intTypePromotion=3

Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 2)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
13
download

Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (đề 2)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm dao động điện từ - dòng điện xoay chiều (Đề 2)

  1. Dao đ ng đi n t - Dòng đi n xoay chi u - Đ 2 : Câu h i 1: Cho m t m ch đi n g m m t đi n tr R, m t cu n c m thu n L, và m t t đi n C m c n i ti p -4 nhau như hình v . R = 40 , L = 0,8/π H, C = 2.10 /π F. Dòng đi n qua m ch là i = 3sin(100πt)A. Vi t bi u th c hi u đi n th t c th i gi a hai đ u đo n m ch A. u = 120sin(100πt + π/4) (V) B. u = 240sin(100πt + π/6) (V)) C. u = 150sin(100πt + 0,64) (V) D. u = 150sin(100πt + 0,75) (V) C. u = 510sin(100πt + 37) (V) A. B. C. D. E. Câu h i 2: A. B. C. D. E. Câu h i 3:
  2. A. B. C. D. E. Câu h i 4: A. B. C. D. E. Câu h i 5: A. B. C. D. Câu h i 6: A. B. C. D. E.
  3. Câu h i 7: A. B. C. D. E. Câu h i 8: A. B. C. D. E.
  4. Câu h i 9: A. B. C. D. E. Câu h i 10: Cho m t m ch đi n xoay chi u có t n s f = 50Hz qua m t m ch đi n n i ti p g m R = 50 , C = 63,6 F và L = 0,318H. Đ cư ng đ dòng đi n và hi u đi n th cùng pha, ph i thay t đi n b ng m t t đi n khác có đi n dung bao nhiêu? A. 64,4 F B. 47,7 F C. 42,4 F D. 31,9 F E. 21,2 F A. B. C. D. E.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản