intTypePromotion=3

2 Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê- Học Viện Ngân Hàng

Chia sẻ: Ngocbich Bich | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
7
download

2 Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê- Học Viện Ngân Hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản phẩm của nhà máy A được đóng thành 100 thùng trong đó có 60 thùng do phân xưởng sản xuất I va thùgn do phân xưởng sản xuất II sản xuất.Tỷ lệ chính phẩm do phân xưởng I sản xuất là 95% và phân xưởng II là 90%. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng và từ đó lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. 1) lập bảng phân phối và hàm phân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 2 Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê- Học Viện Ngân Hàng

  1. 2 Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê- Học Viện Ngân Hàng
  2. Đề 1: CÂU 1 : Sản phẩm của nhà máy A được đóng thành 100 thùng trong đó có 60 thùng do phân xưởng sản xuất I va thùgn do phân xưởng sản xuất II sản xuất.Tỷ lệ chính phẩm do phân xưởng I sản xuất là 95% và phân xưởng II là 90%. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng và từ đó lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. 1) lập bảng phân phối và hàm phân phối xác suất chỉ số chính phẩm đc lấy ra. 2)nếu 2 sp đc lấy ra đều là chính phẩm thì khả năng do phân xưởng II sản xuất là bao nhiêu? CÂU 2 : Một cơ sở kinh doanh với lợi nhuận hàng tháng là BNN phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 10 triệu đồng. 1)Khả năng để cơ sở có mức lợi nhuận trong tháng trên 135 triệu là bao nhiêu? Biết rằng khả năng đạt đạt lợi nhuận trên 155 triệu đồng là 0,0668. 2)Trong 1 năm số tháng mà cơ sở có mức lợi nhuận trên 135 triệu đồng tuân theo quy luật nào ? Tính xác suất để có từ 7 đến 8 tháng trong năm cơ sở đạt mức lợi nhuận trên. CÂU 3:
  3. Quan sát thời gian gia công 16 chi tiết máy người ta thu đc số liệu sau: time(phút) :13,5 ; 14 ; 14,5 ; 15 ; 15,5 số chi tiết: 2 ; 4 ; 6 ; 2 ; 2 1) hãy ước lượng thời gian trung bình gia công 1 chi tiết bằng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy 95%. Biết rằng thời gian gia công 1 chi tiết là BNN phân phối chuẩn. 2)Nếu độ dài khoảng tin cậy giảm đi 40% thì cần quan sát thêm tối thiểu bao nhiêu chi tiết nữa. 3)Có ý kiến cho rằng thời gian gia công trung bình của 1 chi tiết ko vượt quá 15'. hãy cho biết ý kiến với mức ý nghĩa 5%. CÂU 4 : Cho P(A)= 0,3 ; P(A.B) = 0,15 ; P(_B/_A)= 65/70 TÍnh : P(B) =? và P(A/B)=? chú thích: mình ko biết viết kí hiệu biến cố đối lập của biến cố A và B ntn nên mình kí hiệu tụi nó là _A và _B nhé!thanks!(ở câu 4) Đề 2: CÂU 1 : Sản phẩm của nhà máy A được đóng thành 100 thùng trong đó có 60 thùng do
  4. phân xưởng sản xuất I va thùgn do phân xưởng sản xuất II sản xuất.Tỷ lệ chính phẩm do phân xưởng I sản xuất là 95% và phân xưởng II là 90%. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng và từ đó lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. 1) lập bảng phân phối và hàm phân phối xác suất chỉ số chính phẩm đc lấy ra. 2)nếu 2 sp đc lấy ra đều là chính phẩm thì khả năng do phân xưởng II sản xuất là bao nhiêu? CÂU 2 : Một cơ sở kinh doanh với lợi nhuận hàng tháng là BNN phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 10 triệu đồng. 1)Khả năng để cơ sở có mức lợi nhuận trong tháng trên 135 triệu là bao nhiêu? Biết rằng khả năng đạt đạt lợi nhuận trên 155 triệu đồng là 0,0668. 2)Trong 1 năm số tháng mà cơ sở có mức lợi nhuận trên 135 triệu đồng tuân theo quy luật nào ? Tính xác suất để có từ 7 đến 8 tháng trong năm cơ sở đạt mức lợi nhuận trên. CÂU 3: Quan sát thời gian gia công 16 chi tiết máy người ta thu đc số liệu sau: time(phút) :13,5 ; 14 ; 14,5 ; 15 ; 15,5 số chi tiết: 2 ; 4 ; 6 ; 2 ; 2
  5. 1) hãy ước lượng thời gian trung bình gia công 1 chi tiết bằng khoảng tin cậy đối xứng với độ tin cậy 95%. Biết rằng thời gian gia công 1 chi tiết là BNN phân phối chuẩn. 2)Nếu độ dài khoảng tin cậy giảm đi 40% thì cần quan sát thêm tối thiểu bao nhiêu chi tiết nữa. 3)Có ý kiến cho rằng thời gian gia công trung bình của 1 chi tiết ko vượt quá 15'. hãy cho biết ý kiến với mức ý nghĩa 5%. CÂU 4 : Cho P(A)= 0,3 ; P(A.B) = 0,15 ; P(_B/_A)= 65/70 TÍnh : P(B) =? và P(A/B)=? chú thích: mình ko biết viết kí hiệu biến cố đối lập của biến cố A và B ntn nên mình kí hiệu tụi nó là _A và _B nhé!thanks!(ở câu 4)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản