1001 thủ thuật máy tính P7

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
360
lượt xem
243
download

1001 thủ thuật máy tính P7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

46. Tăng tốc cho ổ đĩa mềm Trong Windows 98/Me : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Class\fdc\000 0 Trong Windows XP : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\\fdc Ở phần bên phải bạn tạo giá trị ForeFifo (DWORD Value) và thiết lập cho nó thành 1 . Khởi động lại máy tính . 47. Task Manager không làm việc trong Windows XP Vào menu Start - Run gõ gpedit.msc nhấn phím Enter . Trong User Configuration bạn chọn Administrative Templates chọn System chọn Ctrl + Alt + Del Options Ở phần bên phải chọn Remove Task Manager chọn Enable . Nếu vẩn không làm việc bạn chuyển sang cách thứ hai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P7

  1. 46. Tăng tốc cho ổ đĩa mềm Trong Windows 98/Me : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Class\fdc\000 0 Trong Windows XP : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\\fdc Ở phần bên phải bạn tạo giá trị ForeFifo (DWORD Value) và thiết lập cho nó thành 1 . Khởi động lại máy tính . 47. Task Manager không làm việc trong Windows XP Vào menu Start - Run gõ gpedit.msc nhấn phím Enter . Trong User Configuration bạn chọn Administrative Templates chọn System chọn Ctrl + Alt + Del Options Ở phần bên phải chọn Remove Task Manager chọn Enable . Nếu vẩn không làm việc bạn chuyển sang cách thứ hai . Vì Taskmgr.exe nằm ở thư mục %SystemRoot%\System32 . Nếu vì lý do nào đó tập tin này bị hư hoặc bạn không tìm thấy nó , bạn làm như sau : Đặt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM . Vào Start - Run gõ cmd và nhấn Enter . Trong cửa sổ Command Prompt , gõ lệnh (E: là ổ đĩa CD Windows XP) E:\> cd \i386expandtaskmgr.ex_ %SystemRoot%System32\Taskmgr.exe
  2. 48. Tăng tốc chia sẽ tài liệu khi truy cập trong mạng LAN Trong công ty , bạn thường lấy tài liệu trên mạng LAN về nhưng khi bạn chép một số tập tin từ một máy tính nào đó đến máy tính của bạn thì thấy đường truyền trên mạng thấp quá . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn tăng tốc độ mạng khi bạn chia sẽ tài liệu trong mạng LAN . Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explo rer\RemoteComput er\NameSpace\ {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} Nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Delete . 49. Thay đổi Logo của Internet Explorer Để thay đổi logo (hình lá cờ của Microsoft ở trên cùng bên phải của trình duyệt) trước tiên bạn cần phải có hai hình bitmap 256 màu với kích cở 22x22 và 38x38 . Vào Start - Run gõ gpedit.msc nhấn Enter . Vào User Configuration - Windows Settings chọn Internet Explorer Maintenance chọn Browse User Interface . Chọn Custom Logo ở phần bên phải đánh dấu chọn vào Customize the static logo bitmaps và chọn đường dẩn đến hai hình bitmap đã có , nhấn OK . Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi hình nền cho Toolbar và thanh tiêu đề của IE . - Để thay đổi hình nền chọn BrowseToolbar Customizations đánh dấu kiểm Customize toolbar background bitmaps và chọn đường dẩn đến hình mà bạn chọn làm hình nền , nhấn OK . - Để thay đổi thanh tiêu đề chọn Browse Tittle đánh dấu vào mục Customize Tittle Bar đánh tên mình thích vào , nhấn OK .
  3. 50. Winlogon.exe could not locate component . This application has failed to start because comctl32.dll was not found . Re-installing the application may not fix this problem Nếu nhấn OK bạn sẽ nhận được thông báo lổi tiếp tục như sau : User Interface Failure . The logon user interface DLL 'msgina.dll' failured to load . Contact your system administrator or restore the DLL Để sửa chữa lổi này , đầu tiên bạn đặt đĩa CDROM Windows XP vào ổ đĩa CDROM . Khởi động lại máy tính , chọn chế độ Boot từ CDROM , sau khi vào Recovery Console ở môi trường dòng lệnh . Bạn gõ : expand E:\I386\comctl32.dl_ C:\Windows\System32 nhấn Enter . 51. System File Checker Trình tiện ích System File Checker được dùng để quét tất cã các tập tin được bảo vệ để kiểm tra lại phiên bản của các tập tin này và được đặt vào thư mục Dllcache Các tham số trong System File Checker gồm có : /Scannow , /Scanonce , /Scanboot , /Cancel , /Quiet , /Enable , Purgecache , /Cachesize=n
  4. 52. Sử dụng Scheduled Task Wizard bị treo Khi bạn sử dụng chức năng Scheduled Task Wizard máy tính của bạn bị treo , bạn kiểm tra trong Task Manager của mình , CPU báo 98-100% Đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator . Mở thư mục sau Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ Nhấn chuột phải vào thư mục Administrative Tools và chọn Properties. Chọn thẻ Security và chọn tiếp Advanced , chọn mục Inherit from parent the permission entries that apply to child objects. Include these with entries explicitly defined here và chọn Apply Tiếp theo bạn chọn mục kiểm Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects và chọn Apply. 53. Machine Certificate cannot be installed Mở Notepad và tạo file batch đặt tên cho tập tin này là SetMachineACLs.bat Tập tin SetMachineACLs.bat như sau : convert d: /FS:NTFS rmdir "D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys" regsvr32 rsaenh.dll rmdir "D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\DSS\MachineKeys"
  5. regsvr32 dssenh.dll Lưu tập tin này lại trong thư mục C:\scripts . Mở tập tin Unattend.bat và thêm vào giá trị sau : /copydir:i386\scripts /cmd:c:\scripts\SetMachineACLs.bat 54. Không truy cập được đến các tài nguyên được chia sẽ trong mạng LAN Đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator hoặc nhóm Administrator Vào Start – Run gõ cmd nhấn Enter , đến đây bạn sử dụng trình tiện ích System File Checker để cứu lại các tập tin hệ thống của mình . Gõ sfc /scannow nhấn Enter . Mở thư mục Windows\System32\Drivers bạn tìm tập tin mang tên là MUP.SYS đổi tên tập tin này thành MUP.OLD. Sử dụng trình tiện ích SFC lại một lần nữa . 55. Vô hiệu chức năng Allow the computer to turn off this device to save power cho card mạng Mở Notepad bạn chép vào đoạn mã sau : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E 972-E325-11CEBFC1- 08002bE10318}\DeviceNumber] "PnPCapabilities"=dword:00000038 Trong đó : DeviceNumber là số của card mạng 56. Khi bạn mở Windows Update thông báo lổi như sau xuất hiện Windows Update Web site is not available Đầu tiên bạn tìm thư mục Program Files\Windowsupdate\V4
  6. Nhấn chuột phải vào thư mục mang tên là Iuident.cab và chọn Copy và dán (Paste) tập tin này vào thư mục Temp trong thư mục V4 57. Khi truy cập website Windows Update của Microsoft bạn sẽ nhận được thông báo lổi Software Update Incomplete The Windows Update.log file may contain the following error message: Error IUCTL Downloading iuident.cab from http://windowsupdate.microsoft.com/v4/iuident.cab (Error 0x80070003: The system cannot find the path specified.) Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion Ở phần bên phải bạn tìm khóa ProgramFilesDir và thiết lập cho nó giá trị C:\Program Files. Tìm tiếp khóa ProgramFilesPath và thiết lập cho nó giá trị là %Program Files% 58. RUNDLL Error loading irprops.cpl Khi bạn bắt đầu với hệ điều hành Windows XP của mình bạn sẽ nhận được thông báo lổi như trên . Nguyên nhân có thể do các tập tin hệ thống của chức năng bị hư Bluetooth Authentication Vào Control Panel chọn Add/Remove Programs. Trên thanh Install/Uninstall chọn Bluetooth Authentication Agent và khi đó chọn Add/Remove. Khởi động lại máy tính . Tiếp theo bạn mở Registry Editor và tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\R un Ở phần bên phải bạn tìm khóa sau và xóa nó BluetoothAuthenticationAgent Khởi động lại máy tính .
Đồng bộ tài khoản