intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi quy 2 biến (2015)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
4
download

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi quy 2 biến (2015)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi quy 2 biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ, mô hình tuyến tính logarit, mô hình bán logarit, mô hình nghịch đảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi quy 2 biến (2015)

KINH TẾ LƯỢNG<br /> CHƯƠNG III<br /> MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN<br /> 1<br /> <br /> 3.1. Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ<br /> Mô hình hồi quy tổng thể:<br /> E (Y / X )   2 X i<br /> <br /> Yi   2 X<br /> <br /> i<br /> <br />  ui<br /> <br /> ˆ<br /> Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên: Y i   2 X i  e i<br /> <br /> ˆ<br /> 2 <br /> <br /> XY<br /> X<br /> <br /> ˆ<br /> Var(  2 ) <br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> <br /> 2<br /> i<br /> <br /> ˆ2<br /> <br /> <br /> X<br /> <br /> ˆ<br /> ,<br /> 2<br /> i<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> i<br /> <br /> e<br /> <br /> <br /> n 1<br /> 2<br /> <br /> 3.2. Mô hình tuyến tính logarit (log-log)<br /> 2<br /> <br /> Yi   1 X i e<br /> MHHQTTNN:<br /> <br /> ui<br /> <br /> ln Yi  ln 1   2 ln X 1  u i<br /> <br /> d ln Y<br /> 2<br /> <br /> <br /> dX<br /> X<br /> <br /> dY<br /> <br /> Y  2<br /> dX<br /> X<br /> <br /> dY<br /> <br /> Y  E  dY X<br /> 2 <br /> Y<br /> dX<br /> X<br /> dX Y<br /> X<br /> ln Yi  2  0 , 75 ln X i  u i<br /> <br /> Ví dụ:<br /> Khi giá tăng 1% thì lượng cầu của loại hàng hoá này<br /> sẽ giảm 0,75%.<br /> 3<br /> <br /> 3.3. Mô hình bán logarit<br /> 3.3.1. Mô hình log-lin<br /> Chúng ta có công thức tính lãi gộp là:<br /> <br /> Yt  Y0 (1  r )<br /> <br /> t<br /> <br /> t  1, n<br /> <br /> lnYt = lnY0 + tln(1+r)<br /> lnYt = 1 + 2.t<br /> <br /> với lnY0= 1 và ln(1+r) = 2<br /> <br /> Vậy mô hình bán logarit là:<br /> lnYt = 1 + 2.t + ui<br /> 4<br /> <br /> d (ln Y ) (1 Y ) dY<br /> dY Y<br /> 2 <br /> <br /> <br /> dt<br /> dt<br /> dt<br /> <br /> Thay đổi tương đối của biến phụ thuộc (Y)<br /> 2 =<br /> Thay đổi tuyệt đối của biến độc lập (t)<br /> Nếu nhân thay đổi tương đối của Y lên 100 thì 2<br /> (2>0) sẽ là tốc độ tăng trưởng (%) của Y đối với thay<br /> đổi tuyệt đối của t. Nếu 2 < 0 thì 2 là tốc độ giảm<br /> sút.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản