intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh

Chia sẻ: Kkkk Kkkk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:358

191
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này gồm có những nội dung chính sau: Báo cáo về xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Tin học bằng tiếng Anh, báo cáo về xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Hóa học bằng tiếng Anh, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lí bằng tiếng Anh, báo cáo về xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Sinh học bằng tiếng Anh,... và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh

 1. BÁO CÁO VỀ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIN HỌC BẰNG TIẾNG ANH Nội dung I. Giới thiệu về khoa CNTT  Lịch sử phát triển  Cơ cấu tổ chức và đào tạo  Chức năng nhiệm vụ II. Đào tạo giáo viên dạy Tin học bằng tiếng Anh  Lý do mở chuyên ngành Sư phạm Tin học bằng tiếng Anh  Mô hình, chương trình, hình thức đào tạo  Công tác chuẩn bị  Thuận lợi, khó khăn III. Một số đề xuất 2 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 1
 2. Đại học Sư phạm Hà Nội www.hnue.edu.vn Trường Sư phạm trọng điểm của cả nước • 25 khoa • 2 viện nghiên cứu • 2 trường phổ thông, 1 trường mầm non • Sinh viên: tuyển sinh gần 3000 sv/năm; 38 mã ngành đào tạo đại học • Học viên cao học & NCS: 2000 hv/năm 3 22 January 2015 Giới thiệu khoa Công nghệ thông tin Lịch sử hình thành • Từ rất sớm (1977) ĐHSPHN đã có bộ môn MTĐT (giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng)  Từ những năm -90, khoa Toán đã tích cực đưa Tin học vào trường phổ thông và chuẩn bị cho việc này • Xu thế tất yếu của thời đại, của giáo dục  TẬP HỢP LỰC LƯỢNG  (2/2003) KHOA CNTT được thành lập 4 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 2
 3. Giới thiệu khoa Công nghệ thông tin Cơ cấu tổ chức 5 Giới thiệu khoa CNTT Nhiệm vụ Đào tạo Nghiên cứu Bậc đại học: • Ứng dụng CNTT trong giáo - Cử nhân Sư phạm Tin học dục - Cử nhân CNTT Bậc Sau đại học: - Thạc sĩ KHMT •Khoa học máy tính và Công - Thạc sĩ HTTT nghệ thông tin và truyền thông - Thạc sĩ LL&PPDH Tin học Bồi dưỡng giáo viên Dạy môn Tin đại cương 6 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 3
 4. Giới thiệu khoa CNTT Đội ngũ cán bộ  40 giảng viên, giáo viên thực hành, kỹ thuật viên  5 phó giáo sư  18 tiến sỹ (12 người được đào tạo TS ở nước ngoài), những giảng viên còn lại là thạc sỹ 7 Giới thiệu khoa CNTT Quy mô đào tạo đại học • 2 mã ngành Sư phạm Tin học (40 sinh viên/năm) Sư phạm Tin học đào tạo bằng tiếng Anh (25 sinh viên/năm) Cử nhân Công nghệ thông tin (80 sinh viên/năm) • Sau 10 năm, đã đào tạo được Khoảng 300 cử nhân Tin học Khoảng 600 cử nhân CNTT • Hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học, hệ đào tạo từ xa 8 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 4
 5. Giới thiệu khoa CNTT Quy mô đào tạo Cao học • 3 mã ngành Khoa học máy tính (chỉ tiêu 25 sinh viên/năm) Hệ thống thông tin (chỉ tiêu 25 sinh viên/năm) Lý luận và PPDH (chỉ tiêu 25 sinh viên/năm) • Đào tạo liên kết với ĐH Tây Bắc và ĐH Tây nguyên • Đang xây dựng CT thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ ứng dụng cho cả 3 mã ngành 9 Một số kết quả nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế  Công bố khoa học Tổ chức hội nghị Duy trì hội nghị Khoa  Hơn 60 công trình công học vào tháng 10 hàng bố trên các tạp chí năm quốc tế Tham gia tổ chức các hội nghị quốc tế: IC2IT,  Nhiều bài báo trên các RIVF, KSE, ICT in tạp chí trong nước Education,… 10 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 5
 6. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Lý do  Xu thế toàn cầu hóa, KHKT tiến nhanh như vũ bão  tiếng Anh là phương tiện, là lợi thế cạnh tranh  Năng lực tiếng Anh không tách rời các năng lực khác trong học vấn phổ thông  Lĩnh vực CNTT-TT là lĩnh vực đòi hỏi sự hội nhập quốc tế quyết liệt nhất  Năng lực sử dụng CNTT-TT vừa là phương tiện, là công cụ để học tập vừa là phương tiện để hội nhập một cách nhanh chóng.  Năng lực sử dụng CNTT-TT là một trong 9 năng lực chung cần được hình thành và phát triển cho học sinh PT 11 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Lý do  Đội ngũ GV Tin học không dạy được CT Tin học phổ thông bẳng tiếng Anh  Đa số giáo viên Tin học ở phổ thông không có khả năng sử dụng tiếng Anh trong việc đọc và tham khảo các tài liệu chuyên môn để cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng giảng dạy  Việc giảng dạy Tin học bằng tiếng Anh ở các trường PT còn góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị tốt và phát triển nguồn nhân lực về CNTT cho Việt Nam. 12 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 6
