intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế lượng

Xem 1-20 trên 2615 kết quả Bài giảng Kinh tế lượng
 • Bài viết Chuyển đổi số - cơ hội và thách thức đối với đội ngũ giảng viên trong giáo dục đại học trình bày các nội dung chính sau: Chuyển đổi số trong giáo dục đại học là điều cần thiết; Cơ hội, thách thức của đội ngũ giảng viên trong chuyển đổi số; Một số đề xuất nâng cao hiệu quả, chất lượng chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

  pdf3p vigojek 02-02-2024 0 0   Download

 • Để góp phần cho việc kiểm định AUN thành công ở các khoa thuộc khối ngành Kinh tế của IUH, bài báo thực hiện khảo sát và đánh giá chất lượng giảng dạy của các giảng viên các khoa thuộc khối Kinh tế tại IUH từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy cho các khoa này.

  pdf8p vimarillynhewson 02-01-2024 3 0   Download

 • Bài giảng "Thẩm định đầu tư công: Bài 11 - Giá trị kinh tế của hàng ngoại thương, tỷ giá hối đoái, vốn, lao động và đất đai" trình bày những nội dung chính sau đây: ước lượng lợi ích kinh tế của dự án; giá tài chính và kinh tế của hàng ngoại thương; tỷ giá hối đoái tài chính (financial exchange rate – FER) và tỷ giá hối đoái kinh tế (shadow exchange rate – SER);... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf13p kimphuong1144 04-12-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Thẩm định đầu tư công: Bài 12 - Giá kinh tế của hàng ngoại thương và tỷ giá hối đoái kinh tế" trình bày những nội dung chính sau đây: ước lượng lợi ích kinh tế của dự án; giá tài chính và kinh tế của hàng ngoại thương; hàng nhập khẩu chịu thuế nhập khẩu; tỷ giá hối đoái tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf23p kimphuong1144 04-12-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và thảo luận chính sách: Bài 3 - Đo lường các hoạt động kinh tế" trình bày các nội dung chính sau đây: lạm phát và giá cả, tỷ lệ lạm phát tại các nước lớn, thực trạng thất nghiệp tại Việt Nam, tỷ lệ thiếu việc làm tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf15p kimphuong1144 04-12-2023 4 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và thảo luận chính sách: Bài 1 - Giới thiệu Kinh tế vĩ mô" trình bày các nội dung chính sau đây: giới thiệu về mục tiêu, mô tả, cấu trúc chương trình môn Kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf19p kimphuong1144 04-12-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và thảo luận chính sách: Bài 7 - Thị trường tiền tệ và hệ thống tài chính" trình bày các nội dung chính sau đây: tiền và chức năng của tiền; chế độ tiền tệ; đo cung tiền trong nền kinh tế; đo lượng tiền;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf18p kimphuong1144 04-12-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và thảo luận chính sách: Bài 5 - Nền kinh tế thực" trình bày các nội dung chính sau đây: GDP theo ngành (giá hiện hành, tỷ VND); yếu tố xác định tổng sản lượng hàng hóa dịch vụ; quyết định của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh; lợi nhuận kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf31p kimphuong1144 04-12-2023 2 1   Download

 • Bài viết phân tích đặc điểm tồn kho thuốc và áp dụng mô hình lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) để xác định lượng đặt hàng tối ưu, số lần đặt hàng tối ưu, điểm đặt hàng lại của các thuốc thỏa mãn điều kiện mô hình EOQ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang từ năm 2020-2022.

  pdf7p vimichaelfaraday 14-12-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công: Bài 23 - Lý thuyết trò chơi (2021)" trình bày các nội dung chính sau đây: trò chơi và các quyết định chiến lược; khái niệm cân bằng Nash; trò chơi bãi biển và luật phiếu bầu trung vị; thế lưỡng nan của những người tù; đấu giá;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf10p kimphuong1144 04-12-2023 3 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học khu vực công: Bài 11 - Gánh nặng thuế và lý thuyết thuế tối ưu" trình bày các nội dung chính sau đây: ảnh hưởng của thuế đối với giá và lượng; ảnh hưởng của thuế đối với lao động; tác động của thuế lên đường ngân sách;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf34p kimphuong1144 04-12-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học khu vực công: Bài 9 - Chính sách giáo dục và chăm sóc y tế" trình bày các nội dung chính sau đây: sự can thiệp của nhà nước tới giáo dục; các biện pháp can thiệp của nhà nước; đo lường sinh lợi giáo dục; vai trò của chính phủ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf37p kimphuong1144 04-12-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học khu vực công: Bài 7 - Khung quản lý đầu tư công và kinh tế học về các siêu dự án" trình bày các nội dung chính sau đây: khái niệm đầu tư, vai trò và ý nghĩa của đầu tư công, đặc thù của đầu tư công cần hệ thống pháp luật riêng, nguyên tắc đầu tư công hiệu quả của OECD,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf27p kimphuong1144 04-12-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học khu vực công: Bài 5 - Chi tiêu công cho giáo dục và khoa học công nghệ" trình bày các nội dung chính sau đây: các biện pháp can thiệp của nhà nước về giáo dục; đo lường sinh lợi giáo dục; vai trò của giáo dục ở Việt Nam; Luật khoa học công nghệ 2013;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf43p kimphuong1144 04-12-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vi mô 2: Bài 6 - Chi phí" trình bày các nội dung về bài toán lựa chọn công nghệ tại quê hương hay nước ngoài bao gồm: đo lường chi phí; chi phí ngắn hạn; chi phí dài hạn; giảm chi phí trong dài hạn; chi phí sản xuất nhiều loại hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf36p kimphuong1144 04-12-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vi mô 2: Bài 1 - Cung và cầu" trình bày các nội dung chính sau đây: cầu; cung; cân bằng thị trường; cú sốc đối với trạng thái cân bằng: so sánh tĩnh; độ co giãn; hiệu ứng của thuế tiêu thụ; lượng cung và lượng cầu không nhất thiết phải cân bằng; khi nào sử dụng mô hình cung cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf37p kimphuong1144 04-12-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Chính sách phát triển: Buổi 2 - Đo lường phát triển (Năm 2019)" trình bày các nội dung chính sau đây: định nghĩa phát triển không rõ ràng; cách đo lường phát triển; phát triển kinh tế; Việt Nam trong bối cảnh so sánh;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf18p kimphuong1144 04-12-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Chính sách phát triển: Bài 9 - Công nghiệp chế biến chế tạo và tăng trưởng" trình bày các nội dung chính sau đây: Lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển; Nicholas Kaldor: công nghiệp chế biến và suất sinh lợi tăng dần theo quy mô động; Định luật thứ nhất của Kaldor; Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và tăng trưởng sản lượng chế biến chế tạo, châu Á thời kỳ 1980 đến 2019;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf22p kimphuong1144 04-12-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Chính sách phát triển: Bài 3 - Nông nghiệp và phát triển kinh tế" trình bày các nội dung chính sau đây: năm vai trò của nông nghiệp trong phát triển kinh tế; Michel Kalecki và giới hạn hàng hóa tiền lương (Wage goods constraint); thặng dư trao đổi trên thị trường và năng suất lao động của ngành nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf15p kimphuong1144 04-12-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Mô hình hồi quy hai biến, một vài tư tưởng cơ bản; Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thiết; Hồi quy bội; Hồi quy với biến giả; Đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p tueman09 04-12-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2