Bài 9: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
280
lượt xem
115
download

Bài 9: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế hiệu ứng cho từng đối tượng, thao tác đặc hiệu ứng cho Slide, tạo trình chiếu hoàn chỉnh cho Presentation. Nội dung: Tạo hiệu ứng cho đối tượng, Trình diễn Slide, Xử lý sự cố thông dụng liên quan đến trình chiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 9: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU

  1. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn KẾ HOẠCH BÀI GiẢNG Phân bố thời gian: 8T (LT: 2T, TH: 6T) Slide bài giảng Tập bài tập Giáo trình TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 2: KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 3: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 4: BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN Bài 5: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH Bài 6: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 7: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG BIỂU Bài 8: TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 9: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 10: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÕNG KHÁC Bài 11: THI CUỐI MÔN Bài 12: ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
  2. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 10 : KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Thiết kế hiệu ứng cho từng đối tượng, thao tác đặc hiệu ứng cho Slide, tạo trình chiếu hoàn chỉnh cho Presentation Tạo hiệu ứng cho đối tượng Trình diễn Slide Custom Xử lý sự cố thông dụng liên quan đến trình chiếu Animation Slide Transtion TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Thực hiện được các hiệu ứng cho từng đối tượng Biết cách trình diễn nội dung trên các slide Thiết lập trình diễn giữa các slide Một số sự cố thông dụng liên quan đến trình chiếu 2
  3. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Tạo hiệu ứng cho đối tượng Quy định cách xuất hiện của các đối tượng khi trình chiếu Slide Hiệu ứng (Amination) Công dụng Nhấn mạnh những điểm quan trọng Điều khiển dòng thông tin Tạo tính sinh động cho trình diễn Tạo hiệu ứng: Bộ hiệu ứng (Animation Schemes) Hiệu ứng tùy chọn (Custom Animation TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Tạo hiệu ứng cho đối tượng Chuyển động mặc định ( Amination Scheme) Chọn các kiểu chuyển động được thiết kế sẳn Animation Chọn Schemes… dạng chuyển động Chọn slide 3
  4. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Tạo hiệu ứng cho đối tượng Chuyển động tùy chọn ( Custom Animation ) Có thể tự thiết kế quá trình chuyển động của đối tượng trên Slide Thao tác thêm hiệu ứng: Chọn đối tượng tạo hiệu ứng Slide Show-> Custom Animation Chọn nhóm hiệu ứng tương ứng-> Add Effect Nhóm hiện ứng xuất hiệu Nhóm hiệu ứng nhấn mạnh Nhóm hiệu ứng biến mất Nhóm hiệu ứng di chuyển TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Tạo hiệu ứng cho đối tượng Chuyển động tùy chọn ( Custom Animation ) Hiệu chỉnh hiệu ứng: Vào Task Panel: Custom Animation Thay đổi, bỏ đi hiệu ứng Quy định cách xuất hiệu hiệu ứng Quy định hướng xuất hiệu hiệu ứng Quy định cách xuất hiệu hiệu ứng Thứ tự xuất hiệu hiệu ứng Trình chiếu hiệu ứng và Slide Show 4
  5. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Tạo hiệu ứng cho đối tượng Chuyển động tùy chọn (Custom Amination) Chỉnh sửa hiệu ứng nâng cao: thiết lập thời gian, số lần xuất hiện hiệu ứng, liên kết đối tượng (Trigger),… Thao tác: Right Click lên hiệu ứng-> Effect Options TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Trình diễn Slide Thiết lập cách xuất hiện Slide, tạo bài trình chiếu nâng cao Thiết lập Slide Transition Qui định cách xuất hiện của mỗi Slide khi chuyển tiếp trình chiếu Thao tác: Chọn Slide muốn qui định hiệu ứng Vào Task Panel: Slide Transtion Chọn hiệu ứng cần thiết lập 5
  6. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Trình diễn Slide Thiết lập Slide Transition: Thiết lập nâng cao trong Task Panel: Slide Transition Hiệu ứng Thiết lập Slide xuất hiện khi Click mouse, hay tự xuất hiện Thiết lập cho Slide nào? TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Trình diễn Slide Liên kết Slide: Khi tác động (Click) lên đối tượng nào đó sẽ chuyển đến Slide cần trình chiếu Thao tác: Right Click lên đối tượng-> Action Settings Chọn Hyperlink to-> Slide Chọn Slide cần link Lưu ý: Có thể sử dụng hộp thoại này để liên kết với các tập tin chương trình khác,… 6
  7. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Trình diễn Slide Thiết lập trình chiếu: Thiết lập cách trình chiếu, slide trình chiếu, độ phân giải,…. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Trình diễn Slide Diễn tập và định thời gian Xác định thời gian trên mỗi Slide để trình chiếu tự động Vào Slide Show-> Rehearse Timing Muốn kết thúc bấm Ecs chọn Yes Chọn chức năng Slide Sorter để xem thời gian 7
  8. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Trình diễn Slide Diễn giải khi trình chiếu Trong khi trình chiếu cần di chuyển tới một Slide nào đó hoặc sử dụng chú thích,…. Thao tác: Right Click lên Slide-> Menu ngữ cảnh Di chuyển đến Slide Thiết lập con trỏ chú thích TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÌNH CHIẾU Nhận dạng và xử lý một số sự cố thông dụng liên quan đến thao tác trình chiếu Không thực hiện trình chiếu được Presentation Chưa có phần mềm trình chiếu Phần mềm trình chiếu bị lỗi Thiết kế hiệu ứng không phù hợp Chuyển tiếp Slide chưa hợp lý Một số thiết lập cơ bản không có hiệu lực Font mặc định sai Size, Color không đúng Vị trí lưu trữ mặc định sai Thời gian tự động lưu không có 8
  9. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn TÓM LƯỢC BÀI HỌC Tạo hiệu ứng trình chiếu cho từng đối tượng Thiết kế chuyển tiếp Slide Thiết lập một bài trình chiếu hoàn chỉnh TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN http://ispace.edu.vn 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản