Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế lượng

Xem 1-20 trên 2478 kết quả Bài giảng Kinh tế lượng
 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 9: Thất nghiệp và lạm phát, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thất nghiệp: các khái niệm và phân loại; tác hại của thất nghiệp và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp; lạm phát: khái niệm và tác hại; cung tiền và lạm phát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dòng luân chuyển nền kinh tế giản đơn và phương pháp đo lường sản lượng của nền kinh tế; Tổng sản phẩm quốc nội; Tổng thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân ròng; Đánh giá các chỉ tiêu GDP, GNP và NNP; Đo lường biến động giá; Tỷ lệ thất nghiệp; Khái quát về mô hình tổng cầu-tổng cung và các biến số kinh tế vĩ mô.

  pdf18p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về mô hình số nhân cơ bản; xác định thu nhập quốc dân trong nền kinh tế giản đơn; xác định sản lượng dựa trên nguyên tắc tiết kiệm bằng đầu tư theo kế hoạch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p matroicon2510 30-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Mô hình tổng cầu - tổng cung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về mô hình; Đường tổng cầu kinh tế vĩ mô; Đường tổng cung ngắn hạn, dài hạn; Quan hệ tổng cầu – tổng cung, giá và sản lượng cân bằng; Tác động của các chính sách kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p matroicon2510 30-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Hồi quy và tương quan, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa nghiên cứu mối liên hệ tương quan; Liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng; Liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng; Mô hình tương quan tuyến tính bội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình và một số khái niệm; phương pháp ước lượng OLS; tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS; độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu – hệ số xác định r2;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 Mô hình hồi quy bội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội; mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS; một số dạng của mô hình hồi quy;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu; bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 Phân tích hồi quy với biến định tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biến giả; mô hình có chứa biến độc lập là biến giả; mô hình với biến giả và biến tương tác; trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p trangvang0906 25-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 Kiểm định và lựa chọn mô hình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác 0; phương sai sai số thay đổi; sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn; vấn đề đa cộng tuyến;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p trangvang0906 25-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 Mô hình chuỗi thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số liệu chuỗi thời gian – một số khái niệm; mô hình hồi quy với chuỗi thời gian; một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản; tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy và một số khái niệm; Phương pháp ước lượng OLS; Tính không chệch và độ chính xác của các ước lượng OLS; Độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu – Hệ số xác định R2. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p trangvang0906 25-11-2022 10 1   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội; Mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS; Một số dạng của mô hình hồi quy; Tính vững của các ước lượng OLS. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p trangvang0906 25-11-2022 8 1   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối của một số thống kê mẫu; Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy; Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo

  pdf20p trangvang0906 25-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biến giả; Mô hình chứa biến độc lập là biến giả; Mô hình với biến giả và biến tương tác; Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù.

  pdf15p trangvang0906 25-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không; Phương sai sai số thay đổi; Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn; Vấn đề đa cộng tuyến; Mô hình chứa biến không thích hợp.

  pdf22p trangvang0906 25-11-2022 11 1   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số liệu chuỗi thời gian – Một số khái niệm; Các giả thiết của mô hình hồi quy với chuỗi thời gian; Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản; Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS.

  pdf13p trangvang0906 25-11-2022 8 1   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 7: Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hậu quả của tự tương quan trong mô hình hồi quy; Phát hiện tự tương quan; Khắc phục khi có hiện tượng tự tương quan.

  pdf16p trangvang0906 25-11-2022 13 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu động cơ, sự kỳ vọng và mức độ chuẩn bị học đại học của sinh viên ngành Kế toán và Kiểm toán tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế xem xét các nhân tố này trên đối tượng là sinh viên ngành Kế toán và Kiểm toán tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Các dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng mẫu bảng câu hỏi của MEPU, được phát triển bởi Byrne và Flood (2005).

  pdf5p vispyker 16-11-2022 10 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lý thuyết về tiêu dùng được biên soạn với mục tiêu giúp các em sinh viên nắm được định lượng ảnh hưởng của các nhân tố đến thay đổi lượng cầu; Nghiên cứu nguyên tắc lựa chọn túi hàng tiêu dùng tối ưu của người mua; Liên kết giữa lý thuyết lựa chọn tối của người tiêu dùng và đường cầu; Vận dụng phân tích các quyết định của hộ gia đình về mua sắm hàng hóa, tiết kiệm, và cung ứng lao động. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf43p phuongyenlam205 12-11-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kinh tế lượng
p_strCode=baigiangkinhteluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2