Mô hình backbone

Xem 1-7 trên 7 kết quả Mô hình backbone
 • UML là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, biểu diễn các đối tượng bằng các kí hiệu trực quan. Nhưng UML có nhược điểm là nó không thể hiện được hết các khía cạnh của hệ thống. Vì vậy người ta phải dùng thêm OCL để mô tả các ràng buộc cho các đối tượng của mô hình UML. USE là một hệ thống đặc tả hệ thống thông tin. Nó được sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn của một mô hình UML bằng các ràng buộc OCL.

  pdf26p tinhbanpt 14-01-2013 70 26   Download

 • Thuật ngữ computer network đề cập đến việc kết nối những máy tính hoạt động độc lập lại với nhau thông qua môi trường truyền thông.Mô hình OSI Là mô hình mạng chuẩn hóa do ISO (International Standard Organization) đề nghị, Gồm có 7 lớp với các chức năng khác nhau. Định ra các tiêu chuẩn thống nhất cho các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mạng, tổ chứ ISO công bố mô hình OSI (Open System Interconnection (OSI))....

  ppt120p meodentinhnghich 14-04-2012 268 149   Download

 • LAN Switch là một thiết bị hoạt động ở tầng 2, có đầy đủ tất cả các tính năng của một cầu nối trong suốt như:Chương này nhằm giới thiệu cho người đọc những vấn đề sau : • Chức năng của bộ hoán chuyển (Switch) trong việc mở rộng băng thông mạng cục bộ • Kiến trúc bộ hoán chuyển • Các giải thuật hoán chuyển: • Store and forward • Cut-through • Adaptive • Phân loại bộ hoán chuyển: • Workgroup, Segment, Backbone • Symetric / Asymetric...

  pdf5p samsung1 01-09-2011 34 10   Download

 • Chương này nhằm giới thiệu cho người đọc những vấn đề sau :Chức năng của bộ hoán chuyển (Switch) trong việc mở rộng băng thông mạng cục bộ Kiến trúc bộ hoán chuyển Các giải thuật hoán chuyển: Store and forward Cut-through Adaptive Phân loại bộ hoán chuyển: Workgroup, Segment, Backbone Symetric / Asymetric

  pdf5p phuoctam45 28-07-2011 42 8   Download

 • . Đại Học Cần Thơ – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 chỉ cho tất cả các máy tính trong toàn liên mạng cũng như hoán chuyển kịp thời dữ liệu giữa các nhánh. Hình 4.7 – Backbone switch 4.5.4 Bộ hoán chuyển đối xứng (Symetric Switch) Symetric switch là loại switch mà tất cả các cổng của nó đều có cùng tốc độ. Thông thường workgroup switch thuộc loại này. Nhu cầu băng thông giữa các máy tính là gần bằng nhau. Hình 4.

  pdf10p iphone5 25-10-2011 39 4   Download

 • We developed a prototype information retrieval system which uses advanced natural language processing techniques to enhance the effectiveness of traditional key-word based document retrieval. The backbone of our system is a statistical retrieval engine which performs automated indexing of documents, then search and ranking in response to user queries. This core architecture is augmented with advanced natural language processing tools which are both robust and efficient.

  pdf8p bunmoc_1 20-04-2013 17 2   Download

 • We describe the ongoing construction of a large, semantically annotated corpus resource as reliable basis for the largescale acquisition of word-semantic information, e.g. the construction of domainindependent lexica. The backbone of the annotation are semantic roles in the frame semantics paradigm. We report experiences and evaluate the annotated data from the first project stage. On this basis, we discuss the problems of vagueness and ambiguity in semantic annotation.

  pdf8p bunbo_1 17-04-2013 17 1   Download

Đồng bộ tài khoản