Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 5

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
11
lượt xem
2
download

Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 5 giới thiệu đến người học chuyển hóa Carbohydrate ở động vật. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: quá trình tiêu hóa và hấp thụ Carbohydrate, chuyển hóa glycogen, sự chuyển hóa trung gian của glucose và chuyển hóa axit béo bay hơi. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa sinh động vật: Chương 5

CHƯƠNG V: CHUYỂN HOÁ<br /> CARBOHYDRATE Ở ĐỘNG VẬT<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> I. QUÁ TRÌNH TIÊU HOÁ VÀ HẤP THU CARBOHYDRATE<br /> 1.1. Tiêu hoá và hấp thu carbohydrate ở động vật dạ dày đơn<br /> 1.2. Tiêu hoá và hấp thu carbohydrate ở động vật nhai lại<br /> II. CHUYỂN HOÁ GLYCOGEN<br /> 2.1.Tổng hợp glycogen<br /> 2.2. Phân giải glycogen<br /> III. SỰ CHUYỂN HOÁ TRUNG GIAN CỦA GLUCOSE<br /> 3.1. Quá trình phân giải yếu khí glucose<br /> 3.2. Quá trình phân giải hiếu khí glucose<br /> 3.3. Vòng pentosephosphate<br /> <br /> IV. CHUYỂN HÓA ACID BÉO BAY HƠI<br /> <br /> I. TIÊU HÓA VÀ HẤP THU CARBOHYDRATE<br /> ĐV DẠ DÀY ĐƠN<br /> <br /> ĐV NHAI LẠI<br /> CARBOHYDRATE trong<br /> thức ăn<br /> <br /> ENZYME tiêu hóa<br /> <br /> Lên men<br /> <br /> GLUCOSE trong ruột non<br /> <br /> ACID BÉO bay hơi<br /> trong dạ cỏ<br /> <br /> Hấp thu vào hệ thống<br /> tuần hoàn<br /> <br /> Tiêu hóa carbohydrate ở động vật<br /> dạ dày đơn<br /> Vị trí<br /> <br /> Enzyme<br /> <br /> Loại carbohydrate<br /> <br /> Miệng<br /> <br /> Amylase<br /> <br /> Tinh bột<br /> <br /> Maltose<br /> <br /> Dạ dày<br /> <br /> (amylase<br /> nước bọt)<br /> <br /> Dextrin<br /> <br /> Maltose<br /> <br /> Ruột non<br /> <br /> Amylase<br /> tuyến tụy<br /> <br /> Lactose<br /> <br /> Fructose +<br /> Glucose<br /> <br /> Galactose +<br /> Glucose<br /> <br /> Maltose<br /> <br /> Glucose +<br /> Glucose<br /> Ruột già<br /> <br /> Sucrose<br /> <br /> Vi sinh vật lên men cellulose<br /> <br /> Tiêu hóa carbohydrate ở ruột non<br /> -glucosidase<br /> <br /> -amylase<br /> <br /> Tinh bột<br /> <br /> Oligo-1,6-glucosidase<br /> <br /> Sucrose<br /> <br /> 2 Glucose<br /> <br /> Maltose<br /> <br /> -glucosidase<br /> <br /> Maltase<br /> <br /> Fructose<br /> <br /> +<br /> <br /> Glucose<br /> <br /> sucrase<br /> <br /> Lactose<br /> <br />  -glucosidase<br /> <br /> Galactose<br /> <br /> +<br /> <br /> Glucose<br /> <br /> lactase<br /> <br /> Chú ý: loài nhai lại không có sucrase; gia cầm<br /> không có lactase<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản