intTypePromotion=1
ADSENSE

1001 thủ thuật máy tính P3

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

569
lượt xem
337
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

14. Cho phép chơi DVD trong Windows Media Player Thủ thuật sau cho phép bạn chơi DVD trong Windows Media Player , bạn tìm đến khóa sau : Vào Start – Run gỏ regedit và nhấn phím Enter . HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings Vào View - New chọn String Value , đặt tên cho giá trị này là EnableDVDUI Nhấn chuột phải vào giá trị này chọn Modify và thiết lập nó thành yes . Lưu ý : Để nghe nhạc DVD máy tính của bạn phải có ổ đĩa DVD . 15. Đăng ký và gở bỏ tập tin dll , ocx bằng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P3

  1. 14. Cho phép chơi DVD trong Windows Media Player Thủ thuật sau cho phép bạn chơi DVD trong Windows Media Player , bạn tìm đến khóa sau : Vào Start – Run gỏ regedit và nhấn phím Enter . HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings Vào View - New chọn String Value , đặt tên cho giá trị này là EnableDVDUI Nhấn chuột phải vào giá trị này chọn Modify và thiết lập nó thành yes . Lưu ý : Để nghe nhạc DVD máy tính của bạn phải có ổ đĩa DVD . 15. Đăng ký và gở bỏ tập tin dll , ocx bằng chuột phải Bạn thường sử dụng lệnh Regsvr32 để đăng ký các tập tin .dll , .ocx hoặc dùng lệnh Regsvr32 /u để gở bỏ các tập tin này trong Registry . Thủ thuật sau sẽ “biến” cách đăng ký và gở bỏ trên , tích hợp dể dàng khi bạn nhấn chuột phải vào một tập tin .dll hay .ocx nào đó mà không cần phải sử dụng dòng lệnh trên . Để làm điều này trước tiên bạn mở Notepad lên và chép đoạn mã sau vào Notepad . Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\.dll] "Content Type"="application/x-msdownload" @="dllfile" [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile] @="Application Extension" [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Shell\Register\command] @="regsvr32.exe \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\Shell\UnRegister\command] @="regsvr32.exe /u \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\.ocx] @="ocxfile" [HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile] @="OCX" [HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\Shell\Register\command]
  2. @="regsvr32.exe \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\ocxfile\Shell\UnRegister\command] @="regsvr32.exe /u \"%1\"" Lưu tập tin này lại và đặt tên cho tập tin này là unregdllocx.reg Tiến hành chạy tập tin này , bây giờ bạn thử nhấn chuột phải vào một tập tin DLL hoặc OCX thử xem , quá tuyệt phải không nào . 16. Thay đổi tiêu đề Windows Media Player Bạn có muốn thanh tiêu đề (Title Bar) của chương trình chơi nhạc Windows Media Player hiện ra dòng chử Windows Media Player provided by hay không . Thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn được như ý muốn . Đầu tiên bạn vào Start – Run gỏ regedit . Nhấn nút OK . Trong Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft Chọn Edit – New – chọn Key , bạn nhập tên cho khóa này là : WindowsMediaPlayer Đến đây bạn tiếp tục vào Edit – New chọn String Value bạn đặt tên là : TitleBar . Nhấn chuột phải vào nó chọn Modify . Trong Value Data , bạn nhập dòng chữ mà bạn muốn hiện trong thanh tiêu đề (TitleBar) . Đóng Registry và Khởi động lại máy tính . 17. Bảo mật thiết bị lưu trữ UBS trên Windows XP Với sự phát hành phiên bản Windows XP Service Pack 2 , bây giờ bạn có thể bảo mật cho thiết
