intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ 100+ TÀI LIỆU

Đào Tạo Nội Bộ Doanh Nghiệp

114 Tài liệu 2471 lượt tải

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÀO TẠO NỘI BỘ!

Tạo ra những phương thức đào tạo riêng cho doanh nghiệp sao cho phù hợp với số lượng nhân viên, quy mô cũng như tính chất đặc thù của doanh nghiệp là cực kì cần thiết. Vậy việc đào tạo nội bộ doanh nghiệp có tầm quan trọng như thế nào và nó mang lại những giá trị gì?

  Định hình hướng đi cho doanh nghiệp.

  Giữ chân nhân tài.

  Hiểu rõ giá trị văn hóa của doanh nghiệp

 Tạo sự trung thành và niềm tin đối với doanh nghiệp

Chỉ từng ấy giá trị thôi cũng đã thấy được đào tạo nội bộ công ty có tầm quan trọng và vai trò lớn như thế nào. Hiểu được điều đó, nhằm giúp chủ doanh nghiệp tháo gỡ phần nào khó khăn trong trong công cuộc giải quyết các vấn đề về đào tạo nội bộ,  TaiLieu.VN giới thiệu với bạn đọc “Bộ Tài Liệu Đào Tạo Nội Bộ”. Tin rằng sẽ là tài liệu hữu ích giúp doanh nghiệp có phương pháp sử dụng tốt nguồn nhân lực hiện có, từ đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty mình.

BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NỘI BỘ SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP

  Nắm được phương pháp đào tạo nguồn nhân sự hiệu quả

  Hệ thống hóa quy trình quản lí nhân sự

  Phân bổ rạch ròi các chức năng nhiệm vụ trong từng công việc nhân sự

  Nắm được phương pháp săn “đầu người’ bổ sung nhân sự.

  Hiểu rõ các kỹ năng mà nhân viên cần được đào tạo.

  Phát hiện và dập tắt mỗi lỗ hỏng trong tổ chức

  Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo để có phương pháp điều chỉnh cách đào tạo cho phù hợp

NỘI DUNG CỦA BỘ ĐÀO TẠO NỘI BỘ

1. PR Training (7 tài liệu)

  PR là gì?

  Báo chí Việt Nam

  Quan hệ báo chí

  Truyền thông là gì?

  Thông cáo báo chí

  Phát biểu trước công chúng

  Quy trình hoạt dộng của quan hệ công chúng

2. Sales Training (9 tài liệu)

  Kiến thức cơ sở về bán hàng

  Kỹ năng làm việc nhóm

  Kỹ năng xác định nhu cầu của khách hàng

  Telesales training

  Mẫu khách hàng công việc theo kỳ

  Cách thu hồi công nợ cho Doanh nghiệp 

  Nguyên tắc căn bản của Nhân viên kinh doanh

3. Team Building (5 tài liệu)

  Bài học về Thương lượng tập thể

  Hội thảo tầm quan trọng của đối thoại xã hội

  100 cách để tạo năng lượng cho nhóm

  Training Games

  Trò chơi trong huấn luyện

4. Skill Training (17 tài liệu)

  Skill Matrix

  Hướng dẫn quy trình tác nghiệp

  Hướng dẫn sử dụng các công cụ FBI, 4PS, EDAS

  Creative thinking

  Một số kĩ năng cần thiết khác

5. HR Training (52 tài liệu)

  Một số bài học về tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới

  Headhunting

  An toàn lao động

  Chính sách nhân sự

  Quản trị lương

  Đối thoại, thương lương, thỏa ước lao động tập thể

  Văn hóa Doanh nghiệp

  Hướng dẫn_Chế độ Thai sản 6 tháng

  Strategic Human Resourse Management

  Phương pháp xác lập các giá trị cốt lõi

6. Kỹ năng mềm (26 tài liệu)

  Kỹ năng quản lí thời gian

  Kỹ năng đàm phán

  Kỹ năng thuyết trình

  Kỹ năng quản lí sự thay đổi

  Kỹ năng lập kế hoạch

  Kỹ năng huấn luyện

  Kỹ năng giao tiếp

  Kỹ năng ra quyết định

  Kỹ năng đánh giá công việc

  Kỹ năng điều hành cuộc họp

  Kỹ năng quản lí xung đột

  Kỹ năng lãnh đạo, quản trị chiến lược

ĐÃ CÓ 2471 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NỘI BỘ

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2