intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh lớp 11 trung học phổ thông luyện thi IOE

Chia sẻ: Lê Văn Nguyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

89
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc thi tiếng Anh qua mạng (IOE) là một sân chơi đầy bổ ích cho học sinh học tiếng Anh và đã tạo được động lực sôi nổi trong đội ngũ học sinh. Và sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh lớp 11 trung học phổ thông luyện thi IOE" dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong việc luyện tâp IOE tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh lớp 11 trung học phổ thông luyện thi IOE

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH<br /> TRƯỜNG THPT GIAO THUỶ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BÁO CÁO SÁNG KIẾN<br /> <br /> Một số kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh lớp 11<br /> trung học phổ thông luyện thi IOE<br /> <br /> <br />                    Tác giả:                                  Nguyễn Thị Cúc<br />                    Trình độ chuyên môn:         Cử nhân tiếng Anh<br />                    Chức vụ:                                Giáo viên<br />                    Nơi công tác:                         Trường THPT Giao Thủy<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> Nam Định, ngày 15 tháng 5 năm 2015<br /> 1. Tên sáng kiến kinh nghiệm: <br /> Một số kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh lớp 11 trung học phổ <br /> thông luyện thi IOE<br /> <br /> <br /> 2.  Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: <br />           Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học tiếng Anh ở trường THPT.<br /> 3. Thời gian áp dụng sáng kiến: <br />         Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015<br /> 4. Tác giả:<br /> Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc<br /> Năm sinh: 13/10/1984<br /> Nơi thường trú: Hoành Sơn – Giao Thủy – Nam Định<br /> Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP tiếng Anh<br /> Chức vụ công tác: Giáo viên<br /> Nơi làm việc: Trường THPT Giao Thủy<br /> Điện thoại: 0973551730<br /> Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100%<br /> 5. Đơn vị áp dụng sáng kiến:<br /> Tên đơn vị: Trường THPT Giao Thủy<br /> Địa chỉ: TT Ngô Đồng – Giao Thủy – Nam Định<br /> Điện thoại: 03503 895 126<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br />  I. Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến.<br /> Trong các trường THPT  ở nông thôn, môn tiếng Anh là môn tuy được nhiều  <br /> học sinh say mê thích thú nhưng do điều kiện cơ sở vật chất và các yếu tố khác mà <br /> kết quả  của tất cả các cuộc thi chưa đáp ứng được nguyện vọng của các bậc phụ <br /> huynh, của học sinh cũng như  của các thầy cô giáo. Cuộc thi tiếng Anh qua mạng <br /> (IOE) là một sân chơi đầy bổ ích cho học sinh học tiếng Anh và đã tạo được  <br /> động lực sôi nổi trong đội ngũ học sinh. Mặc dù vậy năm học trước kết quả <br /> tham dự  các vòng thi của trường THPT Giao Thủy chưa đạt được kết quả <br /> khả quan bởi học sinh tham gia còn gặp nhiều khó khăn từ việc sử dụng máy  <br /> tính, sử dụng mạng Internet, và các kiến thức cần thiết cho các em vượt qua <br /> các vòng thi. Với lòng nhiệt tình trong công tác, và đặc biết là với mong muốn thúc  <br /> đẩy phong trào thi IOE của trường, tôi mạnh dạn chọn đề tài:  Một số kinh nghiệm  <br /> trong việc bồi dưỡng học sinh lớp 11 trung học phổ thông luyện thi IOE.