  3. bị lưu trữ USB . Ở bản nâng cấp này , người dùng có thể bảo mật cho máy tính của mình , tránh đánh cắp thông tin ngoài ý muốn . Trong phiên bản Windows XP Service Pack 2 , người dùng có thể cho phép thiết bị này ở chế độ Read-Only (chỉ đọc) bằng cách thêm vào một giá trị được chỉ định trong khóa Registry . Vào Start – Run gỏ regedit và nhấn phím Enter . Bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePo licies Trong khóa này , ở phần bên phải bạn tìm đến khóa có tên là WriteProtect (DWORD Value) Nếu Data Value được thiết lập thành 0 , chức năng Write-protect đã được vô hiệu hóa . Nếu Data Value đựơc thiết lập thành 1 , chức năng này được kích hoạt và thiết bị lưu trữ USB sẽ được ở trạng thái Read-Only . Tuy nhiên cách trên chỉ thực hiện đối với Windows XP Service Pack 2 . Vậy trong Windows XP làm thế nào ta có thể ngăn ngừa người dùng truy cập vào máy tính của mình thông qua thiết bị lưu trữ USB . Sau đây ta có hai trường hợp như sau : - Nếu thiết bị lưu trữ USB không được cài trên máy tính của bạn . Nếu thiết bị lưu trữ USB không được cài đặt trên máy tính của bạn , bạn có thể gán người dùng hoặc nhóm người dùng vào mục Deny (Từ chối) vào những tập tin sau : %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf Lưu ý : %SystemRoot% là thư mục Windows Thư mục Inf là một thư mục ẩn , để mở nó bạn vào Tools chọn Folder Options . Đánh dấu kiểm vào mục Show hidden files and folders và nhấn OK . Người dùng sẽ không thể cài đặt thiết bị lưu trữ USB vào máy tính của bạn . Để gán một người dùng hay nhóm người dùng ở mục Deny đến hai tập tin Usbstor.pnf và Usbstor.inf , bạn thực hiện bước sau : Vào Windows Explorer và khi đó bạn tìm thư mục %SystemRoot%\Inf Trong thư mục này bạn tìm tập tin có tên là Usbstor.pnf và chọn Properties .
  4. Chọn thanh Security . Trong danh sách Permissions for Administrators , bạn chọn người dùng hoặc nhóm người dùng mà bạn thiết lập không cho truy cập USB , tiếp theo bạn đánh dấu mục kiểm ở phần Full Control trong mục Deny . Nhấn nút OK . Ở tập tin Usbstor.inf bạn vẩn làm giống như ở tập tin Usbstor.pnf . - Nếu thiết bị lưu trữ USB được cài đặt trên máy tính của bạn Mở Registry Editor , bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor Ở cửa sổ phía bên phải , bạn tìm giá trị tên là Start . Nhấn chuột phải vào giá trị này và chọn Modify , trong mục Value Data gỏ 4 và nhấn OK . Thoát khỏi Registry . 18. Thêm Google trên menu Tools và Toolbar trong Internet Explorer Để thêm Google vào trong menu Tools , thanh ToolBar trong trình duyệt Internet Explorer , bạn làm như sau : Trước tiên , bạn tạo một tập tin đặt tên là googlefavicon.ico (kích thước 16x16) . Tiếp theo bạn mở trình sọan thảo văn bản chẳng hạn như Notepad . Chép và dán đọan code này vào . Option Explicit Dim Title, Response Title = "Add Google to the Toolbar" Dim fso, ws, TgtIcon, RegKey Set ws = CreateObject("WScript.Shell") Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") TgtIcon = fso.GetSpecialFolder(0) & "\Web\googlefavicon.ico" RegKey = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{aad080d5-9287-40edbdec- 2cbed012baaa}\Icon"
  5. RegKey = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{aad080d5-9287-40edbdec- 2cbed012baaa}\HotIcon" On Error Resume Next ws.RegWrite TgtIcon fso.CopyFile "googlefavicon.ico", TgtIcon, True Dim WSHShell, p Dim GUID Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") GUID = "{aad080d5-9287-40ed-bdec-2cbed012baaa}" p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\" WshShell.RegWrite P & GUID & "\ButtonText","XP-Google" WshShell.RegWrite P & GUID & "\clsid","{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F- 0000F87ABD16}" WshShell.RegWrite P & GUID & "\Default Visible","YES" WshShell.RegWrite P & GUID & "\Exec", "http://www.google.com" WshShell.RegWrite P & GUID & "\HotIcon",TgtIcon WshShell.RegWrite P & GUID & "\Icon", TgtIcon Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online WshShell.RegWrite P & GUID & "\MenuText","Google" Set WshShell = Nothing MsgBox "Google has been added to Internet" & vbCR & " Explorer's Tools Menu and Toolbar",4096,"Finished!" Lưu tập tin này với tên là google.vbs , tiến hành chạy tập tin này .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2