 7. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Mô hình  Trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo  Tham khảo mô hình đào tạo quốc tế  Đảm bảo tương đồng về chuyên ngành với CT đào tạo Giáo viên dạy Tin hjocj bằng tiếng Việt. 13 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Chương trình-Căn cứ xây dựng  Quy định của Luật Giáo dục 2005 (chương 2, mục 4 về “Giáo dục đại học”; chương 4, Mục 2 về “Đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo”);  Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;  Chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;  Yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục trung học phổ thông ;  Quy hoạch phát triển tổng thể của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến năm 2015 và Kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến 2020;  Tình hình thực tế của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 14 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 7
 8. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Chương trình-Định hướng xây dựng  Đảm bảo nguyên tắc kế thừa, tính hiện đại, tính hiệu quả, tính hệ thống và tính phát triển.  Phù hợp yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của XH, đặc biệt là yêu cầu đáp ứng cho những đổi mới căn bản toàn diện của GDPT sau 2015.  Các học phần các kiến thức vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, tạo điều kiện cho sinh viên có được nền tảng tri thức và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng,  Một số học phần thiết kế nhằm hình thành và phát triển năng lực giảng dạy các nội dung tích hợp CNTT với các lĩnh vực khác.  Các học phần tự chọn giúp sinh viên có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận những vấn đề, những lĩnh vực mà sinh viên quan tâm.  Phân bố thời lượng chú ý nhiều đến việc tích cực hóa hoạt động của sinh viên, đòi hỏi sinh viên chủ động trong việc tự học, tự nghiên cứu. 15 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Chương trình-mục tiêu và chuẩn đầu ra Mục tiêu: Đào tạo ra những người  Có khả năng giáng dạy về Công nghệ thông tin trong các trường Cao đẳng, đại học và ở cấp phổ thông bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh.  Có khả năng làm việc hiệu quả như thành viên của một nhóm nghiên cứu tin học, phát triển phần mềm, phát triển các hệ thống thông tin và ứng dụng Công nghệ thông tin trong giáo dục và trong đời sống thực tế. 16 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 8
 9. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Chương trình-mục tiêu và chuẩn đầu ra Chuẩn đầu ra (về kiến thức) : Sinh viên tốt nghiệp  Có những tri thức nền tảng thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Phương pháp giảng dạy chuyên ngành để có thể nghiên cứu giảng dạy được các học phần thuộc chuyên ngành CNTT ở các trường Cao đẳng và Đại học, giảng dạy tốt môn Tin học và các chủ đề tích hợp với Tin học ở THCS và THPT;  Có trình độ ứng dụng CNTT cao để tham gia các đề án, các khóa bồi dưỡng về ứng dụng CNTT cho giáo viên ở các cơ sở đào tạo Cao đẳng và giáo dục phổ thông;  Có trình độ xử lý tài liệu chuyên ngành để có thể luôn cập nhật kiến thức chuyên ngành CNTT và kiến thức sư phạm. Trên cơ sở đó giữ vững sự phát triển của cá nhân theo sát sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin và những thay đổi tiến bộ trong giáo dục;  Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và 17 giảng dạy Tin học. 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Chương trình-mục tiêu và chuẩn đầu ra Chuẩn đầu ra (về kỹ năng) : Sinh viên tốt nghiệp  Có các kỹ năng sư phạm cần thiết của người giáo viên để thực hiện được nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy ở các cơ sở đào tạo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.  Biết cách thao tác với các công cụ máy tính và sử dụng hệ thống phần mềm, đặc biệt là phần mềm dạy học một cách hiệu quả.  Có kỹ năng xây dựng các chủ đề tích hợp ứng dụng CNTT với các lĩnh vực khác để giảng dạy cho bậc học PT.  Có kỹ năng đánh giá các khả năng ứng dụng CNTT để giải quyết vấn đề thực tế;  Có kỹ năng phát triển công việc một cách hiệu quả thông qua sử dụng các công cụ thiết kế và xây dựng các phần mềm cho máy tính để giải quyết các vấn đề thực tiễn; 18 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 9
 10. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Chương trình-mục tiêu và chuẩn đầu ra Chuẩn đầu ra (về thái độ) : Sinh viên tốt nghiệp Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người thầy, người cán bộ nghiên cứu. 19 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Chương trình-vị trí làm việc  Là giảng viên Tin học trong các trường đại học, cao đẳng và các trường phổ thông  Có thể làm việc tại các cơ sở ứng dụng CNTT, các Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm phần mềm,…  Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và PPDH hoặc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT . 20 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 10
 11. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Chương trình- tiêu chuẩn sinh viên tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp cần đạt các tiêu chuẩn: (1) Phẩm chất chính trị đạo đức (2) Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục. (3) Năng lực giáo dục. (4) Năng lực dạy học. (5) Năng lực giao tiếp. (6) Năng lực đánh giá trong giáo dục. (7) Năng lực hoạt động xã hội. (8) Năng lực phát triển nghề nghiệp. 21 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Chương trình-Cấu trúc khung chương trình Tổng số tín chỉ phải tích lũy(không tính các môn học GDTC và GDQP): 150 tín chỉ (so với hệ tiếng Việt nhiều hơn 15 tín chỉ tiếng Anh)  Khối kiến thức chung (không tính các môn học GDTC và GDQP): 20 tín chỉ  Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 34tín chỉ Khối kiến thức chung: 14 tín chỉ : Khối kiến thức chuyên ngành: 8 tín chỉ  Thực hành: 12 tín chỉ  - Khối kiến thức chuyên ngành 75tín chỉ (trong 75 tín chỉ chuyên ngành có 58 tín chỉ dạy bằng tiếng Anh)  Bắt buộc: 51 tín chỉ  Tự chọn: 24/38 tín chỉ  Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương: 6tín chỉ (t.A) 22 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 11
 12. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Phân phối cho các học kỳ 23 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Phân phối cho các học kỳ 24 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 12
 13. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Phân phối cho các học kỳ 25 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Phân phối cho các học kỳ 26 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 13
 14. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Phân phối cho các học kỳ 27 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Phân phối cho các học kỳ 28 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 14
 15. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Phân phối cho các học kỳ 29 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Phân phối cho các học kỳ 30 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 15
 16. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Phân phối cho các học kỳ 31 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Công tác chuẩn bị Về đội ngũ giảng viên  Tính đến thời điểm này (1-2015): 12/17 TS được đào tạo ở nước sử dụng tiếng Anh (luận án viết bằng tiếng Anh và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh); 03 TS đã từng học tập, nghiên cứu, thực tập sau TS ở những nước sử dụng tiếng Anh  Đã cử 04 giảng viên được đào tạo tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 và đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối khóa.  Kế hoạch mỗi năm có 5 giảng viên đi thực tập giảng dạy tại những nước có sử dụng tiếng Anh trong thời hạn từ 1 – 3 thángđể nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy, đồng thời được cử cán bộ tiếp tục học tiếng Anh theo đề án 2020. 32 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 16
 17. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Công tác chuẩn bị 33 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Công tác chuẩn bị  Yêu cầu ngoại ngữ của đầu ra: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương B2 theo khung Châu Âu.  Yêu cầu đầu vào: Tổ chức thi tuyển môn tiếng Anh từ các sinh viên K64 đã trúng tuyển kì thi tuyển sinh đại học vào ngành Sư phạm Tin học, trường ĐHSPHN (tuyển 25 sv).  Sau khi kết thúc các học phần về tiếng Anh ở học kì 1, sv không đáp ứng được về ngoại ngữ sẽ chuyển sang các lớp SP (t. V) chính qui của khoa Công nghệ thông tin.  Các sinh viên khối Sư phạm Tin học thuộc khoa Công nghệ thông tin không thuộc đề án nếu đáp ứng được các yêu cầu về ngoài ngữ sẽ được tuyển chọn bổ sung vào lớp thuộc đề án. 34 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 17
 18. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Công tác chuẩn bị  Trên cơ sở khung chương trình hiện tại của mã ngành đào tạo giáo viên Tin học (SP Tin học) gồm 135 tín chỉ (TC), bổ sung thêm 15 TC tiếng Anh và chọn 58/75 TC chuyên ngành để giảng dạy bằng tiếng Anh.  Bắt đầu từ học kỳ 2 sinh viên theo hệ tiếng Anh và tiếng Việt song hành (các học phần) 35 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Công tác chuẩn bị  Lựa chọn các môn chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh:  Những môn cốt lõi của ngành,  Những môn liên quan đến các kiến thức và các ứng dụng phổ biến được giảng dạy ở trường PT.  Những môn thuộc về phương pháp giảng dạy, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và khóa luận tốt nghiệp. Các môn chuyên ngành này ngoài việc phủ kín các kiến thức cơ bản ở các lĩnh vực chính trong CNTT-TT (Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và tri thức, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật máy tính và mạng) thì còn chứa các môn thuộc phương pháp giảng dạy chuyên ngành. 36 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 18
 19. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Công tác chuẩn bị  Về chuẩn bị tài liệu, bài giảng, giáo trình:  Đã hoàn thành việc viết khung chương trình chi tiết (bằng tiếng Anh) cho 58 TC dạy bằng tiếng Anh (thông qua Hội đồng Khoa học đào tạo khoa và trường).  Đã chuẩn bị học liệu gồm: viết bài giảng  Tiếp tục chuẩn bị học liệu (slide hoặc tài liệu bài giảng, bài thực hành), soạn tài liệu tham khảo, viết hướng dẫn sử dụng học liệu. 37 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Công tác chuẩn bị  Thực hiện giảng thử để rút kinh nghiệm (trên một số môn), mời giảng viên tiếng Anh tham dự, thẩm định, góp ý.  Xemine để trao đổi về phương pháp giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (do bộ môn Phương pháp giảng dạy chủ trì).  Xây dựng kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thích hợp và kế hoạch thực tập hợp lý. 38 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 19
 20. Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Công tác chuẩn bị Có kế hoạch cho các hoạt động bổ trợ:  Tổ chức câu lạc bộ sv nói tiếng Anh  Thi olympic tiếng Anh  Tổ chức các khóa học nâng cao trình độ tiếng Anh cho giảng viên và nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy.  Tham gia rút kinh nghiệm những hoạt động viết tài liệu và bồi dưỡng GV phổ thông dạy các môn KH và CN bằng tiếng Anh 39 22 January 2015 Đào tạo sử nhân SP Tin học bằng tiếng Anh Công tác chuẩn bị Cơ sở vật chất: Cử nhân SP Tin học tiếng Anh được hưởng mọi quyền lợi về CSVC như sinh viên hệ tiếng Việt. Ngoài ra, theo đầu tư của trường ĐHSP HN và đề án 2020, được trang bị phòng máy 30 máy vi tính cũng các phần mềm để sinh viên và giảng viên có thể học tiếng Anh qua mạng 40 22 January 2015 _____________________ Tài liệu tập huấn giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2