<br /> II. Mô tả giải pháp:<br /> 1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến:<br /> Năm học trước trường tôi cũng tổ  chức thi vòng sơ  loại để  tuyển chọn học  <br /> sinh xuất sắc tham dự kỳ thi IOE cấp tỉnh. Sau đó chúng tôi chọn 4 em có số điểm <br /> cao nhất bồi dưỡng để  đi thi cấp tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình bồi dưỡng, chúng  <br /> tôi đã phân công mỗi thầy cô kèm cặp một học sinh, và chủ  yếu là rèn luyện khả <br /> năng đánh máy của học sinh mà chưa đi vào những kỹ  năng khác, cũng như  chưa  <br /> chú trọng bổ  sung thêm phần kiến thức nâng cao cho học sinh. Kết quả  là 4 học  <br /> sinh trường tôi thi tiếng Anh qua mạng vòng thi cấp tỉnh chưa đạt giải. Trước thực <br /> trạng như  vậy, tôi đã băn khoăn trăn trở  để  tìm ra những nguyên nhân, và hướng  <br /> giải quyết vấn đề để có thể cải thiện tình hình.<br /> 2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến:<br /> 2.1. Công tác chọn đối tượng học sinh:<br /> 3<br /> ́ ở  đây la chô hoc sinh v<br /> Theo tôi, cai kho <br /> ́ ̀ ̃ ̣ ưa co kiên th<br /> ̀ ́ ́ ức, hoc l<br /> ̣ ực khá <br /> ̉<br /> gioi, khả năng nhận biết nhanh va đăc biêt la kha năng s<br /> ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ử dung may vi tinh va<br /> ̣ ́ ́ ̀ <br /> ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉<br /> mang phai thanh thao. Các yêu tô cân va đu nay phai luôn đi song hanh v<br /> ̀ ́ ́ ̀ ̀ ới <br /> ̣ ̣ ́ ́ ưc tiêng Anh tôt nh<br /> nhau. Môt hoc sinh co kiên th ́ ́ ́ ưng không quen sử dung may<br /> ̣ ́ <br /> ́ ̃ ̣ ̣<br /> tinh khi lam bai thi rât dê bi pham vi do s<br /> ́ ̀ ̀ ử  dung chuôt may tinh không thanh<br /> ̣ ̣ ́ ́ ̀  <br /> ̣ ̃ ơi l<br /> thao dân t ́ ỗi bị thoat man hinh. Hay nh<br /> ́ ̀ ̀ ư trương h<br /> ̀ ợp khac hai em h<br /> ́ ọc sinh  <br /> trường tôi là Cao Thị Thu Hà lớp 11B9, và Phùng Thị Dinh lớp 11A2 tham gia  <br /> thi vào năm học trước nhưng không đat kêt qua cao la vi hai em đêu không s<br /> ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ử  <br /> ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̉  <br /> dung thanh thao may vi tinh nên khi lam bai thi ca hai không lam hêt sô câu hoi,<br /> ̀<br /> ̉ ̀ ̉ ̉<br /> chi lam khoang 70% sô câu hoi.<br /> ́<br /> Hơn nữa trong công tác lựa chọn học sinh, tôi luôn lưu ý đến những học  <br /> sinh đã từng đạt giải IOE cấp 2, đây cũng là một thuận lợi vô cùng to lớn vì  <br /> các em đã có nhiều kinh nghiệm trong việc ôn luyện và thi vòng thi các cấp.<br /> <br /> Ví dụ  minh họa về  công tác chọn đội tuyển tham gia dự  thi Olympic tiếng <br /> Anh cấp Tỉnh của trường tôi như sau: Năm học 2014 ­ 2015: Chúng tôi tổ chức rộng  <br /> rãi đến tất cả  học sinh cả  3 khối trong trường, và tổ  chức thi vòng thi cấp trường <br /> đối với cả 3 khối. Số lượng học sinh trường tôi đăng ký tham gia thi rất đông ­ 1191 <br /> em, đó là một lợi thế  rất lớn cho trường chúng tôi. Riêng khối 10, chúng tôi chú ý  <br /> đến những em có kết quả cao để trong hè này chúng tôi bồi dưỡng để lấy đội tuyển  <br /> cho năm học sau. Sau đây là kết quả thi IOE cấp trường của khối 11:<br /> <br /> Kết quả thi cấp trường<br /> STT Số ID Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp<br /> Điểm Thời gian<br /> 1.  9682138 Vũ Hoàng Việt 1.6.1998 11B11 1640 30 phút<br /> 2.  1214893417 Vũ Thị Thùy Dương 10.11.1998 11B10 1510 25 phút 44 giây<br /> 3. 1210003883 Nguyễn Ngọc Diễm 7.10.1998 11A1 1490 30 phút<br /> 4. 1213818438 Đinh Thảo Chi 19.12.1998 11B3 1490 30 phút<br /> 5. 1213779753 Nguyễn Thị M.Hằng 2.10.1998 11A1 1430 29 phút 59 giây<br /> 6.  1214934278 Vũ Thị Kim Huế 11.7.1998 11B11 1380 30 phút<br /> 7.  1210994062 Nguyễn Thị Ph.Thúy 15.6.1998 11B8 1350 24 phút 54 giây<br /> 8.  1214883127 Bùi Thanh Tùng 6.6.1998 11A1 1280 29 phút 59 giây<br /> 9.  1213527190 Bùi Thị Thu 22.9.1998 11B11 1260 29 phút 59 giây<br /> 10. 1214888577 Nguyễn Thị Diệu 3.11.1998 11A1 1210 28 phút 9 giây<br /> 11.  1213577546 Vũ Thị Huế 5.1.1998 11B11 1170 30 phút<br /> 12.  1214910708 Vũ Huy Hoàng 7.10.1998 11A1 1150 30 phút<br /> 13.  1213359910 Phạm Thị Thu Hoài 19.11.1998 11A1 1120 29 phút 2 giây<br /> 14.  1214883071 Nguyễn Hồng Diệp 24.3.1998 11B10 1040 30 phút<br /> 4<br /> 15.  1215002106 Nguyễn Thị Kim Anh 7.1.1998 11A1 940 29 phút 59 giây<br /> 16. 1215751358 Nguyễn Thị Mai 22.8.1998 11B9 930 30 phút<br /> 17.  1214925545 Đào Thị Thu Hiền 21.7.1998 11A1 910 29 phút 59 giây<br /> 18.  1214949522 Đinh Thị Huyền 27.6.1998 11A2 890 29 phút 59 giây<br /> 19.  1214948624 Vũ Thị Hà 15.11.1998 11A2 890 30 phút<br /> 20. 1214886333 Đinh Thị Mai 1.10.1998 11B9 830 29 phút 59 giây<br /> 21. 1214925075 Nguyễn Thị Lan 12.7.1998 11A1 800 30 phút<br /> 22. 1214886484 Vũ Thành Giang   18.9.1998 11B11 790 30 phút<br /> 23. 1210099718 Phùng Quốc Việt 1.4.1998 11B9 680 30 phút<br /> 24. 1213538328 Lê Thủy Tiên 12.10.1998 11B9 610 29 phút 59 giây<br /> 25.  1213825694 Lều Quang Chuẩn 24.9.1998 11B11 490 30 phút<br /> Sau khi có kết quả thi tiếng Anh trên Internet cấp trường, chúng tôi tiếp tục  <br /> tuyển chọn đội tuyển, bồi dưỡng dự  thi cấp Tỉnh. Trong quá trình chọn lựa chúng  <br /> tôi đã có một hình thức thống nhất như sau: Thông qua kết quả  dự  thi cấp trường  <br /> để  lựa chọn những em có thành tích xuất sắc với số  điểm trên 1000 điểm. Trong <br /> quá trình chọn lựa tôi vẫn ưu tiên cho những học sinh được bồi dưỡng 2 đội tuyển, <br /> ví dụ  như  đội hùng biện tiếng Anh, hoặc đội tuyển học sinh giỏi văn hóa. Và đặc  <br /> biệt may mắn là trường tôi có em Đinh Thảo Chi lớp 11B3 được chọn vào cả 3 đội  <br /> tuyển.<br /> <br /> Vì vậy chúng tôi đã chọn lựa được đội tuyển để tham dự kỳ thi cấp tỉnh gồm  <br /> có 13 em như sau: <br /> <br /> Kết quả thi cấp trường<br /> STT Số ID Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp<br /> Điểm Thời gian<br /> 1.  9682138 Vũ Hoàng Việt 1.6.1998 11B11 1640 30 phút<br /> 2.  1214893417 Vũ Thị Thùy Dương 10.11.1998 11B10 1510 25 phút 44 giây<br /> 3. 1210003883 Nguyễn Ngọc Diễm 7.10.1998 11A1 1490 30 phút<br /> 4. 1213818438 Đinh Thảo Chi 19.12.1998 11B3 1490 30 phút<br /> 5. 1213779753 Nguyễn Thị M.Hằng 2.10.1998 11A1 1430 29 phút 59 giây<br /> 6.  1214934278 Vũ Thị Kim Huế 11.7.1998 11B11 1380 30 phút<br /> 7.  1210994062 Nguyễn Thị Ph.Thúy 15.6.1998 11B8 1350 24 phút 54 giây<br /> 8.  1214883127 Bùi Thanh Tùng 6.6.1998 11A1 1280 29 phút 59 giây<br /> 9.  1213527190 Bùi Thị Thu 22.9.1998 11B11 1260 29 phút 59 giây<br /> 10. 1214888577 Nguyễn Thị Diệu 3.11.1998 11A1 1210 28 phút 9 giây<br /> 11.  1213577546 Vũ Thị Huế 5.1.1998 11B11 1170 30 phút<br /> 12.  1214910708 Vũ Huy Hoàng 7.10.1998 11A1 1150 30 phút<br /> 13.  1213359910 Phạm Thị Thu Hoài 19.11.1998 11A1 1120 29 phút 2 giây<br /> Và sau khi có công văn của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Nam Định thông báo số <br /> lượng học sinh lớp 11 được tham dự kỳ thi cấp tỉnh của mỗi trường THPT là 4 học <br /> sinh,  tôi đã lấy ý kiến từ  các thầy cô bộ môn và đặc biệt là bộ  môn tiếng Anh để <br /> lựa chọn 4 học sinh xuất sắc nhất, có sự  nhanh nhạy nhất, kiến thức vững vàng <br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> nhất và có số điểm cao trong kỳ thi IOE cấp trường dựa theo kết quả đã thống kê ở <br /> trên. Đó là 4 em:<br /> <br /> Điểm thi cấp <br /> STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Số ID Lớp<br /> trương <br /> ̀<br /> 1.  1.6.1998 1640<br /> Vũ Hoàng Việt 9682138 11B11<br /> 10.11.199<br /> 2.  Vũ Thị Thùy  1214893417 11B10 1510<br /> 8<br /> Dương<br /> 19.12.199<br /> 3. 1490<br /> Đinh Thảo Chi 8 1213818438 11B3<br /> <br /> 4. Nguyễn Ngọc  7.10.1998 1210003883 11A1 1490<br /> Diễm<br /> <br /> <br /> 2.2. Công tác bồi dưỡng:<br /> a. Sử dụng sách tham khảo:<br /> Như chúng ta thấy, mặc dù hình thức bài tập trong các vòng tự luyện IOE chỉ <br /> có một số dạng nhất định nhưng học sinh phải thực hành làm thật nhiều các dạng  <br /> bài tập nâng cao khác nhau để  nắm vững kiến thức nên việc sử  dụng sách tham <br /> khảo nâng cao là không thể thiếu đối với công tác ôn thi. Khi gặp tài liệu hay ở bất  <br /> cứ đâu, dưới hình thức nào tôi luôn cố gắng tải hoặc mua về. Hiện nay tôi đang sử <br /> dụng một số  loại sách tham khảo như: Luyện thi IOE , Bài tập bổ  trợ  nâng cao <br /> Tiếng Anh, Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện nghe Tiếng Anh, Thực hành Tiếng Anh,…<br /> Đặc biệt sau khi đã có đội tuyển thi cấp tỉnh và quốc gia thì cả giáo viên và học sinh  <br /> cần đầu tư hơn rất nhiều. Tôi thường phô tô sách cho các em làm thêm và trực tiếp  <br /> chữa bài cho các em. Ví dụ  như: sách bài tập trắc nghiệm của tác giả  Mai Lan <br /> Hương của cả  khối 11 và khối 12, hay sách nâng cao trắc nghiệm như  là 1000 câu <br /> trắc nghiệm để bổ sung kiến thức cho học sinh giúp các em dự thi đạt kết quả cao. <br /> Ngoài các bài tập trong sách, các bài tự luyện, tôi cũng hướng dẫn các em tìm thêm  <br /> các sách bài tập phù hợp, khuyến khích các em xem phim, nghe nhạc, đọc các loại  <br /> sách báo bằng Tiếng Anh. Luyện nói và viết thường xuyên để học sinh có được kỹ <br /> năng và có khả năng phản xạ tốt với các dạng đề. Tôi cũng luôn giải thích và đưa ra <br /> ví dụ  về  những cấu trúc ngữ  pháp mới, nâng cao, luyện cho các em làm bài tập <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> thành thạo, cung cấp cho các em vốn kiến thức về  từ  vựng cũng như  về  cấu trúc  <br /> ngữ pháp.<br /> b. Sử dụng công nghệ thông tin:<br /> Có thể  nói đây là một kỹ  năng cực kỳ  quan trọng, nó có vai trò rất lớn <br /> trong sự thành công của các học sinh. Chính vì vậy, tôi cực kỳ chú trọng đến <br /> việc hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ  thông tin cũng như  các kỹ  xảo <br /> trên máy tính.<br /> Trước hết, tôi hướng dẫn các em lập tài khoản trực tiếp trên website  <br /> http://ioe.go.vn. Bản thân tôi luôn phải tự  tìm hiểu trau dồi kiến thức không <br /> chỉ về chuyên môn Tiếng Anh mà còn cả về tin học để có thể giúp các em có <br /> kỹ năng nhất định trong sử  dụng máy tính và có thể  xử  lý một số  sự  cố  của  <br /> máy tính, hoặc của mạng có thể gặp trong khi làm bài. Tôi nhắc học sinh nên  <br /> sử dụng Google để tham khảo thêm thông tin, rất hữu ích cho việc học Tiếng <br /> Anh, đặc biệt là Google dịch để nghe phát âm và dịch nghĩa. Trên  Internet còn <br /> có một số website học Tiếng Anh trực tuyến mà tôi cho là hữu ích và thường  <br /> hướng   dẫn   học   sinh   tham   khảo   đó   là   trang  http://www.tienganhonline.net, <br /> www.hellochao.vn,  www.tienganh123.com,...<br /> Không chỉ có vậy, ngay từ đầu tôi còn yêu cầu các em học sinh liên tục  <br /> trao đổi với tôi qua facebook những thắc mắc, những câu mà các em còn lúng <br /> túng hay phần ngữ pháp nâng cao để giúp các em tiến bộ hơn.<br /> Hơn nữa, thực tê cho thây kiên th<br /> ́ ́ ́ ưc bai thi không goi gon trong ch<br /> ́ ̀ ́ ̣ ương trinh<br /> ̀  <br /> ̉ ́ ớp, hơn thê n<br /> cua môi khôi l<br /> ̃ ́ ữa kiên th<br /> ́ ức cua khôi 11 đôi khi không năm trong ch<br /> ̉ ́ ̀ ương <br /> ̀ ơp 11 ma co bai tâp v<br /> trinh l ́ ̀ ́ ̀ ̣ ượt qua kiên th<br /> ́ ức 12 hoăc thâm chi không co trong<br /> ̣ ̣ ́ ́  <br /> chương trinh câp THPT.<br /> ̀ ́<br /> Lấy ví dụ trong vòng tự luyện số 23, trong dạng bài “ Defeat the goalkeeper” ­ <br /> Thủ môn bắt bóng có câu:  “Take over” means:<br /> A. get control of B. look up C. look after D. look for<br /> Đáp án ở đây là A ­ Câu này thuộc phần ngữ pháp về cụm động từ trong sách  <br /> giáo khoa lớp 12 bài 15.<br /> Hay một câu khác ở cùng vòng, đó là:<br /> <br /> 7<br /> “Please go….this report before we send it to the manager’s office.<br /> A. out B. off C. over D. away<br /> Đáp án ở đây là C ­ Câu này cũng thuộc phần ngữ pháp về cụm động từ trong  <br /> sách giáo khoa lớp 12 bài 15.<br /> Hay một câu có trong sách giáo khoa tiếng Anh 12 – bài 15 – Women in  <br /> society – tiết Speaking:<br /> Men are………..at making decisions than women.<br /> A. better B. good C. more D. well<br /> Đáp án ở đây là A.<br /> Hoặc câu:<br /> ………..….the weather is,…………...I feel<br /> A. The warm/ the good B. The warmer/ the better<br /> C. Warmer/ better D. The warmest/ the best<br /> Đáp án ở đây là B. Đây chính là phần ngữ pháp so sánh kép – Sách giáo khoa <br /> Lớp 12 – Bài 13.<br /> Chính vì thế, tôi yêu cầu học sinh lập nick của cả 3 khối: khối 10, 11 và 12 <br /> để  thi các vòng tự  luyện. Sau đó tôi sẽ  trực tiếp ghi lại nick và mật khẩu của các  <br /> em để hàng ngày kiểm tra tiến độ tự luyện của các em.<br /> c. Quá trình luyện tập:<br /> Trong các vòng tự luyện, tôi yêu cầu học sinh luôn phải ghi lại những  <br /> câu làm sai hoặc không hiểu vì sao lại đúng trong khi làm bài. Học sinh có thể <br /> trao đổi với nhau để  tìm ra đáp án đúng. Nếu vẫn chưa thỏa mãn thì tôi sẽ <br /> tổng hợp những thắc mắc của các em để giải thích. <br /> Về  phần giáo viên, tôi cũng tự  lập nick và làm trước để  có thêm kiến <br /> thức và tài liệu để hướng dẫn cho học sinh và cũng khỏi lúng lúng khi gặp các <br /> câu khó hoặc có thể gặp những câu nào mình không chắc chắn thì cũng kiểm <br /> tra lại để giảng cho các em học sinh.<br /> <br />               Tôi yêu cầu rất khắt khe với học sinh trong các vòng tự  luyện,  <br /> <br /> nếu câu nào sai lập tức nhấn nút quay trở  lại để  làm cho đúng câu đó, nếu <br /> không hiểu học sinh có thể  lên mạng tìm, hoặc ghi lại để  hỏi các thầy cô  <br /> <br /> 8<br /> giáo. Sau đó thi lại cho đến khi khi đạt điểm tuyệt đối mới thôi. Mục đích của  <br /> tôi không phải để  lấy thành tích điểm cao mà để  học sinh của mình tự  học  <br /> hỏi, tự tìm tòi, nghiên cứu cho đến khi thật sự hiểu vấn đề mới thôi.<br /> <br /> d. Mua thẻ thi thử:<br /> Ngoài ra, tôi còn mua thẻ  thi thử  vòng thi các cấp, và yêu cầu các em đăng <br /> nhập trực tiếp để thi thử. Một điều may mắn là cùng một mật khẩu của thẻ thi thử <br /> tức là chỉ cần mua một thẻ thi thử, các học sinh của tôi vẫn đăng nhập được cùng <br /> một lúc để thi. Khi các em thi thử nhiều lần, các em sẽ làm quen được với áp lực về <br /> thời gian, về số lượng câu hỏi, và khi bước vào vòng thi chính thức các em sẽ giảm  <br /> bớt đi nhiều lo lắng. Hơn nữa, mỗi ngày tôi đều yêu cầu các em thi thử chung một  <br /> lần để  các em học hỏi được những kiến thức của các bạn trong đội tuyển của  <br /> mình, và giải đáp giúp nhau những phần kiến thức còn chưa hiểu rõ. Khi về  nhà,  <br /> các em sẽ thi thử và báo cáo kết quả thi thử qua facebook để tôi nắm được tình hình  <br /> để có biện pháp bồi dưỡng thêm cho các em vào các buổi học sau.<br /> e. Phân loại bài tập và hướng dẫn học sinh kỹ xảo làm bài:<br /> Đây là một phần vô cùng quan trọng cần hướng dẫn cho học sinh, và thường <br /> có 8 dạng như sau:<br /> Dạng 1: Thủ môn bắt bóng ­ Defeat the goalkeeper<br /> Tôi hướng dẫn cho học sinh như  sau: có 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm lần  <br /> lượt xuất hiện. Các em phải đưa ra câu trả lời của mình bằng cách click chuột vào 1 <br /> trong 4 đáp án A, B, C hoặc D. Nếu lựa chọn của học sinh đúng thì bóng sẽ bay vào <br /> khung thành. Nếu lựa chọn của học sinh sai thì thủ môn sẽ đẩy được bóng ra ngoài . <br /> Thời gian làm bài cho phép là 20 phút. Đồng hồ đếm ngược trên góc phải màn hình <br /> sẽ thông báo thời gian làm bài còn lại.<br /> + Dạng 2: Chọn cặp tương ứng – Cool Pair Matching <br />           Thông thương dang bai tâp nay la kêt h<br /> ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ợp từ tiêng Anh va b<br /> ́ ̀ ức tranh tương <br /> ứng. Do đo se co rât nhiêu t<br /> ́ ̃ ́ ́ ̀ ừ mới cac em ch<br /> ́ ưa được hoc, hoăc phai t<br /> ̣ ̣ ̉ ự hoc thêm, kha <br /> ̣ ̉<br /> ̀ ́ ̀ ̀ ́ ợp, suy nghi, phan đoan va kêt h<br /> năng sai cao vi thê HS cân binh tĩnh kêt h ̃ ́ ́ ̀ ́ ợp suy luân,<br /> ̣  <br /> cac em đ<br /> ́ ược quyên lam sai nh<br /> ̀ ̀ ưng không qua 3 căp t<br /> ́ ̣ ư. Tôi h<br /> ̀ ướng dẫn học sinh mẹo <br /> làm ở đây la cac em cân phai biêt cach lam l<br /> ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ựa chon căp nao minh biêt lam tr<br /> ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ước, con<br /> ̀ <br /> <br /> <br /> 9<br /> ̣ ́ ư không biêt nghia phai loai tr<br /> lai cac t ̀ ́ ̃ ̉ ̣ ư kêt h<br /> ̀ ́ ợp cac t<br /> ́ ừ vưa lam sai đê đ<br /> ̀ ̀ ̉ ưa ra phương <br /> an cuôi cung cho đung.<br /> ́ ́ ̀ ́<br />      + Dạng 3: Giúp Gấu lấy mật – Find the Honey<br /> Tôi hướng dẫn học sinh sử dụng phím mũi tên để  di chuyển, vượt qua <br /> chướng ngại vật bằng cách chọn đáp án đúng, hoặc điền chữ  cái còn thiếu <br /> vào chỗ trống. Trên đường đi Gấu gặp chướng ngại vật là những ô có đặt dấu “?”.  <br /> Để   vượt   chướng   ngại   vật   các   em  phải   trả   lời   các   câu   hỏi   trong   mỗi   dấu  “?”  <br /> đó. Nếu trả  lời đúng, Gấu sẽ tiếp tục được đi qua. Khi trả  lời sai, ô chứa dấu “?” <br /> sẽ  biến thành đá . Khi  ấy, ta phải tìm đường khác để  đưa Gấu đến được lọ  mật  <br /> ong.  Trong trường hợp nhập sai câu trả  lời, các em có quyền nhập lại bằng cách  <br /> dùng phím "Backspace" hoặc "Delete" trên bàn phím để xóa câu trả lời cũ.  Tuy nhiên <br /> học sinh cân l<br /> ̀ ựa chon cho chu Gâu đi theo h<br /> ̣ ́ ́ ương nao la rât quan trong. H<br /> ́ ̀ ̀ ́ ̣ ương l<br /> ́ ựa  <br /> ̣ ̀ ướng đi khi bi bi ma Gâu vân co thê đi lai đ<br /> chon khôn ngoan la đ ̣ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̉ ̣ ược đường khác để  <br /> qua cửa.<br /> + Dạng 4: Lái xe an toàn – Safe Driving<br /> Dạng bài này, ta phải đưa xe về đích bằng cách vượt qua các chướng ngại <br /> vật ở trên đường. Học sinh phải dùng bàn phím của máy tính hoặc bàn phím ảo cho <br /> sẵn để đánh câu trả lời của mình. Mỗi dấu gạch dưới " _ " tương ứng với 1 chữ cái <br /> còn thiếu. Có bao nhiêu dấu gạch dưới thì phải điền bấy nhiêu chữ cái. Khi trả lời <br /> sai sẽ xuất hiện một câu hỏi khác để học sinh làm tiếp. Và chúng ta chỉ được trả lời <br /> tối đa 3 câu hỏi trong 1 lần vượt chướng ngại vật.<br /> + Dạng 5: Thứ tự nào đúng? – What’s the Order?<br /> Thông thường với dạng bài này học sinh cần nắm 2 điểm cơ bản, thứ nhất là  <br /> chữ  in  hoa  thông  thương <br /> ̀ là  đứng đầu câu,   thứ   hai là   dâu <br /> ́ chấm  hoặc  dấu hỏi,  <br /> thường đứng cuối câu. Đây là dấu hiệu loại trừ  đầu tiên khi phần sắp xếp cho 4  <br /> hoặc 5 cụm từ cần sắp xếp. Nếu nắm được 2 yếu tố này ta đã chắc đúng 2 cụm từ,  <br /> còn 3 cụm từ còn lại ta sử dụng kiến thức và phương pháp loại trừ để sắp xếp.<br />      + Dạng 6: Chú khỉ thông minh – Smart Monkey<br /> ̀ ơi nay đoi hoi h<br /> Tro ch ̀ ̀ ̉ ọc sinh phai nhanh tay, nhanh măt ngoai viêc chon t<br /> ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ư ̀<br /> ́ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣<br /> đung nghia tiêng Anh va tiêng Viêt con phai tiêt kiêm thời gian. Tro ch<br /> ̀ ơi nay cung<br /> ̀ ̃  <br /> giông nh<br /> ́ ư  dang bai tâp Cool pair matching nh<br /> ̣ ̀ ̣ ưng khac <br /> ́ ở  chô khi t<br /> ̉ ừ hoăc tranh se<br /> ̣ ̃ <br /> <br /> 10<br /> ̣<br /> chay ra t ư phai sang trai môt cach t<br /> ̀ ̉ ́ ̣ ́ ư t ̀ ư. Bi quyêt là khi t<br /> ̀ ́ ́ ừ đa chay sang cuôi cung bên<br /> ̃ ̣ ́ ̀  <br /> ́ ọc sinh vân co thê nhân nut chuôt đê chon không đê đ<br /> trai h ̃ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ợi chạy sang vong sau vi<br /> ̀ ̀ <br /> ́ ́ ời gian, hơn thê n<br /> rât tôn th ́ ữa học sinh co thê ch<br /> ́ ̉ ờ nhay chuôt phia bên phai khi t<br /> ́ ̣ ́ ̉ ư ̀<br /> ́ ưa xuât hiên la chon ngay, không đ<br /> minh biêt v<br /> ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ợi cho từ hoăc tranh chay ra gi<br /> ̣ ̣ ưa dong<br /> ̃ ̀  <br /> ̀ ới chon.<br /> rôi m ̣<br /> + Dạng 7: Điền chữ cái/ từ còn thiếu ­ Fill the Blank<br /> Bài thi này có 10 từ tiếng Anh sai (thiếu 1 chữ cái) hoặc 10 câu tiếng Anh sai <br /> (thiếu 1 từ). Ta phải điền 1 chữ cái còn thiếu vào từ hoặc 1 từ còn thiếu vào câu để <br /> được 1 từ hoặc 1 câu tiếng Anh đúng. Phần thi này cũng giống với phần thi Lái xe <br /> an toàn. Tuy nhiên phần điền từ đa số là giới từ, cho nên nếu gặp câu nào khó ta cứ <br /> tìm giới từ nào có đủ chữ cái là điền ngay.<br /> + Dạng 8: Loại chữ cái thừa ­ Leave Me out<br /> Bài thi này có 10 từ  tiếng Anh sai (thừa 1 chữ cái). Học sinh phải loại bỏ 1 <br /> chữ cái thừa trong từ để được 1 từ tiếng Anh đúng bằng cách click vào chữ  cái mà  <br /> ta cho là thừa.  Ta có thể thay đổi sự lựa chọn của mình bằng cách click vào chữ cái <br /> khác. Chữ cái mà ta chọn trước đó sẽ trở lại vị trí cũ. Để xác nhận quyết định cuối <br /> cùng, ta cần phải click “Submit”. Phần thi này đòi hỏi học sinh phải có vốn từ vựng <br /> phong phú. Chính vì vậy, tôi luôn yêu cầu học sinh học hỏi nâng cao vốn từ  vựng  <br /> của mình không chỉ ở sách giáo khoa, ở chương trình THPT mà còn ở các giáo trình  <br /> tiếng Anh khác nữa.<br /> f. Hướng dẫn các mẹo làm bài cho học sinh trong vòng thi cấp tỉnh, và cấp quốc  <br /> gia:<br /> Trong vòng thi cấp tỉnh hay cấp quốc gia, học sinh phải giải  đề  200 câu, <br /> hoặc 220 câu , và hệ  thống các dạng bài rất đa dạng. Vê cách làm bài, tôi h<br /> ̀ ướng <br /> dẫn học sinh câu hoi nao không lam đ<br /> ̉ ̀ ̀ ược học sinh co thê bo qua va khi lam xong nêu<br /> ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ <br /> ̀ ơi gian hê thông se quay lai cac câu ma cac em ch<br /> con th ̀ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ́ ưa lam xong. Vì nêu cac em<br /> ̀ ́ ́  <br /> ̀ ược cac em nhân nut bo qua thi sau đo cac em m<br /> không lam đ ́ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ơi con c<br /> ́ ̀ ơ hôi lam tiêp<br /> ̣ ̀ ́ <br /> ́ ̀ ơi gian; còn nêu cac em không lam đ<br /> nêu con th ̀ ́ ́ ̀ ược cac em chon ngâu nhiên môt<br /> ́ ̣ ̃ ̣ <br /> phương an đê nhanh chong t<br /> ́ ̉ ́ ơi câu hoi khac thì cac em se không co c<br /> ́ ̉ ́ ́ ̃ ́ ơ  hôi lam lai.<br /> ̣ ̀ ̣  <br /> ̣<br /> Nhiêu hoc sinh đã m<br /> ̀ ắc phai lôi nay. Khi lam bai xong cac em con th<br /> ̉ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ơi gian nh<br /> ̀ ưng  <br /> ̉ ̉ ̀<br /> không con câu hoi đê lam, đi<br /> ̀ ều này thât đang tiêc.<br /> ̣ ́ ́<br /> <br /> <br /> 11<br /> Không chỉ vậy, tôi còn hướng dẫn học sinh những kỹ xảo trên máy tính <br /> khi thi vòng thi các cấp như sau:<br /> <br /> + Các em nên kiểm tra máy đã đủ  các  ứng dụng chưa, đã cài đủ  trình  <br /> duyệt Fire Fox hay Google Chrome, Flash Player. Hãy thử máy của mình trước <br /> giờ thi bằng cách vào phần thi thử để thi, trong quá trình thi thử phải kiểm tra <br /> chất lượng của tai nghe, các phím trên bàn phím có kẹt không, phần listening <br /> có thấy âm thanh không vì có nhiều máy cài đặt sẵn phần mềm tự   động <br /> download, khi đến phần âm thanh, máy sẽ báo download về, và như thế chúng  <br /> ta sẽ không nghe thấy âm thanh. Hay là nhiều máy cài phần mềm diệt vi – rus  <br /> hay một  số  phần mềm khác, khi thi  kết  nối mạng các phần mềm này đến  <br /> lúc cần nâng cấp nên luôn hiện bảng đòi update, các em chưa quen sử  dụng <br /> máy lạ nên lúng túng xử lí, có thể làm hỏng bài thi của mình. Một điều nữa là <br /> các em phải chắc chắn rằng các em đã tắt các phần mềm gõ Tiếng Việt.