intTypePromotion=3

BÀI GIẢNG : ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC(DMC)

Chia sẻ: Lê Hữu Lợi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:71

0
987
lượt xem
351
download

BÀI GIẢNG : ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC(DMC)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của các dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững. ĐMC có mục đích lồng ghép các vấn đề về môi trường vào quá trình xây dựng CQK và tạo điều kiện để việc ra quyết định được minh bạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG : ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC(DMC)

 1. PHẦN 1: Giới thiệu về ĐMC ĐMC là gì? Tại sao ĐMC quan trọng Lợi ích và chi phí của ĐMC
 2. Khái niệm về ĐMC ở Việt Nam Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của các dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững (Luât BVMT 2005, Chương I, Điều 3, Khoản 19). ̣ ĐMC có mục đích lồng ghép các vấn đề về môi trường vào quá trình xây dựng CQK và tạo điều kiện để việc ra quyết định được minh bạch và có sự tham gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008, Hướng dẫn kỹ thuật chung về ĐMC)
 3. MÔ HÌNH THÁP VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐMC VÀ ĐMT ĐMC Chiến lược - Đánh giá tác động cộng hưởng của một chiến lược, quy hoạch hoặc kế hoạch Quy hoạch - Hài hòa giữa phát triển kinh tế, môi trường và xã hội, bảo đảm cho sự phát triển bền vững Kế hoạch ĐMT - Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư của một dự án đầu tư cụ thể - Bảo đảm cho quá trình thực hiện dự án đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường
 4. Các công cụ quản lý môi trường trong tiến trình phát triển KT-XH
 5. ĐTM (EIA) ĐMC (SEA) Đối tượng Được áp dụng đối với một dự án Được áp dụng đối với các quy hoạch/kế đầu tư cụ thể. hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng, địa phương, ngành…. Mục tiêu Nhận dạng, dự báo, phân tích và Nhận dạng, dự báo và đánh giá tổng hợp đánh giá các tác động môi trường về các hậu quả môi trường của việc thực của dự án. hiện các quy hoạch/kế hoạch Quy trình thực hiện ĐTM được tiến hành sau khi đã có ĐMC được tiến hành song song với quá phương án đầu tư được đề xuất. trình hoạch định các chiến lược, quy hoạch/kế hoạch Dữ liệu Định lượng hơn Định tính hơn Sản phẩm chủ yếu Đưa ra các biện pháp giảm thiểu ô Đưa ra các đề xuất có tính định hướng phát nhiễm môi trường, công nghệ giảm triển, điều chỉnh hoạch định CQK và lồng ghép thiểu nguồn thải… các mục tiêu MT vào quá trình CQK
 6. Điều 14, Luật BVMT: Đối tượng lập ĐMC 1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH cấp quốc gia. 2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành trên quy mô cả nước. 3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và vùng. 4. Quy hoạch sử dụng đất; bảo vệ và phát triển rừng; khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng. 5. Quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm. 6. Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh.
 7. Tại sao ĐMC quan trọng?
 8. Các nhà ra quyết định phải xem xét nhiều hơn đến các tác động tích lũy và lâu dài của các dự án khác nhau. ĐTM của các dự án là công cụ quan trọng nhưng chưa đủ để giải quyết một cách có hệ thống các tác động tích lũy của các dự án. ĐMC có thể củng cố và làm cho ĐTM ở cấp độ dự án có thể hiệu quả hơn.
 9. Tóm tắt Lợi ích của ĐMC Tiết kiệm được thời gian và tiền của cho quá trình ra quyết định chiến lược Làm gia tăng sự ủng hộ của công chúng đối với các nhà hoạch định CQK và những người ra quyết định Nâng cao được chất lượng của việc ra quyết định chiến lược Chi phí của ĐMC Ở Châu Âu, ĐMC có thể làm tăng thêm 5- 10% tổng chi phí xây dựng CQK
 10. Những người tham gia chính trong quá trình ĐMC
 11. Các bên tham gia trực tiếp trong quá trình ĐMC Cơ quan thực hiện CQK ĐMC Các nhà phân tích, các cơ quan Viện nghiên cứu, NGO Cơ quan thực hiện ĐMC Hội đồng thẩm định Cộng đồng, giới kinh doanh Ra quyết định
 12. Các kết quả của ĐMC ĐMC đưa ra các gợi ý thực tiễn cho việc lồng ghép các khía cạnh về môi trường hoặc tính bền vững vào quá trình xây dựng CQK : Xác định những hạn chế và cơ hội về môi trường Những gợi ý để tối ưu hóa các hành động được đề xuất (trình tự, quy mô/địa điểm, v.v…); Những gợi ý để tối ưu hóa việc tổ chức thực hiện. Báo cáo ĐMC Đảm bảo rằng các nhà ra quyết định và các bên hữu quan có thể thẩm định được chất lượng của một ĐMC. Được dùng để đánh giá CQK
 13. Phần 2: Qui trình ĐMC
 14. Các bước thực hiện ĐMC trong Hướng dẫn của Bộ TNMT 1. Xác định phạm vi ĐMC 2. Xác định những vân đề cốt lõi về môi trường và những muc tiêu về ́ ̣ môi trường có liên quan đến CQK; 3. Xac đinh cac bên liên quan chinh và xây dựng̣ kế hoach huy động sự ́ ̣ ́ ́ ̣ tham gia của cac bên liên quan; ́ 4. Phân tich những xu hướng biến đổi về môi trường khi không có CQK; ́ 5. Đanh giá về cac muc tiêu và phương án phat triên được đề xuât; ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ 6. Đanh giá về những xu hướng môi trường bị biến đổi trong tương lai ́ do các họat động được đề xuât trong CQK; ́ 7. Đề xuất cac biên phap giam nhẹ tác động và kế hoach giám sát môi ́ ̣ ́ ̉ ̣ trường ; 8. Lập bao cao ĐMC và đệ trinh tới cac cơ quan có thâm quyên liên quan ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ để xem xet và thẩm định. ́
 15. Bước 1: Xác định phạm vi ĐMC cho một CQK cụ thể (Scoping)
 16. Mục đích và cách tiếp cận Cung cấp khung làm việc cho việc xác định phạm vi ĐMC: Không gian, thời gian. Các vấn đề môi trường. Các chỉ thị đánh giá. Tư vấn (tham khảo ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, các ngành về phạm vi ĐMC)
 17. Được tiến hành khi bối cảnh tổng thể của CQK đang được xác định và khi các phương án lựa chọn tổng thể nhất đang được xây dựng Người tiến hành công tác xác định phạm vi cần phải thu thập được các thông tin về : Cấu trúc và trình tự của quá trình xây dựng CQK Các vấn đề cốt lõi đang được xem xét, và Tiến độ thời gian và việc tổ chức cho các bên liên quan tham gia vào quá trình xây dựng CQK
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản