intTypePromotion=1

Đề thi hết học phần học kì 1 nguyên lý kế toán

Chia sẻ: Lanngoc Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
6
download

Đề thi hết học phần học kì 1 nguyên lý kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy nối các thông tin ở cột A và cột B sao cho phù hợp. A 1. Số nhân viên bán hàng trong 54 siêu thị 2. Điều tra chọn mẫu 3. Tiêu thức thống kê, gồm: 4. Số bình quân cộng dùng để đánh giá 5. Phân tổ theo tiêu thức số lượng 6. Số bình quân cộng gia quyền áp dụng 7. Tốc độ tăng (giảm) bình quân 8. Phương pháp chỉ số dùng để

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết học phần học kì 1 nguyên lý kế toán

  1. TRƯỜNG ĐHNH.TPHCM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Khoa kế toán-kiểm toán --------------------- Học kỳ: I, Năm học: 2009-2010 Môn thi: Nguyên lý thống kê; Lần: 2; Đề: 1.1 Thời gian làm bài: 75 phút ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ (Đề số 2)
  2. Họ và tên : ------------------------------------------------ SBD:------- -- Lớp…. thời gian làm bài : 90 phút I. LÝ THUYẾT (2 điểm =8*0.25đ/c): Hãy nối các thông tin ở cột A và cột B sao cho phù hợp. A B 1. Số nhân viên bán hàng trong 54 siêu a. Khi biết trị số (xi), n và các fi khác thị nhau 2. Điều tra chọn mẫu b. Là 1 trong các căn cứ để dự báo thống 3. Tiêu thức thống kê, gồm: kê 4. Số bình quân cộng dùng để đánh giá c. Hiện tượng kinh tế -xã hội phức tạp 5. Phân tổ theo tiêu thức số lượng d. Giữa các tổ khác nhau về trị số 6. Số bình quân cộng gia quyền áp dụng e. Sự hơn kém 2 hiện tượng khác nhau về 7. Tốc độ tăng (giảm) bình quân quy mô 8. Phương pháp chỉ số dùng để nghiên f. Tiêu thức thuộc tính và tiêu thức số cứu lượng g. Giảm chi phí, mở rộng nội dung điều tra h. Dãy số lượng biến rời rạc II. BÀI TẬP (8 ĐIỂM) :Có tài liệu sau về công ty ABC quý 3 & 4 năm 2008 như sau: A. Kết quả tiêu thụ của 3 loại hàng hóa : Tên Đơn Quý 3 Tốc độ tăng (+) Số lượng hàng hóa
  3. TRƯỜNG ĐHNH.TPHCM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Khoa kế toán-kiểm toán --------------------- Học kỳ: I, Năm học: 2009-2010 Môn thi: Nguyên lý thống kê; Lần: 2; Đề: 1.1 Thời gian làm bài: 75 phút hàng vị Số lượng Đơn giá hoặc giảm (-) về tiêu thụ quý 4 hóa tính hàng hóa (1000đ) doanh thu tiêu thụ tiêu thụ quý 4 so với quý 3 (%) A Kg 5.600 48 +7,8 6.440 B Bộ 8.400 30 -12,5 7.000 C Cái 3.500 150 -20,6 2.800 B. Tình hình biến động về nhân viên bán hàng: Ngày, tháng 30/06 31/07 31/08 30/09 31/10 30/11 31/12 Số nhân viên bán 26 27 29 30 27 30 36 hàng (người) Yêu cầu: 1. Xác định số nhân viên bán hàng bình quân tháng 8 năm 2008. 2. Xác định tổng doanh thu bán hàng quý 4/2008 3. Xác định doanh thu bình quân tháng trong quý 3/2008 4. Xác định doanh thu bán hàng bình quân mỗi nhân viên bán hàng tháng 8 năm 2008. 5. Lập bảng thống kê và nhận xét về cơ cấu doanh thu bán hàng quý 3, quý 4 của công ty
  4. Họ và tên : ------------------------------------------------ SBD:------- -- 6. Xác định chỉ số chung về giá bán đơn vị 3 loại hàng hóa quý 4/2008 so với quý 3/2008. 7. Xác định chỉ số chung về sản lượng tiêu thụ 3 loại hàng hóa quý 4/2008 so với quý 3/2008. 8. Phân tích tình hình biến động tổng doanh thu bán hàng của công ty ABC quý 4/2008 so với quý 3/2008 do ảnh hưởng của nhân tố giá bán đơn vị và số lượng hàng hóa tiêu thụ . 9. Xác định lượng tăng hoặc giảm bình quân mỗi quý năm 2008. và dự báo tổng doanh thu quý 2 /2009 dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân quý năm 2008. Biết rằng: Tốc độ phát triển tổng doanh thu quý 4/2008 bằng 120% so với quý 4/2007 (Học viện được sự dụng tài liệu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản