intTypePromotion=1

15 kiểu tiêu đề cho Email Marketing

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
346
lượt xem
204
download

15 kiểu tiêu đề cho Email Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

15 kiểu tiêu đề cho Email Marketing sau đây sẽ giúp các bạn chọn được tiêu đề mà bạn cảm thấy phù hợp nhất như: Tiêu đề dựa trên từ khóa, mang tính lợi ích, khẩn cấp, câu hỏi, mê hoặc,....Mời các bạn cùng tham khảo để có được Email Marketing gây ấn tượng cho khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 15 kiểu tiêu đề cho Email Marketing

  1. 15 ki u tiêu cho Email Marketing
  2. Newsletters publishing và Email Marketing yêu c u k năng vi t tiêu email sáng t o. V i m t tiêu email hi u qu b n có th tăng t l c email lên 50% hay nhi u hơn và ngay l p t c tăng hi u qu cho chi n d ch Email c a b n. Ngư i dùng Internet ngày nay nh n ư c r t nhi u email trong m t ngày, kho ng 75% trong s ó d a vào vi c c tiêu email quy t nh có m email hay không. M t s Email client như AOL, hotmail hi n th tiêu kho ng 45-51 ký t . M t s khác hi n th kho ng 80+ ký t . Thông thư ng thì tiêu email ng n s có t l m cao hơn. B n s quy t nh vi t m t tiêu Email h p d n ngư i c hay b phí toàn b n i dung Email ch vì dòng tiêu d ? Email c a b n nh m m c ích cung c p thông tin thú v trong lĩnh v c ngư i c quan tâm hay ơn gi n ch cung c p các thông tin linh tinh? Email c a b n cung c p các thông tin ch t lư ng, các b n báo cáo ư c download mi n phí, các g i ý hay các liên k t giá tr ? Hay là m t b n sale l li u? Email c a b n có thúc y thương hi u c a b n? Nó có cung c p các liên k t, thông tin s n ph m, d ch v liên quan? M c ích c a m t thông i p email có th là: . T o ra các khách hàng ti m năng
  3. . Tăng t l ph n h i . Duy trì k t n i v i khách hàng cũ M i m t email nên ch a liên k t ăng ký thông qua m t button, hay liên k t hư ng t i website c a b n. Dòng tiêu c a email nên h tr lĩnh v c c a b n và liên quan t i lĩnh v c mà ngư i nh n quan tâm. N u như b n cung c p d ch v v sách báo, t p chí, video,...thì không t tiêu t i m t lĩnh v c không liên quan như cá c nh, hay thú nuôi. Trên nh ng cơ s ó, dư i ây là 13 lo i tiêu ã ư c ch ng minh có hi u qu n u b n bi t s d ng úng cách: 1. Tiêu d a trên T Khóa T khóa c a tiêu website hay blog là quan tr ng nh t i v i các công c tìm ki m. Tiêu Email có th không trùng v i tiêu blog, website nhưng b n có th dùng email làm n i dung blog, trang vi t. Khi ó tiêu cũng r t quan tr ng v i vi c t i ưu hóa công c tìm ki m. T khóa trên tiêu email giúp ngư i c xác nh sơ lư c ư c n i dung Email c p ưa ra quy t nh có c nó hay không. 2. Tiêu mang tính Kh n C p Tiêu kh n c p mang n s c p bách i v i ngư i c. a s chúng ta thư ng ph n x nhanh và quan tâm nhi u hơn iv iv n c p bách.
  4. Ví d : - Gi m giá 50% ch trong hôm nay - Ch còn 1 ngày n a là h t h n nh n quà 3. Tiêu mang tính L i Ích Các Copywriter r t bi t nh n m nh l i ích thông qua các tính năng. B n có th th y tiêu mang tính l i ích b tc âu. Thông thư ng nó mang hàm ý là m t l i h a. Ví d : - Gi m cân ngay c khi b n ang ng - t 600 i m Toefl trong vòng 60 ngày - Tăng 120% lưu lư ng truy c p t i website c a b n 4. Tiêu ki u Làm Th Nào? Tiêu ki u này r t có ích vì nó nêu ra cách Làm Th Nào t ư c m c tiêu. Ví d : - Làm th nào website c a b n lên top 10 google? - Làm th nào vay v n kinh doanh? - Làm th nào tăng 50% l i nhu n c a b n v i Email Marketing?
  5. 5. Tiêu ki u Mê Ho c Ví d : - Phá v các bí m t kinh doanh - Khám phá năng l c b n thân - Tác d ng kỳ di u c a Viagra 6. Tiêu ki u Danh Sách Chúng ta r t thích c tiêu ki u danh sách vì nó d ti p thu và hình dung ư c ngay l p t c. Ví d : - 15 ki u tiêu hi u qu cho Email - 13 cách xây d ng danh sách Email hi u qu - 10 i u c n chú ý khi g i Email 7. Tiêu ki u V n
  6. Ngư i c r t quan tâm t i tiêu ki u này vì c m th y ư c quan tâm. Dư ng như ai cũng luôn có v n , và khi b n c p t i nó thì s có ph n ng ngay l p t c. Ví d : - B n có hay b m t ng không? - Cu i tu n v a r i tôi phát chán v i s p c a mình - Bí m t c a ngân hàng, c n th n b n b l a 8. Tiêu ki u Câu H i Tiêu ki u câu h i khi n chúng ta ph i d ng l i và suy nghĩ. Nhưng b n tính c a chúng ta luôn quan tâm t i các câu h i. Ví d : - B n có ti n ngh hưu vào lúc 65 tu i? - M t m i khi ph i làm giàu cho ông ch ? - Năm nay b n d nh s làm gì? 9. Tiêu Tin T c N u email c a b n cung c p thông tin m i và ó l i là thông tin h u ích. M t s ngư i s không b qua nó n u h bi t ư c qua tiêu c a email. Hãy xem xét s d ng các tiêu ki u như: - Các tính năng m i ư c ưa vào phiên b n 2.0
  7. - Công b k qu cu c thi Marketing sáng t o 2010 - 10 công ty l n nh t trên sàn ch ng khoán 10. Tiêu ki u Ý Ki n N u kèm theo v i danh t riêng tiêu , hi u qu s cao hơn. Ví d : - T i sao facebook.com l i ư c nhi u ngư i truy c p v y? - Giao thông Hà N i b ùn t c do âu? - àm Vĩnh Hưng vay ti n mua bi t th m i... 11. Tiêu Hư ng M c Tiêu Tiêu này r t hi u qu , c bi t khi b n xác nh úng nhóm i tư ng nh n Email. Ví d : - Dành cho nh ng ngư i g y mu n tăng cân... - B n là Marketer và mu n tăng hi u qu công vi c c a mình? - Chương trình khuy n mãi l n dành cho các bà n i tr 12. Tiêu Cá Nhân T t c các tiêu Email có th cá nhân hóa và tích h p v i các ki u khác.
  8. Ví d : - A, B n ã có ti n ngh hưu lúc 65 tu i chưa? - 15 ki u tiêu Email dành cho B 13. Tiêu Kỳ Ngh , Ngày L Tiêu danh cho các kỳ ngh , ngày l r t ư c quan tâm trong th i gian di n ra kỳ ngh , ngày l ó. Ví d : - Các phương pháp gi m cân cho ngày t t - Chương trình du l ch Mùa hè t i Nha trang - Th i trang cho mùa Xuân m áp... 14. Tiêu M nh L nh Tiêu m nh l nh luôn ưa ra hành ng tr c ti p mà ngư i c ph i làm. Ki u tiêu này có tác d ng nhanh nh t sau ó là n ki u Kh n C p. Ví d : - Xác nh n ăng ký c a b n - Ng ng ngay vi c hút thu c lá - u tư vào vinaCapital 15. Tiêu ki u Lý Do T i Sao
  9. Cùng v i ki u Làm th nào, ây là ki u tiêu thu hút ư c s quan tâm l n. Ví d : - T i sao Google r i kh i Trung Qu c? - T i sao b n b m t ng ? - T i sao Apple th ng ki n HTC? 15 ki u tiêu trên ây chưa ph i t t c . Còn nhi u ki u tiêu khác n a, vi c k t h p chúng v i nhau cũng t o ra v s các tiêu sáng t o. Hãy dành th i gian cho tiêu Email c a b n và b n s th y hài lòng khi k t qu tăng lên rõ r t.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2