intTypePromotion=1

SKKN: Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - GDCD lớp 9

Chia sẻ: Lê Thị Trà Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
136
lượt xem
8
download

SKKN: Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - GDCD lớp 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SKKN "Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - GDCD lớp 9" với mục tiêu nhăm nghiên cứu và xác định rõ đối tượng, mục đích, nội dung, phương pháp, kĩ năng trong quá trình dạy học tích hợp trong môn GDCD lớp 9.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - GDCD lớp 9

Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> I. PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> a. Lý do khách quan<br /> Hoà nhập trong sự  phát triển chung của đất nước, nền giáo dục trong <br /> giai đoạn hiện nay đòi hỏi đáp  ứng nhu cầu về  sự  nghiệp đổi mới căn bản,  <br /> toàn diện, của giáo dục hiện đại. Do đó, người giáo viên phải không ngừng <br /> học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp dạy học đổi <br /> mới, luôn cập nhật, khai thác và đưa vào sử  dụng hiệu quả  các kĩ thuật dạy <br /> học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. <br /> Tiếp tục hưởng ứng phong trào Dạy học tích hợp do Bộ GD&ĐT triển <br /> khai  ở  các cấp, bậc học nhằm mang lại hiệu quả  cao trong dạy học. Tuy  <br /> nhiên, trên thực tế  để  mang lại hiệu quả  cao trong kĩ thuật, nguyên tắc dạy  <br /> học không phải người giáo viên nào cũng đáp  ứng được. Phương pháp, tiến <br /> trình, cách thức thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp và cuộc thi Dạy học  <br /> theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS, THPT vẫn còn nhiều bỡ ngỡ <br /> đối với giáo viên, chưa ứng dụng được rộng rãi trong đội ngũ giáo viên, chưa  <br /> đạt được hiệu quả như mong muốn.<br /> b. Lý do chủ quan <br /> Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua Dạy tốt ­ Học tốt, Dạy học theo  <br /> chủ   đề  tích hợp, dựa trên một số  thành công của cá nhân cũng như  kinh <br /> nghiệm trong dạy học của bản thân từ thực tế, sự học hỏi kinh nghiệm ở các <br /> đồng nghiệp đã làm nảy sinh ý tưởng tiếp tục chia sẻ cùng đồng nghiệp một  <br /> số kinh nghiệm trong dạy học tích hợp nhằm phát huy năng lực của giáo viên <br /> trong công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung <br /> cũng như  chất lượng chuyên môn của giáo viên trong cuộc thi Dạy học tích <br /> hợp nói riêng.<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài <br /> Mục tiêu: Nghiên cứu và xác định rõ đối tượng, mục đích, nội dung, <br /> phương pháp, kĩ năng trong quá trình dạy học tích hợp trong môn GDCD lớp <br /> 9.<br /> Nhiệm vụ  của đề  tài này là chia sẻ  cùng đồng nghiệp một số  kinh <br /> nghiệm trong quá trình làm bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp ở trường  <br /> phổ thông qua nội dung cụ thể (bài 6, tiết 6, GDCD lớp 9: Hợp tác cùng phát  <br /> triển) nhằm đạt hiệu quả cao trong việc  ứng dụng kĩ thuật dạy học tích hợp  <br /> nói chung cũng như trong cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp nói riêng.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu <br /> Xung quanh các vấn đề về nội dung, phương pháp, tiến trình thực hiện <br /> dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” – GDCD lớp 9.<br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana – Ñaék Laék<br /> 1<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu<br /> Xác định rõ đối tượng, mục đích, nội dung, phương pháp, kĩ năng trong  <br /> quá trình dạy học tích hợp trong môn GDCD lớp 9: bài 6, tiết 6, GDCD lớp 9:  <br /> Hợp tác cùng phát triển.<br /> Học sinh khối 9, trường THCS Lương Thế  Vinh, huyện Krông Ana, <br /> tỉnh Đăk Lăk năm học 2014 ­ 2015.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> ­ Phương pháp trực quan;<br /> ­ Phương pháp thuyết trình vấn đáp;<br /> ­ Phương pháp thực nghiệm;<br /> ­ Phương pháp làm việc nhóm;<br /> ­ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.<br /> II. PHẦN NỘI DUNG<br /> 1. Cơ sở lí luận <br /> Cơ  sở  lí luận của đề  tài là dựa trên Công văn số  974 /SGDĐT­GDTrH <br /> ngày   27/8/2015  của   Sở   Giáo   dục   và   Đào   tạo    Đắk   Lắk;  Công   văn  số: <br /> 163/PGDĐT­THCS huyện Krông Ana,   ngày 07 tháng 9 năm 2015 về  việc <br /> Tham gia cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống  <br /> thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi  Dạy học theo chủ  đề  tích  <br /> hợp năm học 2015­2016.<br />  Kết hợp với việc nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác giảng dạy ở <br /> trường   phổ   thông   hiện  nay,   chúng   tôi  xác   định  những   phương   pháp,   kinh <br /> nghiệm dạy học tích hợp cơ bản từ đó vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong <br /> dạy học tích hợp ở trường phổ thông.<br /> 2. Thực trạng<br /> 2.1. Thuận lợi ­ khó khăn<br /> * Thuận lợi <br /> ­ Về phía nhà trường:<br /> Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham dự  đầy đủ  các đợt tập  <br /> huấn chuyên môn nên giáo viên có cơ  hội nắm bắt các nội dung mới về <br /> chuyên môn nghiệp vụ.<br /> Trang bị  đầy đủ  về  thiết bị  dạy học như  máy chiếu, máy tính, bảng <br /> thông minh, máy  ảnh…, đồng thời bố  trí giáo viên hỗ  trợ  về  mặt thời gian,  <br /> kiến thức trong quá trình tìm hiểu kiến thức liên quan đến bài dạy tích hợp. <br /> ­ Về phía giáo viên:<br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana – Ñaék Laék<br /> 2<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> Giáo viên có tinh thần học hỏi, nhiệt tình trong công việc, năng động, <br /> sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm nên đạt được hiệu quả khá tốt trong công <br /> tác chuẩn bị cũng như trong giảng dạy chủ đề đặt ra. <br /> Giáo viên đã được tập huấn chuyên môn về  Dạy học tích hợp, đã đạt <br /> được một số  thành tích nhất định trong cuộc thi Dạy học theo chủ  đề  tích <br /> hợp.<br /> ­ Về phía học sinh:<br /> Học sinh đa số ngoan, lễ phép, chăm học, năng động và sáng tạo, có kĩ  <br /> năng sử dụng, khai thác thông tin tư liệu trong học tập khá tốt. <br /> Được gia đình quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học tập.<br /> * Khó khăn<br /> ­ Về phía giáo viên:<br /> Bản thân được trang bị về kiến thức, tư liệu dạy học tích hợp, phương  <br /> pháp dạy học tích hợp còn quá ít nên cảm thấy bỡ ngỡ khi được lãnh đạo nhà <br /> trường phân công đảm nhiệm làm đề tài dạy học tích hợp dự thi.<br /> Một số  giáo viên chưa thực sự  nhiệt tình, chưa quan tâm nhiều đến <br /> phong trào dạy học tích cực của nhà trường, của ngành nên không đầu tư <br /> nghiên cứu, ứng dụng trong quá trình giảng dạy do đó hiệu quả tham gia cuộc  <br /> thi Dạy học theo chủ đề tích hợp không cao thậm chí có giáo viên không nắm <br /> bắt được nội dung giảng dạy này.<br /> ­ Về phía học sinh:<br /> Một số  học sinh học lực yếu, kém, trây lười trong học tập nên việc <br /> chuẩn bị bài, tìm những nội dung liên quan đến bài học còn nhiều hạn chế, do <br /> đó cũng ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài học trên lớp. <br /> 2.2.Thành công ­ hạn chế<br /> Trong quá trình tích luỹ kinh nghiệm giảng dạy và nhất là trong cuộc thi  <br /> Dạy học theo chủ  đề  tích hợp, bản thân tôi đã đạt một số  thành công nhất <br /> định: Giải nhất cuộc thi Dạy học tích hợp cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học  <br /> 2013­2014  Đó cũng là thành công cả  về  mặt lí luận cũng như  thực tiễn của <br /> bản thân trong quá trình dạy học.<br /> Tuy nhiên, cũng do vấn đề  khá mới mẻ  nên bản thân tự  mò mẫm thử <br /> nghiệm, không tránh khỏi chủ quan, lúng túng, thiếu kinh nghiệm.<br /> 2.3. Mặt mạnh ­ mặt yếu<br /> Mặt mạnh của việc thực hiện đề  tài này là gắn được thực tiễn với lí <br /> thuyết, lấy thực tiễn công việc để từ  đó đúc kết lí luận và ngược lại lí luận  <br /> sẽ  được kiểm nghiệm qua thực tế chất lượng dạy học cũng như  nghiên cứu <br /> chủ đề dạy học tích hợp. Nội dung chủ đề tích hợp dự thi của các năm trước <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana – Ñaék Laék<br /> 3<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> đó đã được các cấp chuyên môn thẩm định, công nhận. Giáo viên không còn  <br /> bỡ ngỡ với phương pháp, kĩ năng dạy học tích hợp.<br /> Tuy nhiên, bản thân còn rất nhiều hạn chế trong dạy học tích hợp bởi  <br /> đây là một trong những nguyên tắc dạy học mới mà Bộ  GD&ĐT đang tiến  <br /> hành thực hiện và hoàn thiện về  mặt nội dung trong những năm học tới nên <br /> không tránh khỏi chủ quan, lúng túng về phương pháp, tiến trình thực hiện.<br /> 2.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động<br /> Về phần này có thể kết luận như sau:<br /> ­ Thứ nhất, do yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện đòi hỏi người giáo <br /> viên phải không ngừng sáng tạo trong giảng dạy nhằm thu được hiệu quả cao <br /> nhất.<br /> ­ Thứ hai, qua phong trào thi đua “hai tốt” của các cấp đã phát huy được <br /> năng lực của giáo viên trong công tác giảng dạy. Cùng sự quan tâm chỉ đạo sát <br /> sao của nhà trường, cũng từ  đây chất lượng các hoạt động chuyên môn như <br /> thi: Giáo viên dạy giỏi các cấp, thiết kế  giáo án điện tử, viết sáng kiến kinh  <br /> nghiệm, Dạy học tích hợp... được nâng lên rõ rệt. Giáo viên qua đó cũng có <br /> thêm kinh nghiệm trong giảng dạy và đáp  ứng yêu cầu của giáo dục đề  ra.  <br /> Cũng chính từ đây chất lượng thực chất trong đánh giá, xếp loại thi đua của <br /> đơn vị công tác cũng như trong toàn ngành của huyện nhà ngày một tăng.<br /> 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt <br /> ra<br /> Các cuộc thi liên quan đến chất lượng, trình độ  chuyên môn của giáo  <br /> viên thường mất rất nhiều thời gian, công sức, đòi hỏi người giáo viên phải  <br /> thực sự có năng lực chuyên môn nghề  nghiệp. Vậy làm thế  nào để  giáo viên <br /> tham gia tốt và đạt hiệu quả  cao trong các cuộc thi này ? Theo tôi, vấn đề <br /> chính nhất là phụ  thuộc vào giáo viên. Người giáo viên phải luôn đặt trách <br /> nhiệm công việc được giao lên trên quyền lợi của bản thân. Nhiệt tình, tận <br /> tụy trong công việc, ham học hỏi, phối hợp chặt chẽ  với chuyên môn nhà <br /> trường, các giáo viên có kinh nghiệm trong dạy học, có năng lực chuyên môn <br /> giỏi, có kĩ năng  ứng dụng công nghệ  thông tin trong dạy học hiệu quả…sẽ <br /> thu được những thành công nhất định.<br /> Các tổ  chuyên môn, phụ  trách chuyên môn của nhà trường phải xây  <br /> dựng định hướng, cách thức thực hiện các kế hoạch liên quan đến việc đánh <br /> giá chất lượng giáo viên. Nhà trường phối hợp với tổ  chuyên môn tổ  chức  <br /> nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học để  trao đổi <br /> kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nhiều hơn nữa mới phát huy được <br /> năng lực của giáo viên trong công tác giảng dạy. Thực tế cho thấy, giáo viên  <br /> có rất nhiều cuộc thi về  chuyên môn song nhìn chung do nhiều yếu tố, các  <br /> cuộc thi chủ  yếu đều do một số  giáo viên có năng lực thực hiện. Chính vì <br /> <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana – Ñaék Laék<br /> 4<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> vậy, giáo viên còn lúng túng trong tiến trình thực hiện, tự tìm hiểu, mò mẫm  <br /> trong cách thức thực hiện nên hiệu quả chưa cao. <br /> Trên cơ  sở  thực tế  chất lượng đạt được trong cuộc thi Dạy học theo <br /> chủ đề tích hợp của nhà trường, của cá nhân trong ba năm học 2012­2015 đòi  <br /> hỏi người giáo viên luôn phải làm mới mình trong chính chuyên môn giảng <br /> dạy, tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp nhằm nâng cao <br /> chất lượng dạy học. <br /> 3. Giải pháp, biện pháp<br /> 3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp<br /> Nhằm nâng cao chất lượng Dạy học tích hợp của giáo viên trong nhà  <br /> trường THCS góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cá nhân, của nhà <br /> trường, làm động lực thi đua, thúc đẩy hoạt động “Hai tốt”.<br /> Tạo điều kiện thuận lợi cho những giáo viên có năng lực chuyên môn <br /> giỏi  phát huy và thể hiện năng lực bản thân trong quá trình công tác.<br /> 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp<br /> Nội dung và giải pháp thực hiện vấn đề  này thực chất không phải là <br /> nghiên cứu, phân tích các kĩ năng sư  phạm trong dạy học tích hợp mà ở  đây <br /> tôi chỉ đề cập đến một số kinh nghiệm bản thân trong việc dạy học tích hợp <br /> ở  một bài học cụ  thể  đã được công nhận của các cấp qua cuộc thi để  đồng <br /> nghiệp tham khảo, vận dụng trong quá trình xây dựng bài giảng tích hợp, chủ <br /> đề tích hợp theo đúng yêu cầu giáo dục hiện nay.<br /> Tuy nhiên, để thực hiện tốt vấn đề dạy học tích hợp, bản thân tôi nhận  <br /> thấy cần thực hiện tốt các nội dung sau:<br /> ­ Xây dựng chủ đề tích hợp là khâu quan trọng nhất của việc thực hiện  <br /> dự án chủ đề dạy học tích hợp. Bởi lẽ bộ môn chủ lực có lời giải đáp thì các  <br /> vấn đề liên quan cũng được tháo gỡ một cách dễ dàng.<br /> ­ Rà soát nội dung chương trình giảng dạy để tìm chủ đề  dạy học tích  <br /> hợp khả  thi nhất, liên quan nhiều môn học nhất và có khả  năng  ứng dụng <br /> thực tiễn hiệu quả cao (cách ngắn nhất là rà soát phân phối chương trình các <br /> môn học).<br /> ­ Nêu cụ thể chủ  đề tích hợp  ở lĩnh vực (môn học) để tránh nhầm lẫn <br /> khi phân loại lĩnh vực.<br /> ­ Sản phẩm của học sinh (HS) phải thiết thực, gắn thực tế  ở bài học  <br /> mà giáo viên đang muốn tích hợp.<br /> ­ Phải có video, clip minh chứng việc chuẩn bị của giáo viên (GV), HS;  <br /> thực hành của GV, HS; sản phẩm của HS   để  chứng minh cho thực tế  của  <br /> việc ứng dụng bài tích hợp.<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana – Ñaék Laék<br /> 5<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> Căn cứ  trên quan điểm về  dạy học tích hợp, nguyên tắc lựa chọn nội  <br /> dung tích hợp ở nhà trường phổ thông theo tài liệu tập huấn Dạy học tích hợp  <br /> ở  trường THCS, THPT do nhà xuất bản Đại học sư  phạm phát hành năm <br /> 2014. Song để thực hiện tiết học dạy theo yêu cầu của nội dung cuộc thi Dạy  <br /> học   theo   chủ   đề   tích   hợp   Số:  Công   văn  số   974   /SGDĐT­GDTrH   ngày <br /> 27/8/2015  của Sở  Giáo dục và Đào tạo  Đắk Lắk;  giáo viên cần thực hiện <br /> đúng các quy định sau:<br /> Phụ lục II: PHIẾU THÔNG TIN  VỀ GIÁO VIÊN<br /> ­ Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk<br /> ­ Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Ana<br /> ­ Trường THCS Lương Thế Vinh<br /> ­ Địa chỉ: Thôn Quỳnh Tân 2, Thị  trấn Buôn Trấp,Huyện Krông Ana, <br /> Tỉnh Đăk Lăk<br /> ­ Điện thoại: 0500. 3637 337; Email:luongthevinh.krongana@gmail.com<br /> ­ Họ tên giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Tính<br /> ­ Điện thoại: 0979.751.585; Email: minhtinhltv@gmail.com<br /> Phụ lục III: Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên<br /> Với các nội dung yêu cầu trong phụ lục III, tôi xin chia sẻ  một số nội  <br /> dung trong tiến trình thực hiện dạy học tích hợp theo quy định trong một bài  <br /> học cụ  thể  của chương trình môn GDCD lớp 9 ­ Bài 6, tiết 6: Hợp tác cùng  <br /> pháttriển.<br /> 1. Tên dự án dạy học<br /> Từ nội dung Tiết 6, bài 6: Hợp tác cùng phát triển, bản thân liên hệ đến <br /> tên dự  án dạy học: “ Giáo dục tích hợp tinh thần hợp tác trong các hoạt  <br /> động học tập và hoạt động tập thể của học sinh cấp THCS”.<br /> 2. Mục tiêu dạy học<br /> ­ Thông qua kiến thức của bài 6 ­ Môn GDCD 9, Hợp tác cùng phát <br /> triển, giáo viên làm cho học sinh hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự <br /> hợp tác tích cực trong các hoạt động chính trị, xã hội của quốc gia dân tộc,  <br /> trên nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó, lồng ghép <br /> giáo dục tinh thần hợp tác cho học sinh trong các hoạt động học tập và hoạt <br /> động tập thể  cũng như  trong cuộc sống ngay từ  khi còn ngồi trên ghế  nhà <br /> trường cấp THCS.<br /> ­ Thông qua nội dung bài học, giáo viên vận dụng kiến thức các môn <br /> học khác nhằm lồng ghép giáo dục tích hợp tinh thần hợp tác trong các hoạt  <br /> động học tập và hoạt động tập thể cho học sinh, tạo ý nghĩa thiết thực trong  <br /> thực tiễn.<br /> ­ Học sinh tăng khả  năng vận dụng những kiến thức liên môn của các <br /> môn học khác trong tiết học như môn Lịch sử, môn Mĩ thuật, môn Toán, môn  <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana – Ñaék Laék<br /> 6<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> Hoá, môn Sinh, hoạt động Giáo dục ngoài giờ  lên lớp để  lồng ghép giáo dục <br /> tích hợp tinh thần hợp tác. Qua đó, thúc đẩy tinh thần tự học, tìm tòi sáng tạo  <br /> trong việc vận dụng kiến thức liên quan bổ  trợ  cho bài học, nâng cao chất <br /> lượng học tập các môn.<br /> Định hướng năng lực hình thành:<br /> ­ Năng lực tự học: <br /> + Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự  giác chủ  động, tự  đặt <br /> được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện.<br /> + Nhận ra và điều chỉnh những sai sót hạn chế  của bản thân khi thực  <br /> hiện các nhiệm vụ học tập.<br /> ­ Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định được và tìm hiểu các thông tin  <br /> liên quan đến vấn đề, đề  xuất được biện pháp giải quyết vấn đề  có hiệu <br /> quả.<br /> ­ Năng lực sáng tạo: Suy nghĩ và khái quát hóa tiến trình khi thực hiện <br /> mọi công việc được giao; học sinh chủ  động tự  lập trong học tập cũng như <br /> trong cuộc sống. <br /> ­ Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn của các <br /> môn học khác sử  dụng trong tiết học như    môn GDCD, Lịch sử, Toán, Lý, <br /> Hoá, Hoạt động Giáo dục ngoài giờ  lên lớp để  lồng ghép giáo dục tích hợp <br /> tinh thần hợp tác với bạn bè trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập cũng  <br /> như trong cuộc sống.<br /> 3. Đối tượng dạy học của dự án<br /> ­ Học sinh  <br /> + Số lượng học sinh: 188<br /> + Khối lớp: 9<br /> + Số lớp thực hiện: 5<br /> ­ Một số đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án:<br /> + Học sinh phải có kĩ năng vận dụng tốt kiến thức liên môn để  giải <br /> quyết các câu hỏi liên quan đến tiết học, do đó cần có sự chuẩn bị bài chu đáo  <br /> trước khi đến lớp.<br /> + Giáo viên giảng dạy trực tiếp là giáo viên ở trường và dạy nhiều khối <br /> lớp nên học sinh không bị bỡ ngỡ về phương pháp kiểm tra, đánh giá. <br /> 4. Ý nghĩa của dự án<br /> ­ Chúng tôi nhận thấy rằng tích hợp là một khái niệm được sử  dụng <br /> trong nhiều lĩnh vực, trong khoa học giáo dục thì tích hợp chỉ một quan niệm  <br /> giáo dục toàn diện con người, chống lại hiện tượng con người phát triển  <br /> thiếu hài hoà và mất cân đối.<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana – Ñaék Laék<br /> 7<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> ­ Dạy học tích hợp là kết hợp các nội dung từ  các môn học, lĩnh vực  <br /> khác nhau, lồng ghép các nội dung cần thiết vào nội dung vốn có của môn  <br /> học.<br /> ­ Tích hợp trong giảng dạy  ở bài giảng cụ thể này giúp học sinh nhanh <br /> nhạy hơn trong việc vận dụng kiến thức của các môn học khác để nhận biết <br /> kiến thức và vận dụng sáng tạo nó trong thực tiễn cuộc sống của con người,  <br /> từ đó tạo điều kiện phát triển toàn diện bản thân. <br /> ­ Giáo viên phải hiểu đúng khái niệm tích hợp trong bài giảng cụ  thể <br /> bài 6 “Hợp tác cùng phát triển” ­ môn GDCD lớp 9. Lồng ghép giáo dục tích  <br /> hợp tinh thần hợp tác trong các hoạt động học tập và hoạt động tập thể  của <br /> học sinh cấp THCS cụ thể: <br /> + Trong bài 7, Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội (Giáo  <br /> dục công dân 8) giáo viên liên hệ lồng ghép giáo dục cho học sinh ý nghĩa của <br /> tinh thần hợp tác, đoàn kết trong các hoạt động chính trị, xã hội tập thể  để <br /> đạt hiệu quả cao trong công việc chung, vì lợi ích tập thể, lợi ích chung của  <br /> cộng đồng, xã hội. Qua các việc làm thiết thực tại trường, lớp, địa phương,  <br /> học sinh ngày càng nâng cao ý thức tự  giác, tinh thần đoàn kết trong hoạt  <br /> động tập thể.<br /> + Trong bài giảng Hợp tác cùng phát triển này, giáo viên cần làm cho  <br /> học sinh hiểu được những hoạt động hợp tác của Đảng và Nhà nước ta trên <br /> các lĩnh vực kinh tế, khoa học kĩ thuật, y học, văn hoá, giáo dục…có ý nghĩa  <br /> vô cùng to lớn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước cũng <br /> như trong công cuộc phòng ngừa, hạn chế và đẩy lùi những vấn đề chung của <br /> thế  giới như: ô nhiễm môi trường, chống biến đổi khí hậu, bùng nổ  dân số,  <br /> đói nghèo, bệnh tật…mà không một quốc gia dân tộc riêng lẻ  nào có thể  tự <br /> giải quyết. Do đó, cần khẳng định sự  hợp tác quốc tế  là một vấn đề  quan <br /> trọng và tất yếu. Qua đó lồng ghép giáo dục học sinh tinh thần hợp tác trong  <br /> công việc, trong học tập, lao động để cùng tiến bộ. Bài học Hợp tác cùng phát <br /> triển bổ  trợ, củng cố  thêm cho học sinh hiểu rõ hơn nội dung của bài học  <br /> trước đó ­ bài 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. <br /> + Trong môn Lịch sử, học sinh có thể dễ dàng liên tưởng đến bài 5 Các <br /> nước Đông Nam Á (Lịch sử  9) trong quan hệ hợp tác giữa các nước trong và <br /> ngoài khu vực. Từ  đây giáo viên kết hợp lồng ghép giáo dục học sinh tinh <br /> thần hợp tác dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng bạn bè, tạo mối quan hệ hài  <br /> hoà, thân thiện, tránh lợi dụng bạn để đạt được lợi ích riêng của bản thân…<br /> + Cũng trong bài học, giáo viên liên hệ lồng ghép giáo dục cho học sinh  <br /> vận dụng kiến thức của bài 7 Đoàn kết, tương trợ (Giáo dục công dân 7) giáo <br /> dục học sinh tinh thần tương thân tương ái, thông cảm chia sẻ và có việc làm <br /> cụ  thể  giúp đỡ  nhau khi gặp khó khăn, giúp chúng ta dễ  dàng hoà nhập, hợp <br /> tác với mọi người xung quanh và sẽ  được mọi người yêu quý. Qua đó lồng  <br /> <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana – Ñaék Laék<br /> 8<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> ghép giáo dục học sinh giữ gìn truyền thống quý báu của dân tộc ta: tinh thần  <br /> tương thân tương ái.<br /> + Trong môn Vật lý, Hoá học, Toán học học sinh liên hệ kiến thức bài <br /> học để  phát huy tinh thần hợp tác của bản thân với các bạn trong tổ, trong <br /> nhóm, dễ dàng thực hiện thực hành, thí nghiệm, tìm cách giải các bài tập khó,  <br /> các cách giải hay nhất đối với các phần yêu cầu nâng cao kiến thức của giáo  <br /> viên cũng như  yêu cầu của bài học. Khi học sinh hiểu rõ được ý nghĩa của <br /> tinh thần hợp tác thì việc lồng ghép giáo dục của các bộ  môn học này ngày <br /> càng trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn trong học tập và trong thực tiễn.<br /> + Đặc biệt trong các hoạt động ngoài giờ  lên lớp, tinh thần hợp tác <br /> được thể hiện rõ nét khi chứng minh rằng tất cả các hoạt động tập thể, hoạt <br /> động phong trào này đều không thành công nếu không có sự hợp tác của mỗi <br /> thành viên trong tập thể lớp. <br /> Cụ  thể  trong chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ  lên lớp ở  lớp <br /> 6,  Hoạt động 1, tháng 4, Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta, giáo <br /> viên lồng ghép giáo dục cho học sinh tinh thần hợp tác, đoàn kết, giao lưu với <br /> tất cả các bạn bè trên thế giới cùng trang lứa. Không chỉ để giao lưu, học hỏi <br /> mà qua đó còn tăng thêm về mặt nhận thức của bản thân, về trách nhiệm của <br /> thế  hệ  trẻ  sau này đối với tương lai, vận mệnh của đất nước cũng như  của  <br /> nhân loại. <br /> Trong chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 7,  Hoạt <br /> động 2, tháng 10, Lễ giao ước thi đua học tốt; Hoạt động 1, tháng 11 , Lễ <br /> đăng kí thi đua “Hoa điểm tốt tặng thầy cô” giáo viên lồng ghép giáo dục <br /> học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân, tinh thần hợp tác trong <br /> mỗi cá nhân trong nhóm, tổ  để  hoàn thành tốt nhiệm vụ  chung của tập thể <br /> lớp trong các hoạt động giao ước thi đua.<br /> Trong chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 8,  Hoạt <br /> động 2, tháng 10, Lễ giao ước thi đua; hoạt động 1, tháng 1, Thi tìm hiểu  <br /> về Đảng; Trong chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở  lớp 9, <br /> hoạt động 1, tháng 1, Thi  tìm hiểu theo chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”; <br /> Hoạt động 4, tháng 11, Thi văn nghệ  ca ngợi truyền thống cách mạng <br /> của quê hương đất nước, giáo viên lồng ghép giáo dục học sinh phát huy <br /> năng lực sở  trường của bản thân đồng thời nêu cao nhận thức của cá nhân  <br /> trong tinh thần hợp tác để  phân công nhau cùng tìm hiểu, cùng tìm hướng đi, <br /> cách thức thực hiện nhằm đạt hiệu qủa cao nhất trong các hoạt động phong <br /> trào này mà nhân tố quan trọng là tổng hợp sự kết nối, tinh thần hợp tác đồng <br /> đội, tập thể  trong sự thành công chung của cuộc thi, tất nhiên tất cả  các nội  <br /> dung đều có sự  quan tâm chỉ  đạo sát sao và sự  góp ý tích cực của giáo viên  <br /> chủ nhiệm.<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana – Ñaék Laék<br /> 9<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br />  5. Thiết bị dạy học, học liệu<br /> ­ GV: <br /> + Giáo án điện tử trình chiếu trên Powerpoint với các ví dụ minh hoạ.<br /> + Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD 9, chuẩn kiến thức kĩ năng <br /> GDCD 9.<br /> + Bài tập tình huống GDCD 9.<br /> + Tranh ảnh với chủ đề: Hợp tác<br /> + Truyện kể: Một số mẩu chuyện tư liệu về hợp tác giữa nước ta và <br /> các nước khác.<br /> ­ HS: <br /> + Thống kê các hoạt động của tập thể lớp trên tinh thần hợp tác, đoàn  <br /> kết sau khi thực hiện các kế hoạch do nhà trường, tổ chức Đoàn Thanh niên,  <br /> Đội Thiếu niên phát động.<br /> + Viết bài thu hoạch về  nhận thức của bản thân về  ý nghĩa của tinh  <br /> thần hợp tác trong cuộc sống.<br /> 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học<br /> ­ Kiểm tra sĩ số<br /> ­ Kiểm tra bài cũ <br /> ­ Vào bài mới: HS xem hình ảnh và nêu hiểu biết của em về hình  ảnh  <br /> đó…<br /> ­   Bài   mới:   Trình   bày   các   nội   dung   theo   giáo   án   đã   thiết   kế   trên <br /> Powerpoint (có file đính kèm)<br /> Bài 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> I. MỤC TIÊU<br /> 1.Kiến thức:<br /> Học sinh cần hiểu được:<br /> ­ Thế nào là hợp tác cùng phát triển; vì sao phải hợp tác quốc tế.<br /> ­ Nêu được nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. <br /> 2. Kĩ năng:<br /> ­ Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế  phù hợp với khả  năng của  <br /> bản thân.<br /> 3. Thái độ:<br /> <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana –<br /> Ñaék Laék 10<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> ­ Ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác <br /> quốc tế.<br /> II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC<br /> ­ Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD 9, chuẩn kiến thức kĩ  năng <br /> GDCD 9.<br /> ­ Bài tập tình huống GDCD 9.<br /> ­ Tranh ảnh với chủ đề: Hợp tác<br /> ­ Truyện kể: Một số mẩu chuyện về hợp tác giữa nước ta và các nước <br /> khác.<br /> III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC<br /> 1.Kiểm tra bài cũ:<br /> Kiểm tra 2 học sinh:<br /> Câu hỏi 1: Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?<br /> Câu hỏi 2: Vì sao cần phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc  <br /> trên thế giới?<br /> GV:  Nhận xét việc tự học ở nhà của học sinh, cho điểm.<br /> Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà của một số học sinh, nhận xét.<br /> 2.Giới thiệu bài mới:<br /> Loài người ngày nay đang đứng trước những vấn đề nóng bỏng, có liên <br /> quan đến cuộc sống của mỗi dân tộc cũng như  toàn nhân loại như  bùng nổ <br /> dân số, thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh…. Việc giải quyết các vấn <br /> đề  này là trách nhiệm của cả  loài người chứ  không riêng một quốc gia, dân  <br /> tộc nào. Để  hoàn thành sứ  mệnh lịch sử  này cần có sự  hợp tác giữa các dân <br /> tộc, các quốc gia trên thế giới. Đấy là ý nghĩa của bài học hôm nay.<br /> 3. Dạy và học bài mới<br /> Hoạt động của thầy và trò Nội   dung   kiến   thức   cần  <br /> đạt<br /> HOẠT ĐỘNG 1:<br /> GIỚI THIỆU BÀI:<br /> GV:    Loài   người   ngày nay   đang  đứng  trước <br /> những   vấn   đề   nóng   bỏng,   có   liên   quan   đến <br /> cuộc sống của mỗi dân tộc cũng như toàn nhân <br /> loại như  bùng nổ  dân số, thiên tai, ô nhiễm  <br /> môi trường, dịch bệnh…. Việc giải quyết các <br /> vấn đề  này là trách nhiệm của cả  loài người <br /> chứ không riêng một quốc gia, dân tộc nào. Để <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana –<br /> Ñaék Laék 11<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> hoàn thành sứ mệnh lịch sử này cần có sự hợp <br /> tác giữa các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. <br /> Đấy là ý nghĩa của bài học hôm nay.<br />         Để hiểu rõ hơn về nội dung, ý nghĩa của <br /> vấn  đề,   trách   nhiệm   của  công   dân   học   sinh <br /> trong việc rèn luyện và thực hiện vấn đề  này <br /> như  thế  nào chúng ta cùng tìm hiểu nội dung <br /> bài học hôm nay.<br /> HOẠT ĐỘNG 2:<br /> TÌM HIỂU NỘI DUNG ĐẶT VẤN ĐỀ:<br /> HS: Đọc các thông tin trong phần đặt vấn đề.<br />  GV :    Chia   nhóm   thảo   luận,   phân   công   nhóm <br /> I. Đặt vấn đề<br /> trưởng, thư  ký của nhóm và phân công nhiệm <br /> vụ cho từng nhóm:<br /> Nhóm 1:<br /> Câu hỏi: Hãy quan sát các bức tranh trong sách <br /> giáo   khoa   và   cho   biết:  Qua   những   thông   tin <br /> trên, chứng tỏ điều gì trong mối quan hệ  giữa  <br /> Việt Nam  và thế  giới?  Mục đích chung của <br /> các hợp tác đó là gì? Nêu một số  thành quả <br /> của sự hợp tác giữa nước ta và các nước khác.<br /> Đáp   án:  Nhân   dân   ta   cùng   nhân   dân   các  <br /> nước cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ  <br /> trợ  lẫn nhau trong các lĩnh vực: nghiên cứu  <br /> vũ trụ, xây dựng cơ sở vật chất về lĩnh vực  <br /> giao thông, y tế. Mục đích của sự  hợp tác  <br /> này là để cùng nhau phát triển, giúp đỡ Việt  <br /> Nam phát triển về  khoa học kĩ thuật. Phía  <br /> đối tác cũng rút được kinh nghiệm trong các  <br /> lĩnh vực.<br /> Nhóm 2:<br /> Câu hỏi:  Quan hệ  hợp tác với các nước  sẽ <br /> giúp chúng ta các điều kiện nào?<br /> Đáp án: Vốn; Trình độ quản lý; Khoa học –  <br /> công nghệ   =>Tạo điều kiện đưa đất nước <br /> ta đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội<br /> Nhóm 3:<br /> Câu hỏi: Bản thân em có thấy được tác dụng <br /> của hợp tác với các nước trên thế giới?<br /> Đáp án:  Hiểu biết của em rộng hơn; Tiếp  <br /> cận với trình  độ  khoa học của các nước;  <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana –<br /> Ñaék Laék 12<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> Nhận biết được tiến bộ, văn minh của nhân  <br /> loại; Bổ sung thêm về nhận thức lý luận và  <br /> thực tiễn…<br /> HS:  Tiến   hành   thảo   luận   nhóm  (thời   gian  <br /> thảo luận nhóm là 5 phút), sau đó đại diện <br /> từng  nhóm  trình bày  kết   quả   thảo luận của  <br /> nhóm mình.<br /> Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. <br /> GV: Nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm <br /> và kết luận: Trong thực tế  vấn đề  được thể <br /> hiện như  thế  nào chúng ta hãy cùng nhau tìm <br /> hiểu ở thực tế cuộc sống.<br /> HOẠT ĐỘNG 3:<br /> LIÊN HỆ THỰC TẾ ĐỊA PHƯƠNG VÀ XÃ  <br /> HỘI:<br /> GV: Bản thân em có cần hợp tác với các bạn  <br /> xung quanh hay không? Vì sao?<br /> HS: Tự liên hệ bản thân để trả lời.<br /> GV: Gia đình em có mối quan hệ  hợp tác với <br /> làng xóm như thế nào?<br /> HS: Tự liên hệ gia đình để trả lời.<br /> GV:  Ở  trường, lớp em việc hợp tác giữa các <br /> bạn trong lớp, giữa các lớp với các lớp được  <br /> thể   hiện   như   thế   nào?   Hãy   cho   ví   dụ   minh <br /> hoạ.<br /> HS: Tự liên hệ trường, lớp để trả lời.<br /> GV: Địa phương em đã có những việc làm như <br /> thế  nào để  thể  hiện sực hợp tác với các địa <br /> phương và tổ chức khác?<br /> HS: Tự liên hệ địa phương để trả lời.<br /> GV: Kết luận:<br /> Qua phần tìm hiểu đặt vấn đề  và liên  <br /> hệ thực tế chúng ta đã phần nào nắm được  <br /> những vấn đề  cơ  bản của bài học. Để  tìm  <br /> hiểu kĩ hơn về nội dung và ý nghĩa của vấn  <br /> đề, chúng ta cùng tìm hiểu phần nội dung  <br /> bài học.<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG 4:<br /> TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC: II. Bài học<br /> GV: Qua phần tìm hiểu đặt vấn đề trên đây và <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana –<br /> Ñaék Laék 13<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> liên hệ thực tế các em hãy cho biết: Hợp tác là  1. Thế   nào   là   hợp   tác  <br /> gì? Cho ví dụ. cùng phát triển?<br /> HS: Dựa vào kết quả thảo luận trên đây để   ­   Là   cùng   chung   sức   làm  <br /> trả lời. việc,   giúp   đỡ,   hỗ   trợ   lẫn  <br /> GV:  Lồng   ghép   tích   hợp   các   môn   học   để   nhau   trong   công   việc,   lĩnh  <br /> học sinh thấy được lợi ích của quan hệ hợp   vực nào đó vì sự  phát triển  <br /> tác trong công việc chung. chung của các bên.<br /> +   Trong   bài   7,   Tích   cực   tham   gia   các   hoạt  <br /> động chính trị, xã hội (Giáo dục công dân 8)  <br /> giáo viên liên hệ  lồng ghép giáo dục cho học  <br /> sinh ý nghĩa của tinh thần hợp tác, đoàn kết  <br /> trong các hoạt động chính trị, xã hội tập thể  <br /> để đạt hiệu quả cao trong công việc chung, vì  <br /> lợi ích tập thể, lợi ích chung của cộng đồng,  <br /> xã hội. Qua các việc làm thiết thực tại trường,  <br /> lớp, địa phương, học sinh ngày càng nâng cao  <br /> ý thức tự  giác, tinh thần đoàn kết trong hoạt  <br /> động tập thể.<br /> 2.   Vì   sao   cần   phải   hợp  <br /> GV: Vì sao cần phải hợp tác quốc tế ? tác?<br /> HS: Dựa vào kết quả thảo luận và nội dung   ­ Hợp tác để cùng nhau giải  <br /> bài học trong sách giáo khoa để trả lời. quyết các vấn đề  mang tính  <br /> GV: Lồng ghép giáo dục tích hợp trong thực   toàn cầu như: bùng nổ  dân  <br /> tế để học sinh hiểu ý nghĩa của sự hợp tác  số,   ô   nhiễm   môi   trường, <br /> khủng   bố   quốc   tế,   dịch  <br /> +  Trong   bài   giảng   Hợp   tác   cùng   phát   triển  <br /> bệnh hiểm nghèo, …<br /> này, giáo viên cần làm cho học sinh hiểu được  <br /> những hoạt động hợp tác của Đảng và Nhà  <br /> nước ta trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học kĩ  <br /> thuật, y học, văn hoá, giáo dục…có ý nghĩa vô  <br /> cùng to lớn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng  <br /> và phát triển đất nước cũng như  trong công  <br /> cuộc phòng ngừa, hạn chế  và đẩy lùi những  <br /> vấn đề  chung của thế  giới như: ô nhiễm môi  <br /> trường, chống biến đổi khí hậu, bùng nổ  dân  <br /> số, đói nghèo, bệnh tật…mà không một quốc  <br /> gia dân tộc riêng lẻ  nào có thể  tự  giải quyết.  <br /> Do đó, cần khẳng định sự  hợp tác quốc tế  là  <br /> một   vấn   đề   quan   trọng   và   tất   yếu.   Qua   đó  <br /> lồng ghép giáo dục học sinh tinh thần hợp tác  <br /> trong công việc, trong học tập, lao động để  <br /> cùng tiến bộ. Bài học Hợp tác cùng phát triển  <br /> bổ trợ, củng cố thêm cho học sinh hiểu rõ hơn  <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana –<br /> Ñaék Laék 14<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> nội dung của bài học trước đó ­ bài 5 Tình  <br /> hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. <br /> + Trong môn Lịch sử, học sinh có thể dễ dàng  <br /> liên tưởng đến bài 5 Các nước Đông Nam Á  <br /> (Lịch sử  9)  trong quan hệ  hợp tác giữa các  <br /> nước trong và ngoài khu vực. Từ đây giáo viên  <br /> kết hợp lồng ghép giáo dục học sinh tinh thần  <br /> hợp tác dựa trên sự  bình đẳng và tôn trọng  <br /> bạn bè, tạo mối quan hệ  hài hoà, thân thiện,  <br /> tránh lợi dụng bạn để  đạt được lợi ích riêng  <br /> của bản thân…<br /> GV:  Quan   điểm   hợp   tác   của   Đảng   và   Nhà <br /> nước ta hiện hay? 3. Quan điểm hợp tác của  <br /> Đảng và Nhà nước ta:<br /> HS: Dựa vào kết quả thảo luận và sách giáo  <br /> ­   Tôn   trọng   độc   lập,   chủ  <br /> khoa trả lời.<br /> quyền toàn vẹn lãnh thổ.<br /> GV: Học sinh chúng ta cần phải rèn luyện tinh  ­ Không can thiệp vào công  <br /> thần hợp tác như  thế nào? việc nội bộ của nhau.<br /> HS: Dựa vào kết quả thảo luận và sách giáo   ­ Bình đẳng cùng có lợi.<br /> khoa trả lời. ­   Giải   quyết   mọi   tranh  <br /> ­ Biết hợp tác với bạn bè xung quanh trong các   chấp,   bất   đồng   bằng  <br /> lĩnh vực học tập, lao động, sinh hoạt… thương lượng.<br /> GV: Lồng ghép giáo dục tích hợp trong thực   ­ Phản đối mọi âm mưu và <br /> tế để học sinh hiểu đúng nghĩa của sự hợp   hành  động  gây   sức   ép,   áp  <br /> tác tránh các biểu hiện lệch lạc trong quan   đặt và cường quyền.<br /> hệ hợp tác.<br /> + Cũng trong bài học, giáo viên liên hệ  lồng  <br /> ghép   giáo   dục   cho   học   sinh   vận   dụng   kiến  <br /> thức của bài 7 Đoàn kết, tương trợ (Giáo dục  <br /> công dân 7) giáo dục học sinh tinh thần tương  <br /> thân tương ái, thông cảm chia sẻ  và có việc  <br /> làm cụ  thể  giúp  đỡ  nhau khi gặp khó  khăn,  <br /> giúp chúng ta dễ  dàng hoà nhập, hợp tác với  <br /> mọi người xung quanh và sẽ  được mọi người  <br /> yêu quý. Qua đó lồng ghép giáo dục học sinh  <br /> giữ  gìn truyền thống quý báu của dân tộc ta:  <br /> tinh thần tương thân tương ái.<br /> + Trong môn Vật lý, Hoá học, Toán học học  <br /> sinh liên hệ kiến thức bài học để phát huy tinh  <br /> thần hợp tác của bản thân với các bạn trong  <br /> tổ, trong nhóm, dễ  dàng thực hiện thực hành,  <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana –<br /> Ñaék Laék 15<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> thí nghiệm, tìm cách giải các bài tập khó, các  <br /> cách giải hay nhất đối với các phần yêu cầu  <br /> nâng cao kiến thức của giáo viên cũng như yêu  <br /> cầu của bài học. Khi học sinh hiểu rõ được ý  <br /> nghĩa của tinh thần hợp tác thì việc lồng ghép  <br /> giáo dục của các bộ  môn học này ngày càng  <br /> trở  nên thuận lợi và dễ  dàng hơn trong học  <br /> tập và trong thực tiễn.<br /> + Đặc biệt trong các hoạt động ngoài giờ  lên  <br /> lớp, tinh thần hợp tác được thể hiện rõ nét khi  <br /> chứng   minh   rằng   tất   cả   các   hoạt   động   tập  <br /> thể,   hoạt   động   phong   trào   này   đều   không  <br /> thành công nếu không có sự  hợp tác của mỗi  <br /> thành viên trong tập thể lớp. <br /> Cụ   thể   trong   chương   trình   hoạt   động  <br /> giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 6, Hoạt động  <br /> 1, tháng 4, Thiếu nhi các nước là bạn của  <br /> chúng  ta,  giáo  viên  lồng  ghép  giáo  dục  cho  <br /> học sinh tinh thần hợp tác, đoàn kết, giao lưu  <br /> với tất cả các bạn bè trên thế  giới cùng trang  <br /> lứa. Không chỉ để giao lưu, học hỏi mà qua đó  <br /> còn tăng thêm về mặt nhận thức của bản thân,  <br /> về trách nhiệm của thế hệ trẻ sau này đối với  <br /> tương lai, vận mệnh của đất nước cũng như  <br /> của nhân loại. <br /> Trong chương trình hoạt động giáo dục  <br /> ngoài giờ lên lớp ở lớp 7, Hoạt động 2, tháng  <br /> 10, Lễ giao  ước thi đua học tốt; Hoạt động  <br /> 1, tháng 11,  Lễ  đăng kí thi đua “Hoa điểm  <br /> tốt   tặng  thầy  cô”  giáo  viên  lồng  ghép  giáo  <br /> dục học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm của  <br /> bản thân, tinh thần hợp tác trong mỗi cá nhân  <br /> trong nhóm, tổ   để  hoàn thành tốt nhiệm  vụ  <br /> chung của  tập thể   lớp  trong  các  hoạt  động  <br /> giao ước thi đua.<br /> Trong chương trình hoạt động giáo dục  <br /> ngoài giờ lên lớp ở lớp 8, Hoạt động 2, tháng  <br /> 10, Lễ giao  ước thi đua; hoạt động 1, tháng  <br /> 1, Thi tìm hiểu về Đảng; Trong chương trình  <br /> hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở lớp 9,  <br /> <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana –<br /> Ñaék Laék 16<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> hoạt động 1, tháng 1, Thi  tìm hiểu theo chủ  <br /> đề  “Bác Hồ  với thiếu nhi”; Hoạt  động 4,  <br /> tháng 11, Thi văn nghệ ca ngợi truyền thống  <br /> cách mạng của quê hương đất nước, giáo  <br /> viên   lồng   ghép   giáo   dục   học   sinh   phát   huy  <br /> năng lực sở  trường của bản thân đồng thời  <br /> nêu cao nhận thức của cá nhân trong tinh thần  <br /> hợp   tác   để   phân   công   nhau   cùng   tìm   hiểu,  <br /> cùng tìm hướng đi, cách thức thực hiện nhằm  <br /> đạt hiệu qủa cao nhất  trong các hoạt  động  <br /> phong trào này mà nhân tố quan trọng là tổng  <br /> hợp sự  kết nối, tinh thần hợp tác đồng đội,  <br /> tập thể  trong sự  thành công chung của cuộc  <br /> thi, tất nhiên tất cả  các nội dung đều có sự  <br /> quan tâm chỉ  đạo sát sao và sự  góp ý tích cực  <br /> của giáo viên chủ nhiệm.<br /> GV:  Kết luận:Như  vậy là hợp tác rất cần  <br /> thiết đối với mỗi quốc gia, đối với mỗi con  <br /> người. Chúng ta không thể  tự  bản thân để  <br /> làm mọi vấn đề trong khi đó nó là nhiệm vụ  <br /> chung. Chính vì vậy cần phải hợp tác.<br /> Như vậy chúng ta đã nắm rõ một số nội <br /> dung quan trọng của bài học. Và bây giờ chúng  III. Bài tập<br /> ta sẽ  tiến hành một số  bài tập áp dụng những <br /> kiến thức đã học.<br /> HOẠT ĐỘNG 5:<br /> LUYỆN TẬP:<br /> GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 trong <br /> sách giáo khoa.<br /> HS: Trao đổi làm bài tập tại lớp, sau đó cử 1  <br /> học sinh lên trình bày kết quả  của bài tập  <br /> trên bảng.<br /> GV: Nhận xét kết quả do học sinh trình bày.<br /> <br /> <br /> 3.Củng cố:<br /> Nội dung của bài học hôm nay tìm hiểu những vấn đề gì?<br /> Em học được gì qua bài học hôm nay?<br /> Sau khi học xong bài học này em cần phải làm những gì?<br /> GV:  Chốt lại những ý chính của bài.<br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana –<br /> Ñaék Laék 17<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> Nhận xét ý thức học tập của học sinh. Biểu dương những tấm gương  <br /> tích cực trong giờ học. Nhắc nhở những hạn chế, khuyết điểm của học sinh <br /> trong giờ học.<br /> 4. Hướng dẫn học tập ở nhà:<br /> ­ Sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung bài học. <br /> ­ Làm bài tập còn lại của bài học hôm nay.<br /> ­ Đọc và nghiên cứu trước nội dung của bài học sau.<br /> ­ Soạn câu hỏi gợi ý của bài học sau vào vở.<br /> 7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập<br /> ­ Kiểm tra bằng hình thức kết hợp: <br /> ­ Học sinh: <br /> + Đánh giá hiệu quả thu được của các tổ trong lớp thông qua hoạt động <br /> hợp tác, đoàn kết trong công việc. <br /> + Thống kê các hoạt động của tập thể lớp trên tinh thần hợp tác, đoàn  <br /> kết sau khi thực hiện các kế hoạch do nhà trường, tổ chức Đoàn TN, Đội TN  <br /> phát động.<br /> + Viết thu hoạch: Nhận thức của bản thân về ý nghĩa của tinh thần hợp  <br /> tác trong cuộc sống.<br /> 8. Các sản phẩm của học sinh (CÓ FILE ĐÍNH KÈM)<br /> Kết luận:<br /> Ngày  nay, toàn  thể  nhân  loại trên thế   giới  đang  hướng   đến xu  thế <br /> chung: hoà bình,  ổn định, hợp tác cùng phát triển do đó, việc giáo dục tinh  <br /> thần hợp tác cho học sinh nhất là trong lao động, học tập và hoạt động tập  <br /> thể càng có ý nghĩa thiết thực cả trong lý luận và trong thực tiễn.<br /> Với bài học Hợp tác cùng phát triển, giáo viên tổng kết bằng việc biểu  <br /> dương những cá nhân có tinh thần hợp tác và đóng vai trò tích cực trong việc  <br /> xây dựng nội dung bài học. Cũng từ  nội dung bài học này giáo viên có thêm <br /> kinh nghiệm trong việc biểu dương, khích lệ  học sinh có tinh thần đoàn kết  <br /> tập thể   góp phần tích  cực   trong  hiệu quả  của  phong  trào  thi  đua  do nhà  <br /> trường, tổ chức Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên phát động.<br /> Thông qua hoạt động hợp tác trong học tập, trong lao động và trong các <br /> hoạt động tập thể, học sinh không chỉ lớp 9 mà cả  ở  các khối lớp khác cũng <br /> sẽ  nhận ra rằng hoạt động hợp tác giúp học sinh không chỉ  hiểu đúng về <br /> nghĩa của từ hợp tác mà còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn, các em học sinh đã <br /> <br /> <br /> Nguyeãn Thò Minh Tính – Tröôøng THCS Löông Theá Vinh – Kroâng Ana –<br /> Ñaék Laék 18<br /> Moät soá kinh nghieäm daïy hoïc tích hôïp trong baøi “Hôïp taùc cuøng phaùt trieån”  <br /> ­ GDCD lôùp 9  <br /> <br /> hiểu rằng hợp tác sẽ học hỏi được nhiều hơn từ mọi người; hợp tác là động <br /> lực của phát triển và hợp tác sẽ tạo ra sức mạnh từ đó, thúc đẩy cá nhân học <br /> sinh phát huy khả năng của bản thân và thể hiện sự đoàn kết, tương trợ, gắn <br /> bó với mọi người trong mọi hoạt động vì lợi ích chung, của cộng đồng, của <br /> tập thể, của quốc gia, dân tộc và trên thế  giới, từ đó góp phần tạo nên nhân <br /> cách sống cao đẹp trong tương lai.<br /> Là một công dân tương lai của đất nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần <br /> hiểu rõ trách nhiệm của mình trong sự  nghiệp xây dựng đất nước nói chung <br /> và hợp tác với các nước nói riêng nhằm giúp đất nước ta tiến nhanh, tiến  <br /> mạnh lên chủ nghĩa xã hội. Nó cũng là cơ hội của thế hệ trẻ nói chung và bản  <br /> thân các em nói riêng trưởng thành và phát triển toàn diện.<br /> <br /> <br /> Buôn Trấp, ngày 10 tháng 01 năm 2015<br /> Người thực hiện<br /> <br /> <br /> <br /> <br />     Nguyễn Thị Minh Tính<br /> Như  vậy, để  thực hiện thành công chủ  đề  dạy học tích hợp theo yêu  <br /> cầu của Bộ  GD&ĐT ban hành, cụ  thể  trong bài học GDCD này tôi đã thực  <br /> hiện các phương pháp sau:<br /> ­ Phương pháp trực quan: Giáo viên sử dụng các tranh ảnh có nội dung  <br /> hợp tác nhằm tạo hứng thú cho học sinh quan sát tổng thể  các lĩnh vực hợp  <br /> tác.<br /> ­ Phương pháp thuyết trình vấn đáp: Dựa trên yêu cầu bài học  ở  từng  <br /> mục, giáo viên sử dụng phương pháp này để khai thác kiến thức của học sinh  <br /> dễ dàng nhất. Đây là phương pháp xuyên suốt các mục của bài.<br /> ­ Phương pháp thực nghiệm: Thông qua nội dung bài học giáo viên liên <br /> hệ thực tế và hướng cho học sinh liên hệ thực tế việc các em đã làm trong các  <br /> phong trào thi đua do tổ  chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên phát động <br /> trong trường cũng như  các cấp chỉ  đạo, qua đó lồng ghép giáo dục tinh thần  <br /> hợp tác, vươn lên trong học tập phù hợp với khả năng của học sinh.<br /> ­ Phương pháp làm việc nhóm: Giáo viên giúp học sinh phát huy tinh  <br /> thần học tập của cá nhân trong làm việc nhóm. Bổ  trợ  kiến thức lẫn nhau  <br /> trong nhóm để tạo ra hiệu quả lao động nhóm là cao nhất khi trả lời các câu  <br /> thảo luận nhóm tốt nhất.  Phương pháp này giúp cho học sinh nhận thấy khả <br /> năng của bản thân, phát huy và họ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2