intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

14 chuyên đề ôn tập môn Sinh PTTH hiệu quả

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | 14 tài liệu

2.392
lượt xem
1.258
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

14 chuyên đề ôn tập môn Sinh PTTH hiệu quả
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh học là một môn khoa học về sự sống (từ tiếng Anh: biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống, và logos là môn học). Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.

Lưu

Tài liệu trong BST: 14 chuyên đề ôn tập môn Sinh PTTH hiệu quả

 1. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - QUẮ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI

  pdf 5p 132 8

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - quắ trình hình thành các đặc điểm thích nghi', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN

  pdf 2p 143 13

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - tính đa hiệu của gen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - THUYẾT TIẾN HÓA LỚN

  pdf 3p 152 11

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - thuyết tiến hóa lớn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - THUYẾT TIẾN HÓA LAMAC - DACUYN

  pdf 5p 141 12

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - thuyết tiến hóa lamac - dacuyn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - THUYẾT TIẾN HÓA HIỆN ĐẠI

  pdf 3p 153 13

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - thuyết tiến hóa hiện đại', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - THƯỜNG BIẾN

  pdf 6p 112 12

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - thường biến', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - SỰ SỐNG TRONG CÁC ĐAI TRUNG SINH TÂN SINH

  pdf 8p 126 12

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - sự sống trong các đai trung sinh tân sinh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT -SỰ SỐNG TRONG CÁC ĐAI THÁI CỔ NGUYÊN SINH CỔ SINH

  pdf 13p 129 12

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt -sự sống trong các đai thái cổ nguyên sinh cổ sinh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐÁT

  pdf 6p 137 9

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - sự phát sinh sự sống trên trái đát', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

  pdf 6p 148 12

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - sự phát sinh loài người', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - SỰ DI TRUYỀN QUÁ CÁC TẾ BÀO CHẤT

  pdf 3p 114 16

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - sự di truyền quá các tế bào chất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - SỰ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VÀ GIỚI TÍNH

  pdf 8p 141 18

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - sự di truyền liên kết và giới tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI MỚI

  pdf 4p 152 13

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - quá trình hình thành loài mới', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. CHUYÊN ĐỀ SINH THPT - ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC VÀO CHỌN GIỐNG

  pdf 1p 188 25

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề sinh thpt - ứng dụng di truyền học vào chọn giống', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2