SỮ DỤNG XÉT NGHIỆM HOÁ SINH LÂM SÀNG

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
130
lượt xem
22
download

SỮ DỤNG XÉT NGHIỆM HOÁ SINH LÂM SÀNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống đơn vị quốc tế SI là hệ thống đơn vị: A. Áp dụng cho nhiều ngành khoa học trong tất cả các phòng thí nghiệm trên thế giới. B. Chỉ sữ dụng cho lãnh vực hóa sinh C. Không áp dụng cho các ngành không phải Y học. D. Không áp dụng cho lãnh vực huyết học E. Từ năm 1970 đến nay không áp dụng cho lãnh vực hóa sinh. 2. Mét vuông (m2) theo hệ thống đơn vị SI là đơn vị thuộc: A. Đơn vị dẫn xuất. B. Đơn vị cơ sở C. Đơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỮ DỤNG XÉT NGHIỆM HOÁ SINH LÂM SÀNG

 1. S Ữ DỤNG XÉT NGHIỆM HOÁ SINH LÂM S ÀNG 1. Hệ thống đơn vị quốc tế SI là h ệ thống đ ơn vị: A. Áp dụng cho nhiều ngành khoa học trong tất cả các ph òng thí nghiệm trên thế giới. B. Chỉ sữ dụng cho lãnh vực hóa sinh C. Không áp dụng cho các ngành không phải Y học. D. Không áp dụng cho lãnh vực huyết học E. Từ năm 1970 đến nay không áp dụng cho lãnh vực hóa sinh. 2. Mét vuông (m2) theo hệ thống đơn vị SI là đơn vị thuộc: A. Đơn vị dẫn xuất. B. Đơn vị cơ sở C. Đơn vị phụ D. Đơn vị ngoài SI E. Đơn vị có tiếp đầu ngữ là bội số hoặc ước số thập phân của đ ơn vị SI. 3. Nanomol là ư ớc số của mol được tính bằng: 1 . 10 -3 m icromol 4 . 10+6 picomol 2 . 10 -9 m ol 5. 10-6 milimol -3 3 . 10 m ilimol Chọn tập hợp đúng: A. 1 , 2, 3 B. 1, 3, 4 C. 1, 2, 4 D. 1, 2, 5 E. 1, 4, 5 4. Đơn vị lượng chất (chất liệu) thuộc hệ thống SI là đ ơn vị: 1 . Được áp dụng với những chất đ ã b iết trọng lượng phân tử hoặc trọng lượng nguyên tử. 2 . Được áp dụng đối với những chất chư a biết rõ trọng lượng phân tử 3 . Được tính bằng mol hoặc ước số của mol 4 . Được tính bằng gam hoặc ước số của gam 5 . Được tính bằng kg Chọn tập hợp đúng: A. 1, 3. B. 1, 4. C. 2, 4. D. 2, 3. E. 1, 5. 5. Đơn vị khối lượng thuộc hệ thống SI là đơn vị: 1. Được áp dụng với những chất đã biết trọng lượng phân tử hoặc trọng lượng nguyên tử. 2. Được tính bằng gam hoặc ước số của gam 3. Được áp dụng đối với những chất ch ưa biết rõ trọng lượng phân tử 4. Được tính bằng mol hoặc ư ớc số của mol 5. Được tính bằng mol/l hoặc ước số của mol/l Chọn tập hợp đúng: A. 3, 4. B. 1, 4. C. 2, 3. D. 3, 5. E. 1, 2. 166. Nồng độ lượng chất (chất liệu) thuộc hệ thống SI được tính bằng đ ơn vị: A. Mol ho ặc ước số của mol B. Gam hoặc ước số của gam C. Gam/lít hoặc ước số của gam/lít D. Mol/lít hoặc ư ớc số của mol/lít E. Mol/dl ho ặc mol/100 ml 167. Nồng độ khối lượng thuộc hệ thống SI được tính bằng đ ơn vị: A. Gam ho ặc ước số của gam B. Gam/lit hoặc ước số của gam/ bất kỳ đơn vị thể tích nào C. Mol/lít hoặc ước số của mol/lít D. Mol ho ặc ước số của mol 39
 2. E. Mol/dl ho ặc mol/100 ml 168. Albumin và fibrinogen có thể được biểu thị bằng hệ thống SI bằng đơn vị: A. Chỉ bằng nồng độ lượng chất B. Ch ỉ bằng nồng độ khối lượng C. Vừa nồng độ lượng chất vừa nồng độ khối lư ợng D. Vì trọng lượng phân tử lớn n ên không thể biểu thị bằng đ ơn vị lượng chất E. Tất cả các câu trên đ ều đúng 169. Đơn vị enzym thuộc hệ thống SI được gọi là Katal. Katal được biểu thị bằng : A. Mol x s-1 B. Mol/s C. Số mol cơ chất được biến đổi trong thời gian là 1 giây bởi lượng enzym có trong 1 lít dịch sinh vật D. 10 3 milikatal E. Tất cả các câu trên đ ều đúng 170. Bilirubin toàn phần có trọng lượng phân tử là 585. Vậy chuyển đổi 2,4 mg/dl bilirubin toàn phần từ đơn vị cũ sang đơn vị SI ((mol/l) ta sẽ có: A. 0,041 mol/l D. 14 mol/l B. B. 4,1 mol/l E. 1,4 mol/l C. C. 41 mol/l 171. Enzym sGOT ở bệnh nhân đo được 47 U/l (UI/l). Vậy để chuyển đổi sang đơn vị SI ( nkat/l ) ta sẽ có: A. 783 nkat/l B. 2,82 nkat/l C. 78,3 nkat/l D. 28,2 nkat/l E. 7830 pkat/l 172. Cholesterol có trọng lượng phân tử 387.Vậychuyển đổi 4,2 mmol/l cholesterol sang đơn vị cũ SI ( mg/dl ) ta sẽ có: A. 16,2 mg/dl B.10,8 mg/dl C. 162 mg/dl D. 108 mg/dl E. 1,08 g/l 173. Urê có trọng lượng phân tử 60. Vậy chuyển đổi 0,3 g/l urê thành đơn vị SI (mmol/l) ta sẽ có: A. 5 mmol/l B. 0,5 mmol/l C. 18 mmol/l D. 1,8 mmol/l E. 0,018 mmol/l 174. Enzym PAL ở b ệnh nhân đo dược theo đơn vị SI là 1500 nkat/l. Vậy đ ể chuyển đổi sang đơn vị U/l ta sẽ có : A. 900 U/l B. 90 U/l C. 250 U/l D. 25 U/l E. 9 U/l 175. Xét nghiệm các chất đ iện giải trong huyết thanh đo được kết quả Ca++ là 5,6 mEq/l sang đơn vị SI (mmol/l) ta sẽ có: A. 5,6 mmol/l B. 2,8 mmol/l C. 280 mmol/l D. 112 mg/l E.112 mg/dl 176. Để chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, người ta thường xét nghiệm các thông số sau: 1. Enzym sGOT 4 . Troponin I và T 2. Enzym LDH1 5 . Enzym LDH5 3. Enzym CK-MB Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 3; B. 1, 3, 4; C. 1, 2, 4; D. 1, 3, 5; E. 3, 4, 5 177. Để chẩn đoán nhồi máu cơ tim đến muộn, người ta thường xét nghiệm các thông số sau: A. Enzym LDH5 D. Troponin I và T B. Enzym CK-MB E. Enzym LDH1 40
 3. C. Enzym sGOT 178. Để chẩn đoán và phòng ngừa bệnh liên quan đến tim mạch , nhất là b ệnh xơ vữa động mạch, người ta thường xét nghiệm các thông số sau: 1. Enzym CK-MB 3. Enzym sGOT 5. cholesterol LDL 2. Cholesterol toàn phần 4. Cholesterol HDL Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 5 C. 2, 4, 5 D. 3, 4, 5 E. 1, 2, 5 179. Các enzym được xét nghiệm đ ể chẩn đoán trường hợp viêm gan hoại tử thường là: 4 .  GT 1. sGOT 2. sGPT 3. LDH5 5. PAL Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 3 B. 3, 4, 5 C. 1, 2, 4 D. 1 , 2, 5 E. 2, 4, 5 180. Các enzym được xét nghiệm đ ể chẩn đoán trường hợp viêm gan ứ mật thư ờng là: 3.  GT 1. sGOT 2. sGPT 4. Cholinesterase 5. PAL Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 4, 5 E. 3, 5 181. Trường hợp viêm gan mãn tính, xét nghiệm thường thấy: 1. sGOT tăng cao h ơn sGPT 2. sGPT tăng cao hơn sGOT 3. Tỷ số sGOT/sGPT > 1 4. Tỷ số sGOT/ sGPT < 1 5. sGOT và sGPT đ ều không tăng Chọn tập hợp đúng: A. 1 , 4 B. 1, 3 C. 2, 4 D. 4, 5 E. 3, 5 182. Khi bị suy gan, xét nghiệm máu thường thấy: 1. Tỷ protrombin giảm 2. Hoạt độ cholinesterase giảm 3. Hoạt độ cholinesterase tăng 4. Nồng độ urê giảm 5. Nồng độ NH3 giảm Chọn tập hợp đúng:A. 1, 2, 4 B. 1, 3, 4 C. 1, 2, 5 D. 1, 3, 5 E. 2, 4, 5 183. Enzym Phosphatase Alcalin (PAL), ngoài việc xét nghiệm chẩn đoán b ệnh gan mật, còn áp d ụng để chẩn đoán các bệnh sau: A. U xơ tiền liệt tu yến B. Loãng xương, nhuyễn xương C. Ung thư tiền liệt tuyến D. Suy th ận E. Nh ồi máu cơ tim 184. Khi bị cơn đau bụng cấp, nên xét nghệm cấp cứu định lư ợng các thông số sau: A. Enzym sGOT B. Enzym sGPT C. Bilirubin toàn phần D. Bilirubin trực tiếp E. Enzym Amylase 185. Khi nghi ngờ bệnh nhân bị suy thận. Xét nghiệm chính xác nhất ta nên làm là: A. Urê máu đ ơn thuần B. Creatinin máu đ ơn thuần C. Urê nước tiểu đơn thuần D. Creatinin nước tiểu đơn thu ần E. Hệ số thanh lọc Urê và creatinin 186. Khi bị vàng da do dung huyết thì: 41
 4. 1. Bilirubin toàn ph ần tăng 2. Bilirubin liên hợp tăng đơn thuần 3. Bilirubin tự do tăng 4. Bilirubin tự do xuất hiện trong nước tiểu 5. Urobilinogen và stercobilinogen tăng trong nư ớc tiểu và trong phân Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 5 B. 1, 3, 4 C. 1, 3, 5 D. 3, 4, 5 E. 1, 4, 5 187. Khi bị vàng da do tắc mật thì: 1. Bilirubin toàn ph ần tăng 2. Bilirubin tự do tăng 3. Bilirubin liên hợp xuất hiện trong nước tiểu 4. Bilirubin liên hợp tăng 5. Urobilinogen và stercobilinogen tăng trong nư ớc tiểu và trong phân Chọn tập hợp đúng: A. 1, 3, 4 B. 1, 2, 5 C. 3, 4, 5 D. 2, 4, 5 E. 1, 4, 5 188. Khi bị viêm gan siêu vi cấp thì: 1. Bilirubin toàn ph ần tăng 2. Bilirubin liên hợp tăng 3. Urobilinogen và stercobilinogen trong nước tiểu và trong phân giảm 4. Bilirubin tự do tăng 5. Urobilinogen và stercobilinogen trong nước tiểu và trong phân tăng Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2, 5 B. 1, 2, 3 C. 1, 4, 5 D. 1, 3, 4 E. 2, 3, 4 189. Trường hợp viêm gan mãn tính có biểu hiện suy gan th ì: A. Bilirubin toàn phần tăng B. Bilirubin tự do tăng C. Thiếu men glucuronyl transferrase D. Bilirubin liên hợp giảm E. Tất cả các câu trên đều đúng 190. Cholesterol toàn ph ần có thể tăng trong các bệnh sau: Suy tuyến giáp 1. Cường tuyến giáp 2. Đái đường 3. Thiểu năng vỏ thượng thận 4. Dùng thuốc ngừa thai lâu ngày 5. Chọn tập hợp đúng: A. 1, 3, 4 B. 1, 4, 5 C. 2, 3, 5 D. 1, 3, 5 E. 3, 4, 5 191. Đái đường thận có nghĩa là: Đái đường do thiểu năng vỏ thư ợng thận. A. Do glucose tăng cao trong máu. B. Do tổn thương tuyến tuỵ nội tiết. C. Do thiếu insulin. D. Do ngưỡng tái hấp thu glucose của thận thấp. E. 192. Phosphatase acid là enzym: Tăng chủ yếu trong bệnh tuyến tiền liệt. A. Có thể tăng trong bệnh ung thư xương. B. Có thể tăng trong bệnh Paget. C. Có thể tăng trong bệnh cường giáp. D. Tất cả các câu trên đều đúng. E. 42
 5. 193. Các nội tiết tố Adrenalin, glucagon, ACTH, TSH ... làm tăng đường huyết do cơ ch ế: Tăng sữ dụng glucose ở tế bào. A. Hoạt hoá men glucokinase. B. Hoạt hoá men Adenyl cyclase biến ATP thành AMP vòng. C. Tăng quá trình đ ường phân. D. Giảm quá trình tân sinh đường. E. 194. Nội tiết tố Insulin làm giảm đường huyết do cơ chế: Giảm sữ dụng glucose ở tế bào. A. Hoạt hoá enzym glucokinase tăng quá trình đường phân. B. Tăng quá trình tân sinh đường. C. Tăng quá trình biến lactat thành pyruvat. D. Tăng quá trình biến Fructose, galactose th ành glucose. E. 195. Creatinin huyết thanh: Tỷ lệ với khối lượng cơ của cơ th ể. A. Ở nam và nữ không có sự khác biệt. B. Thay đổi theo chế độ ăn. C. Không liên quan đến bệnh lý thận. D. Tất cả các câu trên đều sai. E. 196. Kilogram (kg) theo hệ thống đ ơn vị SI là đơn vị thuộc: Đơn vị cơ sở A. Đơn vị dẫn xuất B. Đơn vị phụ C. Đơn vị ngoài SI D. Đơn vị có tiếp đầu ngữ là bội số hoặc ước số thập phân của đ ơn vị SI. E. 197. Các đ ơn vị phụ không dùng trong y h ọc là: A. Ampe B. Kelvin C. Radian D. Candela E. Nanomét 198. Micromol là ư ớc số của mol được tính bằng: 10 -9 mol 1. 10 -6 mol 2. 10 -9 m ilimol 3. 10 -3 m ilimol 4. 10 +3 nanomol 5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2, 3; B: 1, 3, 5; C: 2, 3, 4; D: 2, 4, 5; E: 3, 4, 5 199. Đơn vị enzym tính theo đơn vị UI được biểu thị bằng: mol x s-1 A. B. mol / phút mol / phút C. mol / s D. Không có câu nào đúng E. 200. Chọn câu đúng: 43
 6. Katal = 103 m ilikatal = 10-6 kat A. nkat = 10-6 kat = 103 p kat B. kat = 10-9 kat = 10-6 n kat C. Katal = 10-6 kat = 10-9 n kat D. Katal = 106 kat = 10 9 nkat E. 201. Glucose máu có trọng lượng phân tử (TLPT) = 180. Vậy chuyển đổi 1,26 g/l Glucose từ đơn vị cũ sang đơn vị SI (mmol/l) ta sẽ có: A. 0,007 mmol/l D. 7 mmol/l B. 0,07 mmol/l E. 70 mmol/l C. 0,7 mmol/l 202. Calci có TLPT= 40. Vậy chuyển đổi 1,4 mmol/l Ca sang đơn vị g/l sẽ là: A. 56 g/l B. 5,6 g/l C. 0,56 g/l D. 0,056 g/l E. 6,5 g/l 203. Nanomol là ước số của mol được tính bằng: 10-3 mol 1. 10-6 mol 2. 10-9 mol 3. 10-3 m ilimol 4. 10-6 m ilimol 5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2; B: 1, 3; C: 2, 3; D: 3, 4; E: 3, 5. 204. nkat là ước số của Katal được tính bằng: 10-3 milikatal A. 10-9 milikatal B. 10-3 microkatal C. 10-6 microkatal D. 10-9 microkatal E. 205. Katal là bội số ccủa microkatal được tính bằng: 103 milikatal 1. 106 milikatal 2. 109 nanokatal 3. 109 microkatal 4. 1012 nanokatal 5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2; B: 1, 3; C: 2, 3; D: 3, 4; E: 4, 5. 206. Glucose máu có TLPT = 180. Vậy chuyển đổi 6,2 mmol/l Glucose sang đơn vị g/l ta sẽ được: A. 0,12 g/l B. 1,12 g/l C. 1,2 g/l D. 2,4 g/l E. 11,2 g/l 207. Calci có TLPT= 40. Vậy chuyển đổi 0,08 g/l Ca sang đơn vị mmol/l sẽ là: A. 0,2 mmol/l D. 1,2 mmol/l B. 0,4 mmol/l E. 2 mmol/l 44
 7. C. 0,8 mmol/l 208. Chuyển đổi Ca++ = 1,2 mmol/l sang đơn vị mEq/l, ta sẽ được: A. 1,2 mEq/l B. 2,4 mEq/l C. 24 mEq/l D. 12 mEq/l Không có câu nào đúng E. 209. Chuyển đổi Ca = 5,6 mEq/l sang đơn vị mmol/l, ta sẽ được: A. 0,28 mmo l/l B. 1,2 mmol/l C. 2,4 mmol/l D. 2,8 mmol/l E. 5,6 mmol/l 210. Bilirubin toàn ph ần có TLPT = 585. Vậy chuyển đ ổi 22 mol/l Bilirubin toàn phần sang đơn vị mg/dl, ta sẽ có: A. 0,0028 mg/dl B. 0,0128 mg/dl C. 0,128 mg/dl D. 0,28 mg/dl E. 1,28 mg/dl 211. Chuyển đổi Na = 126 mmol/l sang đơn vị g/l, ta sẽ được: A. 0,029 g/l B. 0,29 g/l C. 2,9 g/l D. 9,2 g/l E. 29 g/l 212. Để chuyển đổi 3,2 g/l Na sang đơn vị mới mmol/l, ta sẽ đ ược: A. 1,39 mmol/l D. 139 mmol/l B. 13,9 mmol/l E. 193 mmol/l C. 19,3 mmol/l 213. Kali có TLPT = 39. Để chuyển đổi 0,2 g/l Kali sang đơn vị mới mmol/l, ta sẽ được: A. 0,051 mmol/l D. 5,1 mmol/l B. 0,51 mmol/l E. 51 mmol/l C. 1,5 mmol/l 214. Kali có TLPT = 39. Để chuyển đổi 4,9 mmol/l Kali sang đơn vị g/l, ta sẽ được: A. 0,019 g/l D. 1,9 g/l B. 0,091 g/l E. 9,1 g/l C. 0,19 g/l 215. Chuyển đổi 5,6 mEq/l Kali sang đơn vị mới mmol/l, ta sẽ được: A. 2,8 mmol/l D. 56 mmol/l B. 5,6 mmol/l E. 112 mmol/l C. 11,2 mmol/l 216. Enzym SGPT ở bệnh nhân đo được 672 nkat/l. Vậy để chuyển đổi sang đơn vị U/l ta sẽ được: A. 11.202 U/l D. 40 U/l B. 1120 U/l E. 4 U/l 45
 8. C. 400 U/l 217. Cholesterol có TLPT = 387. Vậy đ ể chuyển đổi 204 mg/dl Cholesterol sang đ ơn vị mới mmol/l, ta sẽ được: A. 0,35 mmol/l D. 0,53 mmol/l B. 3,5 mmol/l E. 5,3 mmol/l C. 35 mmol/l 218. Urê có TLPT = 60. Vậy chuyển đổi 7,2 mmol/l urê sang đ ơn vị g/l ta sẽ đ ược: A. 0,34 g/l D. 4,3 g/l B. 0,43 g/l E. 43 g/l C. 3,4 g/l 219. Enzym Amylase máu ở b ệnh nhân đo được là 65 U/l. Để chuyển đổi sang đơn vị nkat/l ta sẽ được: A. 104,8 nkat/l D. 3.900 nkat/l B. 390 nkat/l E. 10.840 nkat/l C. 1.084 nkat/l 46
 9. 220. Enzym CPK (Creatinphosphokinase) ở bệnh nhân đo được là 25 U/l. Để chuyển đổi sang đơn vị nkat/l ta sẽ được: A. 15 nkat/l D. 417 nkat/l B. 150 nkat/l E. 4.170 nkat/l C. 41,7 nkat/l 221. Enzym Amylase máu ở bệnh nhân đo được là 986 nkat/l. Để chuyển đổi sang đơn vị U/l ta sẽ được: A. 16.437 U/l D. 592 U/l B. 1.644 U/l E. 59 U/l C. 5.916 U/l 222. Enzym CPK (Creatinphosphokinase) ở b ệnh nhân đo được là 624 nkat/l . Để chuyển đổi sang đơn vị U/l ta sẽ được: A. 3,7 U/l D. 1.040 U/l B. 37 U/l E. 10.402 U/l C. 374 U/l 223. Để đ ánh giá bilan lipid ở b ệnh nhân, người ta thường cho bệnh nhân làm nh ững xét nghiệm sau: 1. Enzym CPK Cholesterol toàn phần 2. 3. Triglycerid 4. Cholesterol HDL, LDL 5. Enzym Lipase Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2, 3; B: 2, 3, 4; C: 2, 3, 5; D: 1, 3, 5; E: 3, 4, 5. 224. Trong viêm gan siêu vi cấp tính, xét nghiệm máu thường thấy: SGOT tăng cao hơn SGPT 1. SGPT tăng cao hơn SGOT 2. Tỷ số SGOT/SGPT  1 3. Tỷ số SGOT/SGPT  1 4. SGOT, SGPT tăng như nhau 5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 3; B: 1, 4; C: 2, 3; D: 2, 4; E: 4, 5. 225. SGOT, SGPT có giá trị chẩn đoán viêm gan siêu vi cấp tính khi: SGOT, SGPT tăng cao h ơn bình thường A. SGOT, SGPT tăng gấp 2 lần bình th ường B. SGOT, SGPT tăng  49 U/l C. SGOT, SGPT tăng gấp 5 lần bình th ường D. SGOT tăng cao hơn so với SGPT E. 226. LDH là enzym được dùng để chẩn đoán: Bệnh lý viêm gan ho ại tử A. Viêm cơ B. Nhồi máu cơ tim C. Tổn thương phổi D. Tất cả các câu trên đều đúng E. 227/ Trong viêm gan do nghiện rượu, có sự tăng ho ạt độ các enzym sau: 4.  GT 1. CPK 2. GOT 5. LDH 3. GPT 47
 10. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2; B: 1, 3; C: 2, 4; D: 2, 5; E: 3, 5. 228.Trong trư ờng hợp viêm gan nghiện rượu, xét nghiệm máu thư ờng thấy: 1. SGOT tăng cao hơn SGPT 2. SGPT tăng cao hơn SGOT 3. Tỷ số SGOT/SGPT  1 4. Tỷ số SGOT/SGPT  1 5.  GT tăng cao Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2, 3; B: 1, 3, 5; C: 1, 4, 5; D: 2, 3, 4; E: 3, 4, 5. 229.Creatinphosphokinase (CPK) là: A. Proenzym B. Isomerase Phức hợp đa enzym C. D. Isoenzym E. Multienzym 230.Trong nhồi máu cơ tim, các enzym tăng theo tuần tự như sau: A. GOT CK-MB LDH B. GPT GOT LDH C. LDH GOT CK-MB D. CK-MB LDH GOT E. CK-MB GOT LDH 231.Cholesterol máu tăng trong các trường hợp bệnh lý sau: Xơ vữa động mạch 1. Đái đường 2. Cường giáp 3. Hội chứng thận hư 4. Suy chức năng tế bào gan 5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2, 3; B: 1, 2, 4; C: 2, 3, 4; D: 2, 4, 5; E: 3, 4, 5 232.Trong b ệnh lý xơ vữa động mạch, có sự thay đổi các chỉ số lipid như sau: Cholesterol máu tăng 1. Triglycerid máu giảm 2. Triglycerid máu tăng 3. Cholesterol HDL , Cholesterol LDL 4. Cholesterol HDL, Cholesterol LDL  5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2, 4; B: 1, 2, 5; C: 1, 3, 4; D: 1, 3, 5; E: 2, 4, 5. 233.Phosphatase kiềm (PAL) tăng trong các trường hợp bệnh lý sau: Nhồi máu cơ tim 1. Viêm đường mật do sỏi 2. K tiền liệt tuyến 3. K di căn xương 4. Viêm gan m ạn tính 5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2, 3; B: 1, 3, 4; C: 2, 3, 4; D: 2, 3, 5; E: 2, 4, 5 234.Protein niệu bệnh lý khi: Xu ất hiện protein trong nước tiểu A. Protein / nước tiểu > 50 mg/24 giờ B. Protein / nước tiểu >100 mg/24 giờ C. 48
 11. Protein / nước tiểu > 150 mg/24 giờ D. Protein / nước tiểu > 1g/24 giờ E. 235.Amylase máu tăng trong các trường hợp bệnh lý sau: Viêm ruột thừa 1. Viêm tu ỵ cấp 2. Viêm dạ dày cấp tính 3. Viêm tuyến nước bọt 4. K tu ỵ 5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2, 3; B: 1, 4, 5; C: 2, 3, 4; D: 2, 4, 5; E: 3, 4, 5 236.Urê máu tăng trong các trường hợp sau: Suy chức năng tế bào gan 1. Tăng quá trình thoái hoá protein 2. Viêm cầu thận mạn 3. Viêm đường mật do giun 4. Ngộ độc kim loại nặng 5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2, 3; B: 2, 3, 4; C: 2, 3, 5; D: 2, 4, 5; E: 3, 4, 5 237.Acid uric máu tăng trong các trường hợp sau: Bệnh lý gan mật 1. Chế độ ăn nhiều thịt 2. Bệnh Goutte 3. Bệnh thận 4. Rối loạn chuyển hoá acid nucleic 5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2, 3; B: 1, 3, 4; C: 1, 4, 5; D: 2, 3, 4; E: 2, 3, 5 238.Protein máu giảm trong các trư ờng hợp bệnh lý sau: Suy dinh dưỡng 1. Bệnh đa u tu ỷ xương 2. Hội chứng thận hư 3. Viêm cầu thận cấp 4. Bỏng nặng 5. Chọn tập hợp đúng: A: 1, 2, 3; B: 1, 3, 5; C: 1, 4, 5; D: 2, 3, 4; E: 2, 4, 5 239.Phosphatase acid là xét nghiệm được dùng để chẩn đoán: Bệnh lý nhuyễn xương A. Viêm đường mật tắc nghẽn B. Còi xương C. K tiền liệt tuyến D. Tất cả các câu trên đều đúng E. 240.CA 15-3 là ch ất chỉ điểm đặc hiệu để chẩn đoán: Ung thư vú A. Ung thư b uồng trứng B. Ung thư đ ường mật C. Ung thư tu ỵ D. Ung thư d ạ dày E. Câu hỏi đ úng sai: 241.Cholinesterase huyết thanh giảm là biểu hiện suy gan: A. Đúng. 49
 12. B. Sai. 242.Cholinesterase huyết thanh tăng là biểu hiện ngộ độc thuốc trừ sâu: A. Đúng. B. Sai. 243.Trường hợp lipase ở trong máu tăng sẽ tăng lipase trong n ước tiểu: A. Đúng. B. Sai. 244. Foetoprotein được xem nh ư chất chỉ đ iểm ung thư: A. Đúng. B. Sai. 245.Thư ờng không đo được Amylase trong nước tiểu vì ống thận tái hấp thu hết: A. Đúng. B. Sai 246.Enzym SGOT, SGPT là xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán nhồi máu cơ tim A. Đúng. B. Sai 247.LDH1 là enzym có giá trị trong chẩn đoán viêm gan siêu vi cấp tính A. Đúng. B. Sai 248.Enzym LDH rất có giá trị trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim đến muộn A. Đúng. B. Sai 249.Các nguyên nhân gây tan huyết sẽ dẫn đ ến vàng da do tăng bilirubin lo ại trực tiếp A. Đúng. B. Sai 250.Trong các enzym, CK-MB là enzym tăng sớm nhất và rất có giá trị để chẩn đoán nhồi máu cơ tim A. Đúng. B. Sai 50

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản