intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giải phẫu sinh lí vệ sinh phòng bệnh trẻ em - ĐH Phạm Văn Đồng (Học phần 1)

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

89
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải phẫu Sinh lí trẻ em là học phần nghiên cứu các quá trình phát triển diễn ra trong cơ thể trẻ em ở lứa tuổi mầm non. Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp các bạn nắm được các thời kỳ phát triển cơ thể trẻ em để có cách chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục hợp lý, đặc điểm cấu tạo và sinh lý của các hệ cơ quan trong cơ thể để có biện pháp bảo vệ các cơ quan đó, cơ thể trẻ em có sự phát triển theo lứa tuổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giải phẫu sinh lí vệ sinh phòng bệnh trẻ em - ĐH Phạm Văn Đồng (Học phần 1)

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> <br /> ThS. TRẦN NGỌC HẢI<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> GIẢI PHẪU SINH LÍ VỆ SINH<br /> PHÒNG BỆNH TRẺ EM<br /> (HỌC PHẦN I)<br /> <br /> Quảng Ngãi, 2013<br /> <br /> 0<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> BÀI MỞ ĐẦU .....................................................................................................6<br /> PHẦN I. GIẢI PHẪU SINH LÍ TRẺ EM .........................................................7<br /> PHẦN A. LÍ THUYẾT .......................................................................................7<br /> Chương 1. MỞ ĐẦU...........................................................................................7<br /> 1.1. Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của môn học ..............................................7<br /> 1.1.1. Giải phẫu học..............................................................................................7<br /> 1.1.2. Sinh lí học...................................................................................................7<br /> 1.1.3. Vệ sinh học.................................................................................................7<br /> 1.2. Ý nghĩa..........................................................................................................7<br /> Chương 2. CẤU TRÚC TẾ BÀO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CƠ THỂ .................9<br /> 2.1. Tế bào............................................................................................................9<br /> 2.1.1. Đại cương về cấu trúc siêu hiển vi của tế bào..............................................9<br /> 2.1.2. Các bộ phận chính của tế bào......................................................................9<br /> 2.1.3. Thành phần hóa học của tế bào ...................................................................9<br /> 2.2. Các mô .........................................................................................................10<br /> 2.2.1. Mô biểu bì .................................................................................................10<br /> 2.2.2. Mô liên kết ................................................................................................10<br /> 2.2.3. Mô cơ ........................................................................................................10<br /> 2.2.4. Mô thần kinh .............................................................................................11<br /> 2.3. Sự lớn lên và phát triển cơ thể trẻ em............................................................11<br /> 2.3.1. Các giai đoạn phát triển của cơ thể trẻ em..................................................11<br /> 2.3.2. Sự phát triển của trẻ em qua các giai đoạn .................................................12<br /> 2.3.3. Biểu đồ phát triển ......................................................................................12<br /> Chương 3. HỆ THẦN KINH.............................................................................14<br /> 3.1. Giới thiệu về hệ thần kinh.............................................................................14<br /> 3.1.1. Vai trò của hệ thần kinh .............................................................................14<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3.1.2. Các bộ phận của hệ thần kinh.....................................................................14<br /> 3.1.3. Phản xạ và vòng phản xạ............................................................................17<br /> 3.1.4. Hệ thần kinh thực vật.................................................................................17<br /> 3.1.5. Sự phát triển của hệ thần kinh ....................................................................18<br /> 3.2. Hoạt động thần kinh cao cấp.........................................................................19<br /> 3.2.1. Phản xạ có điều kiện ..................................................................................19<br /> 3.2.2. Hoạt động thần kinh cao cấp ở người.........................................................20<br /> 3.2.3. Đặc điểm hoạt động thần kinh cao cấp ở trẻ...............................................21<br /> 3.2.4. Các loại hình thần kinh cao cấp ở trẻ em....................................................21<br /> 3.2.5. Giấc ngủ ....................................................................................................22<br /> 3.2.6. Vệ sinh hệ thần kinh ..................................................................................23<br /> Chương 4. CÁC CƠ QUAN PHÂN TÍCH .......................................................25<br /> 4.1. Khái niệm về các cơ quan phân tích..............................................................25<br /> 4.1.1. Cấu tạo ......................................................................................................25<br /> 4.1.2. Vai trò .......................................................................................................25<br /> 4.2. Các cơ quan phân tích...................................................................................25<br /> 4.2.1. CQPT thị giác ........................................................................................... 25<br /> 4.2.2. CQPT thính giác ....................................................................................... 28<br /> 4.2.3. CQPT xúc giác ..........................................................................................30<br /> 4.2.4. CQPT khứu giác ....................................................................................... 31<br /> 4.2.5. CQPT vị giác ............................................................................................ 31<br /> Chương 5. HỆ VẬN ĐỘNG ............................................................................. 32<br /> 5.1. Hê xương..................................................................................................... 32<br /> 5.1.1. Cấu tạo và chức năng của hệ xương ......................................................... 32<br /> 5.1.2. Thành phần hóa học và đặc tính của xương............................................... 34<br /> 5.1.3. Sự phát triển của hệ xương và đặc điểm xương trẻ em .............................. 35<br /> 5.2. Hệ cơ ........................................................................................................... 36<br /> 5.2.1. Cấu tạo và chức năng................................................................................ 36<br /> 5.2.2. Sự phát triển của hệ cơ trẻ em ................................................................... 38<br /> 5.3. Tư thế ...........................................................................................................38<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5.3.1. Tư thế bình thường ....................................................................................38<br /> 5.3.2. Tư thế không bình thường..........................................................................38<br /> 5.3.3. Đề phòng tư thế không bình thường...........................................................38<br /> 5.4. Vệ sinh hệ vận động .....................................................................................39<br /> Chương 6. HỆ TUẦN HOÀN........................................................................... 40<br /> 6.1. Máu ............................................................................................................. 40<br /> 6.1.1. Khái niệm ................................................................................................. 40<br /> 6.1.2. Chức năng của máu................................................................................... 40<br /> 6.1.3. Thành phần của máu ................................................................................. 40<br /> 6.1.4. Sự tạo máu................................................................................................ 41<br /> 6.1.5. Đặc điểm máu trẻ em ............................................................................... 41<br /> 6.2. Tuần hoàn.................................................................................................... 42<br /> 6.2.1. Cấu tạo và sự hoạt động của tim ............................................................... 42<br /> 6.2.2. Cấu tạo của hệ mạch - vòng tuần hoàn ...................................................... 43<br /> 6.2.3. Huyết áp ................................................................................................... 44<br /> 6.2.4. Đặc điểm cấu trúc và sự hoạt động của hệ tim mạch trẻ em ..................... 45<br /> 6.2.5. Vệ sinh hệ tuần hoàn................................................................................. 45<br /> Chương 7. HỆ HÔ HẤP ....................................................................................46<br /> 7.1. Cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp .............................................................46<br /> 7.1.1. Đường dẫn khí ...........................................................................................46<br /> 7.1.2. Phổi ...........................................................................................................46<br /> 7.2. Đặc điểm hoạt động của hệ hô hấp................................................................47<br /> 7.2.1. Cử động hô hấp..........................................................................................47<br /> 7.2.2. Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào .................................................................48<br /> 7.3. Đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em.........................................................................48<br /> 7.3.1. Đường dẫn khí ...........................................................................................48<br /> 7.3.2. Phổi ...........................................................................................................48<br /> 7.4. Vệ sinh hệ hô hấp .........................................................................................48<br /> Chương 8. HỆ TIÊU HÓA................................................................................50<br /> 8.1. Cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hóa ...........................................................50<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8.1.1. Ống tiêu hóa ..............................................................................................50<br /> 8.1.2. Các tuyến tiêu hóa .....................................................................................52<br /> 8.2. Sự tiêu hóa, hấp thu thức ăn và thải bã..........................................................52<br /> 8.2.1. Sự tiêu hóa thức ăn ....................................................................................52<br /> 8.2.2. Sự hấp thu thức ăn .....................................................................................52<br /> 8.2.3. Sự thải bã...................................................................................................53<br /> 8.3. Đặc điểm tiêu hóa ở trẻ em ...........................................................................53<br /> 8.3.1. Miệng ........................................................................................................54<br /> 8.3.2. Thực quản..................................................................................................54<br /> 8.3.3. Dạ dày .......................................................................................................54<br /> 8.3.4. Ruột...........................................................................................................54<br /> 8.4. Vệ sinh hệ tiêu hóa .......................................................................................54<br /> Chương 9. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG........................................56<br /> 9.1. Đại cương về trao đổi chất và năng lượng.....................................................56<br /> 9.1.1. Đồng hóa ...................................................................................................56<br /> 9.1.2. Dị hóa........................................................................................................56<br /> 9.2. Chuyển hóa các chất cơ bản trong cơ thể ......................................................56<br /> 9.2.1. Chuyển hóa saccarit ...................................................................................56<br /> 9.2.2. Chuyển hóa lipit.........................................................................................56<br /> 9.2.3. Chuyển hóa protein....................................................................................56<br /> 9.2.4 Chuyển hóa nước và muối khoáng ..............................................................57<br /> 9.3. Nhu cầu về các loại vitamin chính ở trẻ em...................................................58<br /> 9.3.1. Vitamin A..................................................................................................58<br /> 9.3.2. Vitamin B1 .................................................................................................58<br /> 9.3.3. Vitamin B2 .................................................................................................58<br /> 9.3.4. Vitamin B12................................................................................................58<br /> 9.3.5. Vitamin C ..................................................................................................58<br /> 9.3.6. Vitamin D..................................................................................................58<br /> Chương 10. HỆ BÀI TIẾT ................................................................................60<br /> 10.1. Hệ bài tiết nước tiểu....................................................................................60<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2