intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá Giảng viên

Xem 1-20 trên 2267 kết quả Đánh giá Giảng viên
 • Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 24 (2008) 131-135 Tiêu chí đánh giá giảng viên Nguyễn Thị Tuyết* Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 22 tháng 7 năm 2008 Tóm tắt. Đánh giá toàn diện và chính xác năng lực của giảng viên là một trong những yếu tố quan trọng khuyến khích sự phấn đấu vươn lên của giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học. Tuy nhiên, trong thực tế việc đánh giá giảng viên hàng năm ở các...

  pdf5p dem_thanh 21-12-2012 301 58   Download

 • đại học ngoài công lập trên địa bàn Tp. Đà Nẵng, tôi đã chọn đề tài “Biện pháp quản lý công tác đánh giá giảng viên tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý công tác đánh giá giảng viên và phân tích đánh giá thực trạng quản lý công tác đánh giá giảng viên của các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Tp. Đà Nẵng, đề xuất...

  pdf13p ctrl_12 08-07-2013 134 27   Download

 • Một hoạt động trong toàn bộ hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là: sinh viên đánh giá giảng viên. Sinh viên đánh giá giảng viên đã có những bước phát triển mạnh mẽ mang tính tổng hợp và toàn diện ở các nước phát triển. Theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân: “Từ năm nay, sinh viên được quyền đánh giá thầy”. Để việc đánh giá giảng viên sớm được thực hiện một cách khoa học, có hiệu quả trong các...

  pdf10p dem_thanh 21-12-2012 92 20   Download

 • Bài báo này gồm có một số nội dung chính sau: Ðịnh hướng đánh giá viên chức gắn với vị trí việc làm trong các trường đại học công lập, mục tiêu của đánh giá viên chức giảng dạy, thực trạng đánh giá viên chức giảng dạy trong các trường đại học hiện nay, giải pháp đánh giá giảng viên theo năng lực làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm trong các trường đại học công lập.

  pdf10p nganga_05 25-09-2015 115 17   Download

 • Để đảm bảo chất lượng giáo dục, một trong những thành tố rất quan trọng cần quan tâm là chất lượng giảng viên. Do vậy hoạt động đánh giá giảng viên đã được nhiều quốc gia tiên tiến quan tâm. Tại Việt Nam nói chung và Đại học Thái Nguyên nói riêng, hoạt động này đã từng bước được triển khai, song để hoạt động này có hiệu quả hơn trong việc đảm bảo chất lượng và cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo, bài viết nêu ra thực trạng của hoạt động đánh giá giảng viên tại Đại học Thái Nguyên, những ưu và nhược điểm, qua đó đề cập một số giải pháp để cải thiện chất lượng hoạt động này.

  pdf5p cumeo2005 02-07-2018 58 10   Download

 • Bài viết "Đánh giá giảng viên ở các trường Đại học - vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay" nêu lên một vài nét về thực trạng và qua đó đề cập đến sự cần thiết của việc cải tiến đánh giá giảng viên. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p vinhbinh2013 07-06-2016 71 8   Download

 • Để đánh giá giảng viên sớm được thực hiện một cách khoa học, có hiệu quả trong các trường đại học ở nước ta, bài viết nêu lên cơ sở khoa học của việc sinh viên đánh giá giảng viên nhằm góp phần xây dựng luận cứ cho quy trình đánh giá giảng viên trong thời gian tới.

  pdf12p nganga_00 04-09-2015 50 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực trạng công tác đánh giá giảng viên tại Trường đề xuất xây dựng quy trình, phương pháp và kỹ thuật đánh 2 giá giảng viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy của GV trường. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 51 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu lí luận và thực trạng đánh giá giảng viên các trường đại học Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả đánh giá giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

  pdf183p chumeorocky 10-01-2018 23 2   Download

 • Đánh giá giảng viên là công tác đã và đang được đẩy mạnh ở các trường đại học trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam và Centra (1993) đã liệt kê ra nhiều nguồn thông tin có thể thu thập để đánh giá hoạt động giảng viên như: giảng viên (đồng nghiệp, cán bộ quản lý), sinh viên, giảng viên tự đánh giá, các nguồn đánh giá khác: kết quả thi của sinh viên, nhật kí hàng ngày....[22]. Tuy nhiên, trong các nguồn trên thì nguồn thông tin từ sinh viên là một trong...

  pdf92p rose_12 03-12-2012 103 37   Download

 • Tài liệu Chất lượng và đánh giá trong giáo dục đại học là tài liệu tập hợp các bài viết liên quan đến vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm đó là chất lượng giáo dục đại học. Phần 1 của tài liệu sẽ mang đến các bạn những bài viết có nội dung xoay quanh vấn đề đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên như sau: Quá trình hình thành và phát triển việc đánh giá giảng viên, thực hiện thu thập và sử dụng ý kiến sinh viên trong đánh giá chất lượng giảng dạy, hiệu quả trong công tác đánh giá giảng viên, đánh giá phương pháp giảng dạy của giảng viên,...

  pdf200p vizeus 08-03-2019 68 9   Download

 • Nghiên cứu chứng tỏ rằng khi những yếu tố này được quan tâm thấu đáo, việc sinh viên nhận xét, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ không còn bị coi là một hoạt động trái với thuần phong mỹ tục Việt.

  pdf14p cathydoll4 21-02-2019 18 0   Download

 • Mục tiêu của đánh giá giảng viên cũng là xây dựng tập thể giảng viên nhà trường thành một tổ chức biết học hỏi. Văn hoá của mỗi nhà trường trước hết là văn hoá của đội ngũ giảng viên. Trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là hoạt động đánh giá giảng viên thì ngoài việc xây dựng chuẩn và quy trình đánh giá thì việc xây dựng nét văn hoá đánh giá giảng viên là điều không thể thiếu và là động lực quan trọng góp phần thành công trong hoạt động đánh giá giảng viên.

  pdf4p vioklahoma2711 17-11-2020 9 0   Download

 • Mục tiêu: hiểu được khái niệm đánh giá nhân viên. Hiểu được mục đích của hoạt động đánh giá nhân viên. Nắm được những nội dung, trình tự thực hiện đánh giá nhân viên

  ppt37p hoangbao_350 03-01-2014 140 34   Download

 • Làm thế nào để đánh giá đúng giáo viên về chất lượng giảng dạy và hiệu quả giáo dục học sinh. Nếu đánh giá chính xác thì người quản lí mới có những giải pháp, biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh. Chính vì lý do đó mà "Sáng kiến kinh nghiệm: Người học đánh giá giáo viên và đơn vị giáo dục, đào tạo bằng phần mềm máy tính" đã được thực hiện.

  pdf14p yeukhongloi 10-05-2016 62 7   Download

 • Nhiều học giả cho rằng, đánh giá hoạt động của một thành viên trong mỗi tổ chức phải dựa trên việc xem xét việc thực hiện các trách nhiệm cũng như thành quả lao động của thành viên đó ở tất cả mọi mặt.

  pdf17p haidang 11-06-2009 696 176   Download

 • Các trường đại học hiện nay tập trung vào những vấn đề then chốt là phát triển và đánh giá giảng viên. Muốn đánh giá giảng viên, trước hết cần phải xác định được chức trách, nhiệm vụ cụ thể của giảng viên theo mục tiêu của từng trường trong giai đoạn mới, thay cho những quy định có tính khái quát hoặc không còn phù hợp với mục tiêu của từng trường. Bài viết nêu lên cơ sở của việc xây dựng chức trách, nhiệm vụ giảng viên trong thời gian tới, làm căn cứ cho việc xây dựng...

  pdf6p thaonhi 18-06-2009 565 128   Download

 • Hiện nay ở các nước phát triển, công tác đánh giá giảng viên đã có những bước phát triển mạnh mẽ mang tính tổng hợp và toàn diện. Đánh giá bao gồm cả việc thu thập, phân tích, giải thích và sử dụng các thông tin mang tính khoa học về giảng viên nhằm mục tiêu hoàn thiện và tự hoàn thiện đội ngũ giảng viên của nhà trường. Để việc đánh giá giảng viên sớm được thực hiện một cách khoa học, có hiệu quả hơn trong các trường đại học ở nước ta, bài viết nêu lên một...

  pdf4p phalinh18 18-08-2011 125 28   Download

 • Tài liệu đào tạo “Dạy học dựa theo năng lực dành cho giảng viên đào tạo Hộ sinh” này được biên soạn trên cơ sở chương trình và tài liệu do chuyên gia của trường đại học Sydney (Australia) biên soạn dành cho giảng viên Hộ sinh Việt Nam.

  pdf70p nanhankhuoctai5 01-06-2020 22 4   Download

 • Bài viết đề xuất định hướng đổi mới quá trình kiểm tra, đánh giá sinh viên trong môn học cả về nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá. Đồng thời bài viết phân tích những điều kiện cần thiết cho việc đổi mới đó về phía giảng viên, sinh viên cũng như cơ sở vật chất, sĩ số lớp học.

  pdf4p danhvi10 23-11-2018 48 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đánh giá Giảng viên
p_strCode=danhgiagiangvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2