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục Đào tạo tặng Bằng khen. Năm học 2009 - 2010 nhà trường được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba. Tổ 5 tuổi liên tục đạt Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, Công đoàn xuất sắc vững mạnh được các cấp tặng khen, chi bộ trong sạch vững mạnh, chi đoàn thanh niên 3 tốt, chi hội phụ nữ vững mạnh. Trường được các cấp ngành đánh giá là đơn vị có nhiều cố gắng trong phong trào xây dựng và phát triển Giáo dục mầm non. Đạt được thành tựu đó là nhờ có sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các cấp ngành Giáo dục, đặc biệt là do sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường. 3. Thực trạng về công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên trường mầm non Liên Châu trong những năm qua. 3.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên: 3.1.1. Xây dựng số lượng và chất lượng: Kết quả khảo sát số lượng và chất lượng về trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên giai đoạn 2010 – 2013 như sau: Tổng số cán Trình độ Trình độ chuyên môn bộ, giáo viên chính trị Số Năm học Cán đảng bộ Giáo viên Sơ Trung Sơ Trung Cao Đại quản viên cấp cấp cấp cấp đẳng học lý 2010 – 2011 03 21 17 1 2 0 16 3 5 - Về số lượng: Số cán bộ quản lý đủ, song số giáo viên còn thiếu nhiều so với quy định. - Về chất lượng: + Chất lượng về trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức: 100% cán bộ, giáo viên nắm vững được các chỉ thị, nghị quyết và đường lối của Đảng, tin tưởng và thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng, chị chỉ đạo của ngành giáo dục và của nhà trường. 100% cán bộ giáo viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có 3 đồng chí cán bộ quản lý đã được đào tạo 11
 12. trình độ trung cấp lý luận chính trị. Số đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị tỷ lệ còn thấp. + Chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ: Số cán bộ giáo viên được đào tạo trình độ trên chuẩn tỷ lệ còn thấp. + Chất lượng về năng lực sư phạm: Cán bộ quản lý: 3/3 đồng chí đều có năng lực quản lý và năng lực chuyên môn giỏi. Hiệu trưởng đã có nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh, 2 hiệu phó đã nhiều năm đạt giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua các cấp. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đều có năng lực quản lý tốt, đạt nhiều thành tích trong công tác. Giáo viên: Qua khảo sát đánh giá về chất lượng năng lực chuyên môn kết quả được thể hiện ở bảng sau: Số giáo viên giỏi Số GV Mức độ Tỷ lệ các cấp Năm học được tốt, khá khảo sát Chưa (%) Tốt Khá ĐYC Tỉnh Huyện Trường đạt 2010 - 2011 21/21 6 8 6 0 66,6 01 03 6 Qua kết quả bảng trên cho thấy chất lượng về năng lực chuyên môn của giáo viên trong nhà trường qua các năm học tỷ lệ tốt khá ở mức khá. Số giáo viên giỏi còn chưa cao. Một số giáo viên năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn còn hạn chế, tiếp cận với chương trình đổi mới giáo dục mầm non còn chậm. 3.1.2. Xây dựng các tổ chức đoàn thể và phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên: - Xây dựng các tổ chức đoàn thể: Từ năm 2010 – 2011 đến nay, Chi bộ nhà trường luôn đạt trong sạch, vững mạnh; chi đoàn thành thanh niên đạt chi đoàn “Ba tốt”; chi hội phụ nữ thực hiện tốt mọi phong trào của địa phương. Tổ chức công đoàn, tổ chuyên môn được kiện toàn ngay trong đầu năm học và hoạt động tích cực. Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và chính quyền nhà trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau tạo thành một bộ máy điều hành các hoạt động trong nhà trường. - Phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên: Căn cứ vào trình độ và năng lực của cán bộ, giáo viên, hàng năm nhà trường phân công công việc phù hợp với mỗi người, ai làm tốt việc nào giao 12
 13. việc đó vì vậy 100% cán bộ giáo viên luôn phát huy hết khả năng, năng lực của mình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 3.2. Xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi. Đây là nhiệm vụ quan trọng tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 3.2.1. Về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi: Cả 3 khu trường đều có đủ phòng học đảm bảo diện tích, sân chơi, có môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, có đủ công trình vệ sinh tự hoại sạch sẽ. Trường có hệ thống nhà bếp được xây dựng một chiều và được lắp đặt hệ thống bếp ga an toàn. Bếp ăn sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Các nhóm lớp có đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi theo quy định tại Thông tư 02/BGD&ĐT để phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 3.2.2. Về công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi. Ở tất cả các khu đều có bảo vệ trông giữ cả ngày lẫn đêm. Nhà trường làm hợp đồng và thống kê bàn giao tài sản cho người nhận bảo vệ. Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ trong các nhóm lớp ngoài giao cho bảo vệ trông giữ nhà trường giao cho cả giáo viên phải có trách nhiệm giữ gìn, sử dụng và bảo quản đồ dùng đồ chơi trong giờ hành chính, không để mất. Nhà trường và giáo viên lập sổ theo dõi tài sản, bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm, mỗi năm thống kê tài sản 2 lần để theo dõi và bổ xung kịp thời. Hàng năm có đầu tư bổ xung và tu sửa đồ dùng đồ chơi bị hỏng, cơ sở vật chất bị xuống cấp. Các nhóm lớp có đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi theo quy định tại Thông tư 02/BGD&ĐT để phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi tuy đã được trang bị đầy đủ xong các phòng học ở 2 khu lẻ chật hẹp, diện tích hẹp, đồ dùng đồ chơi ngoài trời ít, một phần làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. 3.3. Quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên. 3.3.1. Quản lý hành chính: Phổ biến kịp thời các văn bản pháp quy của nhà nước, của ngành học mầm non cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm được để thực hiện. Trong mỗi năm học Hiệu trưởng thay mặt nhà trường xây dựng kế hoạch năm học để định ra các nhiệm vụ thực hiện cụ thể trong năm. Kế hoạch đó được thông qua các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và các thành viên trong hội đồng sư phạm để bổ xung điều chỉnh cho phù hợp. Từ kế hoạch đó các tổ chức 13
 14. đoàn thể, các tổ chuyên môn, các thành viên trong hội đồng sư phạm từ cán bộ đến giáo viên tự xây dựng kế hoạch của cá nhân và thông qua tổ chuyên môn, thông qua Ban giám hiệu để được bổ xung điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ của từng người. Cùng với việc xây dựng kế hoạch năm học, Hiệu trưởng xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của nhà trường và thông qua hội đồng sư phạm để cán bộ, giáo viên nắm được và thực hiện theo quy chế. Trong năm học, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, của ngành học. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và nội quy, quy chế của nhà trường thông qua các hình thức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất để cán bộ quản lý nhà trường nắm bắt được việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên. Cùng với công tác kiểm tra, sau mỗi tháng, mỗi đợt thi đua, sau một học kỳ, kết thúc năm học cán bộ, giáo viên kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ của từng cán bộ, giáo viên. Qua kiểm tra và kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, làm cơ sở để cán bộ quản lý nhà trường đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên. 3.3.2. Quản lý kinh tế: Trên cơ sở đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường phân loại định mức lao động cho phù hợp. Cá nhân lao động tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì mức lương, mức thưởng cao hơn cá nhân chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị cấp trên khen thưởng cho cán bộ, giáo viên và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác. 3.4. Đời sống của cán bộ, giáo viên. Cán bộ quản lý: Có 2/3 đồng chí đã được biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, 1 đ/c Phó hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm đầu năm học 2011 – 2012 hưởng lương hợp đồng dài hạn theo bằng cấp. Giáo viên: 100% hưởng lương hợp đồng dài hạn theo bằng cấp. Ngoài lương chính ra nhà trường còn huy động số trẻ ăn bán trú 100% để tăng thêm lương công chông trưa, dạy thêm ngày thứ 7 theo yêu cầu của phụ huynh để tăng thêm nguồn thu nhập. Tổng mức lương cao nhất của cán bộ giáo viên trong nhà trường được hưởng hiện nay là 4.550.000đ, thấp nhất là 2.451.000đ. Ngoài chế độ tiền lương giáo viên trong nhà trường còn được hưởng các chế độ khác theo quy định của nhà nước. 100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường đã được tham giao đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mặc dù chế độ của cán bộ, giáo viên đã được nâng lên, song với mức lương như trên còn rất thấp so với sức lao động mà cán bộ, giáo viên đã bỏ ra. Chế độ mà cán bộ giáo viên đã được hưởng chưa đáp ứng được với yêu cầu đời 14
