intTypePromotion=3

Bài giảng Chuyên đề Luyện chữ viết

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
38
lượt xem
5
download

Bài giảng Chuyên đề Luyện chữ viết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề Luyện chữ viết được biên soạn nhằm giúp cho các thầy cô giáo biết được phương pháp để hướng dẫn các em học sinh luyện chữ viết. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sư phạm và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề Luyện chữ viết

 1. CHUYÊN ĐỀ  LUYỆN CHỮ VIẾT
 2. I. NH ẬN TH ỨC: ­ Giáo viên luôn phải vận động theo dòng chảy để tự  hoàn thiện chính mình . ­ Có ý thức nghiêm túc về rèn chữ ­ giữ vở. “Việc gì  đúng thì cho dù nhỏ như mũi kim cũng là đúng, phải  làm cho được; việc gì sai thì dù có nhỏ bé như mũi  kim cũng là sai phải sửa cho bằng được”
 3.  I. NH ẬN TH ỨC: ­ Giáo viên phải đam mê: + Tự luyện chữ: viết đẹp, đúng (vd:….) + Rèn học sinh đến nơi đến chốn, tỉ mỉ, kiên trì,  thường xuyên là việc làm hằng ngày.            “Đời thay đổi khi ta thay đổi”
 4. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: 1. Giáo viên ph ải g ợi cho h ọc sinh y êu  thích vi ết ch ữ đ ẹp. ­ Qua câu chuyện: Cao Bá Quát (L4), tác phẩm  “Chữ người tử tù”. ­ Kể các gương điển hình ở trường. ­ Xem các bài mẫu của học sinh viết đẹp.
 5. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: 2.D ạy  ở l ớp. 2.1. Đ ại trà: a) Rèn tư thế ngồi. b) Cách cầm bút:  Ví dụ: Tiểu học ……..   ­ BGH phải trao đổi với trường Mầm non để tập cho  học sinh cầm bút đúng từ lúc ban đầu. c) Tính cẩn thận, nghiêm túc khi viết.
 6. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: Chú tr ọng rèn các khái ni ệm ban đ ầu cho HS  l ớp 1. • L ớp 1:  ­ Giúp các em nắm được các tên gọi về: 1    + Đường kẻ ngang: 2 3     1    + Đường kẻ dọc:      2           3
 7. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH:     Nét cong (nét cong hở ­ phải,      nét cong hở ­ trái, nét cong kín).     Nét khuyết (khuyết trên, khuyết    + Các nét:     dưới)                       Nét ngang, nét sổ, nét xiên trái,        nét xiên phải, nét móc xuôi, nét móc      ngược, nét móc 2 đầu.                       Nét thắt.      
 8. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: • Hướng  dẫn  học  sinh:  điểm  đặt  bút,  điểm  kết  thúc,  độ cao, độ rộng của từng nét ­ Rèn học sinh viết đúng, sạch, đẹp. ­ Trong lớp XDHS điển hình để nhân rộng cả lớp. ­ Trường: XD lớp điển hình. ­ Kết  hợp  với  cha  mẹ  học  sinh  và  tổ  chức  tốt  các  phong trào thi đua.
 9. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: 3. Rèn k ỹ thu ật vi ết ch ữ: 3.1. Ch ữ th ường: 3.1.1. Chia thành các nhóm chữ cái có nét tương đồng: ­ Nhóm 1: Các chữ có nét tương đồng là nét cong: o, ô,  ơ, a, ă, â, d, đ, q. ­ Nhóm 2: Các chữ có nét tương đồng là nét xiên, sổ,  và các nét móc: i, t, u, ư, mp, n, m. ­ Nhóm 3: Các chữ có nét khuyết trên, khuyết dưới: l,  h, k, b, g, y. ­ Nhóm  4:  Các  chữ  có  nét  tương  đồng  là  nét  cong  (khó), nét thắt: r, s, v, c, e, ê, x.
 10. . II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: 3. Rèn k ỹ thu ật vi ết ch ữ: 3.2. Ch ữ hoa th ường. ­ Nhóm 1: A, Ă, Â, M, N. ­ Nhóm 2: B, P, R, D, Đ. ­ Nhóm 3: C G, E, Ê, L, S.  ­ Nhóm 4: M, N, U, Ư, Y, V, X. ­ Nhóm 5: H, I, K, V, T. ­ Nhóm 6: O, Ô, Ơ, A, Q.
 11. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH:   4. Luy ện: Nét;    Nhóm chữ cái; Chữ; Từ, câu, đoạn, bài.
 12. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: 5. Giáo viên phân tích và s ửa sai cho h ọc  sinh: Ví  dụ:  Nét  của  nhóm  chữ  H,  D,  điểm  cắt  nét  khuyết, điểm nối giữa các nét từ con chữ này  sang con chữ khác (đàn, th, gh,…) 
 13. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: 6. Giáo viên ch ấm ch ữa: ­ GV  phát  hiện  những  nét  HS  viết  sai,  gạch  chân, viết mẫu một số chữ. Ví dụ: 
 14. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: Ví dụ: 
 15. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: * Nguyên nhân ch ủ y ếu d ẫn đ ến các l ỗi sai nh ư sau: ­ M ột là : Viết sai cấu tạo chữ: + Do HS thích viết tùy tiện, không nắm được cấu tạo chữ mẫu.  + HS thêm nét tùy tiện ­ Hai là: Viết sai cỡ chữ: + Do HS không cẩn thận, viết  ẩu, hoặc do chưa nắm được độ cao,  độ rộng của các con chữ nên viết to, tùy tiện. ­ Ba là: Viết sai cự ly: + Khoảng cách giữa các chữ chưa đều, quá dày hoặc quá thưa.
 16. II. LUY ỆN VI ẾT CHO H ỌC SINH: ­ Trong  quá  trình  dạy,  phân  tích  các  nét  nên  cho  học sinh tự phát vấn câu hỏi sai chỗ nào. HS  trả  lời  đúng  chốt  lại  ngay  và  phát  huy  tối  đa  các th ủ  thu ật  s ư  ph ạm  để gây  ấn  t ượng   nhớ lâu cho các em. Ví dụ: …
 17. KÍNH CHÚC CÁC TH ẦY CÔ GIÁO  RÈN CH Ữ VI ẾT T ỐT 
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản