Một số tài liệu về công tác dân vận dành cho các bạn tham khảo

Chia sẻ: Lê Thị Chị | Ngày: | 13 tài liệu

0
966
lượt xem
20
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Một số tài liệu về công tác dân vận dành cho các bạn tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các tài liệu về công tác dân vận dành cho các bạn tham khảo,để biết thêm về các công tác dân vận là như thế nào.Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng ta, bên cạnh công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác xây dựng và ban hành đường lối, chủ trương và công tác kiểm tra, giám sát, có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số tài liệu về công tác dân vận dành cho các bạn tham khảo

 1. Bổ sung một số nội dung mới trong công tác dân vận

  pdf 15p 69 7

  Bộ đội Biên phòng vận động gia đình bà con dân tộc có con bỏ học cho con trở lại lớp học. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN) Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi công tác vận động nhân dân phải được tăng cường và có sự đổi mới toàn diện.

 2. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

  pdf 11p 212 60

  Thực chất của công tác dân vận là xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Dân là nguồn gốc của sức mạnh, là lực lượng vô địch của Đảng để vượt qua mọi khó khăn, để chiến thắng mọi kẻ thù và hoàn thành sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 3. Nhiều đổi mới công tác dân vận trong BĐBP

  pdf 11p 50 4

  Trong 10 năm (2003-1013) thực hiện Nghị quyết 152/NQ của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới", cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã có nhiều chủ trương.

 4. Công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế

  pdf 12p 171 50

  Công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, để làm tốt công tác này, đòi hỏi chúng ta phải hiểu thế nào là dân vận và công tác dân vận cùng những giải pháp hữu hiệu trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

 5. Vai trò của công tác dân vận trong thực thi quyền lực chính trị

  pdf 13p 136 38

  Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam, là một trong những nhân tố góp phần hình thành các nhiệm vụ cách mạng, tạo nên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

 6. Phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

  pdf 12p 103 20

  Dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng ta, có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, gắn liền với từng bước trưởng thành của Đảng,

 7. Tư tưởng “Dân vận” của Hồ Chí Minh - “cẩm nang” của công tác dân vận thời kỳ mới

  pdf 13p 125 33

  Tác phẩm “Dân vận” của Hồ Chí Minh (lần đầu tiên đăng trên tờ Sự thật, ngày 15 -10-1949), càng đọc kỹ tác phẩm này càng thấm thía tầm tư tưởng của Người về công tác quan trọng này trước yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay của sự nghiệp đổi mới đất nước.

 8. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình hiện nay

  pdf 7p 184 32

  Trong tiến trình lịch sử của dân tộc từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 9. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Ðảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

  pdf 14p 92 25

  Cách đây 83 năm, ngay sau khi Ðảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến 31-10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ðảng đã họp và thông qua luận cương chính trị, điều lệ Ðảng và Án Nghị quyết về công tác vận động quần chúng nhân dân.

 10. Công tác Dân vận trong tình hình hiện nay

  pdf 10p 396 70

  Trong những năm qua, hoạt động về công tác Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, các thành viên trong hệ thống đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng với chính quyền đã cải thiện đời sống vật chất.

 11. Hiệu quả công tác dân vận khéo ở Phù Ninh

  pdf 10p 88 13

  Trong những năm gần đây công tác dân vận của huyện Phù Ninh đã được các cấp uỷ Đảng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện khá đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, cụ thể hoá quan điểm về công tác vận động quần chúng của Đảng phù hợp với tình hình của địa phương.

 12. Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác Dân vận chính huyện Giá Rai

  doc 9p 288 31

  Điều 1. Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, giáo viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân....

 13. Truyền thống 80 năm công tác dân vận của đảng cộng sản việt nam ( 15/10/1930- 15/10/2010)

  doc 18p 645 212

  Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, tại Hương Cảng ( Trung Quốc) dưới sự chủ trì của lãnh đạo Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Hội nghị thông qua Chính cương, sách lược, Điều lệ vắn tắt của Đảng, thông qua các điều lệ tóm tắt của Công hội, Nông hội, Đoàn thanh niên Cộng sản, Hội phụ nữ giải phóng, Hội cứu tế đỏ, Hội phản đế

Đồng bộ tài khoản