 15. sống hiện nay, vì vậy cán bộ giáo viên ngoài công tác chuyên môn còn phải làm kinh tế thêm cùng với gia đình để tăng thu nhập. 4. Nguyên nhân của những thực trạng trên: 4.1. Nguyên nhân của mặt mạnh: Do có đường lối lãnh đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền, sự chỉ đạo sát xao của các cấp quản lý ngành giáo dục, sự quan tâm chăm lo của toàn Đảng toàn dân xã Liên Châu cho sự nghiệp giáo dục mầm non. Do có sự chỉ đạo chặt chẽ của cán bộ quản lý và sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Do được sự quan tâm phối kết hợp của các bậc phụ huynh học sinh. 4.2. Nguyên nhân của những điểm yếu: Trình độ của đội ngũ cán bộ giáo viên đa số là đào tạo tại chức nên chất lượng đào tạo chưa đạt hiệu quả. Một số giáo viên mới vào ngành chưa có kinh nghiệm trong công tác dẫn đến chất lượng giảng dạy chưa đạt hiệu quả. Chế độ của giáo viên chưa đáp ứng được với yêu cầu đời sống kinh tế thị trường hiện nay. III. Một số giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên Trường Mầm non Liên Châu - huyện Yên Lạc giai đoạn 2010 – 2013: Một là, phải tham mưu với các cấp giáo dục tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn. - Nhà trường căn cứ vào số học sinh, số nhóm lớp của trường trong từng năm học để có kế hoạch đề nghị cấp trên tuyển chọn và bổ xung cho nhà trường đủ cán bộ, giáo viên theo quy định. - Tiến hành già soát, phân loại trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên và có kế hoạch đưa đi đào tạo để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hai là, phải kiện toàn sắp xếp các tổ chức đoàn thể và các tổ chuyên môn trong nhà trường. - Hàng năm phải kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Trước hết cần phải kiện toàn chi bộ Đảng vì Đảng là cấp cao nhất lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tổ chức quần chúng thực hiện đường lối giáo dục của Đảng, thi hành các chỉ thị, nghị quyết của các tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước cấp trên. Cùng với việc kiện toàn tổ chức Đảng cũng phải kiện toàn các tổ chức quần chúng như: Công đoàn, chi đoàn thanh niên, tổ phụ nữ để phát huy quyền làm chủ và tính tiên phong gương mẩu của đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. 15
 16. - Về pháp lý: Tổ chức Đảng cơ sở và các đoàn thể quần chúng trong trường mầm non là các tổ chức trong hệ thống bộ máy tổ chức. Vì vậy, cán bộ quản lý nhà trường phải thực hiện đúng cơ chế, thiết lập được mối quan hệ giữa Đảng với chính quyền và đoàn thể trong bộ máy quản lý nhà trường để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền là chủ của các đoàn thể quần chúng. Tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng hoạt động mạnh mẽ. Tổ chức Đảng phải phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo chính quyền đoàn thể trong nhà trường để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Trường Mầm non. - Xây dựng các tổ chuyên môn. Căn cứ vào quy định trong điều lệ, căn cứ vào số nhóm lớp của trường để xây dựng các tổ chuyên môn và xác định rõ nhiệm vụ của từng tổ. Nhiệm vụ của tổ phải thống nhất với mục tiêu chung của nhà trường. Căn cứ vào nhiệm vụ của tường tổ, trình độ năng lực của từng cán bộ giáo viên để sắp xếp cán bộ giáo viên vào các tổ cho phù hợp. Tổ trưởng tổ chuyên môn phải thống nhất với lãnh đạo nhà trường để xác định nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ. Chỉ đạo tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường mầm non. Cán bộ quản lý nhà trường phải quy định cụ thể mối quan hệ công tác giữa các tổ nhằm tạo sự thống nhất, chánh sự chồng chéo mâu thuẫn trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Ba là, phân công nhiệm vụ hợp lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường. - Căn cứ vào nhiệm vụ trong các năm học và căn cứ vào trình độ năng lực của từng cán bộ giáo viên để phân công công việc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên một cách hợp lý. Ai giỏi việc nào phân công làm việc đó. - Trong năm học nhà trường căn cứ vào nội dung công việc của từng tháng, từng tuần để có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cán bộ, giáo viên và thời gian thực hiện nhiệm vụ đó để đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Bốn là, phải quan tâm chú trọng đến công tác bồi dưỡng để nâng cao chất lượng về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường. - Bồi dưỡng nâng cao trình độ về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của người giáo viên. Đây là vấn đề cốt lõi của con người bởi trình độ tư tưởng chính trị và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, giáo viên sẽ quán xuyến, chi phối toàn bộ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong trường mầm non. Vì vậy người trực tiếp xây dựng và quản lý đội ngũ phải tổ chức cho giáo viên học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng để họ thấm nhuần, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phải bồi dưỡng những quần chúng tích cực để giới thiệu họ vào Đảng. Phải có kế hoạch đề nghị các tổ chức Đảng đào tạo trình độ lý luận chính trị cho Đảng viên. 16