<br /> <br /> + Khi gặp sự cố trong quá trình thi, các em không được ra bất cứ lệnh  <br /> gì cả, cứ để nguyên hiện trạng máy như thế và báo ngay cho giám thị coi thi.  <br /> Đặc biệt không được ấn phím Enter, vì như thế máy sẽ hiểu là nộp bài.<br /> <br /> Quan trọng hơn, tôi nhắc các em phải luôn luôn giữ bình tĩnh, thái độ tự <br /> tin, và trước giờ  thi hít thở  thật sâu vài lần để  có tâm lý thật tốt, như  vậy <br /> chúng ta sẽ làm bài trong một tâm thế thoải mái và kết quả đạt được sẽ cao.<br /> <br /> III. Hiệu quả do sáng kiến đem lại:<br /> 1. Hiệu quả về mặt xã hội:<br /> Sau 1 năm với việc vận dụng các kinh nghiệm rèn luyện học sinh luyện thi  <br /> IOE,  trường tôi đã có một kết quả đầy hi vọng. Điều này có thể  khẳng định việc  <br /> đút kết kinh nghiệm bôi d<br /> ̀ ương h<br /> ̃ ọc sinh dự  thi tiếng Anh IOE trong các năm tiếp  <br /> theo và việc rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng cho các năm học sau bôi d<br /> ̀ ương<br /> ̃  <br /> cho học sinh dự thi IOE là hoàn toàn mang tính khả thi va se mang lai hiêu qua cao,<br /> ̀ ̃ ̣ ̣ ̉  <br /> và đặc biệt là chúng tôi, những người giáo viên bồi dưỡng và học sinh tham gia dự <br /> thi hoàn toàn có thể tự tin để tham gia hội thi này.<br /> 12<br /> ­ Kết quả vòng thi cấp tỉnh, trường tôi có 4 em dự thi, và kết quả đạt được <br /> rất đáng khích lệ đó là: <br />   Em: Vũ Hoàng Việt – học sinh lớp 11B11 đạt giải nhì. <br />   Em: Vũ Thị Thùy Dương – học sinh lớp 11B10 đạt giải ba. <br />   Em: Đinh Thảo Chi – học sinh lớp 11B3 đạt giải ba. <br /> ­ Kết quả vòng thi cấp quốc gia, trường tôi có 3 em dự thi, và kết quả đạt <br /> được rất đáng tự hào đó là: <br />   Em: Vũ Hoàng Việt – học sinh lớp 11B11 đạt huy chương bạc. <br />   Em: Vũ Thị Thùy Dương – học sinh lớp 11B10 đạt giải khuyến khích. <br />   Em: Đinh Thảo Chi – học sinh lớp 11B3 đạt giải khuyến khích. <br /> ­ Và quan trọng hơn, kết quả  này đã làm cho rất nhiều học sinh trường tôi phấn  <br /> khởi, và hào hứng với bộ môn tiếng Anh hơn, và quyết tâm học hỏi để  những năm  <br /> học sau có thể giành được những kết quả cao hơn nữa.<br /> IV. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền:<br /> Trong quá trình giảng dạy và bồi dưỡng học sinh tôi đã suy nghĩ, tìm tòi <br /> những phương pháp sao cho học sinh có thể đạt được kết quả cao nhất. Tôi xin cam  <br /> kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền.<br /> Giao Thuỷ, ngày 25 tháng 4 năm 2015<br />        Người viết<br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                     Nguyễn Thị Cúc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 13<br /> REFERENCE BOOKS<br /> 1. Bài tập trắc nghiệm 11 – Tác giả Mai Lan Hương<br /> 2. Bài tập trắc nghiệm 12 – Tác giả Mai Lan Hương<br /> 3. Giáo trình giáo học pháp (Tô ngoai ng<br /> ̉ ̣ ữ –Khoa ngôn ngữ va văn hoa Anh ­ Mi ­<br /> ̀ ́ ̃ <br /> Trương đai hoc quôc gia Ha Nôi)<br /> ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣<br /> 4. Practical handbook of language teaching (David Cross)<br /> 5. A course in language teaching ­ Practical and Theory (Penny Ur) <br /> Cambrige university press<br /> 6. Phương phap day tiêng Anh Trung hoc phô thông (Nguyên Hanh Dung)<br /> ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ̣<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 14<br /> CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN<br /> (Xác nhận)<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> 15<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> <br /> <br /> <br /> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH<br /> <br /> ( Xác nhận, đánh giá, xếp loại)<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 16<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2