 17. Cùng với việc bồi dưỡng trình độ về tư tưởng chính trị thì phải bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho cán bộ giáo viên, bởi vì giáo viên mầm non là người mẹ thứ hai của trẻ. Do đó cần phải xây dựng tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường hoạt động theo kỷ cương tình thương và trách nhiệm. Phải làm cho đội ngũ cán bộ giáo viên thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ giáo viên trường mầm non làm nhiệm vụ thay mẹ dạy trẻ”. - Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên những kiến thức, kỹ năng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo khoa học và nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo đổi mới giáo dục mầm non. Bồi dưỡng bằng các hình thức sau: + Tổ chức bồi dưỡng tập trung trong dịp hè. + Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo tổ. + Tổ chức hội thảo các chuyên đề để cán bộ, giáo viên tham dự. Qua đó cùng nhau thảo luận và đưa ra các giải pháp tổ chức giáo dục đạt hiệu quả cao. + Xây dựng giáo án mẫu và tổ chức dạy mẫu. + Tổ chức hội thi, hội giảng. + Bồi dưỡng trực tiếp qua các buổi dự giờ. + Tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi tham quan học tập các đơn vị có chất lượng giáo dục tốt. - Mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nâng cao chất lượng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên để đáp ứng với mục tiêu yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. Năm là, phải xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của nhà trường. Căn cứ vào nhiệm vụ của từng năm học, Hiệu trưởng xây dựng nội quy, quy chế hoạt động cụ thể và thông qua hội đồng sư phạm để cán bộ, giáo viên được tham gia đóng góp ý kiến và thống nhất cùng thực hiện. Sáu là, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, giáo viên. Công tác thanh tra, kiểm tra giúp cán bộ quản lý nắm bắt được việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên tốt hay chưa tốt. Từ đó nhà trường giúp cán bộ, giáo viên phát huy những mặt mạnh, khắc phục những điểm yếu để thực hiện tốt nhiệm vụ. Vì vậy, hàng năm nhà trường có kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện theo định kỳ và thường xuyên kiểm tra đột xuất để giáo viên luôn có ý 17
 18. thức tự giác thực hiện nội dung nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch và để nhà trường đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên. Bẩy là, phải động viên khen thưởng kịp thời và đề nghị cấp trên khen thưởng cho những cán bộ, giáo viên, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức cho tập thể, tổ chuyên môn, các cá nhân đăng ký thi đua, đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Nhà trường đưa ra mức thưởng xứng đáng cho tổ chuyên môn, các nhóm lớp, những giáo viên đạt thành tích trong công tác, giáo viên có học sinh giỏi, giáo viên thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục mầm non mới, giáo viên có đề tài sáng kiến kinh nghiệm hay…. để giáo viên cố gắng phấn đấu. Tám là, phải tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi . Đây là vấn đề quan trọng giúp cán bộ, giáo viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy cán bộ quản lý nầ trường phải xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho từng năm học. Phải tích cực chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ngành giáo dục đầu tư xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Ngoài công tác tham mưu, thì cán bộ quản lý phải chủ động xin huy động vốn đóng góp hỗ trợ của các đơn vị kinh tế, các nhà hảo tâm để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ các hoạt động. Chín là, Phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên giúp họ yên tâm công tác. Vì vậy cán bộ quản lý nhà trường phải phối kết hợp với tổ chức Công đoàn trường để cùng chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên. Về đời sống vật chất: Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ giáo viên mầm non. Tích cực tham mưu với địa phương, với Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm tạo điều kiện để nâng cao mức lương tương đương với sức lao động của cán bộ giáo viên. Về đời sống tinh thần: Quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ, giáo viên là quan tâm đến đời sống chính trị trong nhà trường. Vì vậy cán bộ quản lý phải tạo nên một không khí chính trị lành mạnh, cởi mở và thân ái. Biết quan tâm, động viên kịp thời những cán bộ giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Sự cư xử giữa các cán bộ, giáo viên với nhau trong Hội đồng sư phạm có tác động lớn lao đến việc “Dạy người”. Do vậy cán bộ quản lý cần phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để xây dựng trường bằng “Tình thương và trách nhiệm”. Đó là cơ sở biện chứng, logic để tạo nên một “Kỷ cương” của nhà trường. Mười là, Cán bộ quản lý phải xây dựng được phong cách quản lý để thực hiện quá trình quản lý vừa mang tính khoa học sư phạm, vừa mang tính nghệ 18
 19. thuật trong việc thu thập và xử lý các thông tin theo nhiều chiều. Biết lắng nghe và phân tích các ý kiến của tập thể. Thực hiện dân chủ, công khai, bàn bạc mọi hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất, tài chính. Kết quả sau khi thực hiện các giải pháp đã được nghiên cứu công tác xây dựng và quản lý đội ngũ ở trường Mầm non Liên Châu đã có nhiều tiến bộ hơn. Số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ giáo viên trong đơn vị đã được nâng lên trong từng năm. Tổng số cán Trình độ Trình độ chuyên môn bộ, giáo viên chính trị Số Năm học Cán đảng bộ Giáo viên Sơ Trung Sơ Trung Cao Đại quản viên kết cấp cấp cấp đẳng học lý 2010 – 2011 03 21 17 1 2 0 16 3 5 2011 - 2012 03 24 17 2 2 0 10 0 13 2012 - 2013 03 27 18 3 3 0 6 3 21 Nhìn vào bảng trên ta thấy: - Về số lượng: Có sự phát triển, số giáo viên hàng năm được tăng lên đủ số lượng so với yêu cầu phát triển các nhóm lớp trong nhà trường. Hiện nay tổng số cán bộ giáo viên trong nhà trường là 30, trong đó cán bộ quản lý là 03, cán bộ tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ phụ nữ, giáo viên, nhân viên là 27. Số lượng giáo viên là đảng viên 18/30 chiếm tỷ lệ 60%. - Về chất lượng: + Chất lượng về trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức: 100% cán bộ, giáo viên nắm vững được các chỉ thị, nghị quyết và đường lối của Đảng, tin tưởng và thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng, chị chỉ đạo của ngành giáo dục và của nhà trường. 100% cán bộ giáo viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có 3 đồng chí cán bộ quản lý đã được đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị. Số đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị tỷ lệ còn thấp. + Chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ: Số cán bộ giáo viên được đào tạo trình độ chuẩn và trên chuẩn được nâng lên rõ rệt đạt tỷ lệ 80%, so với thực trạng trước khi áp dụng các giải pháp tăng 46,7%. Trình độ quản lý: Có 2 cán bộ quản lý đã được đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý. 19
 20. Trình độ về chính trị, chuyên môn của đội ngũ cán bộ giáo viên trong từng năm đã được nâng lên, trình độ trên chuẩn năm sau cao hơn năm trước. + Chất lượng về năng lực chuyên môn: Số GV Mức độ Tỷ lệ Số giáo GVG các cấp Năm học được Chưa tốt, khá khảo sát Tốt Khá ĐYC (%) Tỉnh Huyện Trường đạt 2010 - 2011 21/21 6 8 6 0 66,6 01 03 6 2011 - 2012 24/24 9 11 4 0 83,3 01 04 8 2012 - 2013 27/27 11 12 4 0 85,1 01 05 11 Nhìn vảo bảng trên cho thấy chất lượng về năng lực chuyên môn của giáo viên trong nhà trường qua các năm học tỷ lệ tốt khá được tăng lên năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm đều có giáo viên đạt giải giáo viên các cấp, từ năm 2010 đến 2013 có 3 lượt giáo viên cấp tỉnh, 12 giáo viên giỏi cấp huyện; 25 lượt giáo viên cấp trường. Những kết quả đã đạt được là do có sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường. PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 1. Kết luận: Đội ngũ cán bộ giáo viên là lực lượng nòng cốt của toàn bộ sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Sự nghiệp giáo dục giáo dục mầm non thành hay bại, quyết định phần lớn ở đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường mầm non, bởi chính họ là người trực tiếp quản lý, trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên ở các trường mầm non nói chung và ở trường mầm non Liên Châu – Yên Lạc nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần phải thực hiện. Chính vì thế cán bộ quản lý nhà trường phải tìm giải pháp để năng cao chất lượng về công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường mình. Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên để bồi dưỡng nâng cao chất lượng về trình độ tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên mon nghiệp vụ, năng lực sư phạm giúp họ cập nhật được những đổi mới về nội dung và phương pháp trong giáo dục mầm non. Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu của giáo dục mầm non trong thời kỳ đổi